Témata
Reklama

Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Tento systém je mezi výrobními firmami tak úspěšný, že se velice rychle masivně rozšiřuje z velkých výrobních závodů i do menších firem, které si uvědomily, že i v případě menšího počtu strojů, nástrojů a zaměstnanců se jim pořízení výdejních automatů bohatě vyplatí. Rádi bychom se této otázce v článku více věnovali a také upozornili na možná úskalí, která výběr systému pro automatický výdej nástrojů přináší.

Reklama
Reklama
Reklama

Faktory úspěchu

Pan Pavel Mikeš, aplikační technik a specialista na automatické skladovací systémy ve firmě Jan Havelka, spol. s r. o., shrnuje hlavní výhodu zavedení automatického výdeje nástrojů takto: „Moderní automatické výdejní automaty, jako například námi dodávané britské automaty Supply Point, přesvědčují zákazníky spolehlivostí a všestranností. Prostřednictvím dokonalé evidence a zabezpečeným výdejem nástrojů jsou základem každé hospodárné výroby. Díky automatizovanému cyklu nástrojů je zajištěna dostupnost nástrojů 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Vyvarujeme se hlavních strašáků každé výroby, kterými jsou prostoje a výpadky způsobené nedostatkem nástrojů nebo materiálu. Každý vyspělý systém musí především zajistit štíhlou strukturu hospodaření s nářadím a podstatným způsobem zefektivňovat procesy spojené s managementem nástrojů.“

Doplňme slova pana Mikeše o další faktory, kterými výdejní automaty přinášejí úspory, a shrňme je společně do několika přehledných bodů:

 • snížení skladovaného objemu položek;
 • optimalizace skladu podle údajů o spotřebě;
 • kontrola a výkazy spotřeby;
 • minimalizace a automatizace administrativy;
 • nonstop dostupnost položek;
 • výdej pouze autorizovaným osobám;
 • výdej přímo u místa spotřeby;
 • minimalizace skladových zásob.

Pro nikoho asi nebude překvapením, že zavedením automatického výdeje nástrojů lze díky výše uvedeným faktorům dosáhnout okamžitého snížení nákladů na nástroje a logistiku o 25–40 %.

Propojení různých typů výdejních automatů

Výběr automatu

Každý automat více či méně s úspěchem zajišťuje cyklus nástrojů ve výrobě od jejich spotřeby přes tvorbu reportů, oznámení, objednání až k opětovnému doplnění na ideální stav. Právě ve způsobu, jakým jsou tyto jednotlivé kroky cyklu nástroje zajišťovány, se zásadně projevují rozdíly mezi automaty různých výrobců. Při výběru automatů je pro firmu velice důležitá možnost širokého nastavení přístupových práv. Přístupová práva můžeme samozřejmě nastavit i na konkrétní osoby, konkrétní stroje, konkrétní výrobní zakázky. Výdej musí být možné omezit pouze na nové nářadí, nebo naopak pouze na renovované. Možností, jak zabezpečit optimální výdej, je nepřeberně mnoho.

Pro získání co nejlepšího přehledu o spotřebě nástrojů je třeba se soustředit na možné kombinace informací o odebraném nářadí, které automat může poskytnout. Například výdeje na osoby, na střediska, na směny, na zakázky či na určitá časová období. Uživatel tak získá kompletní informace o tom, co se děje se spotřebovanými nástroji. Tyto informace jsou důležité pro další řízení procesů hospodaření s nářadím a přijímání nápravných opatření s cílem maximálních úspor nákladů na nástroje. Automatické generování objednávek nářadí napojených přímo na dodavatele nástrojů zajistí kontinuální zásobování potřebnými nástroji bez zbytečných administrativních úkonů. Tento automatický proces také eliminuje vznik chyb způsobených lidským faktorem. Pracovníci nákupních oddělení jsou tedy oproštění od monotónního objednávání nástrojů a mohou se tak více věnovat vyhledávání nových dodavatelů a cenovým jednáním. Posledním střípkem mozaiky je doplnění chybějících nástrojů plně v režii dodavatelů.

Konfigurace zásuvek podle potřeb zákazníka

Myslete na budoucnost

„Pokud plánujete zavést do vaší firmy automatický systém výdeje nástrojů, myslete především na budoucnost,“ radí Pavel Mikeš a pokračuje: „Každá výroba se mění, a proto si vždy zvolte jen a pouze ten systém automatického skladování nástrojů, který má v sortimentu více typů samotných výdejních automatů, které lze společně zapojit do velice robustního řešení výdeje nástrojů. Podle mého názoru jsou nejlepším řešením automaty, jejichž konfigurace úložných míst lze kdykoliv změnit a přizpůsobit aktuálním podmínkám, jako například automaty Supply point.“ Poslední radou, kterou nám pan Mikeš poskytl, je nikdy nepodcenit spolu s automatem dodávaný software. „Právě on je spolu s bytelnou konstrukcí, dobrým designem a variabilitou výdejních automatů tím, co přináší kýžené úspory.“

Jan Havelka

tomas.havelka@eurocarbide.cz

www.jan-havelka.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180915
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat

Systémový dodavatel Kelch GmbH uvádí na trh řešení Kelch QR pro kompletní, procesně spolehlivou identifikaci nástrojů, která zároveň přenáší data nástrojů do obráběcího stroje. Kelch QR je koncipováno jako jednoduché ekonomické řešení, které umožňuje podnikům zavést bez velkých dodatečných nákladů standardy Smart Factory a Průmyslu 4.0. Následující text představuje běžné metody, jako jsou tištěné etikety, postprocesor a moderní systémy, například RFID čipy a systémy pro správu nástrojů, a porovnává je s Kelch QR jako s jednoduchou a ekonomickou alternativou.

Související články
Výdejní systém pro snadné řízení zásob nástrojů

Technologie závislé na internetu jsou v dnešní době již běžnou záležitostí. Tyto informační technologie shromažďují, analyzují a kontrolují data z bezdrátově připojených zařízení přes stávající síťovou infrastrukturu, což vede ke zvýšení účinnosti, přesnosti a vylepšení ekonomiky i díky snížení lidských zásahů a chyb. Společnost Tungaloy přichází s inteligentním výdejním systémem Matrix s nepřetržitým dohledem nad správou a řízením nástrojů s implementovanými analytickými dovednostmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jubilejní automatický výdejový systém nástrojů

O automobilech značky Tatra slyšel snad každý. Tatrovky jsou pověstné díky své průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a užitným vlastnostem. Jak se dnes tatrovce daří? Řekněme přímo, že po dlouhé době dobře, a snaží se k tomu přispět i Dormer Pramet.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit