Témata

Symposium brousicích strojů a technologií

Již čtvrté symposium v historii skupiny United Grinding (UG), která sdružuje osm výrobců přesných brousicích strojů, se uskutečnilo začátkem května ve švýcarském Thunu. Akce se konala na 4 000 m2 plochy výstaviště Thun-Expo a hostila 1 500 návštěvníků z celého světa po tři dny. Šestnáct vystavených strojů bylo detailně zájemcům představeno specialisty z UG ve čtyřech světových jazycích a akci doprovázel bohatý program. Tento článek si klade za cíl nastínit atmosféru symposia a představit některé z prezentovaných novinek.

Osm společností formujících skupinu United Grinding se dělí do tří podskupin podle typu obráběcí operace. Jednu skupinu tvoří rovinné a profilové broušení. Jedná se o stroje Märgle, Blohm a Jung. Märgle se specializuje na vysoce produktivní broušení zejména pro letecký průmysl a speciálně tvarované díly. Blohm a Jung vyrábějí vysoce přesné brousicí stroje pro širokou oblast průmyslových aplikací.

Pro broušení válcových ploch jsou určeny stroje Studer, Schaudt a Mikrosa. Většina našich čtenářů zná stroje Studer, které vynikají ve standardních i speciálních brousicích operacích vnějších i vnitřních průměrů malých a středně velkých dílů. Schaudt a Mikrosa jsou primárně využívány v automobilovém průmyslu a jeho dodavali.

Speciální skupinu tvoří stroje Walter a Ewag, jež jsou přednostně určeny na obrábění řezných nástrojů. Umožňují operace broušení, erozivní obrábění, laserové obrábění a měření.

Digitální řešení pro vyšší efektivitu i spolehlivost

S tímto portfoliem skupina United Grinding dokáže vyhovět širokému poli aplikací od dávek jednoho kusu po sériovou výrobu v celém průmyslovém sektoru. S novou inciativou v rámci Průmyslu 4.0 nyní skupina nabízí tzv. digitální řešení (UG Digital Solution) k optimalizaci výroby i využití strojních kapacit či k zabránění nečekaných odstávek. Digitální řešení od UG stojí na třech základních pilířích. Vzdálená diagnostika umožňuje servisnímu pracovníkovi na dálku odstranit lehčí závady téměř okamžitě bez nákladů na dopravu a časových ztrát. Výrobní monitoring zprostředkovává neustálý dohled a monitoring nad stroji. V reálném čase je pak možné zobrazit chod stroje, odstávky či servisní práce. Tento nástroj uvítají zejména plánovači výroby. Aktuální stav stroje si mohou zobrazit pomocí aplikace na mobilním zařízení, stejně tak mohou okamžitě pomocí stejné aplikace odeslat požadavek specialistovi ze skupiny UG. A v neposlední řadě také servisní monitoring umožňuje předejít závadám na stroji pomocí prediktivní údržby. Jednoduché světelné indikace upozorňují na blížící se údržbu jednotlivých komponent stroje.

Třídenní sympozium se neslo v duchu odborných přednášek, ale i přátelských rozhovorů a příjemně strávených chvil. (Foto: United Grinding)

Laboratoř budoucnosti

Premiéru letos v rámci sympozia slavila výstava s názvem Future Lab, která návštěvníkům představila současný vývoj inovativních technologií v rámci skupiny. „Pro nás je důležité, aby všechno, co děláme, mělo přidanou hodnotu pro zákazníka,“ dodává k této inciativě Stephan Nell, CEO United Grinding, a na pravou míru uvádí, co je hnacím motorem více než 250 zaměstnanců pracujících ve výzkumu a vývoji skupiny: „Naší misí je pomoci našim zákazníkům být úspěšnější.“ Vedle již výše zmiňovaného digitálního řešení byly v laboratoři budoucnosti prezentovány modely rozvodů chladicí tekutiny vyrobené pomocí 3D tisku, technologie laserového mikroobrábění pomocí femtosekundového laseru či vývoj uživatelského rozhraní strojů skupiny, který odráží preference uživatelů získané na základě jednoduchého testu přímo s uživateli.

Takové excentrické hřídele lze brousit na stroji Schaudt ShaftGrind S. (Foto: United Grinding)


Skupině se daří držet na prvních příčkách žebříčku světových leaderů v oblasti výroby přesných brousicích strojů a s obratem 700 milionů eur v loňském roce dosáhla rekordních výsledků. Výhled na rok 2019 podle slov Stephana Nella vzhledem ke světovým událostem není snadné předpovědět, ale zřejmě nebude tak optimistický.

Novinky a inovace mezi stroji

Světovou premiéru zde slavil stroj Märgle MFP 30, jeden z hlavních reprezentantů vysoce produktivního tvarového broušení. Kompaktní pětiosé centrum je ideálním nástrojem pro broušení komplexních tvarů, zejména lopatek letadlových motorů. Integrovaný zásobník nástrojů může obsahovat různé brusné kotouče, ale i nástroje pro frézování, vrtání či měření kvality obráběné plochy i správné polohy obrobku. Vysokorychlostní vřeteno dosahuje 12 000 otáček za minutu, umožňuje broušení i frézování dílu při jednom upnutí. Vysokých výkonů a točivého momentu lze dosáhnout i při nižších rychlostech. S funkcí čištění brusného kotouče je dosahováno lepších výsledků broušeného povrchu a menšího opotřebení kotouče.

Společnost Studer vystavovala inovované stroje S31 a S33. Kompletní obrábění válcových ploch menších a středních dílů je na těchto strojích určeno vzdáleností mezi středy 400, 650, 1 000 a 1 600 mm. S otočnou hlavou se třemi brusnými kotouči lze snadno brousit vnitřní i vnější válcové plochy při jednom upnutí. Stroj je vybaven granitovým ložem, které zabezpečuje teplotní stabilitu stroje při broušení a tím i stabilitu brusného procesu a kvalitu broušené plochy (více informací v článku doktora Houfka MM 5/2019/190514). Z rodiny strojů Studer byly dále vystaveny stroje S41, favorit, S141, S151, S22 a S11. Poslední jmenovaný je se zástavbovou plochou 1,8 m2 nejmenší z rodiny. Se vzdáleností mezi středy 200 mm je určen pro vysoce produktivní obrábění malých dílů s hmotností do tří kilogramů.

Zákazníky vyhledávaný je také prezentovaný stroj Schaudt s označením ShaftGrind S. Tento kompaktní stoj byl vybaven robotem pro automatické zakládání a vykládání obrobků a jak název napovídá, je určen k broušení hřídelí do délky 650 mm. Velmi vhodný je pro broušení excentrických hřídelí, k čemuž má speciálně upravený upínací trn. I tento stroj obsahuje lože z patentovaného minerálního betonu Granitan s tlumicími vlastnostmi a produktivitu stroje lze ještě navýšit použitím druhé brusné hlavy.

Nejen mezi českými zákazníky oblíbený kompaktní brousicí stroj Studer S 11.


Za zmínku jistě stojí také stroj Ewag Laser Line Ultra, který disponuje pikosekundovým laserem, vhodným pro mikroobrábění ultra tvrdých rotačních nástrojů (CBN,PCD, CVD-D, MCD/ND) s průměrem do 200 mm, délkou 250 mm a hmotností do pěti kilogramů. Nově lze na stroji obrábět nejmenší vrtáky či frézy o průměru od 0,5 do 3 mm. Pro znázornění jednoduchosti programování stroje, které nevyžaduje znalosti o laserových technologiích, bylo možné navrhnout si vlastní nástroj, který byl na místě vyroben.

Nakonec bych vyzdvihla stroje výrobce Walter, který má v České republice v Kuřimi nejen zastoupení, ale také výrobu disponující velmi pokrokovou linkou (flow assembly) na montáž celých strojů. Takovou montážní linkou podle modelu štíhlé výroby Six Sigma z celé skupiny disponuje pouze společnost Walter v Kuřimi a Studer v Thunu. Vystavovaný stroj Helitronic Power 400 s integrovaným robotem byl představován spolu s plně automatickým měřicím 3D přístrojem Helicheck 3D.
Na další sympozium se zájemci mohou těšit opět za pět let, což je frekvence, se kterou skupina United Grinding tyto akce pořádá. Lze však očekávat, že novinky a inovace skupiny budou veřejnosti průběžně prezentovány na strojírenských veletrzích a při podobných příležitostech.

Eva Buzková, Thun

eva.buzkova@mmspektrum.com

Vydání #6
Kód článku: 190662
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Související články
Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit