Témata
Reklama

Rozdíl spočívá v konstrukčních detailech

Ať se jedná o letectví a kosmonautiku, automobilový průmysl, strojírenství nebo o medicínu a elektroniku, hladké plochy jsou klíčem k inovativním výrobkům. Proto stoupá potřeba řešení, při nichž lze při broušení mimořádně hladkých ploch dosáhnout vysoké přesnosti. Výrobce brusek Okamoto nabízí pro tento účel komplexní systémy broušení, které díky směrodatným konstrukčním detailům otevírají uživatelům cestu k nejvyšší možné přesnosti a hladkosti jejich výrobků.

Broušení je často finální výrobní proces na konci dlouhého řetězce kroků obrábění a ve velké míře rozhoduje o kvalitě někdy velmi drahých součástí. Thomas Loscher, technický manažer firmy Okamoto, k tomu dodává: „Navzdory velkým pokrokům při soustružení a frézování tyto postupy s definovaným břitem stále ještě nedosahují téměř dokonalé kvality broušení.“ Cílem firmy Okamoto je kromě produkce výrobků s nejvyšší přesností a kvalitou účinně zvyšovat rychlost, hospodárnost a také efektivitu procesu broušení v příslušných aplikacích. Výsledkem jsou koncepce stroje a optimalizované technologie brusek, s jejichž pomocí může uživatel vyrábět stále hospodárněji a šetrněji vůči životnímu prostředí.

Reklama
Reklama
Hydrostatický systém kontroluje a řídí tloušťku vrstvy oleje a tím stabilitu vedení stolu.
Thomas Loscher: „Seznam pokrokových koncepcí brusek firmy Okamoto je dlouhý. Všechny mají však jedno společné: Díky speciálním konstrukčním detailům je možné hospodárně vyrobit povrchy s jakostí v oblasti nanometrů.“Fotografie:

Synergie změn

Základem je mnoho technických vlastností, které jsou často schopny stanovovat nová měřítka. Například jde o tepelně odolná lože stroje ze speciálního granitu nebo minerální litiny s optimálními tlumicími vlastnostmi zabraňujícími nežádoucím mechanickým vibracím. Vodicí lišty se speciálním povlakem, resp. s úpravou povrchu ručním zaškrabáváním a také přesná válečková ložiska zajišťují při každé rychlosti a přísuvu rovnoměrné bezvibrační posouvání jednotlivých součástí bez obávaného efektu zadrhávání. Nejmodernější technika lineárních pohonů je zárukou mimořádně klidného chodu bez vibrací při velmi vysokých rychlostech posuvu. Lokální měřicí systémy, například v kombinaci s řízením vzduchové mezery, nejmodernější technologie orovnávání a software pro broušení a také přehledná nabídka funkcí na dotykové obrazovce umožňují nejvyšší spolehlivost procesu, produktivitu a kvalitu. Inteligentní řízení pomocí dotykové obrazovky firmy Okamoto a jeho software se snadným ovládáním umožňují rozčlenit i složité úkoly na jednoduché operace. Tak mohou i nezkušení pracovníci obsluhy dosáhnout maximálního brusného výkonu.

Obr. 2. Rovinnou a profilovou brusku ACC-SA 52 lze optimálním způsobem přizpůsobit speciálním potřebám zákazníků. Stroj je možné použít jak k broušení jednotlivých kusů, tak i pro sériovou výrobu.

Přesnost až o 400 %

Perspektivní se rovněž jeví takzvaný bezkontaktní hydrostatický systém firmy Okamoto pro stabilizaci vedení stolu. Pomocí snímačů sleduje systém na různých místech tloušťku olejové vrstvy a plně automaticky ji prostřednictvím trysek přizpůsobuje ve zlomcích sekundy příslušným zatížením. Tím se odstraňují odchylky upínací plochy. Podle firmy Okamoto snižuje tato koncepce stroje tímto způsobem kolísání olejové vrstvy na sedminu dosavadních odchylek a zároveň se čtyřikrát zvýší stabilita. Kromě toho se dosáhne v závislosti na aplikaci zvýšení přesnosti obrobku o 400 %.

V optickém průmyslu dosahují technologicky náročná zařízení řady Pitch Polisher při opracování měřicích sklíček nebo přesných zrcátek rovinné přesnosti strojově 30 nm na ploše 1 500 mm.

Realizace inovací

Příkladem jsou rovinné brusky typové řady CA-Li. Tyto brusky jsou vybaveny pohonem lineárním motorem v podélné ose pro nejvyšší přesnost nastavení polohy. Motor vřetena brusného kotouče s výkonem 15 kW, šířka brusného kotouče 100 mm a rychlost stolu 40 m.min-1 znamenají úsporu času ve výši 40 % oproti standardním strojům. Chladicí systém bez papírového filtru, který současně slouží ke stabilizaci teploty stroje, výrazně snižuje náklady na materiál a odpad.

Inteligentní řízení pomocí dotykové obrazovky firmy Okamoto a jeho software se snadným ovládáním umožňují rozčlenit i složité úkoly na jednoduché operace. Tak mohou i nezkušení pracovníci obsluhy dosáhnout maximálního brusného výkonu.

Při rovinném broušení velkých součástí dosahují brusky řady UPG díky bezkontaktnímu hydrostatickému systému přesností povrchů v rozsahu µm, což činí méně než polovinu doposud platného standardu. Maximální odchylky až 0,5 µm na délce stolu 4 000 mm a příčném posuvu 800 mm jsou reálné hodnoty.

Sklopný kruhový stůl a také speciální funkce řízení umožňují pomocí brusky s kruhovým stolem řady PRG-DXNC provádět vícestupňové broušení. To znamená, že jsou současně kontrolovány dvě osy. Proto lze při rovinném broušení kompletně zadat v hodnotách čtyři různé plochy.

V optickém průmyslu například dosahují technologicky náročná zařízení řady Pitch Polisher při opracování měřicích sklíček nebo přesných zrcátek strojové přesnosti 30 nm na ploše 1 500 mm.

Pro broušení čelních ploch a stupňovité broušení dodává firma Okamoto brusky s kruhovým stolem řady PRG-DXNC. Sklopný kruhový stůl zajišťuje mimořádnou flexibilitu opracování. Ve spojení se speciální řídicí funkcí, která umožňuje současnou kontrolu dvou os, lze při rovinném broušení kompletně pomocí hodnot zadat čtyři různé plochy. Toto vícestupňové broušení umožňuje vyrábět například ložiska a kroužky rychleji než na běžných rovinných bruskách.

Společnost Okamoto v České republice a na Slovensku zastupuje firma Misan.

Thomas Loscher

Okamoto Evropa

rita.rittel@kskomm.de

Reklama
Související články
Řídicí systém z vlastní dílny, 2. díl: Inteligentní funkce

Tento článek je pokračováním seriálu o japonském "řídicím systému z vlastní dílny" OSP - P300A pro CNC obráběcí stroje firmy Okuma. V první části jsme nejprve hovořili o historii systému OSP, jehož první model byl uveden na trh v roce 1963. Zmínili jsme se o filozofii firmy zvané Monozukuri, jejíž jednou z hlavních zásad je vyrábět všechny díly stroje ve firmě a představili jsme také architekturu řídicího systému OSP - P300A. Nyní navážeme představením inteligentních funkcí, kterými se systém OSP pyšní.

Řídicí systém z vlastní dílny, 1. díl: Filozofie jednoho zdroje

V sérii navazujících článků se budeme zabývat systémem OSP - P300A, který v současné době završuje řadu řídicích systémů vyvinutých a vyráběných společností Okuma pro řízení CNC obráběcích strojů rovněž původem z Okumy.

Vřetena svislých CNC soustruhů - Část 1

Je-li řídicí systém mozkem obráběcího stroje, pak vřeteno je jeho srdcem. Japonská výrobní společnost Okuma vytváří tyto dva ústřední orgány svých obráběcích strojů s vynaložením veškerého umu, kterého je schopna a s příslovečnou japonskou pečlivostí. Proto si může dovolit se 100% jistotou prohlásit, že její soustružnická i frézovací vřetena budou pracovat bezchybně po dobu 36 měsíců bez omezení a poskytnou uživatelům tříletou záruku.

Související články
Univerzální robotická buňka pro nakládání a vykládání dílů

Podmínky podnikání ve strojírenství se v poslední době výrazně změnily. Zákazníci se stali náročnějšími. Očekávají nejen stále nižší a konkurenční ceny, ale také zvyšují své požadavky na zajištění trvalé kvality při menších velikostech dávek a vysokou flexibilitu v dodacích lhůtách. Zároveň se dodavatelské společnosti musejí vyrovnat s rostoucími náklady na pracovní sílu, současně však i s nedostatkem obsluh pro CNC stroje. Pokud je mají, rádi by využívali své kvalitní operátory pro kvalifikované práce a nikoli pro jednoduché opakující se úlohy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová řešení pro české strojírenství

Společnost Misan připravila pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně soubor exponátů, které cílí na bolavá místa českého strojírenství, jež je pod velkým tlakem na zvyšování produktivity výroby. Představovaná řešení nabízejí zvýšení bezobslužnosti provozů a snížení nároků na kvalifikovanou obsluhu výrobních systémů.

Nové japonské obráběcí stroje na EMO 2023

V „normálních“ dobách bývalo dobrým zvykem, že výrobci číslicově řízených obráběcích strojů si své největší novinky schovávali právě na evropský veletrh EMO – zejména pak, pokud se aktuální ročník pořádal v německém Hannoveru. Zaplněné výstaviště si (i díky své rozlehlosti) vynucovalo několikadenní pobyt, aby měl návštěvník vůbec šanci projít alespoň ty nejdůležitější pavilony. Největší novodobá pandemie lidské choroby vystavila celosvětovou stopku veškerým veletržním akcím (v prezenční formě) a někteří škarohlídi prorokovali nástup digitálních prezentačních platforem a zánik tradičních veletrhů. Letošní EMO v Hannoveru však slibuje opět velkou podívanou – soudě podle ohlášených novinek japonských výrobců Okuma, Brother a Okamoto.

Produktivita, automatizace, univerzálnost

Produktivita, automatizace a univerzálnost, to jsou témata, kterým se věnují letošní expozice firmy Misan na MSV v Brně. Skladba exponátů sahá od kusové (prototypové) přes malosériovou až po velkosériovou výrobu v technologiích třískového obrábění i v technologiích aditivních.

Unikátní portálová obráběcí centra

V srpnu letošního roku se tradiční japonský výrobce číslicově řízených obráběcích strojů, firma Okuma, pochlubil světu vynikajícím výsledkem v oblasti velkých obráběcích center. Právě v tomto měsíci totiž dodal již desetitisící portálový obráběcí stroj vlastní konstrukce, a samozřejmě také vlastní výroby.

Přidaná hodnota
obráběcích strojů

Ve strojírenské výrobě neustále roste požadavek na zvyšování poměru mezi užitnou hodnotou stroje
a jeho prodejní cenou. Obzvláště toto platí v subdodavatelském sektoru, kde nízká výrobní marže bývá klíčovým kritériem uzavřeného kontraktu. Obráběcí stroje jsou ve velké míře používány v sériové výrobě, a proto jejich výrobci hledají způsoby, jak zvyšovat svou produktivitu a zároveň zkracovat vedlejší nevýrobní časy. Navyšování produktivity vylepšením konstrukce obráběcích strojů má své fyzikální limity, proto se nové cesty hledají například ve schopnosti stroje pracovat v bezobslužném režimu, a to díky automatizaci výrobního procesu. Jednou z možností je aplikace průmyslových robotů pro obrobkovou, případně i nástrojovou manipulaci.

Robot ve stroji:
Automatizace pro obráběče všech velikostí

Robotická řešení Armroid a Standroid japonské společnosti Okuma redukují manuální zásahy, zvyšují využití stroje a zpřesňují výrobu. Evropský zástupce japonského výrobce obráběcích strojů předvedl na EMO Milán, co tato inovativní automatizace nabízí strojírenským podnikům všech velikostí.

Slyšet hlas uživatele

Nespornou výhodou kompletátora složitých výrobků je průběžná a vzájemná součinnost vlastních zaměstnanců ve vývoji, výrobě a následných úpravách všech komponentů finálního produktu. To platí zejména v podmínkách vlastní výroby těchto komponentů, kde přínosem je vyšší vzájemná koordinovanost a rychlá a pružná reakce na přání zákazníka. Není to však zadarmo.

Ztráty možno odřezávat

Máme pro vás dobrou zprávu: na trhu je novinka ve třídě obráběcích center s kuželem vřetena velikosti 30 od japonské firmy Brother, kterou v ČR zastupuje společnost Misan z Lysé nad Labem. Aby zvýšila produktivitu nového modelu Speedio W1000Xd1, firma Brother doslova „odřízla“ každý ztrátový čas.

Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit