Témata
Reklama

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Výrobní prostory firmy Astro Kovo Plzeň v Americké ulici na okraji Třemošné připomínají spíše ranč než strojírenskou firmu. Malebné prostředí i neformální vystupování majitele tohoto podniku ve své pohodovosti snad nemohou být vzdálenější obecné stereotypní představě o tom, co je průmyslová výroba. Člověk zde rychle nabývá dojmu, že kdyby se strojírenství takto prezentovalo na školách, měli bychom rázem více techniků.

Velká část zdejší produkce směřuje k výrobcům letadel. Zatímco mnohé jiné české firmy hledají příležitosti spíše u automobilek, Miroslav Dušek upřednostňuje výrobu pro letectví, která mu poskytuje vyšší přidanou hodnotu. Vyžaduje menší série s maximálním důrazem na přesnost, což znamená potřebu disponovat prvotřídním personálem a taky schopnost bezprecedentní kontroly kvality. Ta je u mnoha zakázek zcela nezbytná – není výjimkou, že odběratel vyžaduje maximálně pět nevyhovujících dílů z milionové série. Splnění takového požadavku se i při největším úsilí může jevit jako nemožné. Přitom i jediná špatná zkušenost může znamenat do budoucna nevratné poškození obchodních vztahů. Při objemu výroby drobných kovových součástí, kterých Astro Kovo Plzeň vyprodukuje při šedesáti lidech tisíce kusů měsíčně, spolu s požadavkem dodavatelů pro výrobce letadel na 100% kontrolu všech dílů a k tomu patřičné protokoly, si lze snadno představit, jak extrémnímu tlaku je výstupní kontrola kvality vystavena.

Reklama
Reklama
Miroslav Dušek, vlastník plzeňské firmy Astro Kovo Plzeň, vyvinul revoluční linku pro měření kvality.

Chyby se nepřipouštějí

„Chci v klidu spát s pomyšlením, že se k zákazníkovi nedostávají žádné špatné kusy. Proto jsem se vždy snažil zavádět všechna opatření, která nám pomohla tuto kvalitu garantovat,“ vysvětluje Miroslav Dušek. Návštěva veletržní expozice firmy Renishaw před třemi lety, kde poprvé uviděl netradičně pojaté měřicí zařízení Equator, ho přivedla k nápadu celý proces výstupní kontroly kvality zautomatizovat.

„Na první pohled jsem viděl, že přesně tohle potřebujeme. Je to malý lehký přístroj, jehož ovládání se dá snadno naučit, a navíc byl jako jeden z prvních na trhu schopen komunikovat s robotem.“

Ačkoliv ani sám výrobce robotizované pracoviště se systémem Equator nenabízí, Miroslav Dušek a jeho kolegové se vrhli do vlastního vývoje. V dílně trávili noci i víkendy a výsledkem je doslova unikátní měřicí buňka, kombinující měřicí přístroj Equator 300, robotickou ruku Kuka a speciální paletový systém pro manipulaci s výrobky, to vše pojato jako bezobslužné, plně automatizované pracoviště pro nepřetržité měření ve třech směnách, navrch vybavené speciálně vyvinutým softwarem pro vyhodnocování kvality jednotlivých pracovníků v čase a zabalené do designu světové úrovně.

Z nápadu, který měl sloužit pro interní potřeby, se vyvinul ucelený produkt promyšlený do nejmenších detailů. Dostal pojmenování AstroBox a jako takový bude k dispozici i dalším zájemcům o stoprocentní automatizaci výstupního měření výrobků. O tom, jak moc si dal Miroslav Dušek na tomto svém „dítěti“ záležet, svědčí například i možnost vzdálené správy pracoviště přímo z řídicího střediska v Astro Kovo Plzeň.

Série tří AstroBoxů nepřetržitě pracuje v dílně pana Duška již nyní. Jejich precizní funkčnost i vizuální zpracování přiměje i účastníky zahraničních návštěv uznale kývat hlavou. Na obavu průmyslových koncernů z případných problémů s nekvalitními díly od jejich dodavatelů našel Miroslav Dušek efektní preventivní léčbu. „Tyto velké zákazníky prostě vždycky zajímá, čím a jak měříte. AstroBox je z tohoto pohledu naprosto strategická záležitost. Čím víc Equatorů tady budeme mít takto nainstalovaných, tím klidněji budu spát, protože si budu jistý, že už naše brány neopustí jediný špatný kus.“

Univerzální kontrolní systém Equator od firmy Renishaw funguje na principu porovnávání výrobků oproti etalonu, pro který byl v dané úloze naprogramován.

Equator: Malý zázrak z Velké Británie

Equator představuje zcela nový způsob výstupní kontroly kvality. Tento univerzální kontrolní systém od firmy Renishaw funguje na principu porovnávání výrobků oproti etalonu, pro který byl v dané úloze naprogramován. Díky použití citlivé tříosé skenovací sondy SP25 umožňuje vyhodnocovat naměřené rozměry mnohem přesněji než běžné kalibry, zejména pak v oblasti tvarových ploch. Navíc jediný Equator dokáže nahradit širokou škálu jednoúčelových měřidel nebo měřicích stanic. Vzhledem
k jeho kompaktním rozměrům a hmotnosti pouze 26 kg je možné toto zařízení nainstalovat přímo do výrobního provozu, třeba jako součást automatizovaných linek a výrobních buněk.

Unikátní koncepce systému Equator jej činí necitlivým vůči teplotním změnám okolí. Případné teplotní výkyvy lze rychle kompenzovat překalibrováním podle refrerenčního kusu výrobku.

Unikátní měřicí buňka kombinující měřicí přístroj Equator 300, robotickou ruku Kuka a speciální paletový systém pro manipulaci s výrobky dostala jméno AstroBox.

Firma Renishaw uvádí, že výsledná data získaná porovnávacím měřením v dílně jsou plně srovnatelná s daty získanými měřením v temperované místnosti pro kontrolu kvality. Vedle přesnosti a pohotovosti poskytuje Equator nevídanou flexibilitu – jeho přeprogramování pro kontrolu jiného typu dílce je otázkou krátké chvíle, takže je možné na jednom přístroji měřit i více různých dílů během jedné směny. Hlavním přínosem systému Equator je zásadní zrychlení procesu měření kvality výrobků a společně s tím možnost zvládnout za stejný čas více kontrol, nebo přeměřit více rozměrů jednoho výrobku. Jeho pracovní prostor činí 300 mm v průměru a 150 mm na výšku, nejistota porovnávání nepřesahuje ±0,002 mm.

Renishaw

Ing. Jan Homola

iva.straitova@renishaw.com

www.renishaw.cz

Reklama
Související články
Měřím, měříš, měříme…na obráběcím stroji

V moderních výrobních systémech složených z CNC obráběcích strojů je měření a kontrola nástrojů pro preventivní zajištění kvality nepostradatelná. Změřená data nástrojů nebo změřené hodnoty obrobků jsou potom použity k automatickému výpočtu kompenzačních hodnot v probíhajícím výrobním procesu. Pomocí automatické kompenzace rozměrů nástrojů nebo případnou výměnou nástrojů zůstávají výsledky obrábění stabilní.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Související články
České firmy zbrojí na MSV v Brně

Výrobní i dodavatelské společnosti předvedou na Mezinárodním strojírenském veletrhu svoje novinky. Letošní ročník nejvýznamnější průmyslové přehlídky ve střední Evropě se bude konat v pozitivní atmosféře – domácí ekonomice se po letech přešlapování opět daří.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Logistický průmysl investuje do technologií počítačového vidění

V několika posledních měsících obdržela společnost Cognex Corporation objednávky v celkové výši přes pět milionů dolarů od zákazníků z logistického sektoru. Prvním je velká zásilková společnost a druhým globální maloobchodní společnost.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit