Témata
Reklama

Technická podpora očima aplikačního inženýra

V minulém vydání nám Ing. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, představil profesi aplikačního inženýra. Druhá část třídílného seriálu přináší další pohled (nejen) na aplikační inženýrství.

O tom, s čím se ve své práci potkává, nám řekl aplikační inženýr Ing. Jiří Kubice.

Reklama
Reklama
Ing. Jiří Kubice, aplikační inženýr SKF

Jak vypadá vaše práce, pokud se na vás zákazník obrátí například s žádostí o pomoc při výběru ložiska?

Ing. Kubice: Spolupráce na vývoji nového zařízení je jedna z nejzajímavějších částí naší práce. Zákazník se však obvykle neobrací přímo na mne, ale na obchodního zástupce SKF, protože vše musí proběhnout na základě schváleného obchodního projektu, v němž jsou také dohodnuty podmínky technické podpory. Když spolupracujeme na vývoji nového uložení pro takové zařízení, začínáme vytipováním ložisek podle způsobu provozu, následně se řeší velikost ložisek a doporučení konstrukce souvisejících dílů, jako je hřídel nebo ložiskové těleso, a způsob mazání. Provádíme také výpočty trvanlivosti, různé analýzy a simulace v konkrétních provozních podmínkách.

Můžete uvést nějaký příklad takovéto spolupráce?

Ing. Kubice: Spolupracovali jsme například na vývoji zařízení pro testování náprav nákladních automobilů. Jde o zařízení, do kterého se namontuje testovaná náprava opatřená „falešnými“ koly, která během testů stojí a roztáčejí se pouze náboje kol. V daném případě se jednalo o vývoj zcela nového zařízení, jaké nemá obdoby a jehož konstrukce využívá atypické uložení jdoucí proti všem zvyklostem. Při vývoji se řešilo mnoho problémů, jak ze strany provozu, tak vlastní konstrukce. Následně se celé zařízení namodelovalo včetně ložisek a zatížení a byly provedeny výpočty trvanlivosti. Výsledkem simulací bylo, že ložiska byla vyměněna za větší, protože ta původně navržená nevyhověla. Nyní se staví prototypy, které se budou zkoušet, a následně získáme zpětnou vazbu z provedených testů.

Při vývoji zařízení pro testování náprav se celé zařízení namodelovalo včetně ložisek a zatížení a byly provedeny výpočty trvanlivosti.

Jak dlouho taková spolupráce na vývoji trvá?

Ing. Kubice: Většinou se jedná o roky – od prvních výpočtů až po analýzu ložisek z testovaného prototypu.

Máte vždy nějak zajištěnou zpětnou vazbu od zákazníků?

Ing. Kubice: Když se zákazník neozve, většinou jsme poradili dobře (smích). Ale pokud u konstrukce stojíme od začátku, jde o dlouhodobou spolupráci, kde zpětnou vazbu zajištěnou máme a projeví se minimálně v objednávce ložisek na sérii. Často s takovými zákazníky spolupracujeme dlouhodobě – ne na vývoji jediného zařízení, ale třeba desítky let.

Poskytujete i nějaké krátkodobější služby?

Ing. Kubice: Ano, samozřejmě. Často volají uživatelé z provozu, že mají problém, a ptají se, co mají udělat jinak. V takovém případě zjišťujeme, jak dotyčná aplikace vypadá a jak je provozována. Zjistíme-li například, že se jedná o prašné prostředí a že těsněním proniká prach do ložisek, doporučíme jiné těsnění. Případně můžeme doporučit použití vnějšího těsnění a vyplnění prostoru plastickým mazivem, aby se zvýšila těsnicí schopnost daného uložení a ochránilo se tak před průnikem prachu.

Můžete uvést i nějaký jiný příklad toho, co zákazníci požadují?

Ing. Kubice: Zákazníci se také často ptají, jak u staršího stroje nahradit již nevyráběné náhradní díly. Jindy zjišťují možnost provozu stroje v jiných podmínkách, než jaké udává výrobce stroje – typickým příkladem jsou sériově vyráběné elektromotory s předepsaným rozsahem provozních teplot, který nemusí odpovídat konkrétním provozním podmínkám. Výsledkem naší rychlé analýzy pak může být, že doporučíme jiné mazivo pro širší rozsah teplot.

Co k provádění takovýchto analýz potřebujete?

Ing. Kubice: Především selský rozum. To je první nástroj, který aplikační technik používá. Kromě toho samozřejmě také celou řadu pokročilých výpočtových nástrojů, metod a know-how SKF získané v průběhu 110 let na trhu.

Závěrem dnes dejme opět slovo technickému řediteli Ing. Janu Klementovi...

Ing. Klement: V souvislosti s prací aplikačního technika bych chtěl připomenout, že my primárně nekonstruujeme, my aplikujeme. Tím, že aplikujeme chytře, jsme schopni i pro velmi specifické provozní podmínky nabídnout některé ze standardních řešení. Nestandardní řešení nabízíme jen tehdy, pokud žádné ze standardních řešení nevyhovuje podmínkám zadání. Našimi zákazníky jsou tyto služby vyžadovány a také velmi oceňovány – mohou si být totiž jisti, že jsme zvážili všechna pro a proti a zvolili, resp. aplikovali pro ně nejlepší možné ekonomicky obhajitelné technické řešení

Děkujeme za rozhovor.

SKF CZ

dominika.hanova@skf.com

www.skf.cz

Reklama
Související články
Monitorování stavu strojů pomáhá výrobě i údržbě

„Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ říká v rozhovoru Roman Bauer.

Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace

„Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace,“ říká Ing. Jan Klement, technický ředitel SKF CZ, ve společném rozhovoru s aplikačním inženýrem SKF Ing. Jiřím Kubicem.

Související články
Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Najít svou konkurenční výhodu

„Najít svou konkurenční výhodu je v dnešní době zásadní,” říká v rozhovoru Ing. Radek Socha, ředitel SKF CZ, a. s.

Asset management průmyslových podniků

Velkým tématem průmyslových podniků na celém světě je řízení provozních nákladů, neboť firmy si uvědomují, že účinná správa provozních prostředků v průběhu celého životního cyklu může snížit celkové náklady na vlastnictví a přinést tak velkou hodnotu.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Nový zdokonalený vizuální IR teploměr

V katalogu výrobků společnosti Fluke Corporation se objevil další přírůstek v kategorii vizuálních IR teploměrů.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu prediktivní údržba. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
S digitalizací a možnostmi prediktivní údržby přibývají ve výrobních zařízení tzv. chytré součásti. Jak se v této souvislosti mění či přizpůsobují komponenty pro stavbu strojů?

Řemenový pohon snižuje hmotnost prosévacích strojů

Pohon drážkovým klínovým řemenem zajišťuje výraznou úsporu hmotnosti a nižší hlučnost mobilních prosévacích a třídicích strojů, kde řemen nahrazuje řetězový převod v pohonu prosévacího bubnu. Při nastavení optimálního napnutí řemene pomáhá měřicí zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit