Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra.

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se v hlavním tématu věnujeme oblasti výrobních strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců obráběcích strojů.

Poptávka po automatizovaných pracovištích roste, což je to do jisté míry důsledek nedostatku kvalifikované pracovní síly. Jaké trendy v automatizaci zaznamenáváte u svých zákazníků? Nabízí vaše společnost automatizovaná řešení? V jaké podobě? Vlastní řešení, spolupráci s automatizační firmou, nebo outsourcing?

Reklama
Reklama

Vojtěch Frkal, technický ředitel, Toshulin

Řekne-li se automatizace v souvislosti s obráběcími stroji, mluví se zpravidla o automatické manipulaci s obrobky. V této oblasti pozoruji velmi dynamický vývoj. Obráběcí stroje vyráběné společností Toshulin nacházejí uplatnění hlavně v kusové nebo malosériové výrobě. Ve většině případů se navíc jedná o obrábění poměrně rozměrných a těžkých dílů. Z toho důvodu požadují naši zákazníci automatizaci pouze výjimečně. I na tyto požadavky však umíme pozitivně reagovat a nabízíme stroje vybavené automatizační technikou od renomovaných dodavatelů. V příštích týdnech budeme například instalovat dva stroje, které budou integrovány do plně automatizované výrobní linky. V tomto případě budou řídicí systémy strojů komunikovat s nadřazeným systémem a logistiku obrobků bude zajišťovat centrální manipulátor.

Jiří Macháček, jednatel, Stroje JMK

Problematiku automatizace pracovišť řešíme s našimi zákazníky již více jak 15 let. V posledních letech začalo být toto téma aktuální i u našich zákazníků v oblasti výroby nástrojů a vstřikovacích forem a bylo realizováno několik zajímavých projektů. Naše firma spolupracuje s výrobci strojů v oblasti HSC frézování (Röders) a elektroerozivního hloubení (Zimmer & Kreim), které nabízí komplexní hardwarové i softwarové řešení automatizace výrobního procesu zahrnujícího všechny operace – frézování elektrod a ocelových vložek, elektroerozivní hloubení, praní obrobků i měření kvality. Takto automatizované pracoviště pak umožňuje využití strojů až 22 hodin denně s jednosměnnou obsluhou. To je jediná cesta, jak vyřešit problémy s kvalifikovanými pracovníky a zároveň cenově držet krok s konkurencí.

Vladimír Tejček, obchodní ředitel, Strojírna Tyc

Nosnými produkty naší společnosti jsou obráběcí centra s velkými rozjezdy, určená pro zákazníky, kteří opracovávají rozměrné obrobky. U takovéhoto typu výroby se automatická manipulace a automatizace procesu zpravidla nepředpokládají. Nicméně i na podobné podněty zákazníků umíme reagovat. Například pro automatizované vyrovnávání velkých obrobků byl vyvinut systém upínání a vyrovnávání velkých dílců spolu s RCMT na ČVUT v Praze. Pro naše stroje předpokládáme i v budoucnu potřebu kvalifikovaného operátora, ale pokud přijde zajímavý projekt, jsme schopni nabídnout komplexní řešení automatizace ve spolupráci s externí firmou.

Michal Kovář, ředitel jakosti a softwarových aplikací, Trimill

Když odhlédneme od aspektu, že manuální a stereotypní práce v průmyslu přestává být dnes pro mladé lidi atraktivní, což způsobuje recesi lidských zdrojů, zůstává zde daleko hlubší problém, a tím je samotný lidský faktor. CNC obrábění kovů se již dávno přesunulo do oblasti, jež je obyčejnému člověku skryta. Naše rozlišovací schopnosti nedovolí, abychom bez podpory sofistikované techniky mohli posuzovat či pozitivně ovlivňovat kvalitu výrobku v oblasti mikrosvěta. Stejně tak v organizované struktuře výroby s vysokými nároky na produktivitu se lidský faktor stává největším činitelem rizik. Proto naši vývojoví pracovníci hledají alternativní řešení, jak udržet trend zvyšující kvality, spolehlivosti a výkonnosti výroby. U obráběcích strojů jsou to především manipulační jednotky řízené signálem GPS a propojené s paletizačními systémy výměn obrobků nebo robotické podavače nástrojů s RFID technologií – to vše propojené průmyslovou sběrnicí s vyspělou digitální komunikací.

Miloš Holakovský, obchodní ředitel, TOS VarnsdorfV oblasti našich velkých horizontálních a portálových strojů zaznamenáváme poptávky po dílčích prvcích automatizace. Mezi ten nejzákladnější a nejrozšířenější řadíme automatickou výměnu nástrojů. Téměř každý stroj je už dnes tímto prvkem automatizace vybaven. Jakousi nadstavbou bývá automatická výměna technologického příslušenství a automatická výměna palet. V letošním roce jsme řešili pro nás nejrozsáhlejší automatizované pracoviště, kde jsme propojili šestnáct strojů automatickou linkou pro výměnu obrobků na paletách z centrálního skladu. Výměna nástrojů je zajištěna z centrálního skladu nástrojů pomocí manipulační dráhy, po níž se pohybuje robot a zajišťuje výměnu do všech strojů v lince. Čištění chladicí kapaliny je rovněž řešeno automaticky pro všechny stroje na jednom místě. Pro tyto prvky automatizace máme vlastní řešení nebo spolupracujeme se zahraničními renomovanými firmami.

Jaroslav Pazucha, ředitel, GF Machining SolutionsVnímáme stále se zvyšující poptávku po automatizačních řešeních vlastních produktů zejména na českém trhu, a to jak z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly, tak i z důvodu neustálé potřeby zvyšování produktivity a celkového, efektivního využití technologií na straně zákazníka. S tím taktéž souvisí nabídka digitálních služeb a možnost okamžité vzdálené diagnostiky a nabízené podpory v co nejkratším čase.

Velkou výhodou naší společnosti je nejen nabídka širokého portfolia vlastních technologií (EDM, frézovací stroje, lasery, 3D tiskárny, digitalizace procesu), ale také dodávky vlastní automatizace, čímž jsme schopni zákazníkovi nabídnout kompletní řešení na klíč se vstupem jediného partnera. Takto můžeme automatizovat veškeré vlastní technologie, případně připravit výrobní linku sestávající z více technologií, nejen vlastní značky.

Pavel Němeček, obchodní zástupce, Maschinenfabrik Berthold HermlePoptávka po automatizaci u našich zákazníků roste a požadavky na ni se zvyšují. Důvodem je možnost maximálního využití strojního času, možnost bezobslužného provozu, např. při noční směně, ale i možnost flexibilního plánování zakázek podle náročnosti a priorit. Hermle nabízí několik vlastních řešení automatizace – systém HS flex, který umožňuje flexibilní osazení zásobníku palet v rozmezí 6 až 50 kusů, dále kompaktní robotický systém, umožňující měnit polotovary, palety i speciální nástroje ve vřetenu. Jedná se vždy o řešení na klíč naší 100% dceřiné společnosti Hermle-Leibinger Systemtechnik. Pro zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity Hermle nabízí i četná vlastní softwarová řešení, jako např. digitální modul HACS na řízení zakázek a modul HIMS na monitorování procesů včetně plánování údržby stroje.

Jan Andrýs, ředitel divize MAS Automation, Kovosvit MAS Machine ToolsV Kovosvitu MAS nabízíme automatizovaná řešení již několik let prostřednictvím autonomní divize MAS Automation s ročním obratem několika desítek milionů korun. O naše řešení, která nabízíme v široké škále možností od jednoduché integrace robota s obráběcím strojem až po složité výrobní linky, je na trhu velký zájem a vyřizujeme několik poptávek týdně. Výhodou MAS Automation je vlastní software MADAM, jehož prostřednictvím jsou výrobní linky řízeny. Aktuálním trendem je, že se na nás v posledních měsících s poptávkami nově obracejí i menší společnosti, které také řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nás ale těší, že se k nám zákazníci vracejí. Například pro společnost JULI Motorenwerk budeme v příštím roce realizovat již třetí zakázku.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit