Témata
Reklama

Stavebnicový systém pro rozvod stlačeného vzduchu

Hliníkový potrubní systém Transair je řešení modulárního rozvodu plynů. Na trh byl uveden již v roce 1996 a od té doby bylo postupně provedeno mnoho úprav a vylepšení tak, aby byly splněny všechny nároky na sítě stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua.

Systém Transair od výrobní společnosti Parker Hannifin byl vyvinut jako alternativa k tradičním ocelovým, měděným nebo plastovým systémům. Hliníkové trubky s velmi nízkou drsností vnitřního povrchu zajišťují minimální tlakové ztráty a tím přinášejí významné úspory energie. Hliníková slitina, ze které jsou trubky vyrobeny, nepodléhá korozi, čímž se zamezí zvýšenému znečištění rozváděného média. Tyto vlastnosti systému zlepšují funkčnost a produktivitu celého rozvodu.

Reklama
Reklama
Transair – stavebnicový systém pro rozvod stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua

Potrubní systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci, která běžně zabere až šestkrát méně času než montáž stejného potrubí z pozinkované oceli, mědi nebo plastu. Mechanické spoje vykazují vysokou těsnost a není zde zapotřebí nalisování, lepení ani sváření, tak jako je tomu právě u potrubních rozvodů z jiných materiálů. Systém nabízí flexibilitu při změně použití nebo rozšíření. Většina součástí systému je opětovně použitelná pro případnou úpravu (prodloužení rozvodu nebo napojení dalšího spotřebiče). Hliníkové potrubí je dostatečně pevné, kompaktní a lehké. Ve srovnání např. s ocelovým potrubím se s hliníkovými trubkami daleko snadněji manipuluje. Trubky systému Transair se vyrábějí s vnějším průměrem 16,5, 25, 40, 50, 63, 76, 100 a 168 mm.

Potrubí pro široké spektrum odvětví

Díky svým vlastnostem je systém Transair možné využít k  vybudování rozvodné sítě s jistotou splnění většiny potřeb ve velkém spektru průmyslových odvětví. Lze jej použít i jako dodatečné vybavení stávajících sítí nebo pro jejich náhradu. Stavebnicový systém se vyznačuje vysokou průtočností s minimálními tlakovými ztrátami u všech průměrů. Malá tloušťka stěn trubek umožňuje větší vnitřní průměr a tím i dosažení o dvacet procent vyššího maximálního průtoku než u ocelového potrubí. To přináší mj. úspory elektrické energie na provoz kompresorové stanice. Pozitivní vliv na životní prostředí má systém díky vysoké těsnosti, která zabezpečuje minimální úniky stlačeného vzduchu, tedy i minimální energetické ztráty. Stálá kvalita vzduchu od výroby až po místo spotřeby je garantovaná certifikací podle ISO 8573-1, třída 1.1.1. Tato certifikace napomáhá také snižování nákladů na údržbu strojů a zařízení. Nižší pracnost při úpravách systému díky lehkým a kompaktním komponentům zvyšuje bezpečnost montážních pracovníků. Rychlá a snadná instalace celého systému zabezpečuje minimální dobu odstávky. Systém je navíc jednoduše demontovatelný a jeho komponenty opakovatelně použitelné.

Venkovní aplikace systému potrubí Transair

Konstrukce spojů a přípojek

Pro spojení trubek o průměrech 16,5, 25 a 40 mm se využívá rychloupínací systém push-in. Rychlé připojení pomocí pojistného kroužku pro trubky o průměrech 50 a 63 mm umožňuje snadnou instalaci, při které skutečně nelze udělat chybu. Spojení pomocí objímek u průměrů 76, 100 a 168 mm slouží zároveň jako pojistka v případě selhání v síti s následným zvýšením tlaku.

Lehké a kompaktní komponenty = nižší pracnost při úpravách systému = zvýšená bezpečnost montážních pracovníků

Průměr 50 mm s inovativním způsobem montáže

Systém potrubí o průměru 50 mm byl nově navržen za účelem doplnění stávající řady velikostí potrubí. Je přizpůsoben k práci v nejnáročnějších podmínkách, např. v rozvodech kompresorových stanic nebo při venkovním použití až do přetlaku 16 bar při teplotě –20 °C až +45 °C, popř. do přetlaku 13 bar při teplotě –20 °C až +60 °C. Díky inovativní konstrukci pojistného kroužku (SnapRing) je možné provést montáž spojení jen jednou rukou. Průměr DN50 je vhodný k použití u všech aplikací se stlačeným vzduchem, inertními plyny, jako je dusík, argon nebo CO2, a to se zaručenou čistotou plynu až do 99,99 %. Průměr DN50 je vhodný i pro vakuové systémy s úrovní vakua 10 mbar abs.

Při správné instalaci přesně podle pokynů v montážním návodu se na dodaný materiál a komponenty vztahuje desetiletá záruka. Samozřejmostí je zajištění servisu přes celosvětovou síť prodejních zastoupení a oddělení technické podpory.

Zpracováno redakcí

Parker Hannifin

elznic@aetna.cz

www.parker.cz/transair

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 150722
Datum: 24. 06. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Tlakový vzduch na míru

Plynulá dodávka tlakového vzduchu je ve velké většině případů jednou ze základních podmínek zajištění plynulé výroby. Vyžaduje však vysoce efektivní kompresorovou techniku, což může být investičně nákladné. Společnost Kaeser Kompressoren proto přišla už před téměř 15 lety na český trh s výhodným řešením pod označením Sigma Air Utility, jež přesouvá takovéto investice do kategorie provozních nákladů. Služba Sigma Air Utility se osvědčila ve světě i u nás.

Vícecestné rotační přívody médií

Do rotačních částí obráběcích strojů je při obrábění nutné stále častěji přivádět, odvádět nebo v nich vést více než jedno médium. Nutností je to při soustružení i frézování a také při kombinaci obou technologií, kdy je potřeba přivádět média ke všem nástrojům obráběcích operací. Společnost Deublin, výrobce rotačních přívodů, představila novou generaci vícecestných rotačních přívodů – hybridní řadu.

Optimální výkonnost pneumatických prvků

Parker Hannifin, přední celosvětový výrobce automatizačních přístrojů a technologií, uvedl do prodeje novou modulární řadu jednotek určených pro úpravu tlakového vzduchu k použití kdekoli ve světě.

Související články
Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chvění zakázáno

Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

Odsávání a filtrace v průmyslu

Při procesech obrábění je často téměř nezbytné používání chladicí emulze či oleje. Chladicí kapalina je obvykle přiváděna pod velkým tlakem a to vede ke vzniku emulzní nebo olejové mlhoviny, jejíž vliv je negativní. Negativně se podepisuje na životnosti elektronických přístrojů, ale také výrazně ohrožuje zdraví pracovníků. Proto je potřeba při instalaci obráběcího centra zvolit i vhodné odsávání.

Optimalizace řemenových pohonů a úspora energie

Řemenové pohony a potenciální úspory energie, které s nimi souvisejí, jsou často přehlíženy, protože konstruktéři a technici údržby se zaměřují pouze na výslednou podobu pohonu.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Filtrace kvalitně a bez kompromisů

Je na místě snižovat kvalitu stlačeného vzduchu jen kvůli nákladům na výměnné filtrační vložky? Richard Moore ze společnosti Parker Hannifin a její divize Domnick Hunter Industrial se v následujícím článku zaměřil na důležitost volby filtrace stlačeného vzduchu z hlediska dosažené kvality vzduchu, provozních nákladů a také pořizovacích nákladů.

Technologie 3D pletení v robotice

Kdokoliv, kdo si myslí, že pletení je staromódní, se hluboce mýlí. Stále více výrobků se vyrábí z různých materiálů pomocí technologie 3D pletení, a to v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Adaptivní tlumení pro pneumatické pohony

Značka IMI Norgren zahrnuje široký sortiment výrobků pro pneumatické aplikace a řízení pohybu tekutin, jako jsou pneumatické pohony, produkty pro přípravu vzduchu či proporcionální ventily a vysokotlaké regulátory.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Pneumatická kapovací jednotka

Olepovačky hran jsou stroje používané v dřevoprůmyslu na lepení dřevěných, plastových nebo kovových hran na panely, ze kterých se poté vyrábí nábytek. Kapovací jednotka upravuje především nadbytečné části těchto lepených hran na začátku a na konci panelu. Je tedy podstatnou součástí k zajištění vysoké přesnosti koncové úpravy řezu tak, aby byla zachována také celková kvalita a konečná úprava celého panelu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit