Témata

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu za tolerance medvěda a pašíka hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jak to dělají lidé. Jednoho dne se pejsek s kočičkou rozhodli, že když mají spíž plnou potravin, na kterou jim z velkého domu zvířátek hezky půjčují, upečou si z nich velký dort.

Dostala jsem chuť na opravdický dort,“ řekla kočička Alenka, „jenomže nevím, jak se takový dort dělá.“
To nic není,“ řekl pejsek Karlík, „to je lehké, to já vím, jak se takový opravdový dort dělá! To se do něho dá všecko, co je k jídlu nejlepší, všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší.“ To je pravda,“ řekla kočička, „uděláme si takový nejlepší dort.“ Pejsek a kočička si tedy vzali zástěry a pustili se do vaření.
Dort musí vypadat moderně,“ řekla kočička a nasypala do toho trochu digitální transformace. „A musí nám především v té formě dobře držet,“ řekl pejsek a skoro z poloviny ji zasypal zelenou infrastrukturou. „A teď tam dáme ještě vzdělávání a pracovní trh,“ řekl pejsek. „Práci tu ne, tu já nerada,“ povídá kočička Alenka, „dej jí tam tak akorát, aby se neřeklo, a naoko tam přidej i podporu pro další zvířátka, aby se jim po prodělané pandemii lépe dařilo, a k tomu ještě i komunikaci, tu já mám tuze ráda, a k ní ještě přihoď větší efektivitu živočišné správy, ať to dobře vypadá,“ řekla kočička. „Mně se zdá, že jsme stále málo kreativní,“ řekl pejsek Karlík, „musíme tam dát trochu výzkumu a vývoje. A na inovace abychom nezapomněli, ty jsou prý také potřeba,“ řekl pejsek a nasypal tam všechno, i to, co již bylo prošlé a nikdo to nechtěl papat. „Jo, jo, inovace jsou dobré,“ schválila to kočička, „ale mělo by tam jistě také přijít zdraví zvířátek a jejich odolnost, ať jim z toho nakonec není tak špatně,“ a dala tam zdravotní péči. Tak do toho svého dortu dávali všechno možné. „Panečku, to bude veliký dort, to nás za něj pan správce Bureš pochválí. To se pak všichni pohostíme. Jen aby se nám nepřipekl (…).“

Evropský plán obnovy, jak jej EU původně zamýšlela, je sám o sobě dobrou myšlenkou. Svět prošel krizí a je nutné hospodářství zase nastartovat. Očekávání, že se růst obnoví automaticky, jakmile vlády zruší opatření proti pandemii, se nenaplňuje a optimismus opadá ruku v ruce s prognózou snižování životní úrovně, inflací a samozřejmě i s poznáním, že za koronavirem ještě dlouho tečku neuděláme. Státy by proto měly konjunktuře pomoci. Ale jak jsme tuto výzvu uchopili my? Když jsem studoval pilíře Národního plánu obnovy na roky 2021 až 2027, neubránil jsem se myšlence tvorby onoho dortu z pohádky Josefa Čapka. Máme před sebou vidinu velkého objemu prostředků, a tak je bez ladu a skladu utratíme. Nedá se nám upřít, že jsme dobří ve vyjednávání alokovaných prostředků, i když ve srovnání se zeměmi, kde během pandemie utrpěl turistický průmysl, dostaneme příspěvek na obyvatele dvakrát nižší. Ale pánbůh zaplať za ty dary. Mám však po letech poznání velké obavy, jestli poskytnuté finance dokážeme skutečně efektivně využít. Nastupuje nová vláda a její resorty budou následující čtyři roky s adekvátní částí přidělených dotací operovat. 

Čeká nás tedy nejspíše klasický scénář – boj s Bruselem o každý dílčí program, u kterého si už nikdo nebude pamatovat, proč vlastně vznikl. Příliv eur se jistojistě někde projeví, na to je jich až příliš moc. Ale že jich efektivně nevyužijeme, je dle mého jisté. Dokud si neřekneme, jak reformovat Českou republiku, nemůžeme nikdy smysluplně investovat. Mohli jsme ze štědrých evropských dotací zafinancovat potřebné reformy – od školské přes zdravotnickou až po penzijní. Nic z toho ale v plánu není. Místo toho jde v podstatě o externí státní rozpočet na dopravní infrastrukturu zabalený do zeleného hávu. Další šance, kterou jsme vlastní vinou promarnili.

Vydání #11
Kód článku: 211148
Datum: 03. 11. 2021
Rubrika: Redakce / Názory
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

MM Podcast: Glosa - Nároková ekonomika

Aplikovaný výzkum musí ekonomiku primárně posouvat k vyšší přidané hodnotě. Je však třeba stávající přístup hodnocení změnit optikou dlouhodobé efektivity a rentability investovaných prostředků, a to jak účelově, tak do místa určení. Mám tím na mysli například tvorbu dopravní, energetické či digitální infrastruktury nebo transformaci hospodářství na nízkouhlíkové. Bez dotací se totiž firmy na zelenou ekonomiku nepřetransformují.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

MM Podcast: Glosa - Inovačních lídrů zašlá sláva

Většina ze stovky největších společností pochází z USA. Sídlo jich tam má na 60 a na celkové tržní kapitalizaci se podílí dvěma třetinami. Následuje 14 čínských společností, na které jsme se ještě nedávno dívali skrz prsty a viděli jsme v nich především plagiátory. To klíčové nám v naší neohroženosti a neomalenosti unikalo. A jakou v tom všem hraje roli Německo, Francie, Švýcarsko… potažmo celá Evropa? Hádejte. Odpověď je bohužel nasnadě. Nejhodnotnější evropské firmy, které byste spočítali na prstech jedné ruky, jsou spíše ze segmentu módy a luxusního zboží, nikoliv technologií.

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit