Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra.

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se v hlavním tématu věnujeme oblasti výrobních strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců obráběcích strojů.

Poptávka po automatizovaných pracovištích roste, což je to do jisté míry důsledek nedostatku kvalifikované pracovní síly. Jaké trendy v automatizaci zaznamenáváte u svých zákazníků? Nabízí vaše společnost automatizovaná řešení? V jaké podobě? Vlastní řešení, spolupráci s automatizační firmou, nebo outsourcing?

Reklama
Reklama
Reklama

Vojtěch Frkal, technický ředitel, Toshulin

Řekne-li se automatizace v souvislosti s obráběcími stroji, mluví se zpravidla o automatické manipulaci s obrobky. V této oblasti pozoruji velmi dynamický vývoj. Obráběcí stroje vyráběné společností Toshulin nacházejí uplatnění hlavně v kusové nebo malosériové výrobě. Ve většině případů se navíc jedná o obrábění poměrně rozměrných a těžkých dílů. Z toho důvodu požadují naši zákazníci automatizaci pouze výjimečně. I na tyto požadavky však umíme pozitivně reagovat a nabízíme stroje vybavené automatizační technikou od renomovaných dodavatelů. V příštích týdnech budeme například instalovat dva stroje, které budou integrovány do plně automatizované výrobní linky. V tomto případě budou řídicí systémy strojů komunikovat s nadřazeným systémem a logistiku obrobků bude zajišťovat centrální manipulátor.

Jiří Macháček, jednatel, Stroje JMK

Problematiku automatizace pracovišť řešíme s našimi zákazníky již více jak 15 let. V posledních letech začalo být toto téma aktuální i u našich zákazníků v oblasti výroby nástrojů a vstřikovacích forem a bylo realizováno několik zajímavých projektů. Naše firma spolupracuje s výrobci strojů v oblasti HSC frézování (Röders) a elektroerozivního hloubení (Zimmer & Kreim), které nabízí komplexní hardwarové i softwarové řešení automatizace výrobního procesu zahrnujícího všechny operace – frézování elektrod a ocelových vložek, elektroerozivní hloubení, praní obrobků i měření kvality. Takto automatizované pracoviště pak umožňuje využití strojů až 22 hodin denně s jednosměnnou obsluhou. To je jediná cesta, jak vyřešit problémy s kvalifikovanými pracovníky a zároveň cenově držet krok s konkurencí.

Vladimír Tejček, obchodní ředitel, Strojírna Tyc

Nosnými produkty naší společnosti jsou obráběcí centra s velkými rozjezdy, určená pro zákazníky, kteří opracovávají rozměrné obrobky. U takovéhoto typu výroby se automatická manipulace a automatizace procesu zpravidla nepředpokládají. Nicméně i na podobné podněty zákazníků umíme reagovat. Například pro automatizované vyrovnávání velkých obrobků byl vyvinut systém upínání a vyrovnávání velkých dílců spolu s RCMT na ČVUT v Praze. Pro naše stroje předpokládáme i v budoucnu potřebu kvalifikovaného operátora, ale pokud přijde zajímavý projekt, jsme schopni nabídnout komplexní řešení automatizace ve spolupráci s externí firmou.

Michal Kovář, ředitel jakosti a softwarových aplikací, Trimill

Když odhlédneme od aspektu, že manuální a stereotypní práce v průmyslu přestává být dnes pro mladé lidi atraktivní, což způsobuje recesi lidských zdrojů, zůstává zde daleko hlubší problém, a tím je samotný lidský faktor. CNC obrábění kovů se již dávno přesunulo do oblasti, jež je obyčejnému člověku skryta. Naše rozlišovací schopnosti nedovolí, abychom bez podpory sofistikované techniky mohli posuzovat či pozitivně ovlivňovat kvalitu výrobku v oblasti mikrosvěta. Stejně tak v organizované struktuře výroby s vysokými nároky na produktivitu se lidský faktor stává největším činitelem rizik. Proto naši vývojoví pracovníci hledají alternativní řešení, jak udržet trend zvyšující kvality, spolehlivosti a výkonnosti výroby. U obráběcích strojů jsou to především manipulační jednotky řízené signálem GPS a propojené s paletizačními systémy výměn obrobků nebo robotické podavače nástrojů s RFID technologií – to vše propojené průmyslovou sběrnicí s vyspělou digitální komunikací.

Miloš Holakovský, obchodní ředitel, TOS Varnsdorf

V oblasti našich velkých horizontálních a portálových strojů zaznamenáváme poptávky po dílčích prvcích automatizace. Mezi ten nejzákladnější a nejrozšířenější řadíme automatickou výměnu nástrojů. Téměř každý stroj je už dnes tímto prvkem automatizace vybaven. Jakousi nadstavbou bývá automatická výměna technologického příslušenství a automatická výměna palet. V letošním roce jsme řešili pro nás nejrozsáhlejší automatizované pracoviště, kde jsme propojili šestnáct strojů automatickou linkou pro výměnu obrobků na paletách z centrálního skladu. Výměna nástrojů je zajištěna z centrálního skladu nástrojů pomocí manipulační dráhy, po níž se pohybuje robot a zajišťuje výměnu do všech strojů v lince. Čištění chladicí kapaliny je rovněž řešeno automaticky pro všechny stroje na jednom místě. Pro tyto prvky automatizace máme vlastní řešení nebo spolupracujeme se zahraničními renomovanými firmami.

Jaroslav Pazucha, ředitel, GF Machining Solutions

Vnímáme stále se zvyšující poptávku po automatizačních řešeních vlastních produktů zejména na českém trhu, a to jak z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly, tak i z důvodu neustálé potřeby zvyšování produktivity a celkového, efektivního využití technologií na straně zákazníka. S tím taktéž souvisí nabídka digitálních služeb a možnost okamžité vzdálené diagnostiky a nabízené podpory v co nejkratším čase.

Velkou výhodou naší společnosti je nejen nabídka širokého portfolia vlastních technologií (EDM, frézovací stroje, lasery, 3D tiskárny, digitalizace procesu), ale také dodávky vlastní automatizace, čímž jsme schopni zákazníkovi nabídnout kompletní řešení na klíč se vstupem jediného partnera. Takto můžeme automatizovat veškeré vlastní technologie, případně připravit výrobní linku sestávající z více technologií, nejen vlastní značky.

Pavel Němeček, obchodní zástupce, Maschinenfabrik Berthold Hermle

Poptávka po automatizaci u našich zákazníků roste a požadavky na ni se zvyšují. Důvodem je možnost maximálního využití strojního času, možnost bezobslužného provozu, např. při noční směně, ale i možnost flexibilního plánování zakázek podle náročnosti a priorit. Hermle nabízí několik vlastních řešení automatizace – systém HS flex, který umožňuje flexibilní osazení zásobníku palet v rozmezí 6 až 50 kusů, dále kompaktní robotický systém, umožňující měnit polotovary, palety i speciální nástroje ve vřetenu. Jedná se vždy o řešení na klíč naší 100% dceřiné společnosti Hermle-Leibinger Systemtechnik. Pro zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity Hermle nabízí i četná vlastní softwarová řešení, jako např. digitální modul HACS na řízení zakázek a modul HIMS na monitorování procesů včetně plánování údržby stroje.

Jan Andrýs, ředitel divize MAS Automation, Kovosvit MAS Machine Tools

V Kovosvitu MAS nabízíme automatizovaná řešení již několik let prostřednictvím autonomní divize MAS Automation s ročním obratem několika desítek milionů korun. O naše řešení, která nabízíme v široké škále možností od jednoduché integrace robota s obráběcím strojem až po složité výrobní linky, je na trhu velký zájem a vyřizujeme několik poptávek týdně. Výhodou MAS Automation je vlastní software MADAM, jehož prostřednictvím jsou výrobní linky řízeny. Aktuálním trendem je, že se na nás v posledních měsících s poptávkami nově obracejí i menší společnosti, které také řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nás ale těší, že se k nám zákazníci vracejí. Například pro společnost JULI Motorenwerk budeme v příštím roce realizovat již třetí zakázku.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190620
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Servis / Názory
Firmy
Toshulin

Toshulin je výrobcem technologicky vyspělých multifunkčních CNC obráběcích strojů a soustruhů se svislou osou pro obrábění středních a velkorozměrových dílců. Vysoká míra customizace umožňuje uspokojit specifické požadavky zákazníků a vysoké nároky kladené na dodávané stroje.

Číst dál
Stroje JMK

Kroměřížská firma vznikla v roce 2008 na základě předchozích zkušeností majitele firmy v oblasti prodeje strojů a brzy se etablovala na trhu s nabídkou prodeje strojů i kompletních technologií se zaměřením na dodávku projektů na klíč.
Firma na českém trhu zastupuje řadu německých výrobců strojů, přičemž se specializuje na dvě hlavní oblasti. V oblasti broušení je jejím hlavním partnerem společnost Ulmer Werkzeugschleiftechnik, která vyrábí brusky značky Reinecker. Dále firma dodává přesné brusky na plocho od společností Elb-Schliff Werkzeugmaschinen, Lapmaster Wolters a dalších, polotovary z tvrdokovu od firmy PCG a brusné kotouče od firmy Dr. Müller Diamantmetall. Druhou hlavní oblastí působení jsou stroje na výrobu forem a nástrojů. V tomto oboru společnost Stroje JMK zastupuje například výrobce vysokorychlostních frézek Röders a výrobce strojů na elektroerozivní hloubení Zimmer + Kreim.

Firma klade důraz na budování trvalých a pevných vztahů založených na kvalitní komunikaci mezi dodavatelem a konečným zákazníkem, na technické podpoře před dodáním stroje, ale i na kvalitním poprodejním servisu a poradenství.

Číst dál
Strojírna Tyc

Firma se zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí modernizaci a generální opravy různých strojů. Dále společnost nabízí kapacity v oblasti třískového obrábění, měření dílců a strojů, zakázkovou výrobu celků dle dokumentace zákazníka a další služby v oboru strojírenství.

Číst dál
TOS Varnsdorf

Výroba vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Obráběcí stroje - horizontální frézovací stroje a vodorovné vyvrtávačky. Servis, opravy a dodávky náhradních dílů.

Číst dál
GF Machining Solutions

GF Machining Solutions je jedním z předních světových poskytovatelů kompletních řešení pro výrobce přesných dílů, nástrojů a forem. Portfolio firmy zahrnuje stroje pro frézování, EDM, laserové texturování, laserové mikroobrábění a pro aditivní výrobu. Kromě toho tato divize nabízí vřetena, automatizaci, upínací systémy a digitalizovaná řešení podporovaná bezkonkurenčním zákaznickým servisem a podporou. Díky svým technologiím dosahuje pokroku v energeticky efektivní a čisté výrobě.

Číst dál
Hermle Česká republika

Oficiálním názvem Maschinenfabrik Berthold Hermle je německý výrobce přesných, výkonných pětiosých obráběcích center. Více než 70 let sází Hermle na vynikající výsledky ve frézování. Těchto výsledků dosahují: vlastní architekturou, vlastní strukturou, vlastní prací, vlastním myšlením, vlastním vývojem, vlastní konstrukcí, vlastní montáží, vlastním servisem... Každé zlepšení, změna či optimalizace přináší lepší výsledek, který je přesnější a rychleji k dispozici.

Číst dál
Kovosvit MAS

Vývoj, výroba a prodej kovoobráběcích strojů pro technologie soustružení, frézování a vrtání. Výroba a prodej odlitků ze šedé litiny.

Číst dál
Související články
Flexibilta v obrábění plastů

Rakouská společnost faigle Industrieplast se původně zabývala obchodováním s technickými polotovary, a rozvíjela si tak znalosti materiálového inženýrství. Technologii jejich opracování nikoliv. To se změnilo, když zákazníci začali požadovat zpracování a kompletní díly. Firma nyní na zakázku frézuje ozubená kola, sady těsnění, pouzdra výhybek nebo celé konstrukční celky.

Automatizace pro ziskovost

Švýcarská společnost BWB-Betschart je specialista na povrchové úpravy. K obrábění se firma dostala zhruba před 20 lety v reakci na poptávku po hliníkových komponentech pro výrobu nábytku. Avšak pokles tržeb ve zdejším nábytkářském průmyslu způsobil „revoluci“. Místo výrobců nábytku se na firmu obraceli zákazníci se zájmem o povrchovou úpravu, kterým chyběla kapacita ve vlastním třískovém obrábění. Nábytkářský průmysl dnes již nehraje v jejich portfoliu téměř žádnou roli.

Výrobou strojů krok za krokem

V prvním květnovém týdnu uspořádala společnost Hermle ve svém sídle tradiční čtyřdenní open house. Akce přilákala do malebného německého městečka Gosheim zákazníky z celého světa. Česká a slovenská kancelář Hermle zorganizovala pro více než šedesátku svých klientů návštěvu spojenou s prohlídkou výroby, praktickými ukázkami obrábění, partnerskou výstavou a následnou panelovou diskuzí.

Související články
Soustředit se na jednu věc a dotáhnout ji do konce

"Bylo důležité, aby zaměstnanci uvěřili, že se podnik vydal správným směrem, protože v roce 2016 byl ve velmi těžké pozici," dodává Ing. Libor Kuchař k nelehké situaci po svém nástupu do vedení společnosti Kovosvit MAS v roce 2017. Podle posledních zpráv společnost ustálila soustružnický program a soustředí se na multifunkční obrábění. Jaké jsou vyhlídky na další období? Podaří se společnosti udržet krok s nelehkou konkurencí? Čtěte, jaké jsou plány jihočeského výrobce obráběcích strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizace je základ automatizace

Vysoká variabilita a rozdílné velikosti šarží zapotí nejednoho smluvního výrobce – to však neplatí pro firmu Microart. Tento výrobce přesných dílů provádí hospodárné třískové obrábění s flexibilní kapacitou za pomoci digitálních struktur a automatizovaných pětiosých obráběcích center Hermle.

Komplexní geometrie z grafitu

Společnost TVB sestavuje a prodává grafitové polotovary, frézuje elektrody pro erozivní hloubení a vyrábí pro ně držáky. Při zpracování se tento specialista spoléhá na společnost Hermle: Dvě automatizovaná pětiosá frézovací centra obrábějí porézní materiál, zatímco obrábění kovů má na starosti stroj C 32 U vybavený robotem.

Veletrh obrábění u výrobce strojů

V druhé polovině letošního dubna společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle ve svém sídle opět uspořádala čtyřdenní výstavu Open House. Organizátoři ve švábském městečku Gosheim během akce přivítali 2 500 návštěvníků z 1 100 firem z více než 30 zemí. Mezi hosty bylo také 80 zástupců českých a slovenských firem. Pozvání k návštěvě výrobního závodu tohoto výrobce vertikálních obráběcích center jsme přijali i my.

Reference Made in CZ, část 3: Hopax

Společnost TOS Varnsdorf patří mezi tradiční výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Spolehlivost strojů, jejich výkonnost a technické řešení v sobě nese po generace budované know-how již téměř 120 let. Postupně vám v MM Průmyslovém spektru představujeme partnerství, které mezi tímto výrobcem a jeho tuzemskými zákazníky vzniká a nadále se upevňuje. Dnes se podíváme do Červenky u Litovle, kde sídlí společnost Hopax.

Co funguje, to neměňme

S Pavlem Němečkem, obchodním manažerem společnosti Hermle pro Českou republiku hovoříme o výzvách, které předchozí období do jejich firmy přineslo, o aktivitách na tuzemském trhu a v neposlední řadě o trendech, které jednak mění zákaznické chování, ale zároveň se propisují do konstrukčního přístupu.

Kde se rodí přesná obráběcí centra

Po dvouleté přestávce, vynucené koronavirovou pandemií, mohla společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle letos na konci dubna opět uspořádat tradiční dny otevřených dveří. Na čtyři dny od 26. do 29. dubna otevřela brány svého výrobního závodu v německém Gosheimu. Během akce Hermle Open House 2022 organizátoři přivítali 1 700 návštěvníků ze 700 firem, aby jim ukázali výrobu obráběcích center a představili svoje nejnovější technologie.

S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

Obráběcí stroje připravené na výzvy budoucnosti

Vzhledem k potřebám strojírenského, automobilového a leteckého průmyslu a rovněž charakteru současné výroby existuje velká poptávka po víceúčelových univerzálních obráběcích strojích zaručujících vysokou přesnost obrábění a nízké provozní náklady. Příkladem takových strojů jsou pětiosá frézovací obráběcí centra CNC Mikron MILL P 500 U a Mikron MILL P 800 U (ST) od firmy GF Machining Solutions. Osvědčují se jak při obrábění forem a raznic, tak i v typicky výrobních aplikacích.

V budoucnosti ještě komplexněji

Každý, kdo se odváží kombinovat aditivní výrobu s přesným obráběním, zjevně miluje komplexnost. Společnost Toolcraft využívá obě technologie a dokázala své zákazníky ohromit dosud nevídanými úrovněmi kvality. Důležitou roli zde také hraje promyšlená koncepce strojů Hermle.

Zakázková výroba pružně a efektivně

Automatizovat zakázkovou výrobu? Jde to, ale jen s dobrým programátorem a plánováním. S tím druhým významně pomáhá kontrolní systém HACS, vyvinutý společností Hermle, který řídí paletový výměník HS flex, ale umí toho mnohem více. Přijměte pozvání do malé firmy JHSP z Rychnova u Jablonce nad Nisou, která přestože se věnuje pouze výrobě na zakázku, si letos na jaře pořídila pětiosé obráběcí centrum Hermle C 400 s automatizací HS flex a nemůže si jej vynachválit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit