Témata
Reklama

Měřicí technika na Control 2015

Letošního stuttgartského mezinárodního veletrhu Control 2015, zaměřeného na problematiku kvality, se účastnilo na 917 vystavovatelů. Jejich setkání s návštěvníky dokumentovalo novinkami a inovovanými technologiemi současnou úroveň dané oblasti, ale bylo inspirativní také pro další rozvoj oboru.

Dále představenými novými produkty a aplikacemi přispěla k pokroku v hodnocení kvality povrchu i firma Taylor Hobson.

Reklama
Reklama

Bezkontaktní profilometr

Firma představuje nový měřicí přístroj Talysurf CCI UHS, který kombinuje mimořádně vysokou rychlost měření s nadstandardní kvalitou získaných dat. Předností novinky je, že zajistí kontrolu kvality povrchu v případech, kdy to jiné měřicí systémy nedokážou. Nadstandardní rozsah i rozlišení a snadná ovladatelnost přístrojr, to vše jsou přednosti, které jej jednoznačně doporučují pro využití v kontrole a řízení kvality povrchu. Aplikace nového přístroje je výhodná všude tam, kde se uplatní vysoká rychlost měření a výkonnost; zahrnuje rozsáhlý rejstřík povrchů různě obrobených i upravovaných, skládaných, leptaných, určených k těsnění, opotřebených nebo zajišťujících retenci kapalin (nosný podíl) apod. Současně však umožňuje kontrolu povrchu papíru, tonerů, vad povrchů SIMS, paměťových médií, leštěné optiky, lékařských implantátů atd.

Detailní pohled do měřicího prostoru Talysurf CCI UHS

Form Talysurf PGI Bearing

Specializovaný měřicí přístroj řady PGI je určen pro kontrolu vysoce přesných ložisek. Vyznačuje se mimořádně velkým rozsahem měření s vynikajícím rozlišením. Měřidlo je připraveno pro kontrolu kvality povrchu, jeho tvaru a obrysu na dosud nepřekonané úrovni přesnosti.

Aplikace PGI Bearing zahrnují hodnocení kuličkových ložisek (poloměry, drsnost, vlnitost a tvar), válečkových i kapalinových dynamických ložisek (analýza hloubek více stupňů), dále kuličkových šroubů (rozteče, úhly, tvar a lineární rozměry), analýzy gotického oblouku s kompenzací úhlu sklonu šroubovice (kontaktní úhel, poloměry, trvalé úchylky), které umožní výrobci predikci funkce ložiska na základě polohy kuličky na oběžné dráze.

Přístroj Form Talysurf PGI Bearing pro přesnou kontrolu ložisek

Soubor speciálních programů pro ložiska

Taylor Hobson připravil soubor nových programů pro analýzy přesných ložisek označený Talyrond Bearing Package. S využitím výsledků dlouhodobých výzkumů a detailního poznání charakteristik ložisek, které zahrnují jejich jakost povrchu, obrys, tvar a kruhovitost, i analýzy harmonických složek byly připraveny kontrolní procesy ověřující kvalitu ložisek, ale současně zajišťující zpětné vazby využitelné pro zlepšení konstrukce produktu nebo optimalizaci technologií výroby.

Soubory programů Talyrond pro ložiska jsou nabízeny v několika provedeních. Zatím co standardní software umožní hodnocení rovinnosti a kruhovitosti v několika rovinách řezu, verze výběrová rozšiřuje možnosti hodnocení o analýzy harmonických složek, rychlosti, tloušťky stěn a disků, duálních profilů a hodnocení tvaru gotických profilů.

Taylor Hobson představil i nového průvodce kontrolou ložisek, který zahrnuje nejnovější technologie měření, analýz a hodnocení kvality ložisek pro všechny aplikace.

Měřicí přístroj LuphoScan pro kontrolu rovinnosti rozměrných součástí

Bezkontaktní měření rovinnosti rozměrných povrchů

Na veletrhu byl představen měřicí přístroj LuphoScan pro kontrolu rovinnosti rozměrných těsnicích povrchů. Současné provedení LuphoScan umožňuje měření rovinnosti v širokém rozměrovém rozmezí ploch (od 1 mm až do 400 mm (!)). Tento interferometrický skenovací metrologický systém je připraven nejen pro vysoce přesné měření rovinnosti, ale i pro bezkontaktní přesné 3D měření tvaru. Funkční schopnosti měřidla LuphoScan byly předváděny přímo na výstavě i při kontrole lapované desky o velikosti 195 mm, jejíž úchylka rovinnosti byla menší než 0,5 μm.

Zobrazení kontroly rovinnosti povrchu rozměrného disku měřeného přístrojem LuphoScan

Inovace programového vybavení přístrojů

Souběžně se zdokonalováním metrologických metod a přístrojů rozvíjí Taylor Hobson programové zabezpečení řízení a zpracování výsledků měření. Poslední generace programů TalyMap, kterou využívá většina moderních přístrojů, zajišťuje úplnou shodu s nejnovějšími mezinárodními standardy 3D. Mimo vyhodnocení všech doporučených parametrů i foto-realistické barevné zobrazení je TalyMap vybaven zdokonalenými výkonnými nástroji, jako jsou šablony pro opakované postupy a automatické zpracování dokumentů ze souborů naměřených dat. Současný TalyMap poskytne nejen rychlé zpracování a prezentaci výsledků, ale i úplnou metrologickou sledovatelnost probíhajících procesů, zajistí statistické údaje pro řízení kvality nebo umožní přizpůsobení zobrazování potřebám operátora a aplikaci moderních speciálních modulů.

Ing. Zdeněk Novák

novakzdene@seznam.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 150743
Datum: 24. 06. 2015
Rubrika: Výroba / Měření
Autor:
Firmy
Související články
EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

Související články
EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Střípky ze svátku metrologie

Ještě před letošním svátkem metrologů, jenž se slaví 20. května, se konala tradiční metrologická událost světového rozsahu – veletrh Control v německém Stuttgartu.

Objektivní měření kruhovitosti

Kontrola technických parametrů předpokládá nejen využití vhodných přístrojů a metod měření, ale i optimálních postupů provádění, které zajistí maximální věrohodnost získaných výsledků. I při měření kruhovitosti se vyskytuje řada faktorů, které ovlivňují objektivnost a přesnost výsledků kontroly.

Směry vývoje kontroly povrchu

Zvýšení rychlosti kontroly a rozšíření možností aplikace metrologických prostředků a systémů v praxi patří k současným vývojovým trendům měření a hodnocení kvality povrchu. Pokrok v kontrole povrchu je představen na novinkách v optickém interferometrickém měření, které v uplynulém období zaznamenalo velmi intenzivní rozvoj.

Pyramida produktivního procesu

Uživatelé obráběcích strojů jsou často konfrontováni s protichůdnými požadavky: vyrábět co nejlevněji, vyrábět co nejrychleji, vyrábět co nejpřesněji.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Měřím, měříš, měříme…na obráběcím stroji

V moderních výrobních systémech složených z CNC obráběcích strojů je měření a kontrola nástrojů pro preventivní zajištění kvality nepostradatelná. Změřená data nástrojů nebo změřené hodnoty obrobků jsou potom použity k automatickému výpočtu kompenzačních hodnot v probíhajícím výrobním procesu. Pomocí automatické kompenzace rozměrů nástrojů nebo případnou výměnou nástrojů zůstávají výsledky obrábění stabilní.

Samocentrovatelná hlava - šikovný pomocník se širokým záběrem

Stávající trend zpřesňování a zefektivňování strojní výroby zákonitě promítá své nároky i do oblasti měřicí techniky užívané k seřizování a kalibraci obráběcích strojů. Požadavky na moderní měřicí zařízení jsou ve zkratce definovány asi takto: V co nejkratším čase a s minimální nejistotou poskytnout co možná nejvíce informací o přesnosti testovaného stroje a současně informace podat v dále aplikovatelném formátu. MT-Check, neboli samocentrovatelná hlava, je na tento post vhodným kandidátem.

Bezkontaktní měření vzdálenosti

V oblasti přesného měření vzdálenosti rychle roste využití bezkontaktních technologií. To je způsobeno mnoha faktory, z nichž těmi hlavními jsou, že zákazníci potřebují měřit mnohem přesněji (s rozlišením v řádu mikrometrů nebo dokonce nanometrů) a je třeba měřit proti obtížným povrchům nebo povrchům, kterých se nelze během procesu měření dotknout což jsou například křemík, sklo, plasty, miniaturní elektronické součástky, lékařské komponenty a také potraviny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit