Témata
Reklama

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Jedni šijí roušky, jiní míchají dezinfekci, další pomáhají seniorům s nákupy, tisknou ochranné štíty nebo vyvíjejí nové technologie. Firma Acam Solution v čele s Ing. Pavlem Brotlíkem sestavila a zprovoznila robotickou výrobní linku na výrobu filtrů do respirátorů.

První impulz přišel od generálního ředitele CzechInvestu Ing. Patrika Reichela, který kontaktoval Pavla Bortlíka. Hrozilo, že Sigma VVÚ Lutín, který vyrábí filtry do respirátorů a ochranných masek, nebude moci kvůli poklesu počtu zaměstnanců z důvodu nařízené karantény vyrábět a dodávat dnes tolik potřebné a žádané ochranné pomůcky v takovém množství, jaké by bylo za normálních okolností možné.

Pavel Bortlík, jehož firma se specializuje na automatizaci výroby, oslovil svůj tým a několik obchodních partnerů a okamžitě začali plánovat, navrhovat, automatizovat jednotlivé uzly výrobního procesu, programovat a po 11 dnech byla plně funkční robotická linka na světě. Od 6. dubna již jede na plné obrátky. Sigma VVÚ díky tomu navýšila výrobu o minimálně 2/3 a funguje ve třísměnném provozu.

Jedná se o filtry, které splňují nejvyšší stupeň ochrany FPP3 a v kombinaci s maskou dokáží udržet lékaře a pracovníky IZS v bezpečí po dobu 10 hodin.

Celý projekt je realizován formou zápůjček jednotlivých dílů, bezplatným poradenstvím odborníků a výroba dílců je zajištěna pouze za vzniklé náklady, na kterých se podílí Sigma VVÚ.

Do projektu se zapojila také společnost Schunk, která nabízí širokou škálu koncových efektorů a v tomto případě poskytl paralelní chapadla řady JGP. Uvažuje se o následném použití kolaborativních chapadel.

Reklama
Reklama
V Sigmě Lutín vyrábějí filtry, které splňují nejvyšší stupeň ochrany FPP3 a v kombinaci s maskou dokáží udržet lékaře a pracovníky IZS v bezpečí po dobu 10 hodin. (Zdroj: Acam Solutions)

Speciální technologie

Do výroby 3D respirátorů pro zdravotníky v první linii vstoupil také Český Siemens. Spojil síly s CIIRC při ČVUT a v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice na speciální 3D tiskárně denně vyrábí přes 40 ochranných respiračních polomasek model RP95-3D s nejvyšším stupněm ochrany. Výrobu koordinuje a respirátory kompletuje společnost 3Dees Industries, filtry dodává právě již zmíněná Sigma Lutín. Všechny polomasky, které touto cestou vzniknou, předává Ministerstvo zdravotnictví lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům, kteří s koronavirovou pandemií bojují v první linii.

„S výrobou respirátoru podle návrhu ČVUT jsme začali jako jedni z prvních,“ říká Michal Průša, který 3D tisk v mohelnickém závodě zaštiťuje. „Nachází se zde jedna ze sedmi českých tiskáren pracujících s technologií Multi Jet Fusion, které dohromady mohou vytisknout až 550 respirátorů denně.“

V tiskárně Multi Jet Fusion se spojuje plastový prášek se speciálními pojivy, výsledný produkt je následně vytvrzen vysokoenergetickým infračerveným zářením. V běžném provozu tato technologická novinka nachází své uplatnění zejména v nástrojárně.

Pomáhat těm, kdo pomáhají

Také společnost Pilz Czech, významný dodavatel produktů, systémů a služeb v oblasti automatizace, se snaží být v boji proti nákaze aktivní. Pod heslem „pomáhejme těm, kdo pomáhají“ nabízí firmám odbornou pomoc v oblasti průmyslové automatizace a legislativy bezpečnosti strojních zařízení.

Do projektu se zapojila také společnost Schunk, která nabízí širokou škálu koncových efektorů a v tomto případě poskytla paralelní chapadla řady JGP. (Zdroj: Schunk)

„Stavíte nebo rozšiřujete strategickou, či aktuálně potřebnou technologii na výrobu jakýchkoli pomůcek nebo předmětů, které pomáhají v boji s koronavirem?“ ptá se generální ředitel Michal Nevěřil a dodává: „V tom případě byste měli vědět, že v České republice disponujeme velkým skladem produktů, které můžeme distribuovat ihned. Vzhledem k současné nelehké situaci jsme připraveni určité množství, na skutečně strategické projekty, poskytnout zdarma.“

Pomoc v oblasti služeb je také možná formou diskuze či workshopu s kolegy z technického oddělení firmy. Předmětem workshopu bude například debata na témata z oblasti bezpečnosti strojů a zařízení, například: Přidávám roboty do technologie na výrobu zdravotnického materiálu / roušek / masek / plicních ventilátorů…, potřebuji poradit s legislativou a certifikací takovéto změny. Nebo: mám výrobu zdravotnického materiálu / roušek / masek / plicních ventilátorů…, ale je primárně manuální. Potřebuji se poradit, jestli lze některé části automatizovat, pokud ano, jakým způsobem? A mnohé další.

Využít nanovlákno

Do aktivit souvisejících s opatřeními proti šíření koronavirové infekce se však nepouštějí jen čistě výrobní firmy, ale pochopitelně též subjekty z oblasti vědy a výzkumu.

Jedním z nich se stal i liberecký VÚTS, který je členem klastru Nanoprogress. V rámci aktivit klastru se dlouhodobě podílí na vývoji technologií pro výrobu nanovlákenných materiálů a převádí poznatky členů klastru do průmyslově využitelné podoby.

„Nyní dokončujeme výrobu AC spinneru, na kterém bude možné připravovat textilie s nanovlákennou vrstvou, využitelné pro zhotovení ochranných vložek do textilních roušek s velmi vysokou účinností filtrace,“ říká prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel VÚTS.

Zároveň VÚTS spolupracuje se členem klastru, firmou Pardam, na vývoji technologie pro výrobu respirátorů s nejvyšší mírou účinnosti vyráběných lisováním z nanovlákenných textilií.

„Podařilo se nám navrhnout a vyrobit prototyp lisovací formy a v současné době dokončujeme výrobu střižných nástrojů a dalších sériových forem na respirátory. Předpokladem je, že bude možné během velmi krátké doby vyrobit a otestovat první prototypy respirátorů a následně ve firmě Pardam zahájit jejich velkosériovou produkci,“ dodává prof. Václavík.

Pilz Czech, významný dodavatel z oblasti automatizace, nabízí pod heslem „Pomáhejme těm, kdo pomáhají“ firmám odbornou pomoc. (Zdroj: Pilz Czech)

Dezinfekce během dvou dnů

Respirátory a roušky však nejsou jedinou zbraní v boji s koronavirem. Další nezbytnou součástí arzenálu je dezinfekce. Tu řeší v rámci své specializace například společnost Tereos TTD (člen Francouzsko-české obchodní komory FČOK) jako největší výrobce lihu v České republice. Líh totiž slouží jako základní surovina pro výrobu dezinfekčních prostředků, a tak firma začala v souladu se specifikací Ministerstva zdravotnictví ČR a Světové zdravotnické organizace vyrábět dezinfekční prostředek Anti-Covid.

„Jsem nesmírně hrdý na naše zaměstnance, kteří během několika dní dokázali zorganizovat výrobní kapacity tak, abychom mohli Anti-Covid začít vyrábět. Poděkování patří také Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Celnímu úřadu pro Pardubický kraj, s jejichž pomocí jsme dokázali během neuvěřitelných dvou dnů vyřídit veškerá potřebná povolení,“ říká generální ředitel společnosti Tereos TTD Oldřich Reinbergr.

Když prevence už nestačí

Jinou kapitolou je pak samotná léčba pacientů s covid-19. Unikátní řešení k léčbě nejtěžších případů připravila pro české nemocnice firma Linet Group ve spolupráci s MPO a MZČR. Společně s odborníky z 1. lékařské fakulty UK a KARIM VFN Linet vyvinul řešení, které dovoluje optimalizovat léčbu pacientů trpících syndromem akutní dechové tísně (ARDS), například právě v důsledku covid-19. Nyní společně s týmem expertů připravuje nasazení tohoto řešení do čtyř špičkových českých nemocnic.

Společnost Linet se už několik let podílí na výzkumu využití nejmodernějšího plicního diagnostického zařízení EIT (Elektrická impedanční tomografie) společně s platformou lůžek Multicare v intenzivní péči. „Jako první na světě jsme nabídli klasická lůžka pro intenzivní péči s možností tzv. laterálního náklonu ALT až 30 stupňů. Na základě diagnostiky umožňuje EIT lůžko pacienty polohovat dle jejich individuálních potřeb. Poloha těla během umělé plicní ventilace je velmi důležitá, ovlivňuje totiž velkou měrou plicní mechaniku. Naše řešení umožňuje každého pacienta polohovat podle jeho individuálního aktuálního stavu a získat z tohoto polohování pro pacienta v kritickém stavu co největší užitek,“ vysvětluje Martin Ričl, šéf klinického výzkumu ve společnosti Linet.

To je jen několik málo příkladů za všechny, kteří se rozhodli nevzdat. A tak, ačkoli epidemie jistě nikoho nepotěšila, je možné, že po nějaké době, při pohledu zpět zjistíme, že nás v mnohém poučila. Že nám otevřela oči a naučila nás nacházet nové, netušené možnosti i objevovat sama sebe.

Hana Janišová

Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Související články
Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit