Témata
Reklama

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Společnost v současné době zaměstnává zhruba 60 000 lidí po celém světě. Firma je logicky členěna do několika skupin: hydraulika, automatizace, filtrace, šroubení, těsnění, chlazení a klimatizace, letectví a kosmonautika a přístrojová technika. Tato reportáž vznikla s Dr. Ing. Radimem Olšovským, technickým ředitelem společnosti Parker Hannifin pro Českou a Slovenskou republiku.

Reklama
Reklama

Historie společnosti

Do České republiky vstoupil Parker v roce 1991. První výrobní závod se sedmi pracovníky uvedla společnost do provozu v roce 1994 v Sadské u Nymburka a od roku 1994 zde pracuje 400 zaměstnanců. Podobně započala i výroba v Chomutově s dnešními 750 pracovníky. Obchodní pobočka firmy sídlí v Klecanech, kde nyní pracuje 65 zaměstnanců. V Sadské se vyrábějí převážně těsnicí technologie, v Chomutově se vyrábí pro několik divizí a jsou to např. hadicové montáže, montují se zde zubové motory a čerpadla, vyrábějí se hydraulické filtry, vestavné ventily a pneumatické ventily. Výroba v Chomutově je nákladově výhodná, a proto je pro výrobní divize v rámci Parker Hannifin Corporation z jiných zemí velmi atraktivní. Výrobní areál v Chomutově je v současné době kapacitně zcela zaplněn.

Dr. Ing. Radim Olšovský, technický ředitel společnosti Parker Hannifin pro Českou a Slovenskou republiku

Parker v České republice dlouho jen prodával obchodní zboží a služby s přidanou hodnotou realizovali výhradně distributoři. Od roku 2006 již vše komplexně probíhá pro Českou a Slovenskou republiku z Klecan. Tímto krokem v Klecanech postupně začala vznikat projekční část firmy, která navrhuje nejen hydraulické a pneumatické systémy. „Někdy jde o celý návrh systému a někdy jen o smontování několika komponent do vyššího celku, ale pokaždé jde o přidanou hodnotu zákazníkovi,“ dodává Dr. Olšovský. Novým trendem je koncentrace výroby do několika center v Evropě. To znamená, že inženýři v Klecanech dají systému tu správnou myšlenku, ale vše se vyrobí anebo smontuje v Chomutově nebo jiné lokaci určené pro výrobu daného výrobku, resp. systému.

Výroba v Sadské

Společnost dodává velké množství systémů pro transportní techniku, v tomto odvětví je firma velice silná po celé Evropě. Například v současné době probíhá projekt, při kterém se dodává přes 300 kusů pneumatických systémů pro nákladní vagony. V Klecanech vznikl prototyp tohoto pneumatického systému a proběhla předsériová kusová výroba, ale hlavní část zakázky se bude vyrábět v Ambachtu v Holandsku, kde sídlí pneumatická divize firmy Parker.

Výrobkové portfolio firmy

Firma dodává své výrobky do mnoha různých odvětví, například pro letectví a kosmonautiku, přístrojovou techniku, vyrábí systémy pro klimatizace a chlazení. Dále také pro obory elektromechaniky, automatizace, hydraulické a procesní filtrace, potravinářství, léčiv, pro vodohospodářský a petrochemický průmysl. Parker se intenzivně věnuje výrobkům pro péči o tělo a medicínu a v neposlední řadě vyrábí hydraulické a pneumatické systémy, ventilovou techniku, těsnění a šroubení.
Pan Olšovský k tomu říká: „Je devět výrobkových směrů a z toho rezultují miliony výrobků. Korporace se dále rozrůstá i formou akvizic. To jí umožňuje nejen rozšiřovat své výrobkové portfolio, ale také otevírá přístup k novým technologiím a zisku nových, nejen lokálních trhů.“

Komplexní přístup

„Nejprve jsme našim zákazníkům prodávali díly, postupně jsme však zareagovali na poptávku a začali jim dodávat hotové celky. Místo padesáti jednotlivých komponentů je tak možné vše dodat jako hotový kus a tím zákazníkovi ušetřit čas a náklady při montáži,“ upřesňuje Dr. Olšovský.

Zákazník zadá své představy, požadovanou funkcionalitu, pracovní podmínky, ve kterých bude systém pracovat, a pak inženýři z Parker Hannifin navrhnou celý systém. Dr. Olšovský uvádí: „Například pro aplikace v již zmiňované transportní technice, kde má Parker dlouholeté zkušenosti, jsou návrhy daleko rychlejší, efektivnější a flexibilnější.“

Jedním ze zajímavých projektů je testovací stolice na cyklické zatěžování pneumatického systému na 3 000 cyklů, kde spolupracovali lidé z oboru hydrauliky, pneumatiky a automatizace. Zařízení simulovalo pracovní cyklus pneumatického systému, který byl zatěžován hydraulicky, a vše bylo ovládáno lidskou pracovní silou. Těchto 3 000 cyklů musela otestovat lidská síla, nikoliv automat. Zákazník měl ještě jednu zajímavou podmínku – mohl kdykoliv nahlédnout na průběh testu. Výsledek dopadl nad očekávání dobře.

Pohled do výroby filtrací v Sadské

Pan Olšovský dále říká: „Nyní s kolegy navrhujeme nový hydraulický zdroj pro pohon zkušebny hotových výrobků, včetně jejich řízení. Takže opravdu možností aplikací a služeb je nepřeberné množství.“ Velmi důležité je pro firmu Parker Hannifin sdílení informací, které vede k vyšší produktivitě.

Vývoj systémových řešení postavený na komponentech společnosti Parker probíhá v rámci obchodních zastoupení, zatímco vývoj komponent probíhá přímo v divizích, kde se vyhodnocují budoucí trendy a s tím související potřebnost konkrétních komponentů.

Výrobní trendy současnosti

„Poslední roky ukazují, že největší trend je ve zvyšování celkové energetické účinnosti všech pohonů. To je efektivita napříč obory, optimalizace tak, aby byly minimální ztráty v celém pohonu, například aby byl u čerpadel co největší výkon s minimální hmotností, což vede k používání nových materiálů. Dále se začínají stále více používat kompozitní akumulátory, především v mobilní technice, tam kde se v minulosti používaly ocelové akumulátory. Jejich výhodou je podstatně nižší hmotnost při stejné životnosti. To jsou směry, které jsou patrné v mobilní hydraulice, v průmyslové hydraulice a vlastně ve všech oborech. Aby vše bylo efektivnější, účinnější a samozřejmě levnější. Tlak na cenu může být velmi často protichůdný, ale společnost Parker nikdy nepůjde cestou levných výrobků,“ konstatoval Dr. Ing. Olšovský.

Výroba v Chomutově

Parker vyrábí výrobky s vyváženým poměrem ceny a výkonu a drží si stabilně vysokou kvalitu. Velkou výhodou je globálnost firmy – je velmi důležité, že zákazník dostane po celém světě stejně kvalitní výrobek.

Co se týče vizí, Dr. Olšovský ještě dodal: „Do budoucna se budeme snažit více propagovat péči o kapaliny, diagnostiku kapalin, což je obor, který je stále ještě nedoceněný. Podobně je na tom stlačený vzduch, kdy se ve velkých výrobách umí ušetřit spousty nákladů. Toho se dá docílit nejen modernizací rozvodů. Výroba stlačeného vzduchu je velice nákladná. Nyní zákazníci slyší na řízené pohony, elektromotory, frekvenční měniče – ne konstantní otáčky, jak tomu bylo v minulosti. Velká budoucnost firmy je také v transportní technice a péči o lidské tělo a zdraví.“

Zajímavé aplikace

Zajímavou aplikací jsou například vagony na výsypkách. V současnosti jsou obsluhovány lidskou rukou, ale nabízí se možnost bezobslužného vysypávání. Toho se dá docílit buď pomocí elektromagnetického pole anebo pomocí bezdrátového přenosu elektrické energie. Ovšem druhý systém je zatím velice drahý. Elektromagnetický způsob je ve fázi vývoje, ale bezdrátový přenos mezi kolejištěm a vagonem již perfektně funguje, a to jak na násypce, tak i na výsypce. Díky omezení lidského faktoru dochází k vysoké efektivitě a úspoře času. Jediný člověk, který musí být u tohoto systému, je strojvůdce.

Výrobky společnosti Parker Hannifin
Vagon na sypké materiály

Strategie náborů mladých pracovníků (spolupráce se školami)

„Kvalitních technicky zaměřených lidí je velmi málo, velké firmy proto znovu otevírají svá učiliště a střední školy, vzdělávací systém se v tomto ohledu vrací o dvacet let zpátky. To je jedna z cest. My nabízíme možnost stáží a veškeré spolupráce s vysokými školami, ale přísun mladých absolventů je nedostatečný,“ postěžoval si Dr. Olšovský a doufá, že se to do budoucna změní.

Vize společnosti do budoucna

Zvyšovat obraty, zvyšovat tržní podíl, rozšiřovat distribuční síť, mít více distributorů a postupovat v budování sítě maloobchodních prodejen, tzv. ParkerStorů.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 140712
Datum: 25. 06. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Pohony a hydraulika

Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Aplikace systémů řízení vzduch/voda ve výrobních závodech

Automobilový průmysl patří mezi hlavní hnací motory naší ekonomiky. A nejen naší - celosvětově se ročně vyrobí přes 80 miliónů osobních a malých nákladních vozidel. Všechny tyto dopravní prostředky se vyrábějí na moderních automatizovaných linkách, kde část procesu zajišťují roboty a část lidská pracovní síla. Tato součinnost se využívá i při výrobě karosérii vozidel.

Hydropneumatické odpružení

Hydropneumatické odpružení je rychlejším a cenově příznivějším řešením díky stavebnicovým/modulárním regulačním systémům. Hydropneumatické systémy odpružení nápravy vozidla nebo kabiny vozidla zvyšují komfort a výkonnost vozidel.

Hydraulika & pneumatika

Hydraulika je technická disciplína zaměřená na využití mechanických vlastností tekutin nejen pro technické účely. Pneumatika je technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Proporcionální technika

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku, sekce České strojnické společnosti, pořádá odborný seminář na téma Proporcionální technika. Půjde o proporcionální techniku v oboru hydrauliky. Představeny budou proporcionální ventily a servoventily pro řízení tlaku a průtoku pracovní kapaliny v hydraulických obvodech, včetně ukázek jejich aplikace v hydraulických mechanismech.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit