Témata
Zdroj: GF Machining Solutions

Obráběcí stroje připravené na výzvy budoucnosti

Vzhledem k potřebám strojírenského, automobilového a leteckého průmyslu a rovněž charakteru současné výroby existuje velká poptávka po víceúčelových univerzálních obráběcích strojích zaručujících vysokou přesnost obrábění a nízké provozní náklady. Příkladem takových strojů jsou pětiosá frézovací obráběcí centra CNC Mikron MILL P 500 U a Mikron MILL P 800 U (ST) od firmy GF Machining Solutions. Osvědčují se jak při obrábění forem a raznic, tak i v typicky výrobních aplikacích.

Reklama

Obráběcí stroje řady Mikron MILL P 500/800 U se vyznačují konstrukcí zaručující vysokou tuhost. K dispozici je symetrický naklápěcí a otočný stůl vybavený přímým pohonem a dva pohony v ose Y, které zajišťují vysoký výkon obrábění se zachováním velmi vysoké přesnosti geometrických rozměrů. Stroje Mikron MILL P 800 U ST nabízejí dodatečnou možnost simultánního soustružení, která rozšiřuje technologické možnosti a výkonnost výrobních linek. Podstatnou předností těchto obráběcích strojů je kompaktní konstrukce, jakož i snadná integrace se stávajícím strojním vybavením a snadná automatizace, včetně robotizace.

Obráběcí centrum Mikron MILL P 500 U. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Stroje této řady umožňují přístup do pracovního prostoru zezadu, a proto mohou být použity také jako autonomní robotická obráběcí stanoviště (pracoviště), na jejichž základě je možné realizovat robotická obráběcí centra integrovaná se sklady paletového systému.

Reklama
Reklama

Použití

Firma GF Machining Solutions vyvinula víceúčelové obráběcí stroje, které splní očekávání uživatelů v různých odvětvích průmyslu a osvědčí se v mnoha aplikacích. Díky tomuto přístupu je zajištěna i cenová konkurenceschopnost. Stroj MILL P 800 U ST navíc umožňuje soustružení. Frézování a soustružení v rámci jedné technologické operace umožňuje zkrácení přípravných a dokončovacích časů a také zvýšení přesnosti geometrických rozměrů a zvýšení jakosti povrchu opracovaných ploch.

Symetrický naklápěcí a otočný stůl je vybaven přímým pohonem. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Obráběcí stroje Mikron MILL P 500 U a 800 U jsou určené k obrábění forem a raznic pro automobilový průmysl nebo pro výrobu domácích spotřebičů a rovněž k obrábění dílů pro strojírenský, letecký a energetický průmysl.

Technologie

Obráběcí stroje Mikron MILL 500 U a 800 U vznikly proto, aby plnily široké užitné potřeby. Umožňují jak vysoce výkonné obrábění HPM (high performance machining), tak i tvarové a dokončovací obrábění HSM (high speed machining).

Příklad soustružení na obráběcím stroji Mikron MILL P 800 U ST. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Konstrukce

Kompaktní portálová konstrukce skeletu přispívá k redukci vibrací a zaručuje vyšší stabilitu opracování. Konstrukce vychází ze symetričnosti a využívá vodní systém chlazení skeletu, aby se zajistila tepelná stabilita. Přes kompaktní stavbu stroje nabízí tato konstrukce dobře dostupný velký pracovní prostor. Dle provedení je možné opracování obrobků s hmotností do 800 až 1000 kg.

Vřetena Step-Tec zajišťují dobrou charakteristiku rozsahu otáček a výkonu. Použitý typ vřetena je navíc vybaven ochranným modulem MSP (machine and spindle protection), zamezujícím poškození vřetena a stroje při kolizi. Příkladem účinnosti systému je obrobek na obrázku, opracovaný i přesto, že během jeho obrábění došlo k 200 (záměrným) kolizím. MSP přispívá ke snížení nákladů na obrábění, protože chrání nástroj (vřeteno) i obrobek. Ochranný modul funguje ve všech osách a vykazuje účinnost do rychlosti pojezdu rovnající se 12 m.min–1 při otáčkách nástroje nepřesahujících hodnotu 20 000 min –1.

Reklama

Pro obráběcí stroje Mikron MILL P 500 U a 800 U jsou použity řídicí systémy firem Siemens nebo Heidenhain, což ve spojení s elektronickými a elektromechanickými řešeními garantuje, že tyto stroje jsou připravené k fungování na úrovni konceptu Průmysl 4.0 (včetně internetu věcí).

Smart Machine

Stroje Mill P 500/800 U mohou být také vybaveny řadou smart modulů, které dále vylepšují jejich vlastnosti jako například dynamiku stroje a přesnost.

Ukázka obrobku, který byl opracován i přes 200 kolizí – příklad účinnosti modulu MSP. (Zdroj: GF Machining Solutions)

Automatizace

Je známo, že zavádění robotizace obráběcího pracoviště je spojeno také s náklady na zabezpečení, přičemž u většiny současných konstrukcí obráběcích strojů není použití průmyslového robotu pro nakládání a odebírání obrobku vzato v úvahu. Avšak u obráběcích strojů řady Mikron MILL P je již počítáno s přístupem pro průmyslový robot do pracovního prostoru, a to ze zadní strany stroje. Současně je z přední strany stroje zachován volný přístup pro operátora.

Firma GF Machining Solutions standardně používá vlastní paletový systém System 3R. Jeho integrace výrazně usnadňuje automatizaci a navíc zvyšuje její efektivitu.

Pracovní stůl obráběcích strojů Mikron MILL P 500/800 U umožňuje různou konfiguraci podle potřeby. Může být vybaven upínačem vybraného paletového systému, systémem upínací základny nebo stolem s T-drážkami.


Obráběcí stroje Mikron MILL P 500/800 U od firmy GF Machining Solutions jsou velmi dobrou ukázkou moderních, víceúčelových strojů přinášejících variabilitu konfigurace a široké technologické možnosti.

Vydání #11
Kód článku: 211129
Datum: 03. 11. 2021
Rubrika: Produktový článek / Obrábění
Autor:
Související články
Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Automatizační řešení navzdory překážkám

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku. S automatizací výroby dílů pomohla firma Hermle a prokázala, že různé tolerance a choulostivé povrchy nemusejí být důvodem, proč se vzdát myšlenky bezobslužného obrábění.

Řídicí systém z vlastní dílny, 1. díl: Filozofie jednoho zdroje

V sérii navazujících článků se budeme zabývat systémem OSP - P300A, který v současné době završuje řadu řídicích systémů vyvinutých a vyráběných společností Okuma pro řízení CNC obráběcích strojů rovněž původem z Okumy.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Důležitá je doba chodu vřetena v řezu

Společnost HZT Honermeier Zerspanungstechnik vyrábí tvářecí nástroje, komponenty, měřidla a prototypy pro strojaře, proto žádné dvě zakázky nejsou stejné. Kvůli flexibilnímu a současně efektivnímu obrábění investovala společnost do pětiosého obráběcího centra s připojenou automatizací od firmy Hermle.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Kompaktní robotický systém

Od doby, kdy Hermle-Leibinger Systemtechnik, 100% dceřiná společnost firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle, vyvinula první kompaktní robotický systém, došlo k vývoji mnoha dalších variant. Robotický systém RS 05 lze nyní připojit k více modelům strojů, individuální řešení modulů zásobníků systému uvítají nároční zákazníci. Četné instalace dokládají úspěšnost tohoto automatizačního řešení pro obrobky do 10 kg.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit