Témata
Reklama

Hydraulika & pneumatika

Hydraulika je technická disciplína zaměřená na využití mechanických vlastností tekutin nejen pro technické účely. Pneumatika je technický obor zabývající se přeměnou stlačeného vzduchu na mechanický pohyb.

Na pár otázek k tomuto tématu jsme se zeptali profesora Petra Noskieviče z Vysoké školy Báňské.

MM: Jaké jsou nové trendy v konstrukci pneumatických a hydraulických systémů?

Prof. Noskievič: Vývojové trendy jsou tlačeny snižováním nákladů a zvyšováním kvality. Z hlediska funkčnosti se rozšiřuje množství aplikací s regulovanými pohony, které vyžadují spojitě řízené ventily umožňující řízení průtoku a tlaku. To platí v obou systémech hydraulických i pneumatických. Pro realizaci ventilů se spojitým řízením se používají díky moderním elektronickým obvodům levnější principy, takže dříve v mnoha aplikacích výhradně používané pouze servoventily s převodníkem tryska-klapka jsou dnes nahrazovány regulačními ventily, kde je přímo řízené šoupátko a systém dosahuje požadovaných parametrů. Samozřejmě vedle toho jsou stále aplikace, kde jsou servoventily nenahraditelné.

Reklama
Reklama
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., je v současné době prorektorem pro vědu a výzkum na VŠB.

MM: Jak v současné době pomáhá software při návrhu hydraulických a pneumatických systémů?

Prof. Noskievič: Při návrhu hydraulických a pneumatických systémů se používá řada softwaru. Minimálně je to podpora projektování obvodů, tj. kreslení schémat, zpracování konstrukční dokumentace a prostorového uspořádání obvodu, agregátu apod. Řada SW umožňuje využívat i databáze výrobců o prvcích, takže práce je dost komfortní.

Další rovina je využití SW pro ověření funkce pohonu a kvality jeho řízení. K tomu slouží další programy. Simulační programy se používají pro simulaci dynamických vlastností pohonu, umožňují spočítat a vykreslit průběh rychlosti při rozjezdu, brzdění, tlaků, průtoků apod. Při vývoji prvků se používá tzv. CFD simulace, která umožňuje výpočet proudění jak oleje, tak i stlačeného vzduchu v různých prvcích apod.

MM: Nenahrazují v současnosti hydraulické a pneumatické pohony spíše pohony elektrické?

Prof. Noskievič: Konkurence v oblasti pohonů je silná a v mnohých aplikacích k tomu došlo. Přesto si tekutinové pohony udržují své uplatnění díky modernímu použití řídicích systémů, vyvinutí číslicových řídicích systémů pro regulované tekutinové pohony, které se vyznačují kompaktností, rozhraním umožňujícím připojení řídicích ventilů, snímačů, jejich začleněním do hierarchických řídicích systémů. Dnes se často i v tekutinových systémech setkáváme s průmyslovými sběrnicemi CAN bus, Profibus apod.

MM: Celosvětovým trendem je zvyšování energetické účinnosti. Jak lze dosáhnout energetických úspor u pneumatických a hydraulických mechanismů?

Prof. Noskievič: V hydraulických systémech se snižování energetické náročnosti systémů věnuje pozornost už více než 40 let. Tehdy vznikly tzv. LS systémy (load sensing systémy), které mění hodnotu systémového tlaku podle aktuálního zatížení pohonu. Od té doby se vyvinuly systémy s elektrohydraulickým LS systémem, používají se různé druhy regulačních hydrogenerátorů, tak aby se minimalizovaly ztráty zejména škrcením. Jsou vyvíjeny nové koncepce řízení spotřebičů přímo regulačním hydrogenerátorem bez řídicích ventilů, takže ke škrcení téměř nedochází. Hydrogenerátor se může řídit i otáčkově pomocí regulovaného asynchronního motoru s frekvenčním měničem. Dalším směrem je rekuperace energie. Vyvíjí se různé systémy, které se u strojů s periodickým pohybem snaží akumulovat energii vzniklou při brzdění a opětovně ji využít při rozjezdu. To vše se dnes opírá o aplikaci řídicí techniky v tekutinových pohonech.

MM: Jak se podle vašeho názoru bude obor pneumatiky a hydrauliky dále vyvíjet?

Prof. Noskievič: Tak jednak to jsou směry, které jsem už naznačil v předešlé odpovědi, a dále je to otázka miniaturizace prvků a vývoj v oblasti mikrohydrauliky a dále ve využití rheologických kapalin.

MM: Nemohl byste čtenářům popsat nějaké speciální aplikace hydrauliky či pneumatiky?

Prof. Noskievič: S hydraulikou se setkáváme často v denním životě, aniž bychom to tušili. Například naklápění rychlovlaků v zatáčkách se děje pomocí hydraulických pohonů, ovládání řídicích ploch letadel – směrovky, výškovky, klapky, vysouvání podvozku apod. – zajišťují hydraulické pohony. Stavební stroje a mobilní techniku asi všichni znají. Mne osobně hodně zaujaly i aplikace v divadelní a jevištní technice – pódiové stoly, tahy apod.

Velice děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 140710
Datum: 25. 06. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Aplikace systémů řízení vzduch/voda ve výrobních závodech

Automobilový průmysl patří mezi hlavní hnací motory naší ekonomiky. A nejen naší - celosvětově se ročně vyrobí přes 80 miliónů osobních a malých nákladních vozidel. Všechny tyto dopravní prostředky se vyrábějí na moderních automatizovaných linkách, kde část procesu zajišťují roboty a část lidská pracovní síla. Tato součinnost se využívá i při výrobě karosérii vozidel.

Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Hydropneumatické odpružení

Hydropneumatické odpružení je rychlejším a cenově příznivějším řešením díky stavebnicovým/modulárním regulačním systémům. Hydropneumatické systémy odpružení nápravy vozidla nebo kabiny vozidla zvyšují komfort a výkonnost vozidel.

Související články
Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Proporcionální technika

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku, sekce České strojnické společnosti, pořádá odborný seminář na téma Proporcionální technika. Půjde o proporcionální techniku v oboru hydrauliky. Představeny budou proporcionální ventily a servoventily pro řízení tlaku a průtoku pracovní kapaliny v hydraulických obvodech, včetně ukázek jejich aplikace v hydraulických mechanismech.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Pohony a hydraulika

Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Hydraulika a pneumatika u nás

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (dále CAHP) byla založena v roce 1977 jako sdružení výrobců a dodavatelů fluidní techniky na domácí trh. V témže roce byla asociace také přijata do mezinárodní organizace CETOP, která sdružuje evropské národní organizace.

Praha přivítala jubilejní 25. ročník Mezinárodní konference Hydraulika a Pneumatika

Dne 8. a 9. června 2022 se na dosah od Karlova mostu v sídle České strojírenské společnosti konal jubilejní již 25. ročník Mezinárodní konference Hydraulika a Pneumatika (ICHP 2022). Účastníci konference měli možnost se v průběhu konference seznámit s novinkami a vědeckými poznatky kolegů z celého světa v rámci 12. zajímavých přednášek z oblasti hydrauliky a pneumatiky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit