Témata
Zdroj: Okuma

Unikátní portálová obráběcí centra

V srpnu letošního roku se tradiční japonský výrobce číslicově řízených obráběcích strojů, firma Okuma, pochlubil světu vynikajícím výsledkem v oblasti velkých obráběcích center. Právě v tomto měsíci totiž dodal již desetitisící portálový obráběcí stroj vlastní konstrukce, a samozřejmě také vlastní výroby.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Reklama

Podívejme se podrobněji na to, co stojí za mimořádným úspěchem velkých, přesných a výkonných strojů ze země vycházejícího slunce.

Historické souvislosti vs. požadavky dnešní doby

Prvotní zákazníci, kteří se svými požadavky zasloužili o vstup Okumy do oblasti portálových obráběcích center, byli uživatelé tvářecích strojů, kteří vyžadovali precizní a produktivní nástroj pro výrobu svých forem. Postupem času přicházely další aplikace, například výroba součástí a sestav pro stavební stroje. Dnes Okuma reaguje na nové výzvy zejména z oblastí výrobních strojů pro polovodičové součástky, komponent pro obnovitelné zdroje energie, například větrných elektráren, a také od automobilového průmyslu v souvislosti s přechodem k novým pohonným koncepcím vozidel.

Základní model Okuma MCR-A5C2. (Zdroj: Okuma)

Rané období (60. léta 20. století)

Období výrazných inovací u obráběcích strojů spojených zejména s rozmachem prvních systémů číslicového řízení. Výrazný skok nastává v oblasti přesnosti práce strojů a automatizace vybraných procesů – automatická výměna nástrojů i palet. Okuma má v sortimentu velké vrtací a vyvrtávací stroje, nově jsou nabízena obráběcí centra řady MDB schopná souvislé automatické práce.

Období růstu (70. a 80. léta 20. století)

Výrazný ekonomický růst v Japonsku v kombinaci s velkým technologickým pokrokem přináší portálové stroje schopné opracovávat dílce z pěti stran. Automatická výměna celých vřetenových hlav (a nástrojů v nich) dále podporuje autonomní výrobní systémy schopné dlouhodobé samostatné činnosti. Okuma nabízí již tři řady portálových obráběcích center: MCV jakožto univerzální tříosé stroje, MCR pro komplexní úlohy (až pětistranné) a ekonomické MCV-A pro menší podniky a/nebo jednodušší aplikace.

Systém automatické výměny vřetenových hlav. (Zdroj: Okuma)

Období vývoje (90. léta 20. století až 10. léta 21. století)

Období přechodu od intenzifikace procesů k chytrým strojům. Dochází k integraci procesů – hrubování i dokončování dílců na jednom stroji. Nastupuje souvislé pětiosé obrábění obecných tvarů a zajištění přesnosti práce strojů při dlouhotrvajících pracích. Přichází online monitorování stavu strojů a vzdálená diagnostika. Okuma dodává své osvědčené modely MCR-BII. Nastupuje zdokonalená generace MCR-BIII s pokročilým systémem teplotních kompenzací (Thermo-Friendly Concept).

Reklama

Dnešní období (20. léta 21. století)

V době urychleného vývoje chytrých strojů s důrazem na ekologické aspekty Okuma přináší unikátní řešení, která přispívají ke zmenšení ekologické zátěže spojené s pořízením, provozem a likvidací portálových obráběcích strojů.

Thermo-Friendly Concept Premium
Tento ucelený soubor funkcí a řešení eliminuje potřebu umísťovat stroje v prostředí se stabilizovanou teplotou okolí. Díky tomu se výrazně sníží energetická náročnost výrobních budov (absence výkonných klimatizačních jednotek). Okuma u svých portálových center garantuje maximální odchylku přesnosti v (nejdelší) ose X 16mikrometrů, což je méně než polovina v porovnání se stroji předchozí generace.

ECO Suite Plus
Tato technologie pro stabilní dlouhodobé obrábění s vysokou přesností při snížených emisích CO2 zahrnuje funkce ECO Idling Stop (stroj sám vypíná vybrané agregáty na základě automatického vyhodnocení jejich potřeby při zachování přesnosti práce) a ECO Power Monitor (zaznamenávání a řízení spotřeby elektrické energie při provozu stroje). Vizualizace a následné analyzování průběhu spotřeby energie vedou k optimalizacím, které mohou výrazně snížit spotřebu stroje. Zkušenosti Okumy s portálovými stroji provozovanými ve vlastním výrobním závodě DS3 ukazují na možné snížení spotřeby až o 40 %.

Bezúdržbové vany na chladicí emulzi
Chytré řešení vany na chladicí emulzi přináší výraznou redukci degradace emulze a značně snížené nároky na pravidelné čištění vany. Chladicí emulze jakožto odpad představuje ekologickou zátěž. Tradiční řešení vany u každého obráběcího stroje, kde vždy dochází k částečnému usazování nečistot, přispívá k časovému znehodnocení emulze. Nová koncepce „bezúdržbové“ vany umožnila ve výrobních závodech Okumy používat emulzi nepřetržitě po dobu tří let bez nutnosti čištění vany.

Poloautomatická kontrola a kalibrace přesnosti stroje. (Zdroj: Okuma)

Pozitivní efekty chytrých strojů z hlediska produktivity výroby a dlouhodobé bezobslužnosti provozu:

Automatická 3D kalibrace
Stroj v poloautomatickém režimu pravidelně kontroluje vybrané charakteristiky své přesnosti, a díky tomu umožňuje dlouhodobé precizní obrábění bez lidského zásahu. Stroj sám navrhne provést softwarové kompenzace nebo doporučí zajistit kvalifikovaný servisní zákrok v případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů (například vlivem nestability základů, na nichž stroj stojí) ke zjištění zhoršení přesnosti stroje.

Technologická volnost volbou frézovací hlavy
Okuma dnes nabízí více než 100 typů výměnných vřetenových jednotek (upínaných přes jednotné rozhraní), které umožňují volit technologii obrábění při minimálním počtu (pře)upnutí dílce. Důsledkem jsou vyšší produktivita, menší nároky na obsluhu stroje i menší odpad ve formě třísek díky eliminaci technologických přídavků.

Unikátní tradici i současnost portálových obráběcích strojů Okuma přibližuje „výroční“ webová stránka výrobce na internetové adrese www.okuma.co.jp, další technické a obchodní informace zájemcům sdělí firma Misan, výhradní dovozce strojů Okuma do ČR a SR.


Umístění expozice firmy Misan na MSV 2022:
pavilon P, stánek 77

Související články
Produktivita, automatizace, univerzálnost

Produktivita, automatizace a univerzálnost, to jsou témata, kterým se věnují letošní expozice firmy Misan na MSV v Brně. Skladba exponátů sahá od kusové (prototypové) přes malosériovou až po velkosériovou výrobu v technologiích třískového obrábění i v technologiích aditivních.

Robot ve stroji:
Automatizace pro obráběče všech velikostí

Robotická řešení Armroid a Standroid japonské společnosti Okuma redukují manuální zásahy, zvyšují využití stroje a zpřesňují výrobu. Evropský zástupce japonského výrobce obráběcích strojů předvedl na EMO Milán, co tato inovativní automatizace nabízí strojírenským podnikům všech velikostí.

Ztráty možno odřezávat

Máme pro vás dobrou zprávu: na trhu je novinka ve třídě obráběcích center s kuželem vřetena velikosti 30 od japonské firmy Brother, kterou v ČR zastupuje společnost Misan z Lysé nad Labem. Aby zvýšila produktivitu nového modelu Speedio W1000Xd1, firma Brother doslova „odřízla“ každý ztrátový čas.

Související články
Úsporná produktivita obrábění

Ve dnech 22. a 23. března se v předváděcím středisku společnosti Misan v Lysé nad Labem opět konal tradiční jarní odborný technický seminář firem Misan a Tungaloy. Letošní akce nesla titul Úsporná produktivita. Jak tento název napovídá, byl seminář zaměřen nejenom na představení produktových novinek japonských firem Okuma, Brother a Tungaloy, ale také na aktuální téma energetických úspor a ochrany klimatu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Koncept ve spektru dynamiky a inovací

V roce 2007 bylo na veletrhu EMO poprvé prezentováno obráběcí centrum Grob G350 s horizontálním uložením vřetene. Dnes, o více než deset let později, je na trhu etablováno nejen pětiosé univerzální obráběcí centrum, ale spolu s ním se ve strojírenství v celosvětovém měřítku rozšířila i pětiosá technologie. Úspěšný vývoj založený na vysoké dynamice a velké inovativnosti konceptu „G-Modul“ udělal z univerzálních obráběcích center Grob, nyní již ve druhé generaci, leadera světového trhu.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Multifunkční bruska aneb tři v jednom pro Koreu

Období sériové výroby, ve kterém TOS Hostivař nebo TOS Čelákovice dodávaly tisíce obráběcích strojů, je dávno minulostí. Tuto úlohu v oblasti univerzálních strojů převzaly do jisté míry asijské firmy, kterým lze, co do kvantity, a tedy i ceny, jen těžko konkurovat.

Pro vysokou flexibilitu kompletního obrábění

Modulární konstrukce pro větší výkon a více možností. Vzdálenost vřeten maximálně 3 300 mm, výkonné hlavní vřeteno a protivřeteno, nový koncept pohonů, osa B s přímým pohonem pro komplexní pětiosé simultánní frézování a s přídavným revolverem. Pro to vše je nový Hyperturn 100 Powermill důmyslným zdokonalením osvědčené řady Hyperturn Powermill. Přináší přesnost, flexibilitu a produktivitu při obrábění velkých a komplexních dílů na jediné upnutí.

High-Torque převodovky pro přesné aplikace

Točivý moment 19 510 Nm pod absolutní kontrolou v téměř bezvůlové přesnosti? Ano, pomocí precizních planetových převodovek s vůlí v ozubení ≤ 1 arcmin je i tato výzva reálná.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit