Témata
Zdroj: Misan

Společnost Misan připravila pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně soubor exponátů, které cílí na bolavá místa českého strojírenství, jež je pod velkým tlakem na zvyšování produktivity výroby. Představovaná řešení nabízejí zvýšení bezobslužnosti provozů a snížení nároků na kvalifikovanou obsluhu výrobních systémů.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Reklama

Strojírenství představuje v porovnání s jinými oblastmi lidské tvořivosti konzervativní obor. O to více je citlivé na variabilitu vnějšího prostředí a obecně parametrů, které ho přímo či nepřímo ovlivňují. Po bezprecedentním nárůstu nákladů v posledních letech, daném jednak růstem cen vstupních surovin, jednak růstem režijních nákladů českých firem a umocněném vyčerpaným trhem s pracovní silou, přetrvává rozkolísaný stav, který vytváří zřetelný tlak na zvyšování produktivity výroby. Bez nárůstu produktivity výroby se v českém prostředí, z větší části zaměřeném na výrobu dílců a celků s malou přidanou hodnotou, konkurenceschopnost udržet nepodaří.

Uživatelsky orientovaná automatizace obráběcích strojů

Ukázka komplexního řešení výrobní buňky, která reaguje na změnu vstupních požadavků, kontroluje a reportuje vlastní produkci. Tok materiálu začíná ve vstupním zásobníku polotovarů, následně míří do soustružnického obráběcího centra Okuma (1. obráběcí operace), přes předávací stanici do víceúčelového obráběcího centra Brother (2. obráběcí operace) a před umístěním do výstupního zásobníku probíhá kontrola 100 % produkce v souřadnicovém měřicím stroji Zeiss. Případné neshodné kusy jsou automaticky uloženy do k tomu určené zabezpečené zásuvky. Uživatelské rozhraní, jež je výsledkem vlastního vývoje společnosti Misan, je připraveno pro výměnu výrobních i nevýrobních dat s externími nadřazenými informačními systémy.

Buňka je k dispozici k okamžitému odběru pro zákazníky z ČR a SR.

Komplexní automatizovaná výrobní buňka složená ze dvou obráběcích center a souřadnicového měřicího stroje. (Zdroj: Misan)

Precizní pětiosé obrábění – Okuma Genos M460V-5AX

Svislé pětiosé obráběcí centrum Okuma Genos M460V-5AX je japonský stroj s geny a DNA firmy Okuma, což z něj dělá technologicky univerzální nástroj, který přináší rychlou a efektivní výrobu součástí s nejužšími tolerancemi. Díky schopnosti simultánního pětiosého obrábění nejsou uživatelé tohoto stroje konfrontováni s obvyklým tlakem na snižování nákladů – ať už vyrábějí komplexní letecké komponenty, nebo provádějí víceúčelové operace na jedno upnutí. Svým osvědčeným konceptem portálového uspořádání představuje Genos M460V-5AX robustní vertikální pětiosé centrum zaujímající minimální zastavěnou plochu. Precizní a stabilní řízení stroje zabezpečuje systém OSP-P300MA. Tento systém pochází kompletně z domácí dílny výrobce stroje a je proslavený mimo jiné svými schopnostmi při řízení rozměrných portálových strojů, na nichž vyrábějí formy pro lisovací nástroje prakticky všechny japonské automobilky.

Stroj je k dispozici k okamžitému odběru pro zákazníky z ČR a SR.

Svislé pětiosé obráběcí centrum Okuma Genos M460V-5AX je technologicky univerzální nástroj na rychlou a efektivní výrobu součástí s nejužšími tolerancemi. (Zdroj: Misan)

Dokončovací operace – Okamoto ACC-63SA1

Japonský výrobce strojů pro dokončovací operace Okamoto bude zastoupen reprezentantem zákaznicky oblíbené řady rovinných brusek ACC-SA1. Tyto přesné rovinné brusky klasické konstrukce s křížovým stolem lze vybírat v šesti velikostech stolu od 200 x 500 mm do 500 x 1 000 mm. Stroje jsou tedy určeny pro opracování malých a středně velkých obrobků. Používají elektronické řízení Okamoto s ovládacím panelem vybaveným barevným dotykovým displejem, které umožňuje plně automatický chod kombinovaný s ručním ovládáním. Možné je nastavit automatický brousicí cyklus a používat rychlý přísuv do řezu na svislé ose. Tyto modely mají k dispozici také například automatické orovnávání obvodu brousicího kotouče s kompenzací úbytku kotouče.

Reklama

Prezentovaný stroj typu ACC-63SA1 bude dále vybaven zabudovanou dotykovou sondou pro jednoduché najetí výchozí výšky polotovaru před spuštěním automatického brousicího cyklu. Stačí napolohovat sondu nad broušený polotovar a stiskem tlačítka aktivovat měřicí cyklus, který odměří výšku daného bodu polotovaru od zvolené referenční roviny.

Také tento stroj je k dispozici k okamžitému odběru pro zákazníky z ČR a SR.

Zákaznicky oblíbená řada přesných rovinných brusek Okamoto ACC-SA1 bude v Brně zastoupena modelem ACC-63SA1. (Zdroj: Misan)

Aditivní výroba – nový směr ve strojírenské výrobě

Součástí expozice společnosti Misan v pavilonu A1 bude 3D tiskárna GE Concept Laser M2 pro zpracování kovových práškových materiálů. Zařízení pracuje se základnou velikosti 250 x 250 mm a může stavět až do výšky 350 mm. Škála zpracovávaných materiálů sahá od zlata přes korozivzdorné a teplotně odolné oceli až po slitiny hliníku a titanu. 

3D tiskárna GE Concept Laser M2 je určena pro zpracování široké škály kovových práškových materiálů. (Zdroj: Misan)

Stavební výkon se pohybuje od 2 do 20 cm3 za hodinu v závislosti na materiálu a požadavcích na jakost povrchu. Aditivní výroba nabízí zcela nové možnosti konstruování i výroby nových dílů v letectví a kosmonautice stejně jako v medicínské produkci, kde má již své nezastupitelné postavení. Úspěšné aplikace se vyskytují také ve výrobě forem a obecně v prototypové výrobě.

Detail procesu laserového spékání práškového kovu ve stroji GE Concept Laser M2. (Zdroj: Misan)

Umístění expozic firmy Misan na MSV 2023:
pavilon P, stánek 58; pavilon A1, stánek 2

Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Produktivita, automatizace, univerzálnost

Produktivita, automatizace a univerzálnost, to jsou témata, kterým se věnují letošní expozice firmy Misan na MSV v Brně. Skladba exponátů sahá od kusové (prototypové) přes malosériovou až po velkosériovou výrobu v technologiích třískového obrábění i v technologiích aditivních.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit