Témata
Reklama

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Stejně jako mnoho dalších smluvních strojírenských firem vyrostlo Fylde CNC z vášně generálního ředitele Davida Norcrosse, který před sedmnácti lety začal po příchodu domů z běžného zaměstnání s obráběním dílů v otcově garáži. „Zpočátku jsem měl jen starou frézku Bridgeport a soustruh Colchester, se kterými jsem vyráběl díly hlavně pro mé přátele, nadšené motocyklisty,“ říká pan Norcross. „Po čase jsem získal první velkou zakázku, která mi umožnila, abych opustil moje zaměstnání konstruktéra a mohl se začít naplno věnovat obrábění. Tím začala první fáze vývoje mé společnosti Fylde CNC, která se postupně stala významným dodavatelem obráběných dílů pro širokou škálu průmyslových odvětví. Nicméně vzhledem k omezenému prostoru provozu podniku na jeho původním místě musela být výroba docela neprakticky rozdělena do mnoha menších prostor v několika budovách, což bránilo v efektivnímu zavedení štíhlé výroby a efektivní výrobě.“

Reklama
Reklama
Reklama
Pohled do nové výrobní haly Fylde CNC
Typické soustružené výrobky

S rostoucí poptávkou po vysoce kvalitních soustružených a frézovaných součástkách a rostoucím objemem zakázek pro zákazníky z leteckého, automobilového a zdravotnického průmyslu s velikostí objednávek pohybujícich se mezi několika sty až stovkami tisíc kusů bylo v zájmu zachování tohoto růstu stále nezbytnější sestěhovat veškerou výrobu pod jednu střechu. „Tu a tam musíte poodstoupit a podívat se na to, co máte hotové a čeho chcete dále dosáhnout,“ říká pan Norcross. „Prostě jsme přerostli, co jsme měli, a dál to takto nebylo udržitelné ani vhodné pro jednání s klienty, které už máme a které chceme v budoucnu získat. Máme velmi silnou pozici v automobilovém průmyslu, s výrobci s vysokým objemem až po prestižní výrobce s nízkým objemem, dokonce vyvážíme výrobky i do Číny. Proto je pro nás tak důležité sídlit na místě, které odráží naši touhu být respektovanou společností, která vytváří budoucnost našeho oboru.“

Generální ředitel Fylde CNC David Norcross diskutuje se zástupcem WNT.

Toto přemístění rovněž umožní Fylde CNC rozvíjet další kontakty v leteckém průmyslu. Do sídla na severozápadě Anglie, oblasti, kterou někteří označují jako srdce leteckého průmyslu, investovali 1,2 milionu liber do vytvoření prostředí, které je odpovídající náročným požadavkům na kvalitu leteckého průmyslu. V důsledku stěhování je nyní celá společnost pod jednou střechou včetně veškerého strojního parku, který čítá patnáct soustruhů Citizen s nástrojovou hlavou, tři Nakamura Tome soustružnická centra a tři Hurco víceosá obráběcí centra, z nichž poslední čtyřosé VMC 20i bylo právě nainstalováno. Dopady na životní prostředí byly při návrhu nové budovy rovněž zohledněny a s využitím nejmodernějších odstředivek je 95 % řezného oleje získáváno z třísek zpět. „Díky této investici jsme vytvořili prostředí, které je příjemné nejenom pro našich 30 zaměstnanců, ale i pro návštěvníky a potenciální zákazníky.“

David Norcross před jedním ze svých strojů

K dalšímu rozvoji obráběcích možností začalo Fylde CNC spolupracovat se společností WNT, které jim dodává vše od technické podpory a Tool-O-Matů (nástrojových výdejních automatů) až po nástroje pro třískové obrábění, včetně velké řady speciálních nástrojů jako jsou upichovací plátky pro soustružnická centra Nakamura Tome nebo osazené vrtáky pro velkosériovou výrobu pro automobilový průmysl, vše s cílem zajistit maximální plynulost výroby. Veškerá logistika spojená s nástroji je značně zjednodušená díky výdejním nástrojovým automatům od WNT, které jsou integrované přímo do systému Fylde CNC a automaticky generují objednávku, když zásoba nástrojů klesne pod nastavené minimum. WNT dodává standardní nástroje do dalšího dne dopoledne. U speciálních nástrojů s jednodušší konstrukcí používaných ve Fylde je doba dodání běžně okolo pěti dnů. „S WNT spolupracujeme velmi blízce a dostáváme prvotřídní úroveň služeb a podpory. Zároveň je pro nás velmi důležitá jistota, kterou nám WNT dává, protože naši zákazníci si včasných dodávek velmi cení.“

WNT výdejní automat na nástroje je propojen s celoevropským dodavatelským systémem společnosti. Výhodou pro zákazníka je to, že poskytuje zvýšenou bezpečnost skladové dostupnosti a klid, že systém je plně zálohován a v bezpečí, což dále snižuje případná rizika přerušení výroby. Významným benefitem pro podniky je, že neplatí za žádný nástroj uložený v automatu, ale až po jeho vydání. Tím se zlepšuje cash flow a zabraňuje se zastarávání nástrojů umístěných v Tool-O-Matu, díky informovanosti od techniků WNT.

Rozestavění strojů v nové hale

„Jak už ve Fylde CNC objevili, Tool-o-Mat je cenným doplňkem každé společnosti, a to bez ohledu na její velikost nebo objem nákladů na řezné nástroje. Systém Tool-O-Mat uspoří zákazníkům deset až dvacet procent jejich ročních nákladů na obráběcí nástroje, v důsledku zvýšení efektivnosti,“ říká Matt Darbyshire. „Výdejní automaty jsou výhodným řešením pro zajištění plynulosti výroby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“

WNT nabízí své výdejní automaty nyní za zvýhodněných podmínek a v nově rozšířeném výběru. Na určitou dobu po vzájemné dohodě poskytuje i bezplatné zapůjčení automatu a jeho odzkoušení v plném provozu .

Radek Pucholt

radek.pucholt@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Vzestup leteckého a vesmírného trhu

Pro sektor třískového obrábění je automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů. V trendu stále více se uplatňujícího elektrického pohonu automobilů se výrobci obráběcích strojů a nástrojů snaží objevit nové trhy. Zaměřují se na letecký a vesmírný průmysl.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Zásadní pokrok ve vyvrtávání válců motorů

Vyvrtávání válců je v automobilovém průmyslu všeobecně považováno za jednu z nejdůležitějších obráběcích úloh. Tradiční způsob výroby válců bloku motoru zahrnoval celou řadu hrubovacích, polodokončovacích a dokončovacích operací. Díky využití nejnovějších technologií obráběcích nástrojů však lze nyní hrubovací a polodokončovací nástroje zkombinovat do jediného řešení, kterým je vyvrtávací tyč určená pro obrábění na jediný průchod, což umožňuje úsporu drahocenného času cyklu bez jakýchkoli kompromisů z hlediska kvality. Dokonce i nepatrná úspora délky času cyklu může při výrobě válců znamenat významné snížení nákladů, protože objem výroby je velmi vysoký, takže dojde-li k zásadnímu pokroku z hlediska tohoto celkového objemu, lze s jistotou tvrdit, že u této kritické obráběcí operace bylo dosaženo skokové změny.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit