Témata
Reklama

Kompaktní stroje pro široké spektrum použití

V článku jsou uvedeny postřehy německého odborného novináře z veletrhu METAV 2016 konaném v Düsseldorfu, kde výrobci představili zajímavá řešení obráběcích strojů. Řešení byla zaměřena na snižování výrobních časů, nižší náklady na výrobek a zvyšování kvality výrobků.

Nové obráběcí stroje vystavované na METAV 2016 v Düsseldorfu jsou nejen flexibil-nější, produktivnější, ovladatelnější a zabírající méně místa, ale jsou také zaměřeny na vy-sokou kvalitu výroby. Vlastnosti strojů byly předváděny většinou při obrábění jednoduchých i složitých, malých i velkých výrobků, zhotovených z dobře i špatně obrobitelných materiálů. Velmi všestranný se ukázal exponát firmy Index – šestivřetenový stroj MS16 Plus vybavený CNC řízením, který má nahradit šestivřetenový automat řízený vačkami a určený pro obrá-bění tyčí o maximálním průměru 22 mm. Podle výrobce spojuje MS16 Plus rychlost vačko-vého stroje s flexibilitou CNC řízení a díky své kompaktní konstrukci (šířka 1 300 mm) zabírá stejnou zastavěnou plochu. K tomu poskytuje vysoký komfort pro obsluhu při instalaci, jakož i další možnosti obrábění ve srovnání s vačkovými (křivkovými) automaty. Týká se to všech technologií, které je možné provádět na soustružnických centrech a automatech, tedy sou-stružení, vrtání, frézování, řezání závitů, vrtání hlubokých děr a obrážení. Poháněné nástroje a přídavná zařízení, která mohou být zabudována na všechny suporty, jakož i osa C pracovního vřetena poskytují další výrobní možnosti, jako například mimostředné vrtání a řezání závitů bez vrtacích pouzder, vrtání šikmých a příčných děr, obvodové a válcové frézování či soustružení hranatých tvarů.

Reklama
Reklama
Výroba ozubení na soustružnicko-vrtacím frézovacím centru M35 Millturn: Fréza Invomilling od firmy Sandvik Coromant umožňuje během krátkého času vyrobit přímé i šikmé vnější ozubení.

Účinné řešení pro rozměrné součásti

Firma Hommel Unverzagt vystavovala nové soustružnicko-frézovací centrum NTRX-300 japonského výrobce Nakamura-Tome, které umožňuje hospodárně a v termínu vyrobit součásti z oblasti výroby pohonů, optiky nebo všeobecného strojírenství. Přínos pro uživatele se projeví ve snížené ceně na kus, zvýšené kvalitě obrobku, jakož i v kratších výrobních ča-sech. Z důvodu stabilní konstrukce a vzdálenosti 1 350 mm mezi čely vřeten je centrum NTRX-300 vhodné zejména pro komplexní obrábění velkých rozměrných součástí s maximálním průměrem soustružení 640 mm a maximální délkou soustružení 1 150 mm. Přitom stroj vážící 17 tun se zastavěnou plochou 4 400 x 2 670 mm je velmi kompaktní. Pro samotné hospodárné obrábění těžkoobrobitelných materiálů a složitých výrobků jsou k dispozici dvě vřetena s otáčkami až 3 500 min-1.

Firma Haas byla v Düsseldorfu zastoupena vertikálním vysokorychlostním vrta-cím/frézovacím centrem typ DM-1. Vřeteno SK40 se spřaženými přímými pohony má maxi-mální otáčky 15 000 min-1 a umožňuje synchronizované vysokoychlostní (high-speed) řezání závitů s až čtyřnásobnou zpětnou rychlostí. Přitom přímá vazba vřetena s hnacím motorem zmenšuje vývin tepla (méně se zahřívá), zlepšuje přenos hnací síly a zajišťuje velmi dobrou kvalitu obrobeného povrchu. Motor o výkonu 11,2 kW dává maximální pracovní točivý mo-ment 62 Nm pro frézování a vyvrtávání. Obráběcí centrum má v osách X/Y/Z pracovní roz-sah 508 mm/406 mm/394 mm, což umožňuje použít pro frézování posuvy až 30,5 m.min-1. Rychloposuv 61 m.min-1 v kombinaci s vysokým zrychlením značně zkracuje výrobní cyklus a roste výkon. Po straně stroje je zabudovaný zásobník nástrojů s 18+1 místy a manipuláto-rem pro rychlou výměnu nástroje, který značně snižuje vedlejší časy.

Vícevřetenový CNC automat typ MS 16 Plus je vzhledem k počtu konfigurací upi-chovacích/vrtacích a příčných suportů pro potřeby zákazníků specifickou kombinací .

Čtyři různé metody obrábění ozubení

Premiéru v oblasti flexibilně použitelných standardních obráběcích center představila firma Hüller Hille GmbH, patřící do skupiny FFG – Europe. Jedná se o stroj NBH P 80, což je první model z plánované řady, který firma vyvinula kompletně sama. Díky robustní konstruk-ci, velmi hodnotným komponentům a možnosti optimální konfigurace může nyní uživatel pro-fitovat silným strojem také ve standardní oblasti obrábění. Velký pracovní prostor (X/Y/Z: 800 mm/800 mm/900 mm) s rozšířenou osou Z skýtá i při použití dlouhých nástrojů dostatek místa pro velké součásti a upínací přípravky. S prostorem 16,5 m2 pro seřizování (přípravný prostor), kompaktní konstrukcí stroje, rychloposuvem až 60 m.min-1 a zrychlením 7 m.s-2 spl-ňuje nároky kladené v současné době na dynamiku strojů. Výběr vřeten, přesné a dynamické otočné stoly, jakož i řízení zajišťují flexibilitu.
Obrábění ozubení představovalo na veletrhu zlatý hřeb prezentace firmy WFL Millturn Technologies. Soustružnicko-vrtací frézovací centrum M35 Millturn poskytuje možnost použít čtyři různé metody obrábění ozubení. Uživatelům jsou tak dány nové alternativy k ještě efek-tivnějšímu využití stroje. Jsou to různé moduly přizpůsobené současným oblastem stávajícího používání, například odvalovací frézování, válcování nebo frézování ozubení.

Základní provedení obráběcího centra typ NBH P 80 obsahuje také systém výměny palet a disponuje přípravnými místy indexovanými po 90° krocích.

Propojená výroba

Tématem u WFL je také projekt Průmysl 4.0, ve kterém jsou vzájemně propojeny rozmanité výrobní systémy, provozní prostředky, polotovary, suroviny, hotové výrobky, opat-ření i distribuce, které spolu mají vzájemně komunikovat. Rakouské podniky zdůrazňují, že vedle programování obrábění obrobků spadají do tematiky také simulace, výroba, jakož i rychlý servis. Stroje firmy Millturn mohou být podle potřeby podniků vybaveny programy ob-rábění, nástroji, pracovními podmínkami s možností implementace na nadřízené softwarové systémy. Tato data je možné pomocí jednoduchého kódu předat přes síť příslušnému sys-tému. Vyhodnocení a předání dat zajistí výrobu ještě produktivnější.

Soustružnicko-frézovací centrum typ NTRX-300 má osu B výkyvnou v rozsahu 225° (–120°/105°) a posuvnou v rozsahu 1 100 mm.

F. Zimmermann informoval na veletrhu METAV o své rozšířené kompaktní portálové frézce typ FZ, jejíž osa Y má nyní rozsah pohybu až 4 000 mm a osa Z až 1 500 mm. Výrob-ce zdůrazňuje, že konstrukce stroje byla koncipována pro obrábění malých a středně velkých součástí používaných v automobilovém a leteckém průmyslu, při výrobě nástrojů a forem, jakož i pro řadu speciálních použití. Díky svému velkému výkonu a stabilitě je možné obrábět součásti z oceli, litiny, hliníku i z kompozitů v pěti osách rychle a hospodárně. Pro stroj jsou nabízeny různé frézovací hlavy, například VH30. Uživatel má k dispozici výkon 70 kW a toči-vý moment 167 Nm. Vřeteno má upínací kužel HSK-A 100.

Das Industriemagazin č. 1/2, 2016, příloha Metav Journal 2016

Zpracoval: J. Řasa

zuzana.zidlicka@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 160937
Datum: 07. 09. 2016
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Nové soustruhy

Společnost Hwacheon, jihokorejský výrobce robustních obráběcích strojů s velkou životností, představila kompaktní soustružnické cen-trum Hi-Tech 230 a nový soustruh Cutex-180.

Nový návštěvnický rekord na dnech otevřených dveří

V pořadí čtvrté dny otevřených dveří společnosti Grob v Mindelheimu skončily po čtyřech dnech a účasti 1 200 návštěvníků. Mnoho hostů chtělo dva měsíce po veletrhu EMO využít příležitost a nahlédnout za kulisy této společnosti. To je jen další důkaz atraktivity nejen výrobků Grob, ale i samotného závodu největšího zaměstnavatele v regionu Unterallgäu.

Související články
Pro každý typ broušení

Od lapovací a lešticí technologie pro výrobu polovodičů až po všechny brusné aplikace pro průmysl – na veletrhu GrindTec v Augsburgu prezentuje výrobce brusných strojů Okamoto v sektoru P/9128 opět širokou paletu výkonných brusných řešení pro všechny klíčové průmyslové obory.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Kombinované sklíčidlo

Nové synchronizované sklíčidlo GűhroSync vybavila firma Gűhring kombinovaným upínacím systémem pro závitovací nástroje. Spojením předností klasických synchronizovaných a hydraulických sklíčidel do jednoho celku je nabízena novinka s mimořádnými funkčními vlastnostmi.

Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

EMO Hannover 2011, část 9 - Brousicí stroje

Půl roku jsme vám pravidelně přinášeli v ucelených profesních pohledech informace o novinkách, které přinesl loňský veletrh obráběcí techniky EMO. Dnes přinášíme závěreční díl. Za necelý rok a půl nás čeká v září 2013 opět setkání na hannoverské výstavišti a bezesporu řada nových zajímavostí.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

EMO Hannover - Part 1. Obecná retrospektiva

Jak již bývá na stránkách MM Průmyslového spektra tradicí, zásadním světovým veletrhům, které jsme společně s našimi externími spolupracovníky navštívili, věnujeme následně specializované články profesně zaměřené. A tak se ctěný čtenář může v následujícím období těšit na novinky prezentované na EMO Hannover v těchto samostatných vstupech: soustružnické stroje, soustruhy karuselového typu, brousicí stroje, těžké frézovací stroje, jednoúčelové stroje, řezné nástroje, nekonvenční materiály a zajímavosti z oblasti měření. Dnes začínáme celkovým shrnutím výstavy EMO 2011 a nejlepšími exponáty, které na evropských veletrzích oceňuje naše německá redakce MM MaschinenMarkt v rámci soutěže MM Awards.

Nová obráběcí centra na veletrhu EMO

Z obráběcích center představených na EMO 2019 představujeme několik novinek společností Hwacheon a Takisawa Japan zaměřených na produktivitu, přesnost, kvalitu a automatizaci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit