Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra.

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se v hlavním tématu věnujeme oblasti výrobních strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců obráběcích strojů.

Poptávka po automatizovaných pracovištích roste, což je to do jisté míry důsledek nedostatku kvalifikované pracovní síly. Jaké trendy v automatizaci zaznamenáváte u svých zákazníků? Nabízí vaše společnost automatizovaná řešení? V jaké podobě? Vlastní řešení, spolupráci s automatizační firmou, nebo outsourcing?

Reklama
Reklama

Vojtěch Frkal, technický ředitel, Toshulin

Řekne-li se automatizace v souvislosti s obráběcími stroji, mluví se zpravidla o automatické manipulaci s obrobky. V této oblasti pozoruji velmi dynamický vývoj. Obráběcí stroje vyráběné společností Toshulin nacházejí uplatnění hlavně v kusové nebo malosériové výrobě. Ve většině případů se navíc jedná o obrábění poměrně rozměrných a těžkých dílů. Z toho důvodu požadují naši zákazníci automatizaci pouze výjimečně. I na tyto požadavky však umíme pozitivně reagovat a nabízíme stroje vybavené automatizační technikou od renomovaných dodavatelů. V příštích týdnech budeme například instalovat dva stroje, které budou integrovány do plně automatizované výrobní linky. V tomto případě budou řídicí systémy strojů komunikovat s nadřazeným systémem a logistiku obrobků bude zajišťovat centrální manipulátor.

Jiří Macháček, jednatel, Stroje JMK

Problematiku automatizace pracovišť řešíme s našimi zákazníky již více jak 15 let. V posledních letech začalo být toto téma aktuální i u našich zákazníků v oblasti výroby nástrojů a vstřikovacích forem a bylo realizováno několik zajímavých projektů. Naše firma spolupracuje s výrobci strojů v oblasti HSC frézování (Röders) a elektroerozivního hloubení (Zimmer & Kreim), které nabízí komplexní hardwarové i softwarové řešení automatizace výrobního procesu zahrnujícího všechny operace – frézování elektrod a ocelových vložek, elektroerozivní hloubení, praní obrobků i měření kvality. Takto automatizované pracoviště pak umožňuje využití strojů až 22 hodin denně s jednosměnnou obsluhou. To je jediná cesta, jak vyřešit problémy s kvalifikovanými pracovníky a zároveň cenově držet krok s konkurencí.

Vladimír Tejček, obchodní ředitel, Strojírna Tyc

Nosnými produkty naší společnosti jsou obráběcí centra s velkými rozjezdy, určená pro zákazníky, kteří opracovávají rozměrné obrobky. U takovéhoto typu výroby se automatická manipulace a automatizace procesu zpravidla nepředpokládají. Nicméně i na podobné podněty zákazníků umíme reagovat. Například pro automatizované vyrovnávání velkých obrobků byl vyvinut systém upínání a vyrovnávání velkých dílců spolu s RCMT na ČVUT v Praze. Pro naše stroje předpokládáme i v budoucnu potřebu kvalifikovaného operátora, ale pokud přijde zajímavý projekt, jsme schopni nabídnout komplexní řešení automatizace ve spolupráci s externí firmou.

Michal Kovář, ředitel jakosti a softwarových aplikací, Trimill

Když odhlédneme od aspektu, že manuální a stereotypní práce v průmyslu přestává být dnes pro mladé lidi atraktivní, což způsobuje recesi lidských zdrojů, zůstává zde daleko hlubší problém, a tím je samotný lidský faktor. CNC obrábění kovů se již dávno přesunulo do oblasti, jež je obyčejnému člověku skryta. Naše rozlišovací schopnosti nedovolí, abychom bez podpory sofistikované techniky mohli posuzovat či pozitivně ovlivňovat kvalitu výrobku v oblasti mikrosvěta. Stejně tak v organizované struktuře výroby s vysokými nároky na produktivitu se lidský faktor stává největším činitelem rizik. Proto naši vývojoví pracovníci hledají alternativní řešení, jak udržet trend zvyšující kvality, spolehlivosti a výkonnosti výroby. U obráběcích strojů jsou to především manipulační jednotky řízené signálem GPS a propojené s paletizačními systémy výměn obrobků nebo robotické podavače nástrojů s RFID technologií – to vše propojené průmyslovou sběrnicí s vyspělou digitální komunikací.

Miloš Holakovský, obchodní ředitel, TOS VarnsdorfV oblasti našich velkých horizontálních a portálových strojů zaznamenáváme poptávky po dílčích prvcích automatizace. Mezi ten nejzákladnější a nejrozšířenější řadíme automatickou výměnu nástrojů. Téměř každý stroj je už dnes tímto prvkem automatizace vybaven. Jakousi nadstavbou bývá automatická výměna technologického příslušenství a automatická výměna palet. V letošním roce jsme řešili pro nás nejrozsáhlejší automatizované pracoviště, kde jsme propojili šestnáct strojů automatickou linkou pro výměnu obrobků na paletách z centrálního skladu. Výměna nástrojů je zajištěna z centrálního skladu nástrojů pomocí manipulační dráhy, po níž se pohybuje robot a zajišťuje výměnu do všech strojů v lince. Čištění chladicí kapaliny je rovněž řešeno automaticky pro všechny stroje na jednom místě. Pro tyto prvky automatizace máme vlastní řešení nebo spolupracujeme se zahraničními renomovanými firmami.

Jaroslav Pazucha, ředitel, GF Machining SolutionsVnímáme stále se zvyšující poptávku po automatizačních řešeních vlastních produktů zejména na českém trhu, a to jak z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly, tak i z důvodu neustálé potřeby zvyšování produktivity a celkového, efektivního využití technologií na straně zákazníka. S tím taktéž souvisí nabídka digitálních služeb a možnost okamžité vzdálené diagnostiky a nabízené podpory v co nejkratším čase.

Velkou výhodou naší společnosti je nejen nabídka širokého portfolia vlastních technologií (EDM, frézovací stroje, lasery, 3D tiskárny, digitalizace procesu), ale také dodávky vlastní automatizace, čímž jsme schopni zákazníkovi nabídnout kompletní řešení na klíč se vstupem jediného partnera. Takto můžeme automatizovat veškeré vlastní technologie, případně připravit výrobní linku sestávající z více technologií, nejen vlastní značky.

Pavel Němeček, obchodní zástupce, Maschinenfabrik Berthold HermlePoptávka po automatizaci u našich zákazníků roste a požadavky na ni se zvyšují. Důvodem je možnost maximálního využití strojního času, možnost bezobslužného provozu, např. při noční směně, ale i možnost flexibilního plánování zakázek podle náročnosti a priorit. Hermle nabízí několik vlastních řešení automatizace – systém HS flex, který umožňuje flexibilní osazení zásobníku palet v rozmezí 6 až 50 kusů, dále kompaktní robotický systém, umožňující měnit polotovary, palety i speciální nástroje ve vřetenu. Jedná se vždy o řešení na klíč naší 100% dceřiné společnosti Hermle-Leibinger Systemtechnik. Pro zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity Hermle nabízí i četná vlastní softwarová řešení, jako např. digitální modul HACS na řízení zakázek a modul HIMS na monitorování procesů včetně plánování údržby stroje.

Jan Andrýs, ředitel divize MAS Automation, Kovosvit MAS Machine ToolsV Kovosvitu MAS nabízíme automatizovaná řešení již několik let prostřednictvím autonomní divize MAS Automation s ročním obratem několika desítek milionů korun. O naše řešení, která nabízíme v široké škále možností od jednoduché integrace robota s obráběcím strojem až po složité výrobní linky, je na trhu velký zájem a vyřizujeme několik poptávek týdně. Výhodou MAS Automation je vlastní software MADAM, jehož prostřednictvím jsou výrobní linky řízeny. Aktuálním trendem je, že se na nás v posledních měsících s poptávkami nově obracejí i menší společnosti, které také řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nás ale těší, že se k nám zákazníci vracejí. Například pro společnost JULI Motorenwerk budeme v příštím roce realizovat již třetí zakázku.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR - Stroje pro chytrý textil

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Výborný ekonomický rok a inovované brusky

Švýcarská firma Fritz Studer, jeden z lídrů v konstrukci a výrobě brusek, pořádal ve dnech 13. - 15. března tiskovou konferenci. Na této tiskové konferenci zástupci firmy zhodnotili rok 2018 z hlediska prodeje a příjmů a zároveň proběhlo první představení inovovaných brusek S31 a S33. Výjimečností celé akce bylo to, že neprobíhala tradičně v místě sídla firmy, tj. v Thunu, ale na rozhraní kantonů Graubunden a St. Galen. Akce se zúčastnilo na šedesát novinářů v celého světa.

Open House Pfronten 2019

Počátek roku přinesl jednu z tradičních akcí světa obráběčů a obrábění - Open House v závodě Deckel Maho Pfronten společnosti DMG Mori. Mezi sedmi desítkami vystavených strojů bylo možné spatřit dvě světové premiéry i novinku z oblasti kovového 3D tisku. Hlavním letošním tématem ale byla digitalizace a automatizace.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit