Témata
Foto: I. Heisler

Ve dnech 22. a 23. března se v předváděcím středisku společnosti Misan v Lysé nad Labem opět konal tradiční jarní odborný technický seminář firem Misan a Tungaloy. Letošní akce nesla titul Úsporná produktivita. Jak tento název napovídá, byl seminář zaměřen nejenom na představení produktových novinek japonských firem Okuma, Brother a Tungaloy, ale také na aktuální téma energetických úspor a ochrany klimatu.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Dvoudenního odborného technického semináře, jehož oba dny měly stejný program, jsme se spolu se zákazníky a zájemci z řad odborné veřejnosti zúčastnili i my. Akce začala dopoledním blokem prezentací v přednáškovém sále.

Nové stroje Brother a Okuma

Celý program zahájil Ondřej Svoboda, jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Jako hostitel přivítal účastníky a stručně je seznámil s programem dne. Vzápětí představil nové obráběcí stroje z produkce firmy Brother. Tyto novinky byly představeny v průběhu loňského roku a nyní už jsou dostupné i na evropském trhu. Jde o nové modely strojů Speedio v produktových řadách S, R, U a M. Mezi novinkami nejnovější generace vybraných strojů je schopnost řídit pět os současně, nové jsou i řídicí systém a pohony.

Nové stroje výrobců Brother a Okuma prezentoval Ondřej Svoboda (vlevo), nové řezné nástroje Tungaloy Tomáš Vaňura. (Foto: I. Heisler)

V řadě S jsou kompaktní centra s jedním křížovým stolem – zmíněny byly modely S300Xd1, S500Xd1 a S700Xd1, lišící se velikostí (číslo v názvu udává délku rozjezdu v ose X). Společnými znaky nových verzí jsou zásobníky nástrojů s větší kapacitou (až 28 pozic), vyšší strukturální tuhost stroje se zesíleným rámem, vyšší tlak chlazení (až 7 MPa středem vřetena), větší maximální hmotnost nástrojové sestavy (až 4 kg) a také vyšší nosnost stolu (až 400 kg). Díky těmto parametrům jsou nové stroje univerzálnější a připravené na obrábění větších a složitějších dílců.

V řadě R jsou stroje R450Xd1 a R650Xd1 – modely s dvoupaletovým výměníkem, jenž umožňuje dosáhnout vyšší produktivity. Tyto stroje lze objednat ve verzi se sníženým stolem a získat větší vertikální prostor. Mají rovněž upravený tvar lože pro zlepšený odvod třísek (s přípravou pro vynašeč).

Ukázka automatického zakládání a vykládání v podání robotické buňky připojené k frézovacímu centru Brother Speedio R450Xd1. (Foto: I. Heisler)

Univerzální kompaktní pětiosé obráběcí centrum U500Xd1 je opatřeno zabudovaným dvouosým stolem a má k dispozici 28místný zásobník nástrojů. Stůl má nosnost 100 kg a na rotačních osách AC je poháněn válečkovým soukolím – tento převodový mechanismus bez vůle se vyznačuje vysokou tuhostí. Stůl je vybaven hydraulickými a pneumatickými přívody pro upínací paletu, což zjednodušuje použití silových upínačů.

Dalším představovaným strojem bylo víceprofesní pětiosé obráběcí centrum M200Xd1 (Brother nabízí i větší verzi M300Xd1). Stroj odvozený od dvoupaletových strojů řady R má místo stolu vestavěnou kolébku s možností soustružení, pevně usazenou v loži stroje. Osa C tohoto modelu nabízí soustružení při otáčkách až 2 000 min-1 a může být indexovaná. Novinkou nejnovější generace je zvětšená kapacita zásobníku nástrojů (až na 28 pozic), model M200Xd1-5AX navíc nabízí souvislé ovládání pěti os a brzděnou osu A.

Stroje v hale předváděcího centra jsou připraveny na živé ukázky obrábění. (Foto: I. Heisler)

Všechny stroje nové generace mají nový, rychlejší řídicí systém CNC-D00 s vyšší kapacitou paměti, s větší obrazovkou a intuitivním ovládáním dotykem i hardwarovou klávesnicí. Rozšířena byla i podpora různých komunikačních protokolů, včetně „počítačového“ standardu OPC UA. Ke zlepšení došlo i na poli spolehlivosti, a to v oblasti prevence kolizí a chyb upnutí nástrojů a monitorování řezného procesu.

V druhé části své prezentace pan Svoboda zmínil dvoustojanové portálové frézky z produkce společnosti Okuma, jichž už firma vyrobila 10 000. Jeden typ těchto strojů je letos nabízen za zvýhodněnou cenu. Jde o frézku Okuma MCR A5CII, jejíž stůl má upínací plochu 2 x 5 m a nosnost 27 tun. Stroj má zásobník na 80 nástrojů a také výměnu vřetenových hlav.

Pro letošní rok firma Okuma připravila stroje s novým řídicím systémem OSP-P500 a s novým designem, které v Evropě fyzicky představí na podzimním hannoverském veletrhu EMO.

Reklama
Reklama
Reklama

Nové řezné nástroje Tungaloy

Na představení nových obráběcích strojů navázal zástupce firmy Tungaloy Tomáš Vaňura prezentací novinek v oblasti řezných nástrojů a jejich technologických možností.

Zejména pro obrábění vysokým posuvem v ose Y na víceúčelových strojích jsou určeny soustružnické destičky AddYturn s bezpečnostním systém SafeLock, zajišťujícím tuhé upnutí při zpětném soustružení.

Na obrábění žáruvzdorných slitin jsou keramické VBD destičky TS200 a TS300, CBN destičky sorty BX815 (ty vykazují vyšší tepelnou odolnost pro vysokorychlostní obrábění) a třídy karbidových destiček AH8005 a AH8015 s PVD povlaky pro stabilnější obrábění.

Dalšími představenými novinkami byly užší zapichovací destičky TungCut, stabilní zapichovací tělesa TungFeed Blade (s držáky s vnitřním chlazením) a nový karbidový povlak AH6235 pro přerušované zapichování a upichování.

Z nabídky nových frézovacích těles pan Vaňura vybral např. nové čelní a rohové frézy TecMill a hrubovací frézu ExtendedForceMill na titanové slitiny a litiny.

Během oběda byl prostor pro neformální diskuze mezi účastníky akce a zástupci pořádajících firem. (Foto: I. Heisler)

Úsporné obráběcí stroje

Druhá část dopoledne byla věnována avizovaným tématům energetické účinnosti a uhlíkových emisí. Docent Pavel Bach z výzkumného centra RCMT při ČVUT v Praze přednesl prezentaci, kterou připravil společně s hostitelem akce Ondřejem Svobodou. Nejprve uvedl některé údaje o vývoji spotřeby elektrické energie (celosvětově a ve vybraných zemích), o způsobech její výroby a o emisích skleníkových plynů. Pak posluchače seznámil s analýzou energetické náročnosti jednotlivých částí obráběcího stroje a se způsoby, jak spotřebu energie u svých strojů snižují japonští výrobci Okuma a Brother.

Doc. Pavel Bach z ČVUT v Praze se ve své přednášce věnoval snižování energetické náročnosti obráběcích strojů. (Foto: I. Heisler)

Popisované spořicí technologie firmy Okuma zahrnují řízení činnosti periferií s cílem minimalizovat jejich spotřebu, vypínání nepoužívaných částí stroje, rekuperaci elektrické energie, vylepšenou hydrauliku nebo zkracování cyklových časů v sériové výrobě. Do skupiny funkcí souhrnně nazývaných Thermo-Friendly Concept patří monitoring stavu chlazení či zrychlené zahřívání.

Docent Bach dále uvedl srovnání energetické náročnosti několika obráběcích strojů nejnovější generace z dílny společnosti Brother se staršími modely a na konkrétních číslech ukázal finanční úspory vyplývající z redukce spotřeby elektrické energie a tlakového vzduchu a ze zkrácení cyklových časů.

Reklama

Řezné nástroje a životní prostředí

Energetické úspory a snižování emisí byly rovněž tématem prezentace Petra Galušky, který popisoval, jak k řešení těchto problémů přispívá japonský výrobce řezných nástrojů Tungaloy. Jde o redukci množství odpadu, úspory energií a snižování emisí.

Množství odpadu z výroby lze redukovat například použitím menších břitových destiček, s nimiž lze vykonat stejnou práci. Tím se zároveň snižuje spotřeba energie a materiálu při jejich výrobě. Navíc menších destiček se na nástroj daného průměru vejde více, a díky většímu počtu břitů lze zkrátit čas operace. Řadu operací lze optimalizovat také použitím nových univerzálních nástrojů, které dokážou provádět jak hrubování, tak dokončování. Zkracování výrobních cyklů s sebou přináší řadu úspor, včetně snížení spotřeby drahých energií a omezení emisí skleníkových plynů.

Ukázky obrábění

Odpolední program byl vyplněn živými ukázkami obrábění různých materiálů na strojích Okuma a Brother. Díky tomu, že většina představovaných novinek už je v Evropě k dispozici, mohli jsme řadu z těchto strojů vidět přímo v akci. Účastníci byli rozděleni do několika skupin a postupně obcházeli stanoviště u strojů, kde probíhaly komentované ukázky.

Pánové Ondřej Svoboda ze společnosti Misan a Petr Galuška z firmy Tungaloy na závěr programu poděkovali hostům za účast a vylosovali výherce tomboly. (Foto: I. Heisler)

Mezi jinými to byly operace soustružení, jež mohli návštěvníci sledovat u soustružnických obráběcích center Okuma LU3000 EX a LB3000 EX II, ukázky frézování probíhaly na pětiosém centru Brother Speedio M200Xd1-5ax a na strojích Speedio S700Xd1 a R650Xd1. Na tříosém svislém frézovacím centru Okuma Genos M660-V-e byly demonstrovány rozdíly v řezných podmínkách při frézování různých materiálů a multifunkční frézka Okuma Multus U3000 předvedla simultánní obrábění ozubení metodou power skiving. V akci byla rovněž automatizace, konkrétně robotická buňka připojená k frézovacímu centru Brother Speedio R450Xd1. Většinu probíhajících operací snímaly kamery a jejich záběry bylo možno sledovat na připojených televizorech.

Zasvěcený výklad o vlastnostech představovaných strojů poskytovali technici firmy Misan, zatímco o nástrojích použitých při konkrétních operacích hovořili zástupci společnosti Tungaloy. Všichni pak odpovídali na četné dotazy návštěvníků. Spoustu příležitostí k neformálním diskuzím jak se zástupci obou firem, tak mezi sebou, měli účastníci akce v průběhu celého dne. O přestávkách na kávu i během oběda si mohli vyměňovat zkušenosti přímo v hale u strojů.

Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit