Témata
Vydání #7,8
Červen 2014Téma měsíce

Pohony ve strojírenství - převody, ložiska a spojky, Čerpadla, Kompresory

Monotematická příloha: Fluidní kapaliny

Články

Servis

Business in India

Evropští výrobci se setkávají s tvrdou konkurencí na domácím trhu. Proto logicky hledají příležitosti expanze na trhy mimo Evropu. Země třetího světa, kde se obchod, průmysl a služby teprve rozvíjejí, jsou tedy ideálním místem, kam posunout rozpínající se místní trh. Velmi lukrativní je právě ten indický , který má ambice stát se v blízké době státem s nejrychleji se rozvíjející světovou ekonomií.

Unikátní gravírovací technologie

Gravírování šperků? Skla? Samozřejmě, s tím se člověk setká denně. Ale gravírování v technickém průmyslu? Může mít v obrovských halách dokonalých strojů úspěch něco tak nenápadného? Společnost Mepac CZ dokázala, že ano.

Sektor s významným potenciálem

Úřad vlády České republiky zveřejnil v březnu tohoto roku komplexní analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2013. V posledním díle našeho seriálu se podrobněji zaměříme na high-tech odvětví.

SPARC a roboty na Automatica 2014

Tak jako všechno na světě podléhá svému vývoji, jinak tomu není ani v procesech automatizace a robotizace výrobních procesů. Odpovědět však dnes na otázku, kam další vývoj a v delším časovém horizontu povede, není nijak jednoduché a souvisí to i s vývojem celé lidské společnosti. Jak využít technickou dokonalost s nárůstem produktivity, na kterém se automatizace výrazně podílí, zároveň i pro vytváření podmínek kvalitativně vyššího způsobu života zajímá dnes nejprestižnější světové ekonomy. Recept na to možná poskytne nová ekonomická sedmisetstránková studie francouzského ekonoma Thomase Pikettyho s názvem „Kapitál ve 21. století“. Vyšla ve francouzštině s anglickým překladem a obecně je považovaná za vrcholné hodnoticí dílo současné společnosti. The Economist dokonce uvádí, že tato studie „může změnit i způsob, jakým uvažujeme o posledních dvou stoletích ekonomické historie“.

Návrhy systému ostřiku okují

V minulém vydání jsme vám představili princip využívání inovačních voucherů, které nabízí Jihomoravské inovační centrum (JIC) na podporu spolupráce podnikatelů a vědců. Nyní vám představujeme další úspěšné využití voucherů olomouckou firmou Hydrosystém, která s pomocí Energetického ústavu FAST VUT v Brně pracovala na stanovení časových konstant při vysokotlakém odstraňování okují.

Královské kabely

Skupina Lapp pravidelně pořádá odborné mezinárodní tiskové konference, jejichž cílem je představit nejen novinky v jejím výrobním programu, ale spolu s nimi i některý z jejích závodů, kde se tyto komponenty vyrábějí. Na letošek připadlo malé jubileum, neboť se takováto tisková konference konala popatnácté. Volba organizátorů tentokrát padla nejen na exkluzivní výrobky, ale i na exkluzivní prostředí.

Jaderná energie: Příliš drahý exit

Provozování jaderných elektráren s sebou nese mnoho rizik. Příklad sousedního Německa ale ukazuje, že mnohem složitější a dost možná i finančně náročnější než atomovou elektrárnu postavit, rozjet a udržovat, je ji vypnout a zakonzervovat. Zatímco od června 2011, kdy Bundestag schválil zákon o postupném konci jaderné energetiky v Německu, bylo odstaveno osm reaktorů, s jejich demontáží a bezpečným uložením odpadu se ještě ani nezačalo.

Moderní upínací, manipulační a automatizační technika

Exkurze v závodech Schunk v Brackenheim-Hausen a Lauffen/Neckar, organizovaná filiálkou firmy v České republice, Schunk Intec, s. r. o., Brno, umožnila seznámení nejen s výrobním programem firmy, ale především s promyšlenou filozofií výroby a její realizací v současných podmínkách technologických procesů. Základem činnosti firmy je důraz na mimořádnou kvalitu výroby, nadstandardní vztahy se zákazníky a především aktivní přístup k rozvoji oboru z hlediska praktické využitelnosti.

Česká věda do světa

Čeští vědci by mohli získat mnohem více finančních prostředků na svůj výzkum. Musejí však zvýšit svou aktivitu a úspěšnost při získávání grantů z mezinárodních dotačních programů zaměřených na výzkum a vývoj. Jedná se především o tzv. rámcové programy EU. Aktivita Čechů v tom posledním, 7. rámcovém programu, byla totiž podprůměrná.

Informační technologie

Adaptivní plánování umožnilo významně zvýšit výrobu

Společnost AVL Moravia, která patří do rakouského koncernu AVL, je výrobcem testovacích zařízení do automobilového průmyslu a komponent pro mateřskou firmu. Implementace systému pokročilého plánování PSIpenta Adaptive přinesla firmě 70% zvýšení obratu při současném nárůstu počtu zaměstnanců jen o 20 % a snížení stavu zásob materiálu o 40 %.

Trendy

Výzkum převodových mechanismů s ozubenými koly, brzd a spojek

Výzkum převodových mechanismů, brzd a spojek je pro Ústav konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze tradiční disciplínou. Ústav disponuje výpočtářskou a experimentální kapacitou v tomto oboru. V aplikační sféře se ústav zaměřuje na transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Globoidní převodovky

O přenosu krouticího momentu z jedné hřídele na druhou můžeme číst v mnoha odborných publikacích či učebních textech pro technické vysoké školy. Vidíme v nich, jak jsou jednotlivé elementy převodovek konstruovány a jaké prvky jsou použity pro jejich celkovou stavbu i přenos otáčivého pohybu mezi rovnoběžnými, různoběžnými či mimoběžnými osami otáčení jednotlivých hřídelí.

Modulární valivé dráhy s jednoduchou montáží

Zajímavou novinkou, jež na našem trhu oficiálně představila letos v květnu společnost Elesa+Ganter, jsou nové modulární valivé dráhy Ele:Roll. Jedná se o ucelený systém valivých drah, určených pro volnou manipulaci s břemeny v průmyslových provozech. Produktová řada Ele:Roll představuje důmyslný systém kuličkových, respektive válečkových prvků, hliníkových profilů a dalších komponent, jako jsou čelní kryty, ochranné hrany, držáky, podpěry a brzdy, jejichž montáž se převážně provádí jednoduchým zaklapnutím prvku do systému bez použití šroubů a jiného spojovacího materiálu.

Automatizace za hubičku

Snadné a flexibilní řešení automatizace a manipulace formou stavebnice nebo stavebnicových prvků nabízí systém lineárního kluzného vedení DryLin a lineárních posuvných stolů či aktuátorů společnosti igus, kterou v České republice zastupuje společnost Hennlich.

Ozubené věnce pro velké rotační systémy

Ozubené věnce se používají ke spolehlivému přenosu hnací síly ve velkých rotačních systémech, k pohánění sušicích zařízení a rotačních pecí i pro horizontální mlýny v cementářském průmyslu a ve zpracovatelských průmyslových odvětvích. Flexibilní pojetí značně zjednodušuje přepravu a montáž při těchto způsobech použití.

Existuje optimální pohon pro dopravní techniku?

Pohony připojené přímo na síť nebo s měkkým rozběhem patří dodnes v dopravní technice k nejčastěji používaným řešením. Jsou ale optimálně přizpůsobeny pro provoz v moderním dopravním zařízení?

Alternativní pohon v robotice

Na podzim roku 2012 vzešla na půdě Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze myšlenka využít k pohonu podvozku v oblasti mobilní robotiky síly podtlaku. Snažení výzkumné skupiny pod vedením doc. Ing. Vladimíra Andrlíka, CSc., vyvrcholilo na jaře následujícího roku zápisem průmyslového užitného vzoru CZ 25115 U1.

Perspektivy plastových ozubených převodů

Dnes se již v technické praxi ve strojírenství běžně používají plasty, které stále častěji nahrazují kovové materiály, a to kvůli jejich chemickým, elektrickým, tepelným a mechanickým vlastnostem, jako jsou například nízká hmotnost a hustota, odolnost proti korozi, ale i ekonomičtější výroba. Nejen těchto vlastností plastů se využívá v oblasti převodových mechanismů, kde se plasty v mnoha případech osvědčily.

Termické spojování komponent hnacího mechanismu

Stále složitější součástky, čím dál tím menší výrobní množství – produkce hnacích mechanismů stojí před novými výzvami. Pro celou řadu aplikací je v této souvislosti doslova předurčeno spojování termickou cestou: zahřátím řídicích vaček a/nebo ozubených kol a následnou montáží, resp. napojením na hřídel lze docílit výrazného snížení hmotnosti součástí a vysoké funkční spolehlivosti hřídele. Tato metoda je vhodná i pro obrobky vystavené vysokým točivým momentům a velkým dynamickým silám. Firma Emag Automation specializovaná na spojovací metody vyvíjí individuální a flexibilní technická řešení.

Výroba

Masivní využití a dobré zkušenosti se stroji Millturn

Přinášíme rozhovor se společností KBA-Grafitec, s. r. o., která je výrobcem ofsetových archových tiskařských strojů s bohatou historií přes 50 let. Od roku 2005 je firma součástí německé společnosti Koenig & Bauer Aktiengesellschaft (KBA), jednoho z největších výrobců tiskařských strojů na světě.

Potřebujete namazat ložisko, převodovku či jiný strojní díl?

Maziva snižují tření a opotřebení strojních součástí, zvyšují spolehlivost strojů a snižují náklady na údržbu, chrání zařízení vystavená velmi vysokým či naopak nízkým teplotám a zařízení předurčená odolávat vysokým tlakům, vibracím či agresivnímu prostředí. Společnost Klüber Lubrication se již léta zabývá vývojem a nabídkou vhodných maziv pro každé průmyslové odvětví a každý strojní díl. Stručně vám zde představíme pár vývojových novinek a zmíníme některé léty osvědčené produkty – maziva přispívající k zajištění bezproblémového provozu a to často tak, aniž by kdokoli věděl, že tam jsou používána.

Hospodárnější střihání statorových a rotorových plechů

Podle nedávné tiskové informace firmy Schuler je možno ovládaným střihacím nástrojem podstatně zlepšit flexibilitu a ekonomii střihání plechů pro elektrické stroje.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (3. část)

Výrobní náklady jsou součtem nákladů na nástroje a strojních nákladů. Se zvyšující se řeznou rychlostí se výrobní náklady snižují, avšak od jistého bodu se opět začnou zvyšovat. Od určité řezné rychlosti je životnost nástroje velmi krátká, tudíž břitová destička musí být často vyměňována. Snížení strojních nákladů má zde z celkového hlediska menší význam než rychle rostoucí náklady na nástroje. Někdy lze zvolit řeznou rychlost tak, že celkové náklady jsou minimální. Takovou řeznou rychlost nazýváme ekonomickou a s ní spojená životnost nástroje je taktéž ekonomická.

Pracovní oděvy stále více podléhají módě

U pracovních oděvů pro řemeslné a průmyslové použití je v současnosti trendy „ležérní“ móda. Kalhoty do pasu a kargo kalhoty se těší rostoucí oblibě. Tento módní trend využívá ve svých aktuálních kolekcích také společnost Mewa.

Všestranné a ekonomické nástroje pro mikrovrtání

Komplexní portfolio řešení pro výrobu otvorů od Kennametalu zahrnuje řadu standardních možností a specifických aplikačních platforem pro každý průměr, posuv nebo kvalitu otvoru. GOdrill, první mikrovrták od Kennametalu, je výjimečným příkladem nástroje pracujícího v rozmanitých aplikacích a nejrůznějších materiálech s vynikajícími výsledky.

Superfinišování v extra třídě

Mimořádnou rychlost, přesnost a hospodárnost přináší nový stroj pro superfinišování obrobků CenFlex 1 od firmy Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG.

Cena Energy Efficiency Award

Z nejnovějšího průzkumu německého hospodářského institutu vyplynulo, že otázka efektivního využívání energetických zdrojů resp. energetické efektivity, bude hrát do budoucna v kovozpracovatelském průmyslu stále větší roli. V této souvislosti doufá více než 60 procent všech dotázaných firem ve správné "impulzy k inovaci". Fa Emag vyvíjí obráběcí stroje a výrobní procesy s podstatně nižšími energetickými vstupy. Toto úsilí ocenil koncern ZF v rámci své soutěže "Energy Efficiency Award": soutěžní příspěvek fy Emag byl vyznamenán jako jeden z pěti nejlepších.

Multifunkční destičky pro zapichování

Nabídku nástrojů TaeguTec QuadRush na komplexní nástroje pro zapichování, upichování a soustružení lze jen těžko překonat. Přesto tento korejský gigant neusíná na vavřínech a přichází s další novinkou.

Tchaj-Pej a sladký život

Skútry jsou bezpochyby nejoblíbenějším dopravním prostředkem v Tchaj-Pej, rušném hlavním městě Tchaj-wanu. Marus Performance a Artitek jsou dvě spolupracující firmy, které se zabývají výrobou zakázkových motocyklových dílů, především pro zákazníky se slabostí pro italské stroje. Majitelé těchto firem, Maru Shen a Jeffrey Chen, mají společnou ještě jednu vášeň – obráběcí stroje Haas.

Zdvojnásobení produktivity při výrobě grafitových elektrod

Frézka Penta P 432 HSC představuje novou ekonomickou řadu HSC vertikálních frézovacích center určených především pro obrábění elektrod. Je technicky a ekonomicky smysluplným doplněním pracovišť pro výrobu forem s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Bezpečnostní spojování tvářením za studena

Přinášíme aktuální informaci z polského veletrhu ITM v Poznani. V kategorii inovace a technika získal Zlatou medaili exponát firmy BalTec – tvářecí centrum RNC.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

Spojky pro jednoduchou instalaci tlakového potrubí

Jak rychle a jednoduše spojit tlakové polyetylenové potrubí i v náročných podmínkách a bez přístupu k energiím? S řešením přichází švýcarská firma Straub. Tradiční výrobce potrubních spojek, kterého v České republice zastupuje firma Hennlich, představil novou řadu řešení spojování trubek – Straub-Plast-Pro.

Logistický průmysl investuje do technologií počítačového vidění

V několika posledních měsících obdržela společnost Cognex Corporation objednávky v celkové výši přes pět milionů dolarů od zákazníků z logistického sektoru. Prvním je velká zásilková společnost a druhým globální maloobchodní společnost.

Štíhlá výroba a logistika

Bezpečné testování dieselových motorů

Již více než 75 let je společnost Perkins lídrem ve vývoji a výrobě vysoce výkonných dieselových motorů. Díky neustálým inovacím může nabídnout jejich jednu z nejmodernějších a nejucelenějších řad. Po sloučení se společností Caterpillar v roce 1998 vznikl největší světový výrobce dieselových motorů, které nacházejí uplatnění u všech nejznámějších výrobců strojů ve stavebnictví, energetice, logistice, zemědělství a v dalších oborech.

Monotematická příloha

Tlakový vzduch na míru

Plynulá dodávka tlakového vzduchu je ve velké většině případů jednou ze základních podmínek zajištění plynulé výroby. Vyžaduje však vysoce efektivní kompresorovou techniku, což může být investičně nákladné. Společnost Kaeser Kompressoren proto přišla už před téměř 15 lety na český trh s výhodným řešením pod označením Sigma Air Utility, jež přesouvá takovéto investice do kategorie provozních nákladů. Služba Sigma Air Utility se osvědčila ve světě i u nás.

Aplikace systémů řízení vzduch/voda ve výrobních závodech

Automobilový průmysl patří mezi hlavní hnací motory naší ekonomiky. A nejen naší - celosvětově se ročně vyrobí přes 80 miliónů osobních a malých nákladních vozidel. Všechny tyto dopravní prostředky se vyrábějí na moderních automatizovaných linkách, kde část procesu zajišťují roboty a část lidská pracovní síla. Tato součinnost se využívá i při výrobě karosérii vozidel.

Tlumené zastavení přímočarých hydromotorů

Hydraulické pohony s přímočarými hydromotory ovládají v mnoha aplikacích poměrně velké setrvačné hmoty. Pokud dojde k přerušení nebo změně směru průtoku pomocí standardního rozváděče, dochází často k nežádoucímu zakmitání hmot, které je způsobené vůlemi v mechanizmu a stlačitelností kapaliny. Proto se využívá několika konstrukčních řešení, která zajišťují plynulé zastavení pohybu.

Nejvyšší výkon v proporcionální technice

Snadná ovladatelnost, přesné řízení a flexibilita použití – to jsou vlastnosti proporcionálního ventilu VPPX od firmy Festo. Díky připojení externích senzorů lze kontrolovat kompletně celý proces a kompenzovat tření, hysterezi nebo netěsnosti pomocí uzavřené regulační smyčky.

Ovládací jednotka pro přesné dávkovací ventily

Firma Nordson EFD uvádí na trh nový produkt ValveMate 9000, špičkovou ovládací jednotku přesných ventilů. Důmyslný obvod řízený mikroprocesorem zajišťuje přesné dávkování s jemnou regulací, opakovatelnými objemy lepidel, maziv nebo jiných montážních kapalin používaných v dnešních moderních výrobcích, jako jsou například lékařská zařízení, automobilové součásti nebo mobilní elektronická zařízení.

Hydraulické a pneumatické pohony ve strojírenství

Možná by se zdálo, že hydraulické a pneumatické pohony jsou v dnešní době trochu opomíjeny a jejich vývoj se zastavil, ale to ani zdaleka není pravda. Obě tyto skupiny pohonů mají svá pro a proti, ale nepochybné je, že v moderním strojírenství hrají důležitou roli.

Patent jako impuls rozvoje

Nejsevernějším městem Bavorska je Coburg, krásné historické město s 42 tisíci obyvatel. Pochází odtud hned několik evropských panovnických rodů a k návštěvě zvou čtyři zachovalé zámky. Nás sem však nepřilákaly turistické zajímavosti, ale společnost Kaeser Kompressoren, jeden z předních světových výrobců technologií stlačeného vzduchu. Spolu se třemi desítkami distributorů a zákazníků v České republice jsme měli možnost podrobně si prohlédnout výrobní závody a v rozhovoru s manažery nahlédnout do budoucího vývoje světa kompresorů.

Moderní hydraulické pohony ve výuce i v praxi

Na katedře hydromechaniky a hydraulických zařízení fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byl od akademického roku 2013–2014 otevřen nový obor navazujícího magisterského studia s názvem Hydraulika a pneumatika.

Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Hydraulika & pneumatika

Hydraulika je technická disciplína zaměřená na využití mechanických vlastností tekutin nejen pro technické účely. Pneumatika je technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb.

Pneumatické mechanismy - nezbytná součást moderních strojů

Pneumatické mechanismy patří do kategorie mechanismů, které definujeme jako systém pro přenos a transformaci energie a informace pomocí nositele energie.

Plný výkon s poloviční energií

Vysoká úspora energie při dodržení maximální funkcionality a s použitím osvědčených bezpečnostních prvků: tyto požadavky na nové řešení pohonu ohraňovacího lisu dokázal Rexroth realizovat s pomocí hydraulického systému s frekvenčně řízeným pohonem – Sytronix. V závislosti na charakteristice cyklu lze při tomto řešení dosáhnout až padesátiprocentních úspor energie. Toto řešení předčí svou dynamikou i přesností většinu pohonů používaných u ohraňovacích lisů.

Hydropneumatické odpružení

Hydropneumatické odpružení je rychlejším a cenově příznivějším řešením díky stavebnicovým/modulárním regulačním systémům. Hydropneumatické systémy odpružení nápravy vozidla nebo kabiny vozidla zvyšují komfort a výkonnost vozidel.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit