Témata
Reklama

Plynulá dodávka tlakového vzduchu je ve velké většině případů jednou ze základních podmínek zajištění plynulé výroby. Vyžaduje však vysoce efektivní kompresorovou techniku, což může být investičně nákladné. Společnost Kaeser Kompressoren proto přišla už před téměř 15 lety na český trh s výhodným řešením pod označením Sigma Air Utility, jež přesouvá takovéto investice do kategorie provozních nákladů. Služba Sigma Air Utility se osvědčila ve světě i u nás.

Nikoho by nenapadlo kupovat elektrárnu, když potřebuje elektrický proud. Proč tedy hned kupovat velké a nákladné kompresorové stanice, když je zapotřebí stlačený vzduch? Jako odpověď na tuto otázku nabízí společnost Kaeser Kompressoren v souladu s celosvětovým trendem leasing kompresorového systému Sigma Air Utility formou contractingu. Označení Utility (Užitečnost) má služba ve svém názvu právem, protože je opravdu užitečná. Zákazník platí pouze odebraný vzduch za předem pevně stanovenou cenu. Kdyby snad došlo k poruše zařízení, dodavatel neprodleně zajistí náhradní dodávku, opravu na své náklady a odběratel výpadek ani nezaregistruje.

Reklama
Reklama
Reklama
Zajímavé projekty vznikly například ve slévárně Kuřim a Heunisch a ve firmě Hayes Lemmerz Autokola.

Na rozdíl od konkurence

Základem Sigma Air Utility je nejmodernější technologie, která spolehlivě vydrží zátěž třísměnného provozu po dobu deseti let a umožňuje společnosti Kaeser Kompressoren garantovat po celou tuto dobu potřebné dodávky tlakového vzduchu.

V průmyslu dnes převážnou většinu potřeby tlakového vzduchu pokrývají šroubové kompresory.

Kaeser Kompressoren je na světové špičce ve svém oboru a disponuje silným finančním zázemím. Proto může nabízet tak výhodné financování takových projektů.
A v neposlední řadě společnost disponuje silnou servisní organizací, která vždy zajistí rychlý a profesionální servis technologie. Po celé republice sídlí vysoce kvalifikovaní technici, kteří jsou vybaveni vším potřebným pro odborný servis v dostupné vzdálenosti od zákazníků.

Riziko nese dodavatel

Při trošce nadsázky můžeme říci, že při běžným prodeji technologie je investor svým způsobem v rukou prodejce a záleží jen na investorově zkušenosti a moudrosti, zda si dokáže sám dobře spočítat poměr cena/výkon. Jinými slovy řečeno, je-li zařízení nabízené prodejcem za danou cenu ekonomicky výhodné. To znamená, že veškeré riziko špatného rozhodnutí je na kupujícím, tedy investorovi.

Naproti tomu u služby Sigma Air Utility jsou všechny následky a důsledky chybného rozhodnutí na bedrech dodavatele, tedy prodejce.

Léta zkušeností

Zkušenosti s touto službou u zákazníků ve světě – a ostatně i v České republice – ukazují, že je Sigma Air Utility vhodná jak pro velké průmyslové provozy těžkého strojírenství, jako jsou například slévárny pro odlévání hliníkových kol, tak i třeba pro výrobu hygienických potřeb. Zvláštní postavení pak zaujímají chemické provozy.
Na základě zkušeností a poznatků získaných od jednotlivých zákazníků lze také konstatovat, že díky využití této metody rovněž výrazně klesá spotřeba elektrické energie. Někdy dokonce i o desítky procent. To je důsledkem toho, že i v době trvání pronájmu, třeba během deseti let, jsou zařízení nahrazována novými, technicky vyspělejšími. Není proto překvapením, že klienti rádi obnovují a prodlužují sjednané kontrakty.

Pořizovací a servisní náklady kompresoru tvoří jen malou část jeho celkových nákladů během životnosti.

Samozřejmostí této služby je dálkové monitorování zařízení. Tento „teleservis“ zvyšuje spolehlivost provozu kompresorových zařízení a optimalizuje preventivní údržbu. Jsou vedeny podrobné záznamy o zjištěných stavech zařízení, což rovněž dále snižuje provozní náklady.

Kaeser Kompressoren
www.kaeser.cz
info.czech@kaeser.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 140753
Datum: 25. 06. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Pneumatické mechanismy - nezbytná součást moderních strojů

Pneumatické mechanismy patří do kategorie mechanismů, které definujeme jako systém pro přenos a transformaci energie a informace pomocí nositele energie.

Hydraulika & pneumatika

Hydraulika je technická disciplína zaměřená na využití mechanických vlastností tekutin nejen pro technické účely. Pneumatika je technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb.

Patent jako impuls rozvoje

Nejsevernějším městem Bavorska je Coburg, krásné historické město s 42 tisíci obyvatel. Pochází odtud hned několik evropských panovnických rodů a k návštěvě zvou čtyři zachovalé zámky. Nás sem však nepřilákaly turistické zajímavosti, ale společnost Kaeser Kompressoren, jeden z předních světových výrobců technologií stlačeného vzduchu. Spolu se třemi desítkami distributorů a zákazníků v České republice jsme měli možnost podrobně si prohlédnout výrobní závody a v rozhovoru s manažery nahlédnout do budoucího vývoje světa kompresorů.

Související články
Hydropneumatické odpružení

Hydropneumatické odpružení je rychlejším a cenově příznivějším řešením díky stavebnicovým/modulárním regulačním systémům. Hydropneumatické systémy odpružení nápravy vozidla nebo kabiny vozidla zvyšují komfort a výkonnost vozidel.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Zásady pro řízení a zvládnutí rizik složitých technologických zařízení

Diskutovaným tématem odborných konferencí se zaměřením na bezpečnost je práce s riziky na základě požadavků na technologická zařízení. Velká technologická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek – jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů, tzv. systém systémů SoS, který se nachází v dynamicky proměnném světě.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Jak ušetřit za energie: Využijte odpadní teplo

Řada průmyslových provozů využívá různé technologie, při nichž vzniká velké množství odpadního tepla. Tato draze získaná energie často uniká bez užitku, například ve formě odvodu horkých spalin komínem. Na druhé straně teplo potřebujeme na ohřívání vody nebo na vytápění. K tomu, abychom unikající teplo zadrželi a využili je tam, kde je ho potřeba, slouží technologie zpětného získávání neboli rekuperace tepelné energie.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý, už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit