Témata
Reklama

Vzestup leteckého a vesmírného trhu

Pro sektor třískového obrábění je automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů. V trendu stále více se uplatňujícího elektrického pohonu automobilů se výrobci obráběcích strojů a nástrojů snaží objevit nové trhy. Zaměřují se na letecký a vesmírný průmysl.

Jediný pohled do zakázkové knihy společnosti Airbus sděluje: trh roste. V říjnu 2015 oznámil tento výrobce letadel typu A320 produkci padesáti letadel každý měsíc, a to až do prvního čtvrtletí roku 2017. Dále je plánováno výrobu v období do poloviny roku 2019 ještě zvýšit až na šedesát letadel měsíčně. Důvod pro navyšování lze opět najít v zakázkové knize: k 30. listopadu 2016 bylo objednáno 16 761 letadel. Tento počet se týká všech typů letadel. Také americký konkurent Boeing oznamuje, že od roku 2018 místo dosavadní produkce čtyřiceti dvou strojů začne vyrábět padesát dva letadel typu 737 měsíčně. Pozitivní trend potvrzuje Svaz německého leteckého a vesmírného průmyslu BDLI. Podle zveřejněných čísel roste světový provoz ve vzdušném prostoru rovněž přibližně o 5 % ročně. V příštích dvou letech očekává letecký a vesmírný průmysl potřebu více než 30 000 velkoprostorových letadel. To odpovídá obratu přibližně pěti miliard dolarů. Německý Svaz BDLI upozorňuje na to, že takový růst bude mít velký hospodářský a strategický vliv také na německé hospodářství.

Reklama
Reklama
Ingo Wagner, manažer u Technical Sales Team a Application Engineering Europe, a Henry Kim, CEO u Doosan Machine Tools, jsou přesvědčeni o tržním potenciálu v oboru letectví a kosmonautiky.

Výhled nepředpokládá ukončení růstu

Spolkové ministerstvo hospodářství a energie BMVi předpokládalo obrat v celkové částce 34,7 miliardy eur pro letecký a vesmírný průmysl za rok 2015. Největší růst byl zaznamenán v oblasti civilní letecké dopravy o 11 %, a to na 25,3 miliardy eur. Dodavatelský průmysl vykázal celkový obrat 10,6 miliardy eur, což je o 8,5 % více. Konec růstu v dodavatelském průmyslu není předpokládán. Důvodem pro to je zcela určitě vzestup globalizace. Kolem světa cestují nejen lidé, ale dopravuje se také velké množství zboží. Podle Svazu německého leteckého a vesmírného průmyslu nákladní letecká doprava v roce 2015 stoupla ve světě o 22 %. K vyhodnocení byly sledovány prodané nákladní tunokilometry. Vzrůst se projevil v prostoru asijsko-pacifickém o 2,3 % a v blízkovýchodním o 11,3 %.

Zajímavý trh pro třískové obrábění

Oborové svazy se těší na růžovou budoucnost. Taková budoucnost by mohla přinést pozitivní časy pro průmysl třískového obrábění. V trendu stoupající elektrifikace v oblasti pohonu automobilů se nachází prostor pro hledání alternativních trhů. Letecký a vesmírný průmysl se k tomu přímo nabízí. Není důležité, zda se jedná o civilní, nebo vojenské letadlo, či helikoptéry, všude se najdou součástky, které se vyrábějí na obráběcích strojích. Pro pracovníky z oblasti třískového obrábění proto není tento trh zcela neznámý. Dokazuje to také každoroční mezinárodní setkání odborníků z oboru pod názvem Machining Innovations Conference, krátce MIC, kde se zabývají aktuálními výrobními technologiemi a jejich vývojem pro letectví. Koncem roku 2016 pozval Institut výrobní techniky a obráběcích strojů IFW Leibniz-Universität Hannover společně s organizací Machining Innovations Network, krátce MIN, vedoucí špičkové výrobce obráběcích strojů, nářadí, letadel a subdodavatele na již šestnácté setkání. Konferenci s více než třiceti odbornými přednáškami navštívili odborníci z průmyslu i z výzkumu, aby si vyměnili znalosti o aktuálním stavu vývoje a tím se přizpůsobili současným aktuálním výzvám v oblasti. Obzvláště z hlediska hmotnosti a bezpečnosti představuje letecký průmysl určité speciální požadavky. Velkou roli v branži hrají nové materiály, například kompozity nebo titan. Výrobci obráběcích strojů a nářadí stojí před úkolem přizpůsobit nástroje a obráběcí procesy pro dokonalé obrábění také těchto materiálů. Z tohoto pohledu představil doktor Masahiko Mori trendy nových obráběcích strojů. Zvláště zdůraznil kombinace rozličných funkcí a výrobních procesů u jednoho stroje. Budoucnost bude patřit strojům, které dokážou nejen materiál odebírat, ale i nanášet, tedy integrovat aditivní obrábění. Diferencovaný pohled na oblast obráběcích strojů vyslovil Christoph Grey, viceprezident Material Science firmy Kennametal. Ve své připomínce porovnával vývoj v oblasti obráběcích strojů s růstem v oblasti leteckého průmyslu. Dospěl k závěru, že ani při určitém pokroku a zlepšení obrábění titanu se nepodařilo dostat se na předpokládaný vzestup v oboru. Cílem podle něj musí být příprava jednotlivých řešení v oboru obráběcích nástrojů. Největší rozdíl mezi oborem letectví a ostatními obory je hlavně v taktu výrobního procesu.

Obor letectví a kosmonautiky zvyšuje potenciál pro specialisty třískového obrábění.

Nemyslet jen na turbíny

Doba výrobního taktu nesmí být opomenuta. Životnost jednoho letadla je delší než jednoho automobilu a také se nevyměňuje každých pět let. V současnosti je průměrné stáří letadel například u Lufthansy okolo 11 let, u společnosti Delta okolo 17 let. Podle odborníků však ani stáří dvacet let nebo více není u letadla problém. Samozřejmě při vyšším stáří letadla stoupají náklady na jeho údržbu. To je důvod, proč se výrobci obráběcích strojů jako Doosan nesoustřeďují pouze na výrobu turbín. Jihokorejský koncern sídlí v Evropě v Dormagenu. Zde se také nedávno konaly dny Aerospace. Při tomto setkání se společně s evropskými zástupci diskutovalo o uplatnění obráběcích strojů firmy v oboru letectví a kosmonautiky. Ingo Wagner, manažer Technical Sales Team a Aplication Enginnering EU u DoosanMachine Tool, nasměroval pozornost svých kolegů od výroby turbín na malé součástky letadel. K nim patří vedle součástek běžného příslušenství také nosníky, nosné konstrukce, přistávací zařízení, tj. podvozek. Ani s těmito součástkami není celý potenciál vyčerpán. Všude, kde jsou lidé, dochází k nějakému poškození součástek a ty musejí být následně doplňovány, vysvětluje Wagner. Obrátil pozornost i na kabinu letadla pro pasažéry. Měl na mysli sedadla, kuchyni a odkládací prostory pro zavazadla. Všude se nacházejí součástky, které se opotřebovávají v průběhu provozu a musejí být nahrazovány. Obráběcí stroje firmy Doosan se nasazují při této výrobě, a to pro vojenské i civilní letectví. Ingo Wagner je si jistý, že v budoucnosti bude možné v této oblasti nalézt od firmy Doosan ještě více obráběcích strojů.

Eva.buzkova@mmspektrum.com

MM Das Industriemagazin č. 1_2 2017, str. 24–26

autor: Andrea Gillhuber
zpracoval: J. Zárožeň

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 170920
Datum: 12. 09. 2017
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Související články
Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rozhodující krok

PrimeTurning, nová metoda soustružení vyvinutá společností Sandvik Coromant, pomohla indickému výrobci leteckých součástí, který musel čelit problémům s velkým objemem zakázek a obtížně obrobitelnými třídami ocelí, zvýšit produktivitu a zkrátit časy cyklů.

Nové nástroje z opotřebovaných nástrojů

Není-li možné nástroje ze slinutého karbidu dále přeostřovat, zbývá většinou pouze jedna možnost – odho-dit je do šrotu. Použití nově vyvinuté metody recyklace však nyní umožňuje tyto opotřebované nástroje využít jako výchozí polotovar pro výrobu nástrojů nových.

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Výrobní pobočka v Indii jde příkladem ústředí v USA

Na začátku 90. let dvacátého století byla americká společnost Turbocam Inc., podnikající v oboru přesného strojírenství, vybídnuta indickým zákazníkem, aby využila nové, volnější právní předpisy FDI a otevřela v této zemi svůj výrobní závod. Důvodem byla skutečnost, že indická firma by získala přístup k vysoce kvalitním součástem, které potřebovala, ale už by za ně nemusela platit zahraniční měnou. Turbocam by na oplátku získala zázemí v jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Byla to dlouhodobá investice s určitou mírou rizika, nicméně zákazník společnosti Turbocam přislíbil stálý přísun zakázek pro nový výrobní závod.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Komplexní obrábění rotačních dílů

Následující článek poskytuje reference rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků. V dnešním vydáním přineseme pohled z laakirchenského závodu na výrobu rotačních dílů Miba Gleitlager Austria GmbH a v příštím vydání reportáž ze salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber specializující se od kusové až po sériovou výrobu dílů a sestav.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Zubní náhrady aneb strojírenství i v dentálním průmyslu

Zubní náhrady se vyrábějí již od dob egyptských faraonů téměř stejným způsobem. Pouze materiály a metody se za tu dobu vyvinuly na úroveň 21. století.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit