Témata
Reklama

Zavedení nového softwaru zefektivnilo konstrukci forem

Společnost Dramco Tool & Die Co. z Grand Islandu se specializuje na výrobu komplexních vstřikovacích forem pro automobilový a spotřební průmysl. S ohledem na potřebu upgradovat a změnit systém konstrukce a výroby forem za účelem zvýšení efektivity začala hledat systém, který by umožňoval rychlou konstrukci forem, automatizaci některých procesů a umožňoval práci jak s objemovými tělesy, tak s volnými plochami.

Firma Dramco byla založena v roce 1978 dvěma bratry, kde jeden byl specialistou na konstrukci vstřikovacích forem a druhý na lisovací formy pro tváření plechů. Tato specializace pak určovala činnost společnosti po další léta. V současné době je jejich produkce ze 40 % ve formách, ze 40 % v razidlech a zbylých 20 % jsou speciální výrobky. Požadavek na efektivnější konstrukci a výrobu nakonec vedl k zakoupení systému TopSolid Mold.

Reklama
Reklama

Ostré termíny a komunikace se zákazníkem

Zmíněný výrobní program vystavil společnost řadě náročných a různorodých úkolů. Ve všech případech však důležitou roli hraje schopnost uspokojit poptávku v minimálním čase. Faktorem, který potřebný čas ovlivňuje, je i vzdálenost mezi firmou a zákazníkem. „I když komunikace se zákazníkem je s postupující zkušeností a společně stráveným časem čím dál lepší a rychlejší, výměna potřebných informací stále vyžaduje bezprostřední přítomnost obou stran v jeden okamžik,“ říká Larry Patten, viceprezident společnosti Dramco. „Často proto používáme GoToMeeting (tj. on-line videokonferenci).“ Tato metoda zásadně šetří čas potřebný pro přípravu. „Obvykle totiž musíme vyrábět velmi rychle, protože výroba nástrojů je to, na co každý ve chvíli, kdy se soustředí na konstrukci finálního výrobku, v podstatě zapomene,“ dodává Larry Patten.

Zavedení systému TopSolid Mold zkrátilo čas potřebný pro konstrukci forem o polovinu a současně přispělo k lepší informovanosti zákazníků.

Požadavky na nový software

Pro práci v CAD společnost Dramco dříve používala plošný modelář, který jí ve své době pomohl v realizaci záměrů a v růstu. „Nebyl to automatizovaný 3D konstrukční systém, dělal dobrou práci při přípravě programů obrábění, ale rozhodně nebyl dobrý pro konstrukci výrobku od skici. Chtěli jsme program, který automatizuje proces standardní konstrukce. Postrádali jsme otevřené knihovny komponent, které by nám umožnily rychlou stavbu od jednoduchého náčrtu ke konečné sestavě, a komponenty umožňující automatizaci procesů. Naše konstrukce trvala příliš dlouho, nebylo snadné generovat odpovídající 2D výkresy a pak jejich prostřednictvím komunikovat s výrobou. Bylo velmi těžké provádět jakékoli případné změny a operativně je zavádět do praxe bez schopnosti systému interaktivní reakce.“

Výběr softwaru

Společnost začala hledat CAD systém, který by splňoval jejich požadavky. „Byla tady spousta možností,“ vzpomíná pan Patten. „Naší první podmínkou bylo najít software, který by dokázal konstruovat formy rychle a naše konstrukční procesy automatizovat. Současně to musel být software, který by zároveň dokázal pracovat s obecnými, volnými plochami, tedy pracovat nejenom v režimu objemového modeláře. To ovšem v té době u objemových konstrukčních softwarů nebylo běžné.“
Postupem času vykrystalizovaly do úzkého výběru tři společnosti. Pan Patten pozval každou z nich k prezentaci. „To byla chvíle, kdy se TopSolid společnosti Missler dostal na špičku,“ vzpomíná pan Patten. „Lidé, kteří přicházejí s nabídkou softwaru, mají často připravenou standardní prezentaci, ale narazí, když přijde čas na reálnou aplikaci. Zde ale padla nabídka: ‚Dejte nám dílec a my připravíme jádro a konstrukci formy hned teď.‘ To nám dalo bezprostřední možnost uvidět skutečné možnosti TopSolidu.“

Tím se TopSolid dostal na první místo ve výběru. Mimo jiné například pro rychlou výkonnou funkci dělení formy. Společnost Dramco ale také ocenila hybridní schopnost systému pracovat a přecházet při práci mezi objemovým a plošným modelářem, neboť pracuje s řadou dílců, které takovou kombinaci dovedností vyžadují. „TopSolid také exceloval při stavbě báze formy. Můžete velmi rychle vyvolat bázi formy a vložit do ní jádro, instalovat další nezbytné části jako ejektory, boční jádra atd.“ Pan Patten je také potěšen dalšími automatickými procesy integrovanými v TopSolidu, jako je rychlé generování formařské výkresové dokumentace. Co se týká změn, jsou systémem zaznamenány a interaktivně mezi moduly zavedeny, takže se samozřejmě automaticky odrazí i v dokumentaci.

Logickou návazností je zavedení systému TopSolid CAM pro obrábění. Ukázka představuje elektroerozivní hloubení detailů tvarové dutiny formy.

Větší informovanost zákazníka

TopSolid navíc přináší možnost animace práce formy, což zvyšuje efektivitu vývoje. „Můžeme provést animaci s použitím dílců formy přesně tak, jak to probíhá v reálném světě, a vidět tak pohyby bočních jader, částí formy, ejektorů, otevírání a zavírání formy s její mechanikou atd. Tato animace pak může být zaslána zákazníkovi k nahlédnutí, aby se mohl dopředu seznámit s funkcí sestavy. Možnost dát nahlédnout zákazníkovi do funkce formy již v přípravném stadiu může mít zásadní vliv na další vývoj formy s ohledem na připomínky zákazníka a může se projevit i v ceně formy jako takové.“

Pan Patten je přesvědčen o tom, že schopnosti TopSolidu a rychlost reakce při práci s ním udělaly dobrý dojem i na jeho zákazníky. „Použití TopSolidu zkrátilo cestu od konceptu ke kompletnímu produktu, vybudovalo i novou úroveň důvěry mezi námi a našimi zákazníky, kteří mohou být kdekoliv, a aniž by kdy fyzicky navštívili naši výrobu, přesto mohou mít jistotu, že všechno proběhne rychle a správně.“

Takový způsob práce vyžaduje zásadní změnu v postupech a myšlení konstruktérů, kteří do té doby používali jednodušší prostředky. Řešením je dostatečné školení v systému v prostorách jeho dodavatele a následné konzultace u uživatele, což je běžná praxe při dodávkách TopSolidu.

Příklad konstrukce formy v systému TopSolid Mold

Výhled do budoucna

Protože TopSolid umožnil společnosti zkrátit dobu konstrukce na polovinu, začalo Dramco do prostředí TopSolidu převádět i další operace a využívat TopSolid CAM. „Podstatná část obrábění je nyní generována TopSolidem. Chceme tímto způsobem maximálně využívat celý potenciál tohoto softwaru,“ uzavírá Larry Patten.

Centersoft

Jaroslav Čapek

centersoft@centersoft.cz

www.centersoft.cz

Reklama
Firmy
Související články
První plnobarevná stolní 3D tiskárna

Společnost Mcor představila jako první na světě plnobarevnou stolní 3D tiskárnu Mcor ARKe a klade si za cíl dostat tuto 3D tiskárnu do každé kanceláře či učebny.

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Investice do softwaru pro formařinu se vrátila do měsíce

Společnost Formaplex Limited se sídlem ve Velké Británii se zabývá převážně vývojem a výrobou hliníkových a ocelových vstřikovacích forem pro firmy z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Její investice do softwaru VISI Flow se vrátila už po prvním měsíci používání.

Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Efektivní vývoj plastových dílů a vstřikovacích forem

V mnoha odvětvích – včetně automobilového průmyslu, zdravotnických technologií nebo spotřebního zboží – představuje proces vstřikování do forem nejpoužívanější a ekonomicky nejvýhodnější metodu výroby plastových dílů. Zásadní je zde povědomí, jak návrh jednotlivých dílů ovlivní jejich vyrobitelnost, a naopak – a to ještě před zahájením výroby. Řešení nabízí konstrukční simulace.

Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Nový materiál ASA pro 3D tisk v osmi různých barvách

Společnost MCAE Systems, oficiální distributor firmy Stratasys, rozšířila nabídku materiálů pro 3D tisk o nové digitální materiály a také o termoplast ASA dostupný v osmi barvách. ASA nyní nabízí nejširší barevnou škálu ze všech materiálů pro technologii FDM.

Digitální prototypy v techologii vstřikování plastů

Analýzy digitálních prototypů v Autodesk Simulation Moldflow umožňují provádět optimalizaci celého vstřikovacího procesu plastů, od optimalizace designu samotného výrobku přes nastavení vstřikovacího stroje a výběru nejvhodnějšího plastu až po optimalizaci výrobního nástroje, tj. vstřikovací formy. To vše po stránce technologické i pevnostní.

Efektivní vývoj plastových dílů

Vstřikování plastů je v řadě odvětví převládajícím a cenově nejvýhodnějším způsobem výroby různých dílů a výrobků. Největší výzvou přitom je znalost toho, jak se konstrukce daného dílu projeví na jeho vyrobitelnosti, a naopak, a to již před samotným zahájením výrobního procesu. Důležitou roli tu proto mohou sehrát simulační technologie.

Technologie 3D tisku míří do běžné praxe

Technologie pro rychlou výrobu modelů a prototypů prostřednictvím 3D tisku dnes zažívají nebývalý rozmach a stávají se stále dostupnějšími i pro malé firmy nebo jednotlivce. K dispozici je řada profesionálních tiskáren i „low cost“ modelů v ceně od několika desítek tisíc korun. Pro nejnáročnější aplikace slouží vysoce výkonná zařízení označovaná jako 3D výrobní systémy.

Budoucnost v simulacích vstřikování plastových dílů

Přesnost predikce budoucí kvality plastových dílů a forem pomocí simulačního softwaru pro vstřikování se stále zvyšuje. Je to dáno zejména využitím stále dokonalejších výpočetních technik a modelů. Zároveň roste šíře nabízených modulů pro různé technologie vstřikování.

Vnitřní napětí v plastovém výrobku

Vstřikované plastové výrobky mají různou úroveň vnitřního (zbytkového) napětí. Vnitřní napětí ovlivňuje kvalitu výrobku, především pak jeho pevnost, rozměrovou přesnost a u transparentních dílů vznik případných vzhledových vad.

Principy konstrukce plastových výlisků

Rychlý vývoj moderních 3D CAD systémů způsobil evoluční krok v návrhu produktů, jehož výsledkem jsou organičtější formy se vzrůstající složitostí. Cílem tohoto článku je zaměřit se na nové konstrukční principy a jejich dopad na obrábění a výrobní procesy.

Optimalizace ziskovosti plastového výlisku

Expertní systém CalcMaster 7.2 pracující na principu odražené vlny vnáší nové možnosti do procesu nabídky a poptávky pro formy na plasty a lehké kovy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit