Témata
Reklama

Investice do softwaru pro formařinu se vrátila do měsíce

Společnost Formaplex Limited se sídlem ve Velké Británii se zabývá převážně vývojem a výrobou hliníkových a ocelových vstřikovacích forem pro firmy z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Její investice do softwaru VISI Flow se vrátila už po prvním měsíci používání.

K dalším výrobkům firmy Formaplex patří také malé série výlisků, jak jsou různé úchyty a držáky, nárazníky a palubní desky. Dále dodává formy a komponenty pro výrobu dílů z kompozitních materiálů, realizuje operace jako obrábění, lakování a kompletování součástí. Společnost má více než 40 CNC strojů, včetně tří- a pětiosých, a je schopna obrábět dílce o velikosti do 8 x 6,2 x 2 m, čímž může pokrýt širokou škálu projektů. Dále disponuje 11 vstřikovacími lisy s uzavíracími silami od 55 do 3 500 tun. Specializuje se na konstrukci forem včetně provádění analýz a simulací a na výrobu, měření a testování forem. Ročně firma vyrobí více než 400 forem. Náklady na pořízení VISI se jim díky efektivitě tohoto softwaru vrátily už během prvního měsíce používání.

Reklama
Reklama
Technický ředitel Adrian Chapman a Grant Keates, vedoucí metrologického útvru firmy Formaplex limited

VISI Flow

Technický ředitel Adrian Chapman vysvětluje, proč je VISI Flow od Vero Software pro jejich výrobu zásadní: „Simulace vstřikování je spolehlivá a cenově efektivní metoda, která nám umožnuje nalézt optimální podmínky lisování, jako jsou dobře navržené vtoky se symetrickými vzory plnění.“

VISI je uznáváno jako jedno z předních světových softwarových CAD/CAM řešení pro konstrukci a výrobu vstřikovacích forem, postupových střižných nástrojů a elektrod. Nabízí jedinečnou kombinaci plošného a objemového modelování, 3D návrhu forem a komplexních 2D, 3D a pětiosých obráběcích strategií s vysokorychlostním obráběním.

VISI je jedno z předních softwarových řešení pro konstrukci a výrobu vstřikovacích forem, postupových střižných nástrojů a elektrod.

Analýza a simulace vstřikování

Speciálně hliníkové formy mohou být poškozeny, pokud je zvoleno nevhodné místo plnění, v nesprávném sledu, nebo příliš velkým tlakem. Je velmi snadné při plnění formy poškodit její povrch. Ale VISI Flow nás upozorní na všechny potenciální výrobní problémy, jako jsou studené spoje nebo vzduchové kapsy. Nebo třeba na to, kde je nejlepší umístění vtoků,“ vysvětluje Adrian Chapman. „Můžeme rychle analyzovat data od zákazníka a zjistit tak, kde bude tlak příliš vysoký, zda nebude materiál příliš rychle tuhnout, jestli budeme potřebovat více než jeden vstřik a zda je vstřik správně umístěn, a v neposlední řadě ověřit proveditelnost zaformování požadovaného plastového dílu. Po provedení analýzy víme, co je potřeba změnit, a jsme schopni zákazníkovi správně poradit, zda má změnit tloušťku výlisku, materiál, nebo to prostě celé předělat.“

Před samotným zahájením vstřikování plastu do formy se ve VISI provede analýza, která poskytuje stejnou úroveň kontroly jako na samotném vstřikovacím lisu. Simulace předvídají a mohou vizualizovat, jak bude výlisek po vstřikování vypadat, a identifikovat tak i všechny estetické problémy. VISI Flow poskytuje řadu analytických nástrojů, které mohou pracovat s mnoha proměnnými, jako jsou tlak, teplota, smykové napětí, zvrásněný povrch, orientace vláken, upínací síly a mnoho dalších.

Konstrukce formy

Pomocí nástrojů pro tvorbu dělicí roviny jsme schopni rychle navrhnout jádro a dutinu. Následně modelujeme šíbry, vyhazovače a další malé součásti – ať automaticky nebo ručně – a začleňujeme je do formy,“ vysvětluje technický ředitel. „Ve VISI také můžeme simulovat kinematiku formy a opravit případné problémy dříve, než začneme obrábět drahý materiál. Máme tak jasně vymezené oblasti, kde by mohly nastat problémy. Díky tomu můžeme našim zákazníkům předat úplné a přesné informace o konstrukci formy a dokážeme jim tak poskytnout dynamický přístup ke všem jejich potřebám. Jakmile je forma kompletně zhotovena, následuje spousta testů a porovnávání, dokud není zákazníkem schválena a přijata.“

Simulace vstřikování je spolehlivá a efektivní metoda umožňující nalézt optímální podmínky lisování.

Výroba, měření, konstrukce přípravků

Společnost Formaplex Limited má nyní výrobní haly na třech místech v Hempshiru o rozloze 14 000 m2 a v letošním roce plánuje rozšíření o dalších 11 000 m2. V oddělení konstrukce je také speciální metrologický útvar, kde se všechny díly pomocí nejnovější technologie CMM (na souřadnicových měřicích strojích) kontrolují a přeměřují. VISI i v tomto procesu hraje klíčovou roli, jelikož zajišťuje absolutní přesnost a správnou toleranci. Konstrukce přípravků je velmi snadná a je možné ji provést ihned i z importovaných dat od zákazníka. To potvrzuje vedoucí metrologického útvaru Grant Keates: „VISI zvládá bez sebemenších problémů načítat data od zákazníků v různých datových formátech, což je pro rychlost a kvalitu konstrukce velká výhoda.“

Dalším krokem je zaslání hotových dat do výroby. I zde je místo pro VISI. Díky modulu VISI Machining s vestavěnými vyhlazovacími algoritmy je možné vytvořit vysokorychlostní dráhy pro tří- a pětiosé CNC stroje Doosan a Kondia ve velmi krátkém čase. „Díky softwaru VISI prostě nemáme žádné problémy s konstrukcí a výrobou přípravků. Jednoduše jsme schopni udělat všechno, co potřebujeme. Oddělení konstrukce každý rok řeší stále nové technologie. Nyní zařazujeme i zpracování plechu a svařování speciálních ocelí a dalších kovů, jako je například titan,“ udává Chapman.

Konstrukce přípravků je velmi snadná a je možné ji provést ihned i z importovaných dat od zákazníka.

Přínosy zavedení VISI

Shrne-li Adrian Chapman použití VISI ve společnosti, jeho závěr zní: „VISI nám poskytuje klíčové informace ve fázi návrhu a podporuje kompletně celý proces vývoje a výroby formy, což v konečném důsledku zajišťuje vysokou kvalitu produktu. I při velmi konzervativním pohledu na věc musím konstatovat, že během prvního měsíce používání VISI Flow jsme díky analýzám a vylepšení pracovního procesu zamezili prostojům, opravám forem a plýtvání nástroji a tím nejen snížili náklady na materiál, ale zároveň ušetřili i spoustu výrobního času.“

Dalo by se tedy na závěr jednoznačně konstatovat, že firma Formaplex Limited díky VISI získala jednotné softwarové řešení pro CAE analýzy, konstrukci forem a CNC obrábění. Snížila náklady na konstrukci, získala optimální lisovací podmínky vstřikování a také možnost vysokorychlostního frézování pro tří- a pětiosá CNC obráběcí centra Doosan a Kondia. A navíc – investice do VISI se vrátila už po prvním měsíci používání!

Nexnet

Lucie Krejčiříková

d.emler@nexnet.cz

www.visicadcam.cz

Reklama
Firmy
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Zavedení nového softwaru zefektivnilo konstrukci forem

Společnost Dramco Tool & Die Co. z Grand Islandu se specializuje na výrobu komplexních vstřikovacích forem pro automobilový a spotřební průmysl. S ohledem na potřebu upgradovat a změnit systém konstrukce a výroby forem za účelem zvýšení efektivity začala hledat systém, který by umožňoval rychlou konstrukci forem, automatizaci některých procesů a umožňoval práci jak s objemovými tělesy, tak s volnými plochami.

První plnobarevná stolní 3D tiskárna

Společnost Mcor představila jako první na světě plnobarevnou stolní 3D tiskárnu Mcor ARKe a klade si za cíl dostat tuto 3D tiskárnu do každé kanceláře či učebny.

Související články
Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Efektivní vývoj plastových dílů a vstřikovacích forem

V mnoha odvětvích – včetně automobilového průmyslu, zdravotnických technologií nebo spotřebního zboží – představuje proces vstřikování do forem nejpoužívanější a ekonomicky nejvýhodnější metodu výroby plastových dílů. Zásadní je zde povědomí, jak návrh jednotlivých dílů ovlivní jejich vyrobitelnost, a naopak – a to ještě před zahájením výroby. Řešení nabízí konstrukční simulace.

Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Nový materiál ASA pro 3D tisk v osmi různých barvách

Společnost MCAE Systems, oficiální distributor firmy Stratasys, rozšířila nabídku materiálů pro 3D tisk o nové digitální materiály a také o termoplast ASA dostupný v osmi barvách. ASA nyní nabízí nejširší barevnou škálu ze všech materiálů pro technologii FDM.

Technologie 3D tisku míří do běžné praxe

Technologie pro rychlou výrobu modelů a prototypů prostřednictvím 3D tisku dnes zažívají nebývalý rozmach a stávají se stále dostupnějšími i pro malé firmy nebo jednotlivce. K dispozici je řada profesionálních tiskáren i „low cost“ modelů v ceně od několika desítek tisíc korun. Pro nejnáročnější aplikace slouží vysoce výkonná zařízení označovaná jako 3D výrobní systémy.

Digitální prototypy v techologii vstřikování plastů

Analýzy digitálních prototypů v Autodesk Simulation Moldflow umožňují provádět optimalizaci celého vstřikovacího procesu plastů, od optimalizace designu samotného výrobku přes nastavení vstřikovacího stroje a výběru nejvhodnějšího plastu až po optimalizaci výrobního nástroje, tj. vstřikovací formy. To vše po stránce technologické i pevnostní.

Efektivní vývoj plastových dílů

Vstřikování plastů je v řadě odvětví převládajícím a cenově nejvýhodnějším způsobem výroby různých dílů a výrobků. Největší výzvou přitom je znalost toho, jak se konstrukce daného dílu projeví na jeho vyrobitelnosti, a naopak, a to již před samotným zahájením výrobního procesu. Důležitou roli tu proto mohou sehrát simulační technologie.

Principy konstrukce plastových výlisků

Rychlý vývoj moderních 3D CAD systémů způsobil evoluční krok v návrhu produktů, jehož výsledkem jsou organičtější formy se vzrůstající složitostí. Cílem tohoto článku je zaměřit se na nové konstrukční principy a jejich dopad na obrábění a výrobní procesy.

Vnitřní napětí v plastovém výrobku

Vstřikované plastové výrobky mají různou úroveň vnitřního (zbytkového) napětí. Vnitřní napětí ovlivňuje kvalitu výrobku, především pak jeho pevnost, rozměrovou přesnost a u transparentních dílů vznik případných vzhledových vad.

Budoucnost v simulacích vstřikování plastových dílů

Přesnost predikce budoucí kvality plastových dílů a forem pomocí simulačního softwaru pro vstřikování se stále zvyšuje. Je to dáno zejména využitím stále dokonalejších výpočetních technik a modelů. Zároveň roste šíře nabízených modulů pro různé technologie vstřikování.

Návrh plastového dílu a jeho optimalizace

Vstřikování polymerů je pružná výrobní metoda pro výrobu tenkostěnných plastových dílů. Vstřikování umožňuje v automatickém cyklu vyrobit komplexní geometrii dílu při nízké energetické spotřebě a krátkém časovém cyklu. Komplexností geometrie je myšlena nejenom výroba jednotlivých dílů, ale také sdružení několika dílů do jednoho celku. Tímto způsobem lze minimalizovat náklady na montáž a zároveň také minimalizovat vady vzniklé při montáži.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit