Témata
Reklama

Inteligentní hydraulika pro Industry 4.0

Industry 4.0 jako vize budoucnosti se v současnosti skloňuje již ve všech pádech. Z pohledu čisté automatizace se však nejedná o žádnou revoluci – spíše o evoluční vývoj, který dnes umožňuje dalekosáhlé síťové propojení. V aktuálních Motion Controls a systémech Motion Logic určených pro hydrauliku integroval Rexroth do softwaru některé funkce, které byly v minulosti řízeny čistě hydromechanicky. Takto lze automaticky kompenzovat některé jevy specifické právě pro fluidní technologii. Decentrální řízení plní svoje úkoly samostatně a komunikuje s nadřazenými a řídicími systémy přes otevřená komunikační rozhraní.

Motion Controls pro hydrauliku jsou vybaveny decentrální inteligencí: s nadřazeným řízením komunikují přes otevřená rozhraní. Kromě toho jsou tyto systémy schopny přizpůsobit se automaticky různým změnám – např. změně rychlosti nebo změně silového působení –, regulují nezávisle pohyb v reálném čase a dají se jako modul integrovat do různých konceptů výrobní linky. Rexroth k tomu nabízí i široké spektrum systémů Motion Control a Motion Logic, které jsou přizpůsobeny požadavkům hydrauliky: od osových řídicích jednotek IAC Multi-Ethernet a systémů pro regulaci čerpadel SYDFED přes HMC (Hydraulic Motion Control) s programováním podle IEC61131 až po IndraMotion MLC pro 32 hydraulických os. Kompletní systém tak nabízí řešení z pohledu funkce zařízení a jeho výkonových parametrů. Rozhraní Multi-Ethernet podporuje všechny běžné protokoly Ethernet, jako je Sercos, EtherCAT, Ethernet OP, Profinet RT, Powerlink a Varan.

Reklama
Reklama

Snadná regulace pomocí funkce wizard

Dalším společným znakem jsou hydraulické regulátory Best-in-Class, které automaticky zohledňují veškerá specifika fluidní techniky, jako např. charakteristiku ventilů, a díky své transparentní struktuře zjednodušují parametrování v softwaru IndraWorks. Uživatel má k dispozici parametrovací funkci wizard, která automaticky zjišťuje všechny potřebné údaje ze systému a uživateli pak nabízí parametry vhodné pro konkrétní regulaci. To usnadňuje řízení, protože hydraulický regulační okruh je napojen centrálně na jednotku IAC-Multi-Ethernet nebo decentrálně na HMC. Takto je možné dohlížet mimo jiné i na vícenásobné systémy v reálném čase nezávisle na době cyklu SPS.

Hnací a řídicí technika Bosch Rexroth se uplatňuje u strojů a zařízení všech velikostí

Systémy pro regulaci čerpadel SYDFED, HMC i IndraMotion MLC využívají stejnou platformu IndraWorks. Díky tomu lze uvádět do provozu hydraulické, elektrické i hybridní osy za pomoci stejného softwarového nástroje. Od projektu až ke zprovoznění a diagnostice – IndraWorks – výrazně zkracují dobu potřebnou od nápadu až po jeho realizaci. Toto prostředí určené pro všechny systémy IndraMotion zjednodušuje zacházení se SPS a Motion u všech technologií pohonů.

Pavla.Sestakova@boschrexroth.cz

www.boschrexroth.com/cs/cz/

Bosch Rexroth

Přeložil Luděk Němec

Reklama
Související články
Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Bezpečné testování dieselových motorů

Již více než 75 let je společnost Perkins lídrem ve vývoji a výrobě vysoce výkonných dieselových motorů. Díky neustálým inovacím může nabídnout jejich jednu z nejmodernějších a nejucelenějších řad. Po sloučení se společností Caterpillar v roce 1998 vznikl největší světový výrobce dieselových motorů, které nacházejí uplatnění u všech nejznámějších výrobců strojů ve stavebnictví, energetice, logistice, zemědělství a v dalších oborech.

Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Související články
Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Plný výkon s poloviční energií

Vysoká úspora energie při dodržení maximální funkcionality a s použitím osvědčených bezpečnostních prvků: tyto požadavky na nové řešení pohonu ohraňovacího lisu dokázal Rexroth realizovat s pomocí hydraulického systému s frekvenčně řízeným pohonem – Sytronix. V závislosti na charakteristice cyklu lze při tomto řešení dosáhnout až padesátiprocentních úspor energie. Toto řešení předčí svou dynamikou i přesností většinu pohonů používaných u ohraňovacích lisů.

Hydraulický pohon s otáčkově řízenými čerpadly

Vysoká úspora energie při dodržení maximální funkcionality a s použitím osvědčených bezpečnostních prvků: tyto požadavky na nové řešení pohonu ohraňovacího lisu dokázal Rexroth realizovat s pomocí hydraulického pohonu s otáčkově řízenými čerpadly - Sytronix. V závislosti na charakteristice cyklu lze při tomto řešení dosáhnout až padesátiprocentních úspor energie. Toto řešení předčí svou dynamikou i přesností většinu pohonů používaných u ohraňovacích lisů.

Inteligentní servohydraulické osy šetří 80 % nákladů na energie

Lineární osy pro výkonové, pohybové a polohovací systémy by měly být přesné, rychlé, účinné a spolehlivé, ideálně po celou dobu životnosti zařízení. Na čem ovšem nejvíc záleží, je jejich funkčnost, popřípadě možnost jednoduché údržby. Modulární řešení typu „plug & produce“ CytroForce od společnosti Bosch Rexroth dokazuje, že servohydrau­lické osy mohou být snadno konfigurovatelné, s minimálními servisními náklady a hlavně funkční produkty ihned po implementaci na zařízení. Jaké nové možnosti v průmyslových aplikacích se díky tomu otevírají?

Inteligentní hydraulické systémy pro tváření

Propojení strojů a systémů s IT otevírá obrovský potenciál pro hospodárnější, rychlejší a intuitivnější techniku tváření. Jak to funguje, ukazuje řešení firmy Bosch Rexroth.

Průmyslově montované systémy energetických řetězů

Díky předsestaveným energetickým řetězům readychain Basic, Standard, Standard Plus a Premium ušetří zákazníci náklady na sestavení, montáž a skladování.

Hydraulika zvedá vraky

K tragédii došlo 16. dubna 2014. Patří k nejvážnějším neštěstím v Jižní Koreji za poslední desetiletí. Přetížený trajekt Sewol se potopil a zemřelo 304 lidí. Kapitán trajektu byl odsouzen na doživotí, protože opustil loď mezi prvními a nedostál svým povinnostem. Vyzvednutí vraku dlouhého 145 metrů z hloubky 40 metrů bylo vzhledem k jeho velikosti a hmotnosti náročnou operací. Náklady se vyšplhaly na dvě miliardy korun. Základem úspěšného projektu byla hydraulika. Ta ostatně pomáhá v mnoha podobných případech.

Realizace energeticky úsporných hydro pohonů

Integrací čerpadel a pohonů s variabilním počtem otáček, známých též jako servočerpadla, usnadňuje společnost Siemens ve spolupráci s českou pobočkou firmy Hydac realizaci energeticky výhodnějších, úspornějších a tišších hydraulických systémů pro široké pole aplikací. Jádrem konceptu je měnič kmitočtu, který zajišťuje, aby hydraulická energie byla produkována jen tehdy, když je jí zapotřebí.

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

První chytrý elektromagnetický ventil

Společnost IMI Precision Engineering představila ventil ICO4-SIS s plně integrovaným testováním částečného zdvihu, který byl vyvinut pro potřeby ropného a plynárenského průmyslu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit