Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V únorovém vydání jsme zástupcům společností činných v oboru zpracování plechů a profilů položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Technologie zpracování plechů a profilů se pod tlakem převážně automobilového průmyslu neustále vyvíjí, zvláště pak v oblasti zpracování těžkotvářitelných a kompozitních materiálů nebo tvarově složitých dílů. Povedou tyto skutečnosti podle vás k dalšímu zdokonalování tradičních technologií, anebo spíše k hledání alternativních způsobů zpracování takovýchto materiálů a dílů?

Reklama
Reklama
Reklama


Roman Haltuf, Trumpf Praha, jednatel společnosti

Já bych řekl, že dojde k obojímu. S rozvojem také automobilového průmyslu a potřeb jejich subdodavatelů dochází už nyní a v minulosti také docházelo k upravování a zdokonalování tradičních technologií pro tyto aplikace s ohledem na určitý omezený technologický rozsah. Tím mám na mysli, že není potřeba vyrábět stroj, který umí zároveň řezat a svářet, když potřebujeme rychle, levně a efektivně například dělit výlisky. To znamená z univerzálního stroje vyvinout standardní stroj pro jednu konkrétní aplikaci, kterou v tento okamžik trh poptává a potřebuje. A v neposlední řadě je také nutné sledovat trendy, které se v každé průmyslové oblasti vyvíjejí a uvádějí do života, jako je používání jiných materiálů či technologií. Příkladem uvedu dělení bez oxidační vrstvy ocelových materiálů, dělení pevnostních plechů nebo razantní rozvoj speciálních, na míru tvářených profilů a jejich následné obrábění, např. laserovým paprskem. My opravdu sledujeme oba dva vývojové směry, abychom byli na špičce inovací a měli pro tyto aplikace vhodné technologie.

Martin Volný, Prima Power Central Europe, manažer prodeje

Dalo by se jednoduše odpovědět, že oběma cestami. Tradiční technologie mají své limity, ale vlivem tlaku na cenu jde vývoj především směrem vyššího použití automatizace. Lidská práce je drahá. Velkou budoucnost vidím na poli laserů a jejich možností, což je a zároveň není tradiční technologie. Dále pak evidujeme i zvyšující se trend v poptávce po technologiích kombinujících tradiční tváření a například laser. Vždy je to zákazník a jeho požadavky, co urychluje vývoj a tlačí pokrok dopředu.


Ivan Vorel, Regionální technologický institut, Západočeská univerzita v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník

Domnívám se, že rozhodujícím faktorem pro uplatnění některého z uvedených přístupů bude zejména výše poptávky po těchto materiálech, která bude hybnou silou strategického vývoje technologií v této oblasti. Pokud bude „hlad trhu“ dostatečně velký, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že budou vyvinuty přístupy, které budou kombinovat „know-how“ tradičních technologií s novými myšlenkami alternativních postupů zpracování. Výsledné „hybridní“ technologie by mohly najít své uplatnění, pokud budou finančně zajímavé, efektivní a zároveň jednoduché.

Luboš Jiráček, DK machinery, obchodně-technický manažer

Vzhledem k cenové hladině speciálních tvářecích nástrojů se domnívám, že dojde k unifikaci dílců jak tvarové, tak i materiálové. Tento trend lze již v dnešní době jasně vypozorovat. Pokud se zaměříme na jednotlivé díly v automobilovém průmyslu, je evidentní trend běžné díly aplikovat ve více automobilových koncernech. Postupně bude docházet k tomu, že úzce specializované menší a střední firmy dostanou šanci stát se klíčovými dodavateli velkých koncernů. Samozřejmě to bude spojeno se zvyšováním cenového a termínového tlaku velkých koncernů na tyto subdodavatele, zároveň těmto subjektům bude umožněn prostor pro konzistentní rozvoj.

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 180142
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Servis / Názory
Firmy
Trumpf Praha

Výroba a prodej strojů na zpracování plechu a kovových materiálů. Nabídka technologických vybavení a strojů na svařování laserem.

Číst dál
Prima Power

Tato firma je celosvětovým dodavatelem high-tech laserových strojů a strojů na zpracování plechu. Její produktové portfolio je jedním z nejkomplexnějších v oboru, zahrnuje 2D a 3D laserové stroje pro řezání, svařování a vrtání, děrovací stroje, kombinované systémy děrování + laser a děrování + stříhání, ohraňovací lisy, ohýbací centra a flexibilní výrobní systémy (FMS). Prima Power je strojírenská obchodní jednotka společnosti Prima Industrie, skupiny s více než 1 700 zaměstnanci po celém světě, výrobními závody v Itálii, Finsku, USA a Číně a prodejní a servisní sítí ve více než 80 zemích světa.

Číst dál
Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) poskytuje vzdělání na devíti fakultách v Plzni, z nichž dvě působí rovněž v Chebu. Její součástí jsou také dva vysokoškolské ústavy. ZČU vyrostla na tradici technických oborů, které postupně doplnily obory humanitní, ekonomické, umělecké a zdravotnické. Pestré zaměření fakult a zároveň jejich blízkost tak univerzitě poskytuje podmínky pro rozvoj interdisciplinárních studijních programů.
V akademickém roce 2021/22 studovalo na ZČU v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech celkem 11 800 studentů.
Úspěchy na poli vědy a výzkumu univerzitě přinášejí její výzkumná centra – Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd, Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní a výzkumné centrum RICE Fakulty elektrotechnické.
V roce 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství Západočeské univerzitě institucionální akreditaci, která jí umožňuje autonomně schvalovat studijní programy. Osm součástí ZČU je nositelem známky HR Award, kterou uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu. V akademickém roce 2021/22 oslavila ZČU 30. výročí existence.

Číst dál
Související články
Roste poptávka po automatizovaných linkách

Kosmopolitní společnost Prima Power se specializuje zejména na stroje a technologie pro zpracování plechů s velkým zaměřením na automatizaci. Firma je v České republice etablovaná již patnáct let. Od roku 2017 přibylo k servisnímu středisku v Jihlavě také obchodní zastoupení, jehož vedoucím je Martin Volný. V následujícím rozhovoru popisuje, jak společnost Prima Power na vzdory situaci velmi dobře ustála loňský rok nebo jak v regionu střední a východní Evropy roste zájem o automatizovaná řešení celých výrobních linek na zpracování plechů.

Využití rozšířené reality v průmyslu

Augmeted Reality (AR) neboli rozšířená realita je označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty, v našem případě jde tedy o propojení digitálních informací se skutečným světem strojů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Lehké konstrukce karoserií osobních automobilů

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby pohonných hmot a emisní limity vytvářejí soustavný tlak na snižování hmotnosti karoserií. Druhou alternativou, která se nadále rozvíjí, je rozšířené nasazení alternativních hybridních pohonů automobilů, zejména kombinace spalovacích motorů s elektropohony. Nedodržení emisních limitů osobních automobilů 95 g/100 km by mělo být od roku 2020 navíc finančně postihováno. Jak ukazují aktuální problémy koncernů Volkswagen Group a Citroen, je tato problematika rozšířena ještě o NOx. Je však zřejmé, že se to týká prakticky všech výrobců osobních i nákladních vozů. Tato problematika je zásadní s ohledem na vyráběné množství. V konstrukci letadel, raket a vesmírné techniky je řada nových výrobních technologií již delší dobu používána. Je to nejenom otázka vhodných materiálů, jejich dostupnosti a možností použitých výrobních technologií. V souvislosti s lehkými konstrukcemi všechny tyto oblasti stojí před dlouhodobým a zásadním rozvojem.

Automatizovaná výroba dílenského nábytku

Rodinný podnik Polak cz má bohatou historii v oblasti zpracování plechů. Od dob výstředníkových lisů, na kterých společnost začínala, se toho mnoho změnilo. Jednatel a zakladatel společnosti Petr Polák si pochvaluje velký progres v technologiích zpracování plechů i v automatizaci. I přes nízký stav zaměstnanců díky automatizaci a vysokým výkonům strojů Trumpf si může dovolit dále rozšiřovat výrobu.

Servis a služby jsou klíčem k lepší produktivitě

Ve společnosti Prima Power věříme v dlouhodobé vztahy se svými partnery a jsme toho názoru, že skutečný produkt, který zákazníkům dodáváme, není pouze samotné strojní zařízení, ale také výrobní kapacita, jíž lze prostřednictvím našich výrobků a technologií dosáhnout. Proto nabízíme inovativní podpůrné služby, které diagnostikují a řeší problémy rychleji a efektivněji, včetně prediktivní asistence, vzdáleného monitorování a asistence pomocí rozšířené reality.

Nová éra laserového 2D řezání

Řada 2D laserových strojů Prima Power byla rozšířena o nový produkt Laser Genius+, který byl podle slov Martina Volného, obchodního manažera společnosti Prima Power pro střední a východní Evropu, navržen a vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám neustále se vyvíjejícího trhu a stanovil nové standardy v rychlosti, spolehlivosti a přesnosti.

Vyrobí všechno, co si lze představit

Aditivní výroba dramaticky zkracuje cestu od nápadu k jeho fyzické realizaci. Jinými slovy umožňuje velmi rychle vyrobit prototyp, malou dávku vysoce přesných a složitých dílů, náhradní díly, opravit součástky nebo potáhnout součástky vrstvou kovu. Tato technologie nabízí nekonečné možnosti a umožňuje převést i zdánlivě nereálné představy do nového efektivního podnikání.

Ucelená řada pro aditivní výrobu z kovu

Prima Additive, specializovaná divize globální skupiny Prima Industrie Group, nabízí komplexní řadu strojních řešení pro aditivní výrobu z kovu s technologiemi Powder Bed Fusion a Laser Metal Deposition. Tato zařízení čerpají z dlouholetých zkušeností skupiny v oblasti výroby laserových řezacích a svařovacích strojů pro průmyslové aplikace.

Co jsme nemohli předvést na MSV

Vzhledem k nepříznivé globální situaci, kdy byly zrušeny prakticky všechny výstavy a veletrhy rádi bychom alespoň touto formou představit tři výkonné a inteligentní stroje pro zpracování plechu Prima Power, které měly být předvedeny v Brně na MSV 2020.

Blíže zákazníkům s novou streamovací platformou

Prima Industrie představila novou streamovací platformu Prima @ Home, jejímž cílem je nabídnout akce, dema, webináře, prezentace, kurzy a být blízko svým zákazníkům po celém světě.

Nový stroj pro laserový 3D tisk kovů

Na specializovaném veletrhu Formnext ve Frankfurtu nad Mohanem, zaměřující se výhradně na systémy aditivní výroby, představila firma Trumpf nový stroj pro laserový 3D tisk kovů - TruPrint 2000. Univerzální stroj TruPrint 2000 vyniká několika technologickými novinkami a jeho koncepce je uzpůsobena zejména pro precizní a choulostivé produkty zdravotnického průmyslu a stomatologie. Nicméně firma již nyní deklaruje, že stroj má výhody i pro použití v automotive, leteckém a strojírenském průmyslu nebo pro výrobu nástrojů a forem, protože standardně zvládne zpracovávat všechny typy materiálů od ocelí a nerezu, přes hliníkové, titanové, niklové slitiny až po chrom kobalt a slitiny mědi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit