Témata
Reklama

Automatizace obsluhy obráběcích strojů

Produktivita výroby v dnešním světě nejenže neztrácí na významu, ba právě naopak. Má-li firma uspět v současném silně konkurenčním prostředí, je nezbytné veškeré výdaje držet na minimu. K tomu může pomoci redukce neproduktivních strojních časů a nasazení automatizace. V případě obroben představuje konkrétní technické prostředky k dosažení těchto cílů například paletizace a robotická obsluha CNC obráběcích center a EDM strojů.

Seznámení se s těmito možnostmi bylo i důvodem mé cesty do brněnské pobočky švýcarské nadnárodní společnosti GF Machining Solutions, do jejíhož portfolia patří i značka System 3R, která v oboru paletizace a automatizace obsluhy obráběcích strojů patří ve světě k nejznámějším. Ve firmě mě očekávali obchodní manažer System 3R Pavel Hájek a prodejní specialista System 3R Jaroslav Král, kteří mě seznámili s výhodami a technickými podrobnostmi řešení, jež společnost GF Machining Solutions nabízí. Příklad jeho provedení jsem si pak mohl prohlédnout na showroomu.

Reklama
Reklama
Sestava hloubičky Form 200 s robotem System 3R Transformer a regálovým zásobníkem na showroomu. (Foto: autor)

Paletizace obrobků

Paletizace umožňuje pružnější výrobu, vyšší využití výrobních strojů a může být základem pro automatizaci a bezobslužný provoz obráběcích strojů. Palety mohou nést nejen obrobky, ale i upínací přípravky nebo nástroje (například elektrody), a to od malých několikamilimetrových dílů až po rozměrné obrobky do hmotnosti 10 tun. Systém je velmi variabilní a záleží pouze na konkrétním projektu a konkrétních podmínkách, jakým způsobem bude optimálně využit.

Pohled na robot System 3R Transformer. (Foto: autor)

V případě paletizace obrobků jde o to, že zatímco stroj obrábí, na jiné paletě je mezitím upínán další obrobek. Ten může být ustaven a proměřen také mimo stroj s tím, že příslušná data jsou následně předána řídicímu systému stroje. Díky tomu může výměna obrobků proběhnout velmi rychle a stroj může bez zbytečného zdržování začít ihned obrábět, aniž by bylo nutné zjišťovat pozici obrobku na stroji. Palety se upínají do tzv. upínacích bodů, které jsou upnuty na stole stroje a jejichž polohu řídicí systém zná z předchozího zaměření. Těchto bodů může být i více, což je u větších obrobků i nutnost, nebo je možné na stůl stroje upnout více palet s obrobky současně.

Zásobník s paletami pro nástroje. Na držácích elektrod jsou patrné identifikační čipy. (Foto: autor) – udělat výřez, např. takto:

Přesné upínání palet

Opakovatelná přesnost upnutí se pohybuje v toleranci 1 µm (např. systém MacroNano) až 5 µm (např. systém Delphin BIG) v závislosti na použitém paletizačním systému, takže odpadají obavy z nepřesného upnutí. „Tuto obrovskou přednost jednoznačného a přesného upnutí pak řada uživatelů v maximální míře zhodnocuje v případě, že obrobek je zpracováván na více strojích, a to i při průchodu přes stroje rozdílných technologií, jako jsou například frézování (CNC centrum, horizontka), vrtání (vyvrtávačka), hloubení, drátové elektroerozivní řezání, broušení, měření (3D CMM),“ uvádí Pavel Hájek a pokračuje: „Naprosto typickým příkladem může být tvarová vložka formy, která může být obráběna na frézovacím centru a dokončována na hloubičce. Mezitím může být zařazena kontrola na souřadnicovém měřicím stroji, případně operace na drátové řezačce nebo broušení, přičemž obrobek zůstává stále upnut na téže paletě, na níž putuje celým výrobním cyklem. Nic také nebrání případnému přerušení výroby, pokud je na daném stroji potřeba přednostně zpracovat jinou prioritní zakázku.“

Výměna palety pro obrobky. (Foto: autor)

Přesnosti upínání je dosaženo prostřednictvím karbidových referencí (tj. dorazů), které zajistí upnutí palety vždy do stejného místa. Unikátní na řešení System 3R je, že u všech technologií, ať už jde o frézování, hloubení nebo měření, používá stejnou upínací sílu pro upínání palet do upínacích bodů, což je naprosto stěžejní právě s ohledem na dodržení vysoké opakovatelné přesnosti upnutí nebo přepnutí do dalšího pracovního místa komplexní technologie.

Pro sérii i kusovou výrobu, ale také pro nástroje

Výhod paletizace je možné využívat nejen v sériové, ale právě i při kusové výrobě a prakticky na libovolném obráběcím stroji. Jde přitom vždy o to, že upnutí a přípravné práce se provedou mimo pracovní prostor stroje, což přinese zmiňovanou úsporu strojního času, a tedy i možnost většího využití stroje. Největších finančních úspor se zde samozřejmě dosahuje u nejsofistikovanějších obráběcích strojů, jejichž strojní čas je nejdražší.

Upínání palet na pracovním stole hloubičky. (Foto: autor)

„Skutečností zůstává fakt, že nasazení paletizace je v dnešní době patrné ve všech strojírenských společnostech, jejichž firemním krédem je produktivita, snaha o enormní zkrácení návratnosti investice do výrobních zařízení a maximalizace ziskovosti společnosti,“ říká k tomu pan Hájek. „Je až zarážející, že tuto shodnou ambici i shodný přístup k jejímu naplňování či realizaci nacházíme ve firmách s naprosto diametrálními rozdíly, a to jak s ohledem na jejich strojní park, tak z pohledu na sériovost produkce (kusovka až velké série) či velikosti dané organizace. Zjednodušeně se dá konstatovat, že progres, který do vlastní výroby přináší paletizace, si uvědomují jak jednomužné firmy, tak nadnárodní molochy.“

V současnosti se již stává standardem, že mimo řešení, kdy je obrobek upínán přímo na paletu, jsou k dispozici palety osazené různými typy sklíčidel, svěráky, upínacími přípravky, magnetickým upínačem apod. Pak mluvíme o paletizaci přípravků. Velmi efektivním řešením pomocí paletizačních prvků je například upnutí externího otočného stolu (děličky, kolíbky), čímž další potřebnou osu či osy získáme velmi rychle a s jasně definovanou polohou bez potřeby pracného a zdlouhavého ustavování a zaměření.Na palety jsou upínány rovněž grafitové nebo měděné polotovary pro výrobu elektrod, aby se následně elektrody přes tuto paletku přímo upínaly do hloubičky. To je rovněž základem pro automatizaci výrobního procesu.

Výměna nástrojové palety. (Foto: autor)

Principy automatizace

V prezentačním centru GF Machining Solutions v Brně lze vidět sestavu hloubičky Form 200 obsluhované robotem Transformer. Robot zde obsluhuje regálový zásobník, v jehož horní části má uloženy menší palety s elektrodami, v dolní části větší palety s obrobky. Každá paleta je opatřena ID čipem, který umožňuje jednoznačnou identifikaci palety, k níž se vážou výrobní data o nástroji nebo o obrobku. Po spuštění si robot prostřednictvím zmíněných čipů bezdotykově naskenuje umístění palet v zásobníku (skoro by se chtělo říci, že si „očichá regály“) a podle programu si vybere paletu s obrobkem, upne ji do hloubičky a následně si v příslušném pořadí vybírá odpovídající elektrody a upíná je do stroje. Použité elektrody a hotové obrobky přitom ukládá zpět na volné pozice v zásobníku. Tímto způsobem lze po předchozím naplnění zásobníku zajistit i bezobslužný provoz na odpolední či noční směně nebo o víkendu. Výměnu obrobků lze provést pomocí nakládací stanice, z níž si robot přeloží palety do zásobníku.

Automatizované výrobní buňky

Do automatizované výrobní buňky lze pochopitelně zapojit mnohem více strojů. Její součástí může být několik hloubiček a obráběcích center, drátové řezačky, 3D měřicí stroje aj. Robotizace a manipulátory System3R jsou konfigurovány pro široké spektrum paletizačních systémů a nástrojů a manipulaci s dílci do hmotnosti 1 200 kg, a pokud je v buňce strojů více, pohybuje se mezi nimi manipulátor (robot) po kolejnicích, díky čemuž dokáže obsloužit až 12 strojů v jednom výrobním systému. Automatizované pracoviště System 3R je možné v případě potřeby osadit i jiným typem robota než Transformerem, například pro víceosé aplikace, dvoukamerovým robotem apod. Celá zástavba výrobní buňky je přitom nesmírně kompaktní, s minimalizovanými nároky na podlahovou plochu.

Paleta s nosičem elektrody (bez vlastního nástroje) upnutá v hloubičce. (Foto: autor)

K dispozici jsou i jednodušší řešení. Pro obsluhu jednoho stroje může být využit cenově výhodný výměník palet WorkPal. O něco vyšší stupeň automatizace představuje manipulátor WorkPartner 1+, který může obsluhovat až dva stroje a využívat různé typy zásobníků, kdy ve standardu je připraveno devět kombinací „těžkých“ a „lehkých“ zásobníků.

Upínací bod nástrojové palety v hloubičce. (Foto: autor)

Jako opce lze využít nabídku různých regálových a rotačních zásobníků, nakládacích stanic, multifunkčních nakládacích stanic pro více typů palet, nakládacích míst pro těžší obrobky, vylévacích stanic (drain and rinse station) pro vylévání dielektrika z obrobků po elektroerozivním hloubení, sušiček, praček aj.

Součástí dodávky je software Work Shop Manager pro řízení výroby, určený pro ručně řízené i automatizované výrobní procesy. Software zajišťuje přípravu obráběcích úloh, správu identifikačních čipů, podává přehled o stavu výroby, může komunikovat s podnikovým informačním systémem a poskytuje celou řadu dalších možností. Přitom je modulárně rozšiřitelný s ohledem na konkrétní potřeby a požadavky výroby.

Pracovní prostor hloubičky s robotem a zásobníkem elektrod v pozadí. (Foto: autor)

Vše od jednoho dodavatele

Díky možnostem, které automatizace a nejrůznější doplňky poskytují, může být celá sestava výrobní buňky velmi variabilní.Technici společnosti GF Machining Solutions vždy navrhují individuální řešení na míru konkrétním potřebám zákazníka a současně zohledňují i možnosti dalšího rozšíření s  vizí pro budoucí kapacitní nebo technologické potřeby produkce. „Pro zákazníka je rovněž velmi důležité, že mu můžeme dodat nejen automatizaci, ale celou výrobní linku – od našich frézovacích strojů přes hloubičky, drátovky až po robota a všechny potřebné opce. Pro celé „GFMS řešení“ pak má k dispozici komplexní podporu od jediné organizace,“ uzavírá představení paletizačního a automatizačního systému System 3R Pavel Hájek.

Pavel Marek, Brno

pavel.marek@mmspektrum.com

www.gfms.com/cz

Reklama
Související články
Trendy pro MSV:
Obrábění. Novinky i klasika

Mezinárodní strojírenský veletrh 2021 byl velmi úspěšný. Nyní se mílovými kroky blíží jeho další ročník a připravuje se řada vystavovatelů. Pro náš seriál vybíráme ty nejfundovanější z nich, abychom se jich zeptali na zajímavosti a trendy v jejich oborech. Tentokrát jsme oslovili Karla Koppa, ředitele GF Machining Solutions.

Optimalizováno pro flexibilitu

S tradičním důrazem na dokonalou rovnováhu mezi přesností a produktivitou uvádí společnost GF Machining Solutions na trh první model nové řady EDM strojů CUT F.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Související články
Stroje pro výrobu přesných dílů, nástrojů a forem

Společnost GF Machining Solutions je jedním z předních světových poskytovatelů kompletních řešení pro výrobce přesných dílů, nástrojů a forem. Portfolio firmy zahrnuje stroje pro frézování, EDM, laserové texturování, laserové mikroobrábění a pro aditivní výrobu. Z nich si v tomto článku představíme pětiosá CNC frézovací centra Mikron Mill E 500 U a Mill E 700 U a drátovou řezačku Cut X.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obráběcí stroje připravené na výzvy budoucnosti

Vzhledem k potřebám strojírenského, automobilového a leteckého průmyslu a rovněž charakteru současné výroby existuje velká poptávka po víceúčelových univerzálních obráběcích strojích zaručujících vysokou přesnost obrábění a nízké provozní náklady. Příkladem takových strojů jsou pětiosá frézovací obráběcí centra CNC Mikron MILL P 500 U a Mikron MILL P 800 U (ST) od firmy GF Machining Solutions. Osvědčují se jak při obrábění forem a raznic, tak i v typicky výrobních aplikacích.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Nový závod na výrobu CNC brousicích strojů

Asi před půl rokem, když jsem připravoval rozhovor o unikátní brusce na sklo (viz MM Průmyslové spektrum č. 7-8/2019), jsem navštívil výrobní závod společnosti Fermat Machine Tool v pražské Hostivaři. Dnes bychom však v této lokalitě montážní linku s rozpracovanými CNC brousicími stroji hledali marně. Společnost totiž 24. října slavnostně otevřela svůj nový výrobní závod v Radějovicích, malé obci jižně od Prahy.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Obráběcí stroje i formule

Ve středu 15. května se předváděcí hala firmy Teximp v pražských Horních Počernicích otevřela odborné veřejnosti. Téměř přesně po roce se zde opět konal výroční „Open House“ – výstava CNC strojů, automatizace a technologií.

Symposium brousicích strojů a technologií

Již čtvrté symposium v historii skupiny United Grinding (UG), která sdružuje osm výrobců přesných brousicích strojů, se uskutečnilo začátkem května ve švýcarském Thunu. Akce se konala na 4 000 m2 plochy výstaviště Thun-Expo a hostila 1 500 návštěvníků z celého světa po tři dny. Šestnáct vystavených strojů bylo detailně zájemcům představeno specialisty z UG ve čtyřech světových jazycích a akci doprovázel bohatý program. Tento článek si klade za cíl nastínit atmosféru symposia a představit některé z prezentovaných novinek.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit