Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V únorovém vydání jsme zástupcům společností činných v oboru zpracování plechů a profilů položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Technologie zpracování plechů a profilů se pod tlakem převážně automobilového průmyslu neustále vyvíjí, zvláště pak v oblasti zpracování těžkotvářitelných a kompozitních materiálů nebo tvarově složitých dílů. Povedou tyto skutečnosti podle vás k dalšímu zdokonalování tradičních technologií, anebo spíše k hledání alternativních způsobů zpracování takovýchto materiálů a dílů?

Reklama
Reklama


Roman Haltuf, Trumpf Praha, jednatel společnosti

Já bych řekl, že dojde k obojímu. S rozvojem také automobilového průmyslu a potřeb jejich subdodavatelů dochází už nyní a v minulosti také docházelo k upravování a zdokonalování tradičních technologií pro tyto aplikace s ohledem na určitý omezený technologický rozsah. Tím mám na mysli, že není potřeba vyrábět stroj, který umí zároveň řezat a svářet, když potřebujeme rychle, levně a efektivně například dělit výlisky. To znamená z univerzálního stroje vyvinout standardní stroj pro jednu konkrétní aplikaci, kterou v tento okamžik trh poptává a potřebuje. A v neposlední řadě je také nutné sledovat trendy, které se v každé průmyslové oblasti vyvíjejí a uvádějí do života, jako je používání jiných materiálů či technologií. Příkladem uvedu dělení bez oxidační vrstvy ocelových materiálů, dělení pevnostních plechů nebo razantní rozvoj speciálních, na míru tvářených profilů a jejich následné obrábění, např. laserovým paprskem. My opravdu sledujeme oba dva vývojové směry, abychom byli na špičce inovací a měli pro tyto aplikace vhodné technologie.

Martin Volný, Prima Power Central Europe, manažer prodeje

Dalo by se jednoduše odpovědět, že oběma cestami. Tradiční technologie mají své limity, ale vlivem tlaku na cenu jde vývoj především směrem vyššího použití automatizace. Lidská práce je drahá. Velkou budoucnost vidím na poli laserů a jejich možností, což je a zároveň není tradiční technologie. Dále pak evidujeme i zvyšující se trend v poptávce po technologiích kombinujících tradiční tváření a například laser. Vždy je to zákazník a jeho požadavky, co urychluje vývoj a tlačí pokrok dopředu.


Ivan Vorel, Regionální technologický institut, Západočeská univerzita v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník

Domnívám se, že rozhodujícím faktorem pro uplatnění některého z uvedených přístupů bude zejména výše poptávky po těchto materiálech, která bude hybnou silou strategického vývoje technologií v této oblasti. Pokud bude „hlad trhu“ dostatečně velký, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že budou vyvinuty přístupy, které budou kombinovat „know-how“ tradičních technologií s novými myšlenkami alternativních postupů zpracování. Výsledné „hybridní“ technologie by mohly najít své uplatnění, pokud budou finančně zajímavé, efektivní a zároveň jednoduché.

Luboš Jiráček, DK machinery, obchodně-technický manažer

Vzhledem k cenové hladině speciálních tvářecích nástrojů se domnívám, že dojde k unifikaci dílců jak tvarové, tak i materiálové. Tento trend lze již v dnešní době jasně vypozorovat. Pokud se zaměříme na jednotlivé díly v automobilovém průmyslu, je evidentní trend běžné díly aplikovat ve více automobilových koncernech. Postupně bude docházet k tomu, že úzce specializované menší a střední firmy dostanou šanci stát se klíčovými dodavateli velkých koncernů. Samozřejmě to bude spojeno se zvyšováním cenového a termínového tlaku velkých koncernů na tyto subdodavatele, zároveň těmto subjektům bude umožněn prostor pro konzistentní rozvoj.

Martin Kaván, Hiwin, vedoucí vývoje laserových řezacích strojů značky FeiCut

My jsme jednoznačně vsadili na řezání laserem. Naše řezací CNC fiber lasery FeiCut zajišťují přesnější a účinnější řez, vyšší výkon, spolehlivost a nižší spotřebu energie. Důležitou podmínkou je i přesné polohování. Proto jsme zvolili lineární motory Hiwin, které zajišťují vyšší rychlost i požadovanou přesnost a které mají také dostatečnou rezervu ve výkonu. Plech i ocelové profily budou i nadále stěžejním materiálem ve strojírenství, tedy i automobilovém průmyslu.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Související články
Lehké konstrukce karoserií osobních automobilů

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby pohonných hmot a emisní limity vytvářejí soustavný tlak na snižování hmotnosti karoserií. Druhou alternativou, která se nadále rozvíjí, je rozšířené nasazení alternativních hybridních pohonů automobilů, zejména kombinace spalovacích motorů s elektropohony. Nedodržení emisních limitů osobních automobilů 95 g/100 km by mělo být od roku 2020 navíc finančně postihováno. Jak ukazují aktuální problémy koncernů Volkswagen Group a Citroen, je tato problematika rozšířena ještě o NOx. Je však zřejmé, že se to týká prakticky všech výrobců osobních i nákladních vozů. Tato problematika je zásadní s ohledem na vyráběné množství. V konstrukci letadel, raket a vesmírné techniky je řada nových výrobních technologií již delší dobu používána. Je to nejenom otázka vhodných materiálů, jejich dostupnosti a možností použitých výrobních technologií. V souvislosti s lehkými konstrukcemi všechny tyto oblasti stojí před dlouhodobým a zásadním rozvojem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

MSV ve znamení svařování i zpracování plechů

Na letošním MSV v Brně se setkají i výrobci špičkových zařízení pro svařování a strojů pro zpravování plechů. Na naše otázky odpovídají Taťána Malá, jednatelka společnosti JC-Metal, a Jaroslav Pavlů, majitel firmy Presstechnik.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit