Témata
Vydání #7,8
Červenec 2015Téma měsíce

Pohony ve strojírenství - převody, ložiska a spojky. Čerpadla a kompresory.

Monotematická příloha: Pneumatické a hydraulické prvky.

Články

Servis

Obrobek, tříska, briketa

Každá obrobna zná ten pohled na kontejnery zaolejovaných třísek, které často zabírají místo, na jejich transport vycházejí relativně vysoké náklady, a ještě mohou řeznými kapalinami znečistit okolí. Třísky z obrábění kovů jsou však cennou surovinou pro výrobu nových polotovarů. Jejich recyklace je proto velmi perspektivní.

Dragon 5 - Revoluční změny v podání TU Brno Racing

V tabletovém vydání MM Průmyslového spektra jste si mohli přečíst o tom, jak se dělají studentské formule v Praze. V tomto článku se přesuneme do Brna a podrobněji vás seznámíme s týmem TU Brno Racing.

Bezpečnost firemních dat, část 4.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Inovace 2015, Téma 6: Vliv průmyslového design na inovační proces

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Automatizace obsluhy obráběcích strojů

Produktivita výroby v dnešním světě nejenže neztrácí na významu, ba právě naopak. Má-li firma uspět v současném silně konkurenčním prostředí, je nezbytné veškeré výdaje držet na minimu. K tomu může pomoci redukce neproduktivních strojních časů a nasazení automatizace. V případě obroben představuje konkrétní technické prostředky k dosažení těchto cílů například paletizace a robotická obsluha CNC obráběcích center a EDM strojů.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Materiálové inženýrství na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní systémy a techniku. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Brně.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci vracíme.

Ochrana soukromého majetku při podnikání

Svobodné podnikání je základem ekonomické prosperity. Někdy se zapomíná, že jen díky němu existuje konkurenční prostředí, které přináší zásadní výhody pro zákazníky. Zároveň vytváří i většinu pracovních příležitostí pro nepodnikající obyvatelstvo. Cílem každého státu tedy musí být stanovení jasných podmínek, aby přínos podnikatelských aktivit pro celou společnost byl maximální. Mezi ty nejdůležitější patří jednoznačné stanovení práv a povinností podnikatelských subjektů.

Roboty pomáhají ve výrobě televizorů

Automatizace výroby prostřednictvím průmyslových robotů dnes již není výsadou automobilového průmyslu. Naopak, stává se stále dostupnější širokému okruhu velkých i malých výrobních společností. Robotizace tak zasahuje do nejrůznějších oborů a o zajímavé aplikace zde není nouze. Letos na jaře naše redakce obdržela pozvání společností FANUC a Panasonic do výrobního závodu v Plzni, kde jsme si společně s dalšími novináři několik takových aplikací mohli prohlédnout na vlastní oči.

Makino otevřelo novou evropskou pobočku

Společnost Makino ve čtvrtek 21. května otevřela nové technologické centrum v blízkosti Varšavy. Po Bratislavě a Moskvě jde o třetí zastoupení tohoto japonského výrobce obráběcích strojů v oblasti střední a východní Evropy a osmé v celé Evropě.

Slídič diamantů

Povrchová těžba ničí vzácné minerály ukryté v jinak bezcenné hornině. Ruští vědci proto zkoušejí způsob, jak diamanty zmapovat pomocí rychlých neutronů.

Informační technologie

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Mít, či nemít ERP, to je otázka!

Investice do podnikového informačního systému je imperativum současnosti. Skoro se zdá, že firma bez ERP nemůže existovat. Přínosy implementace pro řízení podniku jsou ve většině případů nesporné a zásadní. Zavedení ERP je ale zároveň finančně i časově náročná záležitost. Nejde pouze o nákup univerzálního a samospasitelného softwaru nebo hardwaru, ale o výsledek společné práce dodavatele systému se zákazníkem.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Trendy

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Spojky používané v dolech

Spojka iLok je odpovědí na tradiční skobové spojky používané v dolech. Je navržena speciálně pro zvýšení bezpečnosti a podstatné zkrácení odstávky při odpojování a opětovném spojování spojky, což je u důlních instalací využívajících metodu „longwall“ klíčový problém.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 5.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových (polohovacích) šroubů.

Spojky pro malé momenty i pro těžký provoz

Výrobce pohonů společnost Enemac je dodavatelem hřídelových spojek s rozsahem krouticích momentů od 0,2 do 130 000 Nm, které nacházejí uplatnění v nejširších oblastech průmyslu.

Požadavky na vývoj ložisek

Malcolm Watson, produktový manažer v oblasti ložisek u společnosti Brammer, zkoumá hlavní faktory stojící za současným děním na trhu ložisek a přemýšlí o dalším pravděpodobném vývoji.

Novinky v oblasti řemenových pohonů z hannoverského veletrhu

Firma Continental Contitech představila na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru, který se konal od 13. do 17. dubna 2015, řadu novinek a inovací.

EtherCAT pro centrální řízení pohybů

Při centrálním řízení pohybů se musí v každém cyklu po sběrnici přenášet požadovaná hodnota na připojené pohony. Vlastnosti použitého sběrnicového systému jsou proto rozhodující pro dosažitelnou přesnost a dynamiku koordinovaných pohybů. EtherCAT zde proti konvenčním datovým sběrnicím nebo jiným sběrnicím Ethernet pro průmyslové využití nabízí jasné výhody.

Výroba

Měřicí technika na Control 2015

Letošního stuttgartského mezinárodního veletrhu Control 2015, zaměřeného na problematiku kvality, se účastnilo na 917 vystavovatelů. Jejich setkání s návštěvníky dokumentovalo novinkami a inovovanými technologiemi současnou úroveň dané oblasti, ale bylo inspirativní také pro další rozvoj oboru.

Plast blízké budoucnosti

K rozšíření polymerů jako materiálů užívaných v různých průmyslových odvětvích a pro technické výrobky obecně došlo teprve v poměrně nedávné době. Mezi prvními takovými polymery byly například ty na bázi polyamidu, používané v USA od konce druhé světové války, nebo polymery na bázi polypropylenu, vyvinuté italským chemikem Giulio Nattou na milánské univerzitě Politecnico di Milano v roce 1954.

Automatický výdej nástrojů

Málokdo ví, že firma WNT je průkopníkem v zavedení automatických výdejových systémů v oboru obráběcích nástrojů. Svůj první automat instalovala u zákazníka již v roce 2000. Od té doby má WNT naistalováno v celé Evropě více než 500 prodejních automatů Tool-O-Mat a je tak jedním z předních prodejců nástrojů nabízejících automatický výdejní systém.

Univerzální robotická buňka pro nakládání a vykládání dílů

Podmínky podnikání ve strojírenství se v poslední době výrazně změnily. Zákazníci se stali náročnějšími. Očekávají nejen stále nižší a konkurenční ceny, ale také zvyšují své požadavky na zajištění trvalé kvality při menších velikostech dávek a vysokou flexibilitu v dodacích lhůtách. Zároveň se dodavatelské společnosti musejí vyrovnat s rostoucími náklady na pracovní sílu, současně však i s nedostatkem obsluh pro CNC stroje. Pokud je mají, rádi by využívali své kvalitní operátory pro kvalifikované práce a nikoli pro jednoduché opakující se úlohy.

Svařovací robot do malých prostor

Robot malých rozměrů Racer 999, ideální pro stísněné prostory, byl nainstalován do výrobní linky ve firmě, která se zabývá mechanickými postupy při výrobě dělených profilů pro montáž ložisek. Uvedená společnost potřebovala zvýšit produktivitu a účinnost svých procesů. Bylo třeba najít řešení v oblasti laserového svařování dělených profilů.

Svařování membrán laserem vyžaduje přesná výrobní zařízení

Průměrem stopy až 14 µm a velmi vysokou hustotou výkonu umožňují vláknové lasery svařovat i ty nejmenší tvary. Vedle vhodného laseru je však nutné použít také zařízení, které zajišťuje přesné vzájemné pohyby paprsku laseru a svařované součásti. Požadovaná přesnost pohybů je až ±1 µm.

Speciální geometrie břitu zajišťující vysokou kvalitu obrobeného povrchu

Korozivzdorné oceli jsou nejen špatně obrobitelné, ale navíc se velmi rychle opotřebovávají břity speciálních nástrojů. U stopkových fréz se speciální geometrií břitu, která má nerovnoměrný úhel stoupání šroubovice zubů a je opatřena zvláštním nanopovlakem, je zajištěn optimální odvod třísek z místa řezu a díky tomu malé opotřebení břitu a vysoká bezpečnost obrábění.

Obrobitelnost a vlastnosti obráběných materiálů

Problematika obrobitelnosti materiálů je z hlediska technologie třískového obrábění jedna ze stěžejních vlastností. Je hlavním faktorem pro volbu řezných podmínek a pro funkci nástroje při všech metodách obrábění.

Rozdíl spočívá v konstrukčních detailech

Ať se jedná o letectví a kosmonautiku, automobilový průmysl, strojírenství nebo o medicínu a elektroniku, hladké plochy jsou klíčem k inovativním výrobkům. Proto stoupá potřeba řešení, při nichž lze při broušení mimořádně hladkých ploch dosáhnout vysoké přesnosti. Výrobce brusek Okamoto nabízí pro tento účel komplexní systémy broušení, které díky směrodatným konstrukčním detailům otevírají uživatelům cestu k nejvyšší možné přesnosti a hladkosti jejich výrobků.

Napevno montované símače čárového kódu nové generace

Sedm nových napevno montovaných snímačů čárových kódů od společnosti Cognex přináší zvýšení rychlosti čtení a výkonu. Jejich používání je snadnější, a navíc nabízejí osvětlení a optiku vyměnitelné za provozu, což usnadňuje jejich integraci a snížení celkových nákladů na implementaci.

Stavebnicový systém pro aplikace superfinišování

Pro různorodé případy aplikací, zejména v malých a středních výrobních sériích, vylepšila firma Supfina svou osvědčenou koncepci stroje Lean Cost Machine.

Monotematická příloha

Inovační projekt pro inertizaci potrubí

Při procesech údržby nebo testování vysokotlakého potrubí a produktovodů či při havarijních situacích je potřeba z potrubí vytlačit médium. V případě hořlavých látek se to provádí za pomoci inertní směsi plynů. Díky tomu při opravách, zejména pak při svařování, nehrozí riziko výbuchu či požáru.

Rychlospojky - s plochými čely, bezúkapové, nebo oboustranně uzavíratelné?

Bezúkapové provedení, Clean Break technologie, s plochými čely, oboustranně nebo jednostranně uzavíratelné – to jsou pouze některé z dostupných technologií a možností při výběru rychlospojek. V čem se liší? A jaké výhody pro uživatele jednotlivé technologie přinášejí?

Inteligentní hydraulika pro Industry 4.0

Industry 4.0 jako vize budoucnosti se v současnosti skloňuje již ve všech pádech. Z pohledu čisté automatizace se však nejedná o žádnou revoluci – spíše o evoluční vývoj, který dnes umožňuje dalekosáhlé síťové propojení. V aktuálních Motion Controls a systémech Motion Logic určených pro hydrauliku integroval Rexroth do softwaru některé funkce, které byly v minulosti řízeny čistě hydromechanicky. Takto lze automaticky kompenzovat některé jevy specifické právě pro fluidní technologii. Decentrální řízení plní svoje úkoly samostatně a komunikuje s nadřazenými a řídicími systémy přes otevřená komunikační rozhraní.

Stavebnicový systém pro rozvod stlačeného vzduchu

Hliníkový potrubní systém Transair je řešení modulárního rozvodu plynů. Na trh byl uveden již v roce 1996 a od té doby bylo postupně provedeno mnoho úprav a vylepšení tak, aby byly splněny všechny nároky na sítě stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua.

Proporcionální regulační ventil

V potravinářském a automobilovém průmyslu, v lékařské a diagnostické technice, laboratorních prostředích, průmyslové automatizaci apod. se proporcionální regulační ventily velmi dobře uplatňují při regulaci tlaku, měření netěsností, testování a při využití další regulační a procesní techniky.

Elektrostatické čištění olejů zvyšuje spolehlivost obráběcích strojů

Jedním z výrobců, kteří ve svém provozu využívají technologii elektrostatického čištění oleje od firmy Kleentek, je TOS Varnsdorf. Tato společnost ji nasazuje pro čištění olejů v olejových okruzích svých velkých obráběcích strojů, na nichž vznikají díly pro montáž světově proslulých horizontálních vyvrtávacích strojů.

Úspory ve všech směrech

Náš trh v oboru automatizace zaznamenává stále rychlý růst. Z hlediska vybavení, složitosti a komfortu se nejrychleji zvyšuje poptávka v extrémních oblastech – na jedné straně po sofistikovaných výrobcích s mnoha chytrými funkcemi, na straně druhé po nejlevnějších a nejjednodušších prvcích s funkcemi pouze základními.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit