Témata
Reklama

Soustředit se na jednu věc a dotáhnout ji do konce

"Bylo důležité, aby zaměstnanci uvěřili, že se podnik vydal správným směrem, protože v roce 2016 byl ve velmi těžké pozici," dodává Ing. Libor Kuchař k nelehké situaci po svém nástupu do vedení společnosti Kovosvit MAS v roce 2017. Podle posledních zpráv společnost ustálila soustružnický program a soustředí se na multifunkční obrábění. Jaké jsou vyhlídky na další období? Podaří se společnosti udržet krok s nelehkou konkurencí? Čtěte, jaké jsou plány jihočeského výrobce obráběcích strojů.

Letos slaví společnost Kovosvit MAS 80. výročí od založení. I přes nelehké období, především v roce 2016, se ryze českému výrobci daří být konkurenceschopnou firmou na českém a slovenském trhu a nyní se dokonce prosazuje na zahraničních trzích Evropské unie. Své zásluhy na tom nese také generální ředitel Ing. Libor Kuchař, který se do vedení firmy dostal v lednu 2017. Požádali jsme jej o vyjádření k současnému stavu společnosti i jejího produktového portfolia, a zjistili jsme také, co rád dělá, když zrovna nepracuje.

MM: Za necelé tři roky na pozici generálního ředitele jste dostal společnost do pozitivní obchodní bilance. Jak těžký to byl úkol?

Ing. Kuchař: V první řadě se povedlo firmu jak personálně, tak z hlediska výroby a obchodu stabilizovat. Rád bych konstatoval, že je Kovosvit v pozitivní obchodní bilanci, bohužel bychom k tomu potřebovali alespoň ještě jeden rok konjunktury. Signály z trhu ovšem už od konce minulého roku naznačují něco jiného. Zatím je brzy spekulovat, jestli jde o výkyv, nebo příznak ochlazení, ale pocítili jsme jej, alespoň tedy v poklesu poptávky po „jednoduchých“ strojích. Jde o to, že nákup obráběcího stroje je podobný jako nákup nového automobilu. Když nemáte jistotu, že se vám právě teď vyplatí, jednoduše nákup odložíte. Situace je tedy taková, že jsme zaznamenali určitý pokles na domácím trhu, který naštěstí zatím dokáže vykrýt zvýšený zájem o naše high-tech obráběcí centra ze zahraničí.

Reklama
Reklama

„Mám v povaze nebýt nikdy s ničím spokojen. Ale práce mě baví. Je pro mě radostí pracovat s kolegy na designu, vývoji a uvedení nových strojů na trh. Z tohoto pohledu jsem spokojen,“ přiznává Ing. Libor Kuchař, generální ředitel společnosti Kovosvit MAS, v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum.
MM: Jaké kroky či změny k tomu nejvíce přispěly?

Ing. Kuchař: Zaměřili jsme se na zvyšování produktivity práce – posílení výroby a naopak zeštíhlení administrativy. Také bylo důležité, aby zaměstnanci uvěřili, že se podnik vydal správným směrem, protože v roce 2016 byl ve velmi těžké pozici. Soustředili jsme se na posílení týmu na montáži, mohu říct, že relativně úspěšně jsme bojovali s personálním obsazením a obecně se změnami na slévárně. Velký kus práce je také vidět za naším vývojovým a konstrukčním týmem, kterému se v posledních letech daří přicházet se zajímavými novinkami, které se dokážou trefit do potřeb našich zákazníků. Vypíchnu zejména tříosé obráběcí centrum MCV800, které má na trhu velký úspěch. Od uvedení na trh jsme jich za druhé pololetí minulého roku prodali padesát kusů, což z tohoto obráběcího centra tvoří zdaleka nejúspěšnější novinku za posledních deset let. Solidní zájem je také o loni představené soustružnické centrum KL 285.

MM: Jakou perspektivu podle vás Kovosvit MAS má na následujících pět let?

Ing. Kuchař: Vzhledem k tomu, že jsem v Kovosvitu zažil rok 2009, kdy prakticky zničehonic poklesly prodeje o řádově 60 %, můžeme si perspektivu malovat, jak chceme. Realita však může být jiná než i ty nejsofistikovanější prognózy. Nicméně pokud se současné tempo růstu průmyslu udrží a budeme pokračovat v tom, co jsme započali, tedy v růstu produktivity práce, v pokračující inovaci našeho výrobního portfolia, posílení obchodu i zlepšení servisních služeb, je perspektiva podniku velmi příznivá. Alespoň rok konjunktury, který jsem zmiňoval, se týká především potřeby vytvoření rezerv, které zde, pochopitelně, po situaci v roce 2016 nejsou na potřebné úrovni, a to činí podnik zranitelnějším.

Produkty Kovosvit MAS

MM: V rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum jste v květnu 2017 řekl, že se chcete soustředit zejména na soustružnický program, čehož je také důkazem loni na MSV představený soustruh KL 285. Jakého úspěchu se tento nový soustruh mezi zákazníky dočkal?

Ing. Kuchař: První výsledek práce na našem novém soustružnickém programu jsme představili v loňském roce na MSV v Brně. Odezva od zákazníků i od odborné veřejnosti byla velmi pozitivní. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli uvést na trh kvalitně odzkoušený stroj, uvolnili jsme jej do sériové výroby až v letošním roce. Zatím jsou ve výrobě čtyři kusy a všechny již mají svého kupce, na některé máme dokonce podepsané smlouvy. Zájem je jak o variantu Super Precision, tak o variantu Quick, kterou jsme představili na zákaznických dnech v dubnu letošního roku. Plánujeme, že v letošním roce vyrobíme celkem dvacet strojů KL 285.

MM: Na dubnových zákaznických dnech (ZD) Kovosvit MAS byl soustruh KL 285 představen v nové variantě Quick. Čím se tento stroj od původního liší?

Ing. Kuchař: Stroj KL 285 ve variantě Quick je určen pro standardní obrábění. Oproti přesnějšímu stroji Super Precision se liší zejména tím, že varianta Quick je celá postavena na litinovém loži, zatímco u Super Precision je vřeteník uložen na masivní konzole z polymerního betonu. Tato varianta při testech ukázala, že soustružení se blíží bez nadsázky svou kvalitou broušení. Varianta Quick ale dosahuje dostatečné tuhosti a přesnosti stroje a pro řadu zákazníků bude dostačující. I díky využití kvalitních komponent od renomovaných zahraničních dodavatelů, které se u obou variant neliší, snad jen nástrojová hlava od firmy Sauter je ze standardní řady, nikoli zpřesněné jako u Super Precision. V řadě Quick také schází vychlazování stěžejních komponent, které činí stroj teplotně stabilnější. Přesto varianta stroje Quick dosahuje všech kvalit potřebných pro standardní soustružení.

MM: Účastníkům ZD bylo také prozrazeno, že se na MSV 2019 chystá premiéra dalšího soustruhu z této řady KL 435. Co můžeme nedočkavcům o tomto nováčkovi prozradit?

Ing. Kuchař: Nový soustruh KL 435, který představíme v Brně, je dalším strojem z řady KL (Kovosvit Lathe), v níž navazuje právě na KL 285. Oproti předchozí řadě SP se konstruktéři při inovaci zaměřili zejména na ergonometrii a celkovou přívětivost ovládání stroje. Základní parametry původního stroje SP 430, který byl mimochodem velmi povedený, ať už jde o tuhost, provedení skeletu, velikost zástavbového prostoru, či kinematiku, nebylo potřeba zásadně měnit. Proto jsme se zaměřili na vylepšení dílčích detailů. Jedná se například o úpravy na ose Z, jejichž výsledkem je zlepšená tuhost v této ose. Dále byl změněn způsob upevnění lineárního vedení. Tyto drobné úpravy přispějí k delší životnosti zmíněných komponentů. V soustruhu KL 435 je také, podobně jako v KL 285, nový hydraulický agregát s proporcionálními ventily pro nastavování upínacích tlaků sklíčidla a koníku. Obsluha si díky tomu může pohodlně přímo z ovládacího panelu určit tlaky upínání. Stroj reaguje také na aktuální trendy: je kompatibilní s požadavky Průmyslu 4.0, samozřejmostí je i jeho připravenost pro robotizaci a možnost jeho začlenění do výrobních linek.

MM: Je tedy jasně vidět, že silné know-how v oblasti soustružnických strojů je nadále prioritou výrobního programu. Mimo jiné jste se však v posledním rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum také zmínil, že máte v letech 2019–2020 v plánu vrátit se k projektu multifunkčních obráběcích center a dále rozšiřovat řadu MCU. Na ZD dokonce zaznělo, že Kovosvit bude pětiosá centra letos dodávat do Indie a Německa. Dočkají se zákazníci novinek v této řadě v tomto roce?

Ing. Kuchař: Naše high-tech stroje se nám daří úspěšně dodávat do zahraničí. U tohoto typu strojů letos zrealizujeme tržby ve výši 400 milionů korun. Po letech jednání se nám podařilo přetavit do reálných zakázek obchodní případy v Indii. V minulém roce jsme zákazníkovi dodali soustruh SP 430, Multicut 630 a Multicut 500. Podepsali jsme kontrakt na dodávku dvou pětiosých strojů a máme také objednávku na další tři stroje Multicut. Daří se nám i na náročných trzích Evropské unie, například pětiosé obráběcí centrum jsme dodali do německé společnosti Kessler. Zmínit ale musím především zákazníka ze segmentu Aerospace, který si u nás objednal stroj MCU1100 a poté, co jej uvede do provozu, půjde již o třetí obráběcí centrum stejného typu, které u něj bude pracovat, což považujeme za nesporný úspěch.

Ale k vaší otázce: tím, že jsme před dvěma lety uvedli na trh stroj MCU450, se nám podařilo vhodně doplnit tuto řadu, inovovali jsme stroj MCU700 a v inovacích této produktové řady samozřejmě budeme pokračovat a pokračujeme. Jen jsme v současnosti soustředili kapacity našeho technického úseku spíš na soustružení, které si naši větší pozornost zasloužilo.

MM: V roce 2016 byl na MSV veřejnosti poprvé představen hybridní stroj WeldPrint. V roce 2018 mělo dojít k jeho uvedení na komerční trh. Jaký je o tento stroj zájem? Kolik strojů se podařilo prodat?

Ing. Kuchař: Technologie WeldPrint je progresivní a inovativní. Technologie je do budoucna zajímavá, naši zákazníci na ni však ještě nejsou připraveni. Přesto má, zejména v určitých segmentech, velký potenciál. Stroje WeldPrint jsme vyrobili dva, jeden z nich jsme prodali ČVUT na pracoviště CIIRC, druhý stroj je stále v Kovosvitu a je využíván pro potřeby zkoušení vhodnosti technologie pro konkrétní zákazníky a produkty. Už v době, kdy jsme WeldPrint vyvinuli ve spolupráci s pracovištěm RCMT, jsem uváděl, že si musí svoje místo na trhu získat a že to bude několik let trvat.

MM: Plánujete pokračovat v oblasti hybridních výrobních strojů?

Ing. Kuchař: V tomto okamžiku máme rozpracovaný projekt, kdy patentovanou hybridní technologii WeldPrint budeme implementovat do plnohodnotného high-tech pětiosého vertikálního obráběcího centra MCU450, což umožní další zkvalitnění produkce a přináší nové možnosti pro potenciální zákazníky. Rozhodně jsme tedy v oblasti hybridních výrobních strojů poslední slovo neřekli, byť je pro nás samozřejmě stále klíčová výroba klasických obráběcích strojů pro naše zákazníky doma i v zahraničí.

Další divize a součásti Kovosvitu MAS

MM: Jako jeden z mála výrobců obráběcích strojů disponuje Kovosvit MAS vlastní slévárnou, která dlouhodobě velmi prosperuje. V plánu bylo udělat ze slévárny ekonomicky samostatnou jednotku. Nebylo tomu tak, že právě slévárna podržela firmu v dobách její největší krize? Přesto byla od Kovosvitu oddělena? Z jakého důvodu? Co by to mělo přinést?

Ing. Kuchař: Slévárna je dlouhodobě nedílnou součástí Kovosvitu MAS. V minulých letech byl však její provoz vlivem podinvestování i nedostatku zaměstnanců ztrátový. V minulém roce jsme se tedy na slévárnu zaměřili, zkvalitnili procesy, provoz personálně stabilizovali, rozjeli mimo jiné druhou směnu na střední formovně, uskutečnili některé nezbytné investice a v letošním roce se nám to vrátilo: slévárna generuje rekordní tržby a je zisková. Rozdělení Kovosvitu na tři samostatné entity vzniklo z rozhodnutí majitele, ale nic to nemění na tom, že základ strojů Kovosvitu MAS tvoří litina v Kovosvitu vyrobená.

MM: Mnohem mladší divizí je divize MAS Automation. Zákazníci stále častěji pod vlivem moderních výrobních procesů a částečně také z důvodu dlouhodobého nedostatku kvalifikované pracovní síly žádají stroj vč. příslušné automatizace. Je tomu tak i v případě strojů z produkce Kovosvit? Jaké typy automatizace jste zákazníkům schopni nabídnout?

Ing. Kuchař: Zvýšený zájem o automatizace a robotizace zaznamenáváme. Dokonce už i menší firmy si nacházejí cestu k těmto technologiím. Firmy si už ověřily, že automatizace zvyšuje produktivitu a generuje zajímavé úspory, které vyváží vstupní náklady. Důkazem je, že se k nám vracejí a poptávají další řešení. Například pro společnost JULI Motorenwerk realizujeme již třetí projekt. Díky našemu vlastnímu softwaru MADAM jsme schopni navrhnout a nabídnout zákazníkům prakticky libovolná řešení od jednoduchých automatizací po složité výrobní linky, do nichž je integrováno několik obráběcích strojů obsluhovaných roboty. Měsíčně evidujeme v divizi MAS Automation řádově patnáct poptávek, samozřejmě ne všechny se realizují. Nicméně v letošním roce plánujeme posílení týmu MAS Automation a počítáme s dalším rozvojem této divize. Aktuálně například dokončujeme projekt kombinace zakládacího stanoviště s tříosými obráběcími centry, které bude pro některé zákazníky alternativou robotizovaného pracoviště.

MM: Kolik zakázek ročně MAS Automation zpracovává?

Ing. Kuchař: Záleží na velikosti zakázek, ale jde řádově o jednotky, což je dáno i kapacitou divize. Počet realizací se letos trochu přibrzdil, protože několik větších zakázek bylo přeloženo do roku 2020, ale o to intenzivněji se věnuje přípravným pracím a vyhledávání nových příležitostí.

MM: Jaké divize krizi „nepřežily“? Musely být nějaké projekty pozastaveny? Plánujete je znovu obnovit?

Ing. Kuchař: Po mém návratu do Kovosvitu v roce 2017 došlo k celkovému zrušení pouze jedné divize, a to divize MAS Hydro, která se zabývala projekty malých vodních elektráren. Obnovení této divize neplánujeme. Veškeré kapacity a lidské zdroje jsme přesměrovali do vývoje a výroby obráběcích strojů.

MM: Společnost Kovosvit MAS dodává kvalitní obráběcí stroje, přesto však v minulosti přišla o mnoho zákazníků, kteří nebyli příliš spokojeni se servisem, jenž firma ke svým strojům poskytovala. Podařilo se vám tento nepostradatelný segment stabilizovat?

Ing. Kuchař: Na servis jsme se pochopitelně zaměřili. Naším cílem je, aby se zkrátila doba, kdy zákazník čeká na servisní zásah. Například pro složitější obráběcí stroje typu MCU již máme sestavený speciální tým s cílem dosáhnout toho, abychom byli schopni nastoupit na opravu stroje k zákazníkovi do 24 hodin od nahlášení poruchy. Tyto stroje jsme vybrali proto, že na nich zákazníci vykonávají složitější operace s vyšší přidanou hodnotou. Naším cílem však je zlepšovat servis plošně. I proto jsme například na přelomu roku spustili e-shop, v němž si mohou naši zákazníci objednat běžné náhradní díly a zrychlit tak jednoduché opravy a údržbu strojů. Kovosvit garantuje, že objednanou položku přes e-shop doručí zákazníkovi nejpozději do 48 hodin od objednávky.

Trendy u obráběcích strojů

MM: Pojďme se nyní přesunout do obecnější roviny. Ve vedení strojírenských společností máte letité zkušenosti a jistě sledujete světový vývoj v oblasti obráběcích strojů. Jaké jsou dnešní trendy? Kam vývoj obráběcích strojů podle vás dnes směřuje?

Ing. Kuchař: Obráběcí stroje směřují k využívání kombinace různých typů obrábění, to znamená frézování a soustružení. K tomu, aby byly realizovány ve vysoce přesném obrábění, což umožní eliminaci broušení, a tím se obrábění zproduktivní. Dále se řeší multifunkčnost strojů – kombinují v sobě cykly, které se dříve realizovaly odděleně, na samostatných strojích. Typickým příkladem je stroj naší výroby Multicut 500, který spojil dohromady dvě výrobní operace, soustružení a frézování. To s sebou přináší zjednodušení logistiky a zrychlení výrobního toku. Tento trend je patrný i u jiných výrobců.

MM: Dochází k nějakým zásadním změnám v konstrukci strojů či v použitých materiálech?

Ing. Kuchař: Čím dál více se prosazují alternativní materiály k tradiční litině, takzvané polymer betony, popřípadě materiály, které se označují jako minerální litina. Jejich předností oproti litině je například tlumení vibrací na obráběcím stroji. Kromě toho zmírňují ekologický dopad. Každá slévárna je energeticky náročná, produkuje exhalace, což se u tohoto typu materiálu neděje. Abychom s tímto materiálem získali zkušenosti, použili jsme poprvé polymerní beton na soustruhu KL 285 Super Precision, který jsme představili v minulém roce na MSV v Brně.

Pokud jde o ostatní materiály, počítám do budoucna s tím, že konstrukce strojů bude využívat materiály, které budou realizovány prostřednictvím aditivní technologie. Budou mít složitější struktury, chladicí kanály a  podobně. Stále více se budeme setkávat se součástmi, které budou zhotoveny na bázi plastů, kompozitních materiálů.

První výsledek práce na novém soustružnickém programu byl představen v loňském roce na MSV v Brně. Odezva od zákazníků i od odborné veřejnosti byla velmi pozitivní. V plánu je v letošním roce vyrobit celkem dvacet strojů KL 285. (Foto: Pavel Marek).

Práce není všechno

MM: Letos slaví Kovosvit MAS 80. výročí od založení. Dovolte mi společnosti popřát jen to nejlepší, mnoho vydařených projektů a obchodních úspěchů. Jak narozeniny společnosti oslavíte?

Ing. Kuchař: Kovosvit si toto výročí samozřejmě připomene. Nicméně po mohutných oslavách 75. výročí jsme se rozhodli, že počkáme s velkolepými oslavami na sto let Kovosvitu, a tak všechny rád pozvu na oslavu za dvacet let . Letos slavit budeme, ale oslavy budou orientovány zejména na zaměstnance.

MM: Vést takto velkou ryze českou výrobní společnost s vlastním finálním produktem musí být jistě velmi náročné, ale i uspokojivé. Jak jste s vlastní prací a s výsledky, které jsou za vaší prací vidět, spokojen?

Ing. Kuchař: Upřímně, v mém naturelu je, že nebudu nikdy spokojen s ničím. Vždy je co zlepšovat, vždy je na čem pracovat. Jsem člověk, který neustále potřebuje vidět konkrétní výsledek práce, takže se snažím spíš než rozdělat deset věcí najednou, soustředit se na jednu a tu dotáhnout do konce. Určitě jsou věci, se kterými jsem spokojen a které se podařilo realizovat. Týká se to především zproduktivnění výroby. Kromě toho jde o projekty v obchodní činnosti, ve vývoji nových strojů. Ať už jsou to stroje řady KL, stroje MCV800. Je pro mě radostí pracovat s kolegy na designu, vývoji a uvedení těchto strojů na trh. Z tohoto pohledu jsem spokojen, práce mě baví. Ale je to velmi adrenalinová činnost, protože není úplně jednoduché pohybovat se v tvrdé a náročné profesi výroby obráběcích strojů.

MM: Jak relaxujete? Co děláte, když zrovna neřídíte firmu s 600 zaměstnanci? Jaké máte koníčky?

Ing. Kuchař: Rád cestuji, rád jezdím na kole. To, že odjedu pryč, je pro mě upřímně velký relax. Najednou člověk vnímá všechny problémy z jiného pohledu, než když každý den přijede do firmy a otevře kancelář. Pak sklouzává k mikromanagementu, k tomu, že věci vidí v určitém úhlu, který se stále opakuje. Proto je pro mě důležité jet za zákazníkem, jet na dovolenou, odjet z firmy a vidět ji i její problémy z nadhledu. Člověk si pak někdy uvědomí, jak malicherné jsou některé věci, které mu v kanceláři připadají kolosální.

K mým koníčkům patří i chůze, turistika. Od dcery jsem dostal k padesátinám knihu, která obsahuje asi 85 vrcholů všech různých pohoří a vrchovin v České republice. Zatím mám zdoláno zhruba 45, takže mi ještě přes 35 zbývá. Mám povinnost dceři vrátit knihu vyplněnou a s fotografickým materiálem, který bude dokazovat návštěvu každého uvedeného vrcholu.

MM: Jaké je vaše životní motto?

Ing. Kuchař: Pro mě je důležité motto Winstona Churchilla: „Když procházíš peklem, tak se nezastavuj.“

MM: Co byste chtěl vzkázat našim čtenářům?

Ing. Kuchař: Aby vždy dokázali to, o co se snažím já, tedy vnímat všechny věci z různých úhlů a komplexně. Aby dokázali zbytečně se nesoustředit na malichernosti. Aby vždy viděli, že za jedním stromem je celý les a aby viděli les a nekoukali jen na ten jeden strom.

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji vám i společnosti Kovosvit ještě mnoho dalších úspěchů a výročí.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Související články
Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Výborný ekonomický rok a inovované brusky

Švýcarská firma Fritz Studer, jeden z lídrů v konstrukci a výrobě brusek, pořádal ve dnech 13. - 15. března tiskovou konferenci. Na této tiskové konferenci zástupci firmy zhodnotili rok 2018 z hlediska prodeje a příjmů a zároveň proběhlo první představení inovovaných brusek S31 a S33. Výjimečností celé akce bylo to, že neprobíhala tradičně v místě sídla firmy, tj. v Thunu, ale na rozhraní kantonů Graubunden a St. Galen. Akce se zúčastnilo na šedesát novinářů v celého světa.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit