Témata
Reklama

Jubilejní automatický výdejový systém nástrojů

O automobilech značky Tatra slyšel snad každý. Tatrovky jsou pověstné díky své průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a užitným vlastnostem. Jak se dnes tatrovce daří? Řekněme přímo, že po dlouhé době dobře, a snaží se k tomu přispět i Dormer Pramet.

Jelikož Tatrovka zajímá mnoho z nás, zmíníme se o společnosti Tatra Trucks trochu detailněji. Bližší informace nám při návštěvě firmy poskytl ředitel nákupu Martin Šustek.

Reklama
Reklama
Reklama

Automobilka Tatra dnes

Málokdo asi ví, že kopřivnická automobilka patří od roku 2013 dvěma českým podnikatelům, Jaroslavu Strnadovi a Renému Materovi. S touto změnou také přišla i významná změna v procesech a výsledcích společnosti.

Automatický skladovací, výdejový, kontrolní, evidenční a objednávkový systém Pramet ProLog ve firmě Tatra Trucks

V loňském roce prodala Tatra Trucks přes 850 vozidel a dosáhla obratu přes 3,5 miliardy korun. Tento prodej znamenal i výsledek společnosti v černých číslech. V letošním roce je očekávaný prodej o 10 % větší a v roce 2016 pak Tatra Trucks předpokládá navýšení prodeje o dalších 20 %. Tento trend přináší také zvýšení počtu zaměstnanců, zajišťuje finanční stabilitu a rozvoj firmy. Automobily jsou dodávány do více než 20 zemí světa. Největší část exportu (50 %) tvoří evropské země, ale své zákazníky si automobily nacházejí i na Dálném východě či v jižní Africe. Každé druhé až třetí auto značky Tatra je vyráběno na zakázku.

Spotřeba komunálního nářadí před a po instalaci systému Pramet ProLog v měsíci květnu

Portfolio společnosti Tatra Trucks je založeno na třech hlavních modelových řadách. První z nich představuje Tatra Phoenix (T158), která má své využití hlavně pro civilní účely, druhou je řada Tatra Tactic (T810), využívaná převážně ve vojenském segmentu, a třetí Tatra T815, zahrnující například i všeobecně známé hasičské vozy.

Předání čestné plakety zástupcům společnosti Tatra Trucks k jubilejnímu 200. Pramet ProLogu

Investice do automatického výdejového systému nástrojů

Ve firmě Tatra Trucks byly za poslední dva roky vynaloženy investice přesahující částku 265 mil. korun, podobný plán je i na rok 2016. Nejvíce finančních prostředků si vyžádala výroba, a to v oblasti obrábění. Díky výraznému zlepšení pozice na trhu a intenzivní spolupráci s dodavateli se společnost Tatra Trucks stala pro své zákazníky opět stabilním partnerem. Společně s nimi se snaží zvyšovat produktivitu a efektivitu výroby a také využívat moderní metody řízení podnikových procesů.

Tatra Phoenix (T158) pro civilní sektor

Jedním z takových příkladů je investice do automatického výdejového systému firmy Dormer Pramet. Z důvodu vysoké spotřeby nástrojů a s tím spojených vysokých nákladů na výrobu se společnost Tatra Trucks společně se svým partnerem firmou Hanák Nářadí snažila najít způsob, jak tyto náklady snížit prostřednictvím lepšího, moderního způsobu řízení. V zájmu rychlého vyřešení tohoto problému byla oslovena společnost Dormer Pramet, která v květnu letošního roku nainstalovala do výrobních prostor svůj logistický systém Pramet ProLog. Dormer Pramet nebyl vybrán náhodou, ale proto, že patří mezi hlavní dodavatele obráběcích nástrojů v Tatrovce a je jejím dlouholetým osvědčeným partnerem.

Tatra Tactic (T810) pro vojenské účely

Přínosy zavedení logistického systému Pramet ProLog

Záhy po nasazení systému byl zaznamenán výrazný pokles spotřeby nástrojů a po půlročním zkušebním provozu byly vyhodnoceny tyto přínosy:
• optimalizace spotřeby nářadí;
• zrušení skrytých zásob;
• snížení nízkoobrátkových položek;
• zrušení nepotřebných nástrojů;
• přístup k produktům 24 hodin denně;
• aktuální přehled o skladovém hospodářství;
• plynulé zásobování (nastavení automatického objednávání nástrojů a díky tomu snížení skladových zásob);
• 100% kontrola a dohledatelnost potřebných informací o spotřebě;
• hlídání spotřeby na uživatele, stroj a zakázku;
• celkové zjednodušení procesu výdeje nástrojů (odstranění klasického kartového systému ve výdejně).

Hasičské vozidlo Tatra (T815)

Jubilejní instalované zařízení

Díky jednoznačným úsporám, kterých bylo dosaženo po nainstalování logistického systému Pramet ProLog, se Tatra Trucks rozhodla zakoupit druhý výdejní automat, který je umístěn v další výrobní divizi. Návratnost zařízení počítají v Tatra Trucks na jednotky měsíců. Kontrola toku nástrojů, sledovatelnost spotřeby na pracovníka a automatizace procesu optimalizace zásob, což v konečném součtu znamená úsporu nákladů, přesvědčily majitele o smysluplnosti a efektivitě této investice. Pro společnost Dormer Pramet byl tento ProLog současně i 200. instalovaným zařízením. Předání tohoto jubilejního kusu proběhlo v Tatra Trucks společně se zástupci firem Dormer Pramet a Hanák Nářadí.

Dormer Pramet

Jana Maixnerová

jana.maixnerova@dormerpramet.com

www.dormerpramet.com

www.tatra.cz

Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Výdejní systém pro snadné řízení zásob nástrojů

Technologie závislé na internetu jsou v dnešní době již běžnou záležitostí. Tyto informační technologie shromažďují, analyzují a kontrolují data z bezdrátově připojených zařízení přes stávající síťovou infrastrukturu, což vede ke zvýšení účinnosti, přesnosti a vylepšení ekonomiky i díky snížení lidských zásahů a chyb. Společnost Tungaloy přichází s inteligentním výdejním systémem Matrix s nepřetržitým dohledem nad správou a řízením nástrojů s implementovanými analytickými dovednostmi.

Související články
Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Zásadní pokrok ve vyvrtávání válců motorů

Vyvrtávání válců je v automobilovém průmyslu všeobecně považováno za jednu z nejdůležitějších obráběcích úloh. Tradiční způsob výroby válců bloku motoru zahrnoval celou řadu hrubovacích, polodokončovacích a dokončovacích operací. Díky využití nejnovějších technologií obráběcích nástrojů však lze nyní hrubovací a polodokončovací nástroje zkombinovat do jediného řešení, kterým je vyvrtávací tyč určená pro obrábění na jediný průchod, což umožňuje úsporu drahocenného času cyklu bez jakýchkoli kompromisů z hlediska kvality. Dokonce i nepatrná úspora délky času cyklu může při výrobě válců znamenat významné snížení nákladů, protože objem výroby je velmi vysoký, takže dojde-li k zásadnímu pokroku z hlediska tohoto celkového objemu, lze s jistotou tvrdit, že u této kritické obráběcí operace bylo dosaženo skokové změny.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Stroje v pohybu:
Jak uhasit letadlo

Pozoruhodný stroj, který vám v tomto článku představíme, se pohybuje na šesti kolech a setkáte se s ním nejčastěji v prostoru letiště. Jde o speciální zásahové vozidlo hasičů. Kombinovaný hasicí automobil Rosenbauer Panther 6 x 6 je tři metry široký a téměř 12 metrů dlouhý, váží až 36 tun a ve výbavě má dlouhé teleskopické rameno. Dva tyto vozy slouží na letišti v Praze-Ruzyni.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit