Témata
Zdroj: Bosch Rexroth

Nová úroveň vývoje lineární techniky

Požadavky konstrukčních inženýrů a výrobců strojů se často a rychle mění. Na základě stále rychlejších vývojových cyklů konstruktéři hledají řešení, která se pružně přizpůsobí novým výrobním procesům. Lineární technika Rexroth nové požadavky přesně splňuje, a to díky inteligentním mechatronickým řešením a díky použití inteligentních produktů.

Reklama

Ve společnosti Rexroth už v rané fázi položili základ pro systematický vývoj lineární techniky. Dnes již tato firma nabízí dlouhou řadu digitálních nástrojů a konfigurátorů, které lze použít ke zjednodušení a vyladění procesů už ve fázi návrhu. Ale to je jen pouhý začátek. Digitální transformaci vnímá jako proces a prostřednictvím neustálého vývoje pak pozvedává lineární techniku na vyšší úroveň.

Platforma Smart MechatroniX je ekosystém mechatronických řešení usnadňující konstrukci lineárních pohybových systémů a jejich programování a uvádění do provozu. (Zdroj: Bosch Rexroth)

Platforma pro inteligentní mechatronická řešení

Konstruktéři se snaží o to, aby lineární technika používala co nejvíc inteligentních funkcí: od vertikální integrace s funkcemi, jako je software a elektronika, až po cílené použití snímačů v komponentech lineární techniky. Již v loňském roce společnost Rexroth uvedla na trh první řešení s tímto účelem. Modulární mechatronické řešení Smart Function Kit (Sada chytrých funkcí), zaměřené na lisovací a spojovací aplikace, nabízí zákazníkům mechaniku, elektroniku a software jako subsystém. Mezi hlavní přednosti tohoto systému patří snadné uvedení do provozu a intuitivní konfigurace procesu. Pro tyto činnosti nejsou nutné žádné znalosti programování. I během následných operací je software intuitivní a lze jej hned od začátku používat bez jakékoli předchozí zkušenosti. Nová platforma společnosti Rexroth, určená pro inteligentní mechatronická řešení, je dalším logickým krokem v tomto přístupu: Je jasně zaměřena na potřeby uživatelů a nabízí vhodné řešení pro každý procesní krok.

Reklama
Reklama

Rozbalte, připojte, spusťte

Začíná to již výběrem a velikostí produktu. Zákazníci společnosti Rexroth se nemusejí těžkopádně seznamovat s lineární technikou. Pomocí dodaných nástrojů intuitivně realizují své nápady a k požadovanému řešení je dovede jen několik kroků.

Při uvádění do provozu je aplikován princip plug & produce (plug & play). Pro lineární osy to v praxi znamená pouze rozbalit, připojit a provést funkční test, což trvá několik minut.

Díky připraveným funkčním modulům lze sadu Smart Function Kit pro lisování a spojování rychle uvést do provozu a integrovat do nadřazených řídicích systémů. (Zdroj: Bosch Rexroth)

Možnost přizpůsobit systém novým potřebám

Dnešní provozy vyžadují stále více možností transformovat produkty a systémy. Přestože software již dnes nabízí určitou míru flexibility, brzy dosáhneme hranice toho, co je v současné době možné. V dobách stále kratších výrobních časů potřebujeme systémy, které lze bleskově přizpůsobit. Jedním z příkladů takového přizpůsobení je systém rychlé výměny pro lineární osy: Lze je vyměnit pouhými dvěma kliknutími. Poté se mohou samy zprovoznit a jsou okamžitě připraveny na nové úkoly.

Sada Smart Function Kit je k dispozici rovněž pro manipulační úlohy. (Zdroj: Bosch Rexroth)

Uvedená možnost rychlé výměny má nakonec také vliv na údržbu: Pokud lineární osa potřebuje servis, technik může okamžitě vložit náhradu a stroj pokračuje v práci bez prostojů. Využití prediktivní údržby a využití monitorování stavu pomocí snímačů zvýší účinnost celého systému.

Díky dalšímu vývoji lineární techniky lze zcela nově přistupovat k produktům a udržitelně tak zvyšovat účinnost systému. Jedním z příkladů nových řešení je dovybavení vyrovnávacím prvkem (Smart Flex Effector), který radikálně zlepšuje přesnost polohování robotů a kartézských soustav.

Související články
Přesné a účinné hydraulické lineární osy

Lineární osy pro výkonové, pohybové a polohovací systémy by měly být přesné, rychlé, účinné a spolehlivé, a to ideálně po celou dobu životnosti zařízení. Na čem však nejvíc záleží, je jejich funkčnost, popřípadě možnost jednoduché údržby. Modulární řešení CytroForce od společnosti Bosch Rexroth typu "plug & produce" dokazuje, že servohydraulické osy mohou být snadno konfigurovatelné, s minimálními servisními náklady, a hlavně funkční ihned po implementaci do zařízení. Jaké nové možnosti v průmyslových aplikacích se díky tomu otevírají?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Související články
Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Pohony nejen pro obráběcí stroje

Společnost TAT Technom Antriebstechnik GmbH byla založena v rakouském Linci v roce 1988 a během prvních 10-ti let se velmi úspěšně zabydlela na rakouském trhu, kdy se se svými produkty jako např. přesnými převodovkami, ozubenými tyčemi a dalšími pohonovými prvky i podle výkresů zákazníka stala vůdcem na zdejším trhu mechanické pohonové techniky.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit