Témata
Reklama

Modulární systémy pro hospodárné upínání obrobků

Volba upínacího prostředku je rozhodujícím faktorem pro optimální a ekonomické využití moderních obráběcích center. Systémy upínání od firmy Triag International byly vyvinuty nejen se zřetelem na technické vlastnosti, jako je upínací síla, přesnost nebo čas výměny, ale také vždy zohledňují hospodárnost daného řešení a optimální využití pracovní plochy.

Firma Triag International, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, nabízí rozsáhlý program upínání, jenž sahá od modulárního strojního upínání PowerClamp přes konstrukci různých přípravků až po systém upnutí zamrznutím obrobku TriGel.

Reklama
Reklama
Modulární upínací systém PowerClamp
Systém AptoClamp pro upínání rozměrných těžkých obrobků

PowerClamp

PowerClamp je modulární upínací systém pro pětiosá horizontální a vertikální obráběcí centra. Jedna vodicí lišta zde slouží jako základna až pro 180 různých upínacích modulů, středicích upínačů a držáků jak pro systémy vakuového nebo magnetického, tak i mechanického upínání. Přesně broušené ozubení s 2mm dělením na základní liště umožňuje rychlé a přesné polohování upínacího a dorazového modulu. V porovnání s jinými systémy na trhu zde nejsou použity čtyři upevňovací šrouby, ale pouze jeden šikmo uložený vodicí šroub. Jednotlivé moduly tak mohou být snadno a bezproblémově přestaveny na jiné místo bez zbytečné ztráty času. Také čištění je vzhledem k absenci T-drážek rovněž jednoduché a rychlé. Vodicí šroub je navíc přístupný z obou stran a upínací systémy je tedy možné umístit těsně vedle sebe. Moduly jsou upevněny na základní desce silou cca 15 kN. Základní lišta je k dostání v délkách 90–800 mm, rozteče pro její upevnění ke stolu jsou 40, 50 a 80 mm

Obr. 3. Systém vakuového upínání MivaClamp
Upínací věže TripoxyMineral

Charakteristika:

• rychlonastavitelný vícenásobný upínací systém;
• polohování po 2 mm pouze jedním šroubem;
• upínací síla až 30 000 N;
• výška upnutí od 5 mm;
• konstrukční výška 35, 60, 80 a 175 mm.

AptoClamp

AptoClamp je dalším vývojovým stupněm systému PowerClamp, určeným především pro obrábění velkých, až několik tisíc kilogramů těžkých obrobků. Je rovněž založen na použití základní upínací lišty. Při polohování upínacích modulů však využívá vedle příčného ozubení dodatečně i aretaci pomocí podélného ozubení. Toto pravoúhlé zajištění tak umožňuje dosažení vysoké stability i u těžkých desek a bloků. Stejně jako u systému PowerClamp se upínací moduly při výměně uvolní a pohybem nahoru jednoduše sundají z vodicí lišty. Nemusí se s nimi tedy vyjíždět z vodicí lišty ven.

Charakteristika:

• velmi stabilní robustní konstrukce s vysokou přesností;
• moduly se snímají směrem nahoru, není nutné vyjíždět z vodicí lišty;
• žádné znečištěné T-drážky;
• upínací síla až 7 000 N.

MicroClamp

Tyto malé upínací moduly jsou vhodné zejména pro výrobu speciálních přípravků. Na přední straně mají osazené čelisti, zadní strana je přesně vybroušena vzhledem k upevňovacím otvorům a je možné ji použít jako dorazovou plochu k obrobku. Konstrukce umožňuje vysokou hustotu umístění obrobků. U nejmenšího modulu MicroClamp je vzdálenost mezi jednotlivými kusy jen 15 mm, přesto i zde je upínací síla až 10 000 N. Moduly mají zpravidla vtahovací efekt, k dostání jsou však i s upínáním jako do svěráku.

Charakteristika:

• kompaktní upínací moduly umožňující vysokou hustotu umístění obrobků;
• vzdálenost mezi obrobky od 15 mm;
• výška upnutí od 1,5 mm;
• upínací síla až 21 000 N;
• přesné polohování pomocí přesných šroubů a polohovacích čepů;
• šířky upínacího modulu 22–90 mm, výšky 14–45 mm.

MivaClamp

Při mechanickém upínání mohou způsobit velké upínací síly deformace nebo stopy otlačení na obrobku. Především u velkých neforemných kusů navíc existuje riziko, že obrobek začne při obrábění vibrovat. Systém vakuového upínání MivaClamp je navržen speciálně pro velkoplošné desky, nemagnetické nebo tenkostěnné díly a úhelníkové nebo U-profily. Obrobek je zde zafixován šetrně a současně stejnoměrnou silou po celé dosedací ploše. Tím se eliminuje riziko vibrací. Dalšími přednostmi jsou jednoduché zakládání obrobků a volný pracovní prostor stroje, neboť zde nepřekážejí různé výstupky v podobě upínacích modulů. Systém MivaClamp tvoří vakuová pumpa a vakuová upínací deska, která může zaujímat celý prostor stolu stroje. Dodatečné strmé stěny pak umožňují i boční upnutí obrobku.

TripoxyMineral

Vícenásobné upínací systémy se stále častěji používají i na horizontálních obráběcích centrech. Vzhledem ke stále rychlejším posuvům těchto strojů pak každá zátěž na paletě představuje omezení směrem dolů, neboť celková hmotnost obrobku, upínacího přípravku a těla nosiče zde hraje velkou roli. Jako alternativa k těžkým ocelovým a litinovým upínacím věžím se vyrábějí hliníkové nebo tenkostěnné litinové věže. U tenkostěnných věží však existuje tzv. zvonový efekt, který zajišťuje jen velmi malé tlumení vibrací. U hliníkových věží se zase projevuje tepelná roztažnost a rovněž tlumení vibrací je jen velmi malé. Upínací věže TripoxyMineral, které jsou složeny z lámaného kamene a epoxidových pojiv, mají nižší specifickou hmotnost než hliník a kromě toho redukují vibrace natolik, že i v horní části věže je možné velice přesné obrábění. Tyto materiály se již běžně používají ve strojírenství jako lože strojů. Jsou známy pod názvem polymerový beton nebo minerální litina.

Charakteristika:

• menší specifická hmotnost než hliník;
• tlumení vibrací je 10x lepší než u šedé litiny;
• měkký materiál, při kolizi nepoškodí stroj;
• boční plochy jsou broušeny;
• otvory M12/12G6;
• základní deska dle specifikace stroje;
• speciální tvary na přání.

TriGel

Způsob upínání pomocí zamrazení obrobku nachází využití především u neforemných, křehkých dílů, které jsou těžko uchopitelné, například v hodinářském průmyslu. Upnout lze všechny materiály z kovu, většinu minerálních materiálů a mnoho umělých hmot. Chladicí médium koluje v uzavřeném obvodu a studený plyn je veden soustavou kanálků v pracovním stole, čímž je snížena teplota na cca ‒8 °C. Pracovní stůl a obrobek se pomocí rozprašovače pokryje tenkým vodním filmem. V důsledku toho díly během 15 až 60 sekund přimrznou. Pro uvolnění obrobku se proces otočí. Přístroj pracuje jako tepelné čerpadlo, čímž je dosaženo rychle bodu tání a obrobek je možné zase uvolnit. Přilnavost je 2 N.mm-2, což je asi 10x až 20x více než při vakuovém upínání. Tloušťka vodního, resp. ledového filmu je zanedbatelně malá. Nepravidelné plochy je pak možné zamrazit ve vodní lázni. Systém TriGel se skládá ze dvou částí: z rozvodné skříně a pracovního stolu. Standardní velikosti jsou např. 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 400 mm, 170 x 450 mm a 500 x 550 mm.

Charakteristika:

• ideální pro neforemné díly;
• rychlé upnutí i odepnutí;
• velmi vysoká přilnavost;
• určeno také pro nekovové díly.

Systém TriGel pro upínání přimrazením obrobku
Modulární paletový systém OppSystem

OppSystem

OppSystem je modulární paletový systém, kde na pracovním stole stroje je umístěn nosič palet s rozhraním, které umožňuje výměnu palet během několika sekund. Montáž obrobků a jejich polohování na paletu pak probíhá mimo stroj, což zvyšuje produktivitu stroje i hospodárnost celé výroby. Patentovaná konstrukce umožňuje zakládání a vykládání palet s obrobky i pomocí zakladače. Jedná se o velice přesný systém, kde i po 750 000 upnutí nedochází ke ztrátě referenčních hodnot. Uvolnění palet probíhá pneumaticky tlakem 6 bar.

Charakteristika:

• přesné polohování na pracovním stole stroje;
• malé prostoje stroje;
• výměna palet během několika sekund;
• možnost použití zakladače.

Luděk Dvořák

SK Technik

dvorak@sktechnik.cz

www.sktechnik.cz

Reklama
Související články
Nástroje pro efektivní obrábění

Německá společnost Paul Horn se prosazuje s produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí.

Inovativní nástroje v obrábění

Firma Paul Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování. Nabízí také nové možnosti aplikací, vylepšení a zvýšení produktivity výroby.

Spolehlivé výstružníky umožňují automatizovat výrobu

Upínací systémy s nulovým bodem od firmy Erowa jsou známé. Jejich přesná výroba je současně i časově náročná. Guido Schwarzentruber, zodpovědný v této firmě za nákup nástrojů, proto spoléhá na vysoce kvalitní výstružníky URMA RX. To mu umožňuje mnoho výrobních operací nechat automaticky běžet i přes noc.

Související články
Dostupnější 3D tisk kovů

Firma Paul Horn GmbH přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování. Nabízí také nové možnosti aplikací, vylepšení a zvýšení produktivity výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spolupráce v oblasti nástrojů pro dlouhotočné automaty

Cílem spolupráce firem Horn a W&F Werkzeugtechnik je nabídnout zákazníkovi kompletní řešení od vřetena stroje až po břit nástroje. Zaměřuje se přitom na systémy rychlé výměny nástrojů u dlouhotočných soustruhů.

Vystružování otvorů

Přesné otvory pro ozubené tyče lineárních pohonů obrábí firma Wittenstein – výrobce pohonné techniky – pomocí modulárních výstružníků od firmy URMA. Nedávno společnost investovala do nových nástrojů ze série URMA Reaming RX, která pokrývá průměry otvorů již od 7,6 mm

Veletržní novinky v řezných nástrojích

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představila na letošním veletrhu v Brně několik novinek a inovací svých produktů.

Vyvážené nástroje přinášejí vyšší produktivitu obrábění

Ve vysokorychlostním obrábění, jakož i u těžkých nástrojů nebo nástrojů s velkým vyložením, je negativní působení nevývahy na držáku a nástroji obzvláště viditelné. Vznikající vibrace jsou škodlivé nejen pro vřeteno a nástroj, ale narušují spolehlivost procesu a přenášejí se i na obrobky. Způsobují rýhy na povrchu, které se musí odstraňovat dalším dokončovacím obráběním.

Nástroje pro náročné obrábění

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování.

Nástroje pro výkonnější obrábění

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představila na letošním veletrhu v Brně novinky a inovace svých produktů.

Výroba nástrojů od průměru 0,02 mm

Švýcarská firma TTB Engineering je výrobcem vysoce přesných nástrojových brusek a dodavatelem technologie pro výrobu nástrojů již od průměru 0,02 mm až do 14 mm, a to jak z tvrdokovu nebo HSS, tak i z dalších speciálních materiálů.

Nástroje pro dokončovací obrábění otvorů

Firma Beck z Winterlingenu v Německu, založená již v roce 1906, je dnes podnik, který se specializuje na dokončování otvorů pomocí vícebřitých výstružníků. S touto nabídkou produktů a s dlouholetými zkušenostmi a specializovaným know-how se společnost prosadila především v automobilovém a strojírenském průmyslu po celém světě.

Novinky v obrábění

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování.

Ozubená kola hýbou světem

Bez ozubení je náš technický svět téměř nepředstavitelný. Ozubená kola spojená s jinými přenášejí krouticí momenty z jedné hřídele na druhou, mění počet otáček nebo směr otáčení. Přeměňují lineární pohyby na otáčivé a naopak, nebo spolu spojují osy otáčení pod různými úhly. V převodovkách mnohonásobně zvyšují nebo snižují počet otáček a krouticích momentů. Precizní hodinové strojky se pak skládají z mnoha ozubených koleček vyrobených s mikronovou přesností, které hýbou ručičkami mechanických hodinek. Oproti tomu převodovky používané v energetickém průmyslu přenášejí výkon několika tisíců kilowattů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit