Témata
Zdroj: Misan

Produktivita, automatizace a univerzálnost, to jsou témata, kterým se věnují letošní expozice firmy Misan na MSV v Brně. Skladba exponátů sahá od kusové (prototypové) přes malosériovou až po velkosériovou výrobu v technologiích třískového obrábění i v technologiích aditivních.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Reklama

Stroje pro kusovou a malosériovou výrobu budou zastoupeny rovinnou bruskou Okamoto ACC-63SA1, soustružnickým centrem Okuma Multus U3000 a tříosým obráběcím centrem Okuma Genos M660V-e.

Okamoto ACC-63SA1
Přesné rovinné brusky klasické konstrukce s křížovým stolem řady ACC – SA1 se vyrábějí v šesti velikostech stolu od 200 × 500 mm do 500 × 1 000 mm. Stroje jsou určeny pro opracování malých a středně velkých obrobků. Používají elektronické řízení Okamoto s ovládacím panelem vybaveným dotykovým displejem a toto řízení umožňuje plně automatický chod kombinovaný s ručním ovládáním. Možné je nastavit automatický brousicí cyklus a používat rychlý přísuv do řezu na svislé ose. Tyto modely mají k dispozici také například automatické orovnávání obvodu brousicího kotouče s kompenzací úbytku kotouče.

Prezentovaný stroj Okamoto ACC-63SA1 bude vybaven elektropermanentní magnetickou upínací deskou a vanou na řeznou emulzi s papírovou filtrací. Stroj je možné okamžitě odebrat. (Zdroj: Misan)

Prezentovaný stroj Okamoto ACC-63SA1 bude vybaven elektropermanentní magnetickou upínací deskou a vanou na řeznou emulzi s papírovou filtrací. Stroj lze okamžitě odebrat.

Okuma Multus U3000 2SW 1500
Jako zástupce vysoce univerzálních strojů předvedeme víceúčelové soustružnické centrum Okuma Multus U3000 v provedení 2SW, tj. s plnohodnotným protivřetenem a dvanáctipolohovou spodní revolverovou hlavou. Horní soustružnicko-frézovací hlava s upínacím rozhraním typu HSK-63A využívá pro své pohyby pravoúhlou kinematiku lineárních os X, YZ. Díky tomu lze stroj využívat pro přesné i produktivní obrábění až do ø 650 mm a délky 1 500 mm. Soustružnicko-frézovací hlava se vyznačuje kompaktním provedením při vysokém instalovaném výkonu.

Víceúčelové soustružnické centrum Okuma Multus U3000 2SW 1500. (Zdroj: Misan)

Technologická ukázka obrábění zaujme méně obvyklými procesy soustružení využívajícími naklápění soustružnického nástroje v ose B a také výrobou ozubení pomocí progresivní metody „skiving“. Soustružení s využitím osy B nachází v praxi uplatnění zejména při opracování tvarově komplikovaných rotačních dílců typicky z těžko obrobitelných a/nebo velmi tvrdých materiálů. Obrábění metodou „skiving“ lze s výhodou použít zejména u vnitřního ozubení nebo evolventního drážkování, kde není na dílci dostatečný výběh za ozubením. Metoda je použitelná pro střední nebo malou přesnost ozubení.

Reklama
Reklama
Reklama

Okuma Genos M660V-e
Tříosé obráběcí centrum Okuma Genos M660V-e je univerzální stroj s „geny“ firmy Okuma nabízený v předem definované specifikaci s atraktivní cenou. Využívá osvědčený portálový litinový rám, který nese lineární osy XZ a který je postaven na masivním spodním loži. Lože je současně základnou pro pracovní stůl stroje o rozměru 1 530 × 660 mm nesený na ose Y. Nabízená specifikace stroje zahrnuje frézovací vřeteno s upínacím kuželem o velikosti 40 a maximálními otáčkami 15 000 min-1. Disponibilní krouticí moment vřetene je 199 Nm. Stroj lze okamžitě odebrat.

Tříosé obráběcí centrum Okuma Genos M660V-e je univerzální stroj s „geny“ firmy Okuma nabízený v předem definované specifikaci s atraktivní cenou. (Zdroj: Misan)

Velkosériová a automatizovaná výroba

Brother M200X3 + Misan Robocell
Vedle samotných strojů předvedeme na MSV již tradičně ukázky automatizace. První z nich bude osvědčené řešení s průmyslovým robotem a zásobníky šuplíkového typu, a to řešení, které zásobuje materiálem pětiosý stroj Brother. Tento automatizační koncept, plně zkonstruovaný a realizovaný firmou Misan, je využíván řadou zákazníků v různých modifikacích. Řešení je založeno na šestiosém průmyslovém robotu a dvojici oboustranně výsuvných paletových zásobníků materiálu. Uživatelské rozhraní, rovněž vyvinuté firmou Misan, je připraveno pro komunikaci výrobních i nevýrobních dat s externími nadřazenými informačními systémy.

Pětiosé svislé obráběcí centrum Brother M200X3 + Misan Robocell, osvědčené řešení s průmyslovým robotem a zásobníky šuplíkového typu. (Zdroj: Misan)

Okuma 2SP-2500H
Další automatizační řešení uvidí návštěvníci na stroji Okuma, kde jde o systém dodávaný přímo výrobcem stroje. Jde o soustružnický stroj s portálovým zakladačem. Řešení, které se často používá právě u soustružnických strojů, chceme prezentovat jako zajímavou alternativu k obsluze průmyslovým robotem.

CNC soustruh Okuma 2SP-2500H, vybavený portálovým zakladačem, je zajímavou alternativou k obsluze průmyslovým robotem. (Zdroj: Misan)

CNC soustruhy ze série 2SP-H patří konstrukčně mezi čelní soustruhy, což jsou soustruhy s horizontální osou vřetena bez koníku. Jsou určeny k produkci součástí přírubového typu, takže koník nepotřebují. Zvláštností čelních soustruhů 2SP-H je, že mají dvě paralelně uspořádaná vřetena a dvě nástrojové hlavy rovněž s horizontální osou rotace. Proto se jim přezdívá „dvojčata“. To vše je umístěno na společném, velmi tuhém loži skříňové konstrukce. Soustruhy ze série 2SP jsou standardně vybaveny inteligentní funkcí „Thermo-Friendly Concept“, která zaručuje stabilní rozměry obrobků i v provozech s proměnlivou teplotou okolí stroje. Ve standardním vybavení je i antikolizní funkce „Collision Avoidance System“. Je možné instalovat také systém „Machining Navi“, který optimalizuje řezné podmínky v případě, že se při obrábění vyskytnou samobuzené kmity.

Reklama

Aditivní výroba – nový směr ve strojírenské výrobě

Součástí expozice firmy Misan bude 3D tiskárna GE Concept Laser M2 pro zpracování kovových práškových materiálů. Zařízení pracuje se základnou o velikosti 250 × 250 mm a může stavět až do výšky 350 mm. Zpracovávané materiály sahají od zlata přes korozivzdorné a teplotně odolné oceli až po slitiny hliníku a titanu. Stavební výkon se pohybuje v rozmezí 2–20 cm3.h-1 v závislosti na materiálu a požadavcích na jakost povrchu. Aditivní výroba nabízí zcela nové možnosti při konstruování i výrobě nových dílů v letectví a kosmonautice, stejně jako v medicínské produkci, kde má již své nezastupitelné postavení. Úspěšné aplikace se vyskytují také ve výrobě forem a obecně v prototypové výrobě.

3D tiskárna GE Concept Laser M2 pro zpracování kovových práškových materiálů. (Zdroj: Misan)

Umístění expozic firmy Misan na MSV 2022:
pavilon P, stánek 77, pavilon A, stánek 15

Související články
Nová řešení pro české strojírenství

Společnost Misan připravila pro letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně soubor exponátů, které cílí na bolavá místa českého strojírenství, jež je pod velkým tlakem na zvyšování produktivity výroby. Představovaná řešení nabízejí zvýšení bezobslužnosti provozů a snížení nároků na kvalifikovanou obsluhu výrobních systémů.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit