Témata
Zdroj: GF Machining Solutions

Obráběcí stroje připravené na výzvy budoucnosti

Vzhledem k potřebám strojírenského, automobilového a leteckého průmyslu a rovněž charakteru současné výroby existuje velká poptávka po víceúčelových univerzálních obráběcích strojích zaručujících vysokou přesnost obrábění a nízké provozní náklady. Příkladem takových strojů jsou pětiosá frézovací obráběcí centra CNC Mikron MILL P 500 U a Mikron MILL P 800 U (ST) od firmy GF Machining Solutions. Osvědčují se jak při obrábění forem a raznic, tak i v typicky výrobních aplikacích.

Reklama

Obráběcí stroje řady Mikron MILL P 500/800 U se vyznačují konstrukcí zaručující vysokou tuhost. K dispozici je symetrický naklápěcí a otočný stůl vybavený přímým pohonem a dva pohony v ose Y, které zajišťují vysoký výkon obrábění se zachováním velmi vysoké přesnosti geometrických rozměrů. Stroje Mikron MILL P 800 U ST nabízejí dodatečnou možnost simultánního soustružení, která rozšiřuje technologické možnosti a výkonnost výrobních linek. Podstatnou předností těchto obráběcích strojů je kompaktní konstrukce, jakož i snadná integrace se stávajícím strojním vybavením a snadná automatizace, včetně robotizace.

Obráběcí centrum Mikron MILL P 500 U. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Stroje této řady umožňují přístup do pracovního prostoru zezadu, a proto mohou být použity také jako autonomní robotická obráběcí stanoviště (pracoviště), na jejichž základě je možné realizovat robotická obráběcí centra integrovaná se sklady paletového systému.

Reklama
Reklama
Reklama

Použití

Firma GF Machining Solutions vyvinula víceúčelové obráběcí stroje, které splní očekávání uživatelů v různých odvětvích průmyslu a osvědčí se v mnoha aplikacích. Díky tomuto přístupu je zajištěna i cenová konkurenceschopnost. Stroj MILL P 800 U ST navíc umožňuje soustružení. Frézování a soustružení v rámci jedné technologické operace umožňuje zkrácení přípravných a dokončovacích časů a také zvýšení přesnosti geometrických rozměrů a zvýšení jakosti povrchu opracovaných ploch.

Symetrický naklápěcí a otočný stůl je vybaven přímým pohonem. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Obráběcí stroje Mikron MILL P 500 U a 800 U jsou určené k obrábění forem a raznic pro automobilový průmysl nebo pro výrobu domácích spotřebičů a rovněž k obrábění dílů pro strojírenský, letecký a energetický průmysl.

Technologie

Obráběcí stroje Mikron MILL 500 U a 800 U vznikly proto, aby plnily široké užitné potřeby. Umožňují jak vysoce výkonné obrábění HPM (high performance machining), tak i tvarové a dokončovací obrábění HSM (high speed machining).

Příklad soustružení na obráběcím stroji Mikron MILL P 800 U ST. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Konstrukce

Kompaktní portálová konstrukce skeletu přispívá k redukci vibrací a zaručuje vyšší stabilitu opracování. Konstrukce vychází ze symetričnosti a využívá vodní systém chlazení skeletu, aby se zajistila tepelná stabilita. Přes kompaktní stavbu stroje nabízí tato konstrukce dobře dostupný velký pracovní prostor. Dle provedení je možné opracování obrobků s hmotností do 800 až 1000 kg.

Vřetena Step-Tec zajišťují dobrou charakteristiku rozsahu otáček a výkonu. Použitý typ vřetena je navíc vybaven ochranným modulem MSP (machine and spindle protection), zamezujícím poškození vřetena a stroje při kolizi. Příkladem účinnosti systému je obrobek na obrázku, opracovaný i přesto, že během jeho obrábění došlo k 200 (záměrným) kolizím. MSP přispívá ke snížení nákladů na obrábění, protože chrání nástroj (vřeteno) i obrobek. Ochranný modul funguje ve všech osách a vykazuje účinnost do rychlosti pojezdu rovnající se 12 m.min–1 při otáčkách nástroje nepřesahujících hodnotu 20 000 min –1.

Reklama

Pro obráběcí stroje Mikron MILL P 500 U a 800 U jsou použity řídicí systémy firem Siemens nebo Heidenhain, což ve spojení s elektronickými a elektromechanickými řešeními garantuje, že tyto stroje jsou připravené k fungování na úrovni konceptu Průmysl 4.0 (včetně internetu věcí).

Smart Machine

Stroje Mill P 500/800 U mohou být také vybaveny řadou smart modulů, které dále vylepšují jejich vlastnosti jako například dynamiku stroje a přesnost.

Ukázka obrobku, který byl opracován i přes 200 kolizí – příklad účinnosti modulu MSP. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Automatizace

Je známo, že zavádění robotizace obráběcího pracoviště je spojeno také s náklady na zabezpečení, přičemž u většiny současných konstrukcí obráběcích strojů není použití průmyslového robotu pro nakládání a odebírání obrobku vzato v úvahu. Avšak u obráběcích strojů řady Mikron MILL P je již počítáno s přístupem pro průmyslový robot do pracovního prostoru, a to ze zadní strany stroje. Současně je z přední strany stroje zachován volný přístup pro operátora.

Firma GF Machining Solutions standardně používá vlastní paletový systém System 3R. Jeho integrace výrazně usnadňuje automatizaci a navíc zvyšuje její efektivitu.

Pracovní stůl obráběcích strojů Mikron MILL P 500/800 U umožňuje různou konfiguraci podle potřeby. Může být vybaven upínačem vybraného paletového systému, systémem upínací základny nebo stolem s T-drážkami.


Obráběcí stroje Mikron MILL P 500/800 U od firmy GF Machining Solutions jsou velmi dobrou ukázkou moderních, víceúčelových strojů přinášejících variabilitu konfigurace a široké technologické možnosti.

Související články
Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Související články
Trendy pro MSV:
Obrábění. Novinky i klasika

Mezinárodní strojírenský veletrh 2021 byl velmi úspěšný. Nyní se mílovými kroky blíží jeho další ročník a připravuje se řada vystavovatelů. Pro náš seriál vybíráme ty nejfundovanější z nich, abychom se jich zeptali na zajímavosti a trendy v jejich oborech. Tentokrát jsme oslovili Karla Koppa, ředitele GF Machining Solutions.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

Multifunkční obráběcí centra

Tento typ obráběcích center patří do bouřlivě se rozvíjející skupiny CNC obráběcích strojů. Představuje typ obráběcího stroje, který reflektuje rostoucí požadavky uživatelů na obrobení součásti při jednom upnutí. Ve své podstatě jde o CNC stroje sdružující dvě základní operace třískového obrábění, a sice soustružení a frézování, do jednoho stroje. Kromě tohoto atributu mají tyto stroje i jiné vlastnosti, které budeme dále diskutovat.

Vytvořit si náskok v těžkých podmínkách

Společnost F. Zimmermann vyvíjí kompaktní, výkonnou a cenově výhodnou portálovou frézku, pomocí níž mohou uživatelé velmi flexibilně obrábět hliník i vysoce pevnou ocel.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Automatická optimalizace posuvů a pohonů obráběcích strojů

Před více než rokem uvedla společnost Siemens do prodeje nový, podstatně funkčně vylepšený software 4.7 pro NC řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D. Na nové funkce softwaru, které výrazně vylepšují vlastnosti řídicího systému Sinumerik v oblasti programování a obsluhy, jsme se soustředili v článku ve vydání č. 1,2/2017 (viz. www.mmspekturm.com/170148). V tomto příspěvku se budeme věnovat detailněji výrazné změně softwaru 4.7 v oblasti seřizování a optimalizace posuvů a hlavních pohonů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit