Témata

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Tento článek je součástí seriálu:
MM Podcast
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu za tolerance medvěda a pašíka hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jak to dělají lidé. Jednoho dne se pejsek s kočičkou rozhodli, že když mají spíž plnou potravin, na kterou jim z velkého domu zvířátek hezky půjčují, upečou si z nich velký dort.

Dostala jsem chuť na opravdický dort,“ řekla kočička Alenka, „jenomže nevím, jak se takový dort dělá.“
To nic není,“ řekl pejsek Karlík, „to je lehké, to já vím, jak se takový opravdový dort dělá! To se do něho dá všecko, co je k jídlu nejlepší, všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší.“ To je pravda,“ řekla kočička, „uděláme si takový nejlepší dort.“ Pejsek a kočička si tedy vzali zástěry a pustili se do vaření.
Dort musí vypadat moderně,“ řekla kočička a nasypala do toho trochu digitální transformace. „A musí nám především v té formě dobře držet,“ řekl pejsek a skoro z poloviny ji zasypal zelenou infrastrukturou. „A teď tam dáme ještě vzdělávání a pracovní trh,“ řekl pejsek. „Práci tu ne, tu já nerada,“ povídá kočička Alenka, „dej jí tam tak akorát, aby se neřeklo, a naoko tam přidej i podporu pro další zvířátka, aby se jim po prodělané pandemii lépe dařilo, a k tomu ještě i komunikaci, tu já mám tuze ráda, a k ní ještě přihoď větší efektivitu živočišné správy, ať to dobře vypadá,“ řekla kočička. „Mně se zdá, že jsme stále málo kreativní,“ řekl pejsek Karlík, „musíme tam dát trochu výzkumu a vývoje. A na inovace abychom nezapomněli, ty jsou prý také potřeba,“ řekl pejsek a nasypal tam všechno, i to, co již bylo prošlé a nikdo to nechtěl papat. „Jo, jo, inovace jsou dobré,“ schválila to kočička, „ale mělo by tam jistě také přijít zdraví zvířátek a jejich odolnost, ať jim z toho nakonec není tak špatně,“ a dala tam zdravotní péči. Tak do toho svého dortu dávali všechno možné. „Panečku, to bude veliký dort, to nás za něj pan správce Bureš pochválí. To se pak všichni pohostíme. Jen aby se nám nepřipekl (…).“

Evropský plán obnovy, jak jej EU původně zamýšlela, je sám o sobě dobrou myšlenkou. Svět prošel krizí a je nutné hospodářství zase nastartovat. Očekávání, že se růst obnoví automaticky, jakmile vlády zruší opatření proti pandemii, se nenaplňuje a optimismus opadá ruku v ruce s prognózou snižování životní úrovně, inflací a samozřejmě i s poznáním, že za koronavirem ještě dlouho tečku neuděláme. Státy by proto měly konjunktuře pomoci. Ale jak jsme tuto výzvu uchopili my? Když jsem studoval pilíře Národního plánu obnovy na roky 2021 až 2027, neubránil jsem se myšlence tvorby onoho dortu z pohádky Josefa Čapka. Máme před sebou vidinu velkého objemu prostředků, a tak je bez ladu a skladu utratíme. Nedá se nám upřít, že jsme dobří ve vyjednávání alokovaných prostředků, i když ve srovnání se zeměmi, kde během pandemie utrpěl turistický průmysl, dostaneme příspěvek na obyvatele dvakrát nižší. Ale pánbůh zaplať za ty dary. Mám však po letech poznání velké obavy, jestli poskytnuté finance dokážeme skutečně efektivně využít. Nastupuje nová vláda a její resorty budou následující čtyři roky s adekvátní částí přidělených dotací operovat. 

Čeká nás tedy nejspíše klasický scénář – boj s Bruselem o každý dílčí program, u kterého si už nikdo nebude pamatovat, proč vlastně vznikl. Příliv eur se jistojistě někde projeví, na to je jich až příliš moc. Ale že jich efektivně nevyužijeme, je dle mého jisté. Dokud si neřekneme, jak reformovat Českou republiku, nemůžeme nikdy smysluplně investovat. Mohli jsme ze štědrých evropských dotací zafinancovat potřebné reformy – od školské přes zdravotnickou až po penzijní. Nic z toho ale v plánu není. Místo toho jde v podstatě o externí státní rozpočet na dopravní infrastrukturu zabalený do zeleného hávu. Další šance, kterou jsme vlastní vinou promarnili.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit