Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V únorovém vydání jsme zástupcům společností činných v oboru zpracování plechů a profilů položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Technologie zpracování plechů a profilů se pod tlakem převážně automobilového průmyslu neustále vyvíjí, zvláště pak v oblasti zpracování těžkotvářitelných a kompozitních materiálů nebo tvarově složitých dílů. Povedou tyto skutečnosti podle vás k dalšímu zdokonalování tradičních technologií, anebo spíše k hledání alternativních způsobů zpracování takovýchto materiálů a dílů?

Reklama
Reklama


Roman Haltuf, Trumpf Praha, jednatel společnosti

Já bych řekl, že dojde k obojímu. S rozvojem také automobilového průmyslu a potřeb jejich subdodavatelů dochází už nyní a v minulosti také docházelo k upravování a zdokonalování tradičních technologií pro tyto aplikace s ohledem na určitý omezený technologický rozsah. Tím mám na mysli, že není potřeba vyrábět stroj, který umí zároveň řezat a svářet, když potřebujeme rychle, levně a efektivně například dělit výlisky. To znamená z univerzálního stroje vyvinout standardní stroj pro jednu konkrétní aplikaci, kterou v tento okamžik trh poptává a potřebuje. A v neposlední řadě je také nutné sledovat trendy, které se v každé průmyslové oblasti vyvíjejí a uvádějí do života, jako je používání jiných materiálů či technologií. Příkladem uvedu dělení bez oxidační vrstvy ocelových materiálů, dělení pevnostních plechů nebo razantní rozvoj speciálních, na míru tvářených profilů a jejich následné obrábění, např. laserovým paprskem. My opravdu sledujeme oba dva vývojové směry, abychom byli na špičce inovací a měli pro tyto aplikace vhodné technologie.

Martin Volný, Prima Power Central Europe, manažer prodeje

Dalo by se jednoduše odpovědět, že oběma cestami. Tradiční technologie mají své limity, ale vlivem tlaku na cenu jde vývoj především směrem vyššího použití automatizace. Lidská práce je drahá. Velkou budoucnost vidím na poli laserů a jejich možností, což je a zároveň není tradiční technologie. Dále pak evidujeme i zvyšující se trend v poptávce po technologiích kombinujících tradiční tváření a například laser. Vždy je to zákazník a jeho požadavky, co urychluje vývoj a tlačí pokrok dopředu.


Ivan Vorel, Regionální technologický institut, Západočeská univerzita v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník

Domnívám se, že rozhodujícím faktorem pro uplatnění některého z uvedených přístupů bude zejména výše poptávky po těchto materiálech, která bude hybnou silou strategického vývoje technologií v této oblasti. Pokud bude „hlad trhu“ dostatečně velký, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že budou vyvinuty přístupy, které budou kombinovat „know-how“ tradičních technologií s novými myšlenkami alternativních postupů zpracování. Výsledné „hybridní“ technologie by mohly najít své uplatnění, pokud budou finančně zajímavé, efektivní a zároveň jednoduché.

Luboš Jiráček, DK machinery, obchodně-technický manažer

Vzhledem k cenové hladině speciálních tvářecích nástrojů se domnívám, že dojde k unifikaci dílců jak tvarové, tak i materiálové. Tento trend lze již v dnešní době jasně vypozorovat. Pokud se zaměříme na jednotlivé díly v automobilovém průmyslu, je evidentní trend běžné díly aplikovat ve více automobilových koncernech. Postupně bude docházet k tomu, že úzce specializované menší a střední firmy dostanou šanci stát se klíčovými dodavateli velkých koncernů. Samozřejmě to bude spojeno se zvyšováním cenového a termínového tlaku velkých koncernů na tyto subdodavatele, zároveň těmto subjektům bude umožněn prostor pro konzistentní rozvoj.

Martin Kaván, Hiwin, vedoucí vývoje laserových řezacích strojů značky FeiCut

My jsme jednoznačně vsadili na řezání laserem. Naše řezací CNC fiber lasery FeiCut zajišťují přesnější a účinnější řez, vyšší výkon, spolehlivost a nižší spotřebu energie. Důležitou podmínkou je i přesné polohování. Proto jsme zvolili lineární motory Hiwin, které zajišťují vyšší rychlost i požadovanou přesnost a které mají také dostatečnou rezervu ve výkonu. Plech i ocelové profily budou i nadále stěžejním materiálem ve strojírenství, tedy i automobilovém průmyslu.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit