Témata
Reklama

Evropští výrobci se setkávají s tvrdou konkurencí na domácím trhu. Proto logicky hledají příležitosti expanze na trhy mimo Evropu. Země třetího světa, kde se obchod, průmysl a služby teprve rozvíjejí, jsou tedy ideálním místem, kam posunout rozpínající se místní trh. Velmi lukrativní je právě ten indický , který má ambice stát se v blízké době státem s nejrychleji se rozvíjející světovou ekonomií.

Indie je zemí s více než 1,2 miliardy obyvatel, je druhou nelidnatější zemí světa. Na rozdíl od první Číny je zemí demokratickou, která striktně dbala na oddělení politiky od náboženství a armády. To jí pomohlo udržet si stabilní politický systém s vyspělou parlamentní demokracií. Koncem devadesátých let dvacátého století tehdejší ministr financí Manmohan Singh zavedl velké reformy v obchodní politice, zrušil velké množství cel a snažil se zjednodušit rozsáhlou státní byrokracii. To otevřelo dveře Indie celému světu a do země začaly investovat zahraniční společnosti. Indické hospodářství se od začátku 21. století těší velkému růstu. V Indii žijí desítky milionů mladých, vzdělaných a anglicky mluvících lidí tvořících střední třídu. A právě levná anglicky mluvící pracovní síla přísun zahraničních investorů velmi podporuje. V polovině května roku 2014 proběhly parlamentní volby s rekordní účastí voličů. S naprostou převahou volby vyhrál Nárendra Módí v čele Nacionalistické Indické lidové strany (BJP). Jeho předvolební program mj. sliboval vybudování infrastruktury včetně stavby vysokorychlostní železnice, rozvoj průmyslu, boj proti korupci, zjednodušení státní byrokracie a podporu vzdělání. A právě budování infrastruktury a rozvoj průmyslu jsou pozvánkou pro zahraniční investory, kdy Módí slibuje i zlepšení investičních podmínek do země.

Reklama
Reklama
Konference Business in India proběhla v Technologickém centru AV ČR za účasti představitelů z různých komodit, kteří poskytli praktické rady a informace o aktuální situaci na indickém trhu.

Příležitost se neopakuje

Hospodářský růst Indie a nová vláda tedy přímo vybízejí k obchodování s touto orientální zemí s největším potenciálním ekonomickým růstem. Avšak každý obchodník by si měl uvědomit, že jde o zemi s velmi rozdílnou kulturou, tradicemi a náboženstvím. Více než miliarda Indů žijících na indickém poloostrově s rozlohou větší než tři miliony kilometrů čtverečních, mluvících více než 28 jazyky a vyznávajících přes pět různých náboženství se od nás Evropanů velmi liší. Indové jsou velmi pracovití, skromní a oddaní. Přesto je velmi nezbytné, dříve než se obchodník rozhodne do Indie investovat, dobře si terén zmapovat, zemi navštívit, seznámit se indickou kulturou, prozkoumat místní trh a najít důvěryhodného obchodního partnera. S těmito prvními kroky nabízí pomoc např. Governance Institute nebo i Česko-indická obchodní komora, která pořádá semináře a konference poskytující účastníkům praktické rady a informace o aktuálních možnostech podnikání, legislativě a příležitostech v Indii, nabízí vypracování studií a analýz indického trhu a prověřování potenciálních obchodních partnerů. „Rozhodně neposílejte žádné peníze indickému partnerovi před řádným prověřením a uzavřením legální obchodní smlouvy, což může trvat v některých případech více než rok,“ radí právnička Ruchira Gupta. Bankovní systém v Indii je stabilní, ale také dobře regulovaný, místní měna rupie (57 rupií za 1 US dolar) je volně disponibilní, ale podléhá restrikcím, proto je doporučeno se o možnostech investování do Indie poradit s příslušnými bankovními ústavy, které také nabízejí poradenství o vhodné finanční strategii, odběratelské úvěry a akreditivy.

A do čeho se tedy vyplatí v Indii investovat?

Vzhledem k rozsáhlosti země hraje v Indii významnou roli železniční a letecká doprava. Zde se tedy otvírá možnost dodávky vybavení letišť a železničních tratí, vagonů, zařízení na jejich výrobu a opravu. Silný nedostatek elektrické energie pro obyvatelstvo, ale i pro rozvíjející se průmysl volá po zvýšení kapacit a tím nezbytně i po investorech. Stále narůstající populace se potýká se velkým nedostatkem pitné vody, proto je potřeba věnovat pozornost vodohospodářství, stavět čističky a vodu recyklovat. S rostoucí životní úrovní Indů roste i poptávka po spotřebním zboží a zejména pak po automobilech. Modernizace strojního průmyslu vyžaduje dodávky nových výrobních strojů, instalaci a jejich následný servis. Vhodnou oblastí investic je zajisté i potravinářský průmysl nebo např. oblast životního prostředí a mnoho dalších.

Závěrem si vypůjčím slova paní Ivany Dirk Lukačovičové, která v Indii již několik let vede úspěšně s manželem rodinný podnik. „V Indii žije více než miliarda obyvatel – kdyby si každý Ind koupil jen jednu žárovku, je to více než miliarda žárovek.“

Eva Buzková

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 140748
Datum: 25. 06. 2014
Rubrika: Servis / Exportní příležitosti
Autor:
Firmy
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Související články
Na kapitánském můstku strojíren

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. vloni oslavil sedmdesáté narozeniny a je znám svými velmi zajímavými, až kontroverzními názory, které ale mají svou logiku. Stojí v čele společnosti Slovácké strojírny ve funkci generálního ředitele od roku 1997, v roce 1999 se stal předsedou představenstva, v dozorčí radě ale působil již od roku 1993. Za přínos regionu a podnikání v něm se stal v roce 2014 Osobností roku Zlínského kraje a v roce 2017 se pak dostal do finále soutěže EY podnikatel roku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Z garáže až na vrchol v PVD technologii povlakování

Pavel Holubář je ředitelem průmyslové společnosti SHM. Tato zkratka značí Super Hard Materials, a to je přesně to, o co tu jde. Zjednodušeně řečeno jde principiálně o fyzikální metody nanášení tenkých vrstev na nástroje, kdy nanesená několikamikronová vrstva dává materiálu zcela jiné mechanické vlastnosti. Především podstatně prodlužuje jeho životnost. Jaká byla 25 let trvající cesta až na samotný vrchol, kdy technologie firmy SHM jsou v současné době rozesety ve 35 zemích světa? O tom – a nejen o tom – jsme si s Pavlem Holubářem povídali.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Očekáváme hospodářský růst i v roce 2018? Ptáme se Miroslava Singera

Světové a české ekonomice se daří. Podle Miroslava Singera se jedná o normální stav, který přichází po hospodářské krizi před deseti lety. Podle jeho slov nemusíme mít obavu ani ze skepse některých ekonomů, kteří prognózují další velkou hospodářskou krizi. Miroslav Singer je optimistou věřícím v další růst i prosperitu českých firem, kterým radí využít situace nenormálně levných peněz.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Jak budeme podnikat v roce 2017?

Bude světová, potažmo česká ekonomika navzdory turbulentním geopolitickým změnám a nejistým trhům dále růst? Obstojí český podnikatel v těžké světové konkurenci? Měl by přidat? A v čem? Jaké jsou trendy zdravého podnikání? Doplácejí ženy na genderové stereotypy? O tom všem a dalších aspektech světového a českého podnikání jsme si povídali s vedoucí partnerkou EY v České republice Magdalenou Souček.

Slasti a strasti rodinného podnikání

Strojírenská rodinná firma Komfi je předním světovým výrobcem polygrafických strojů. Téměř před 25 lety ji v třípokojovém panelákovém bytě založil konstruktér Ing. Karel Matějček. V současné době firma vyváží své stroje do celého světa a byla vyhlášena Rodinnou firmou roku 2015.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit