Témata

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Lumír Biskup, manažer obchodu a marketingu, Norgren

V současné situaci se stále častěji setkáváme s rostoucími nároky na digitalizaci a inteligentní automatizaci. Na tyto požadavky jsme samozřejmě nuceni rychle reagovat, a proto přicházíme na trh s novými pneumatickými komponenty, jako jsou například úpravné jednotky vzduchu s elektronickým snímačem tlaku. Jsou vybaveny komunikačním protokolem IO-Link, který uživateli umožňuje načítat i měnit parametry bez nutnosti zastavení stroje, ukládat data z provozu zařízení a díky integrované diagnostice tyto parametry ihned vyhodnocovat a tím snížit prostoje strojního zařízení. Zkrátka zvýšila se potřeba digitálního přístupu k aktuálním, správným a přesným datům a možnost je online řídit a měnit prakticky z pohodlí a bezpečí „home office“. A tady vidíme potenciál se prosadit.


Jakub Červeň, podpora digitalizace v průmyslu, IntemacSolutions

Každý podnik zasáhla současná situace jiným způsobem. V rámci programu Digimat se setkáváme s malými a středně velkými výrobními podniky – od potravinářství až po čistou strojařinu. U podniků orientovaných na automotive či aerospace došlo k výraznému poklesu výroby. Avšak většina firem, se kterými spolupracujeme, zaznamenala pouze mírně sníženou poptávku a některé naopak zažívají růst. Tyto podniky pak hledají nové možnosti zvyšování efektivity své výroby. Evidentní je především zvýšený zájem o pomoc při výběru nebo efektivnějším užívání podnikového informačního systému. Hned na druhém místě firmy řeší možnost kapacitního plánování, zeštíhlení výroby nebo vzdálené správy výroby. Domnívám se, že právě takové systémy budou malé a střední výrobní podniky řešit i v budoucnu. Po zvládnutí tohoto kroku se budou moci vydat na cestu rozsáhlejší robotizace nebo automatizace.


Josef Sláma, ředitel, Renishaw                   

Budoucnost mají všechny technologie, které snižují vliv lidského faktoru. Ve výrobním odvětví to budou nepochybně systémy vzdálené kontroly výrobních strojů, vzdálená diagnostika, virtuální stroje a podobně. Ve společnosti Renishaw používáme termín Data Driven Manufacturing Systems. Představitelem produktu, který je úzce zaměřen tímto směrem, je software Renishaw Central. Toto řešení umožňuje uživatelům ukládat na jednom místě data o stavu stroje a stavu probíhající operace, včetně naměřených dat, chybových hlášení a provedených korekcí. Informace může uživatel dále využívat prostřednictvím standardizovaných aplikací, jako je MT Connect, prostřednictvím Renishaw Central API nebo ve vizualizacích přes webové rozhraní.


Zdeněk Haumer, vedoucí technického oddělení, Festo

Vize neosobního propojení lidí z domova je do jisté míry mylná, nejsme stroje. Pro mnoho profesí je synergie bezděčně samočinného sdílení informací nenahraditelná, třeba pro techniky poskytující poradenství. Zlepšení by přineslo velkolepější spojení – například sedět s ostatními ve virtuálním prostoru, ne u obrazovky počítače. I když by to bylo technicky možné, zatím je to nepředstavitelné – potřeba silné infrastruktury, vybavení i astronomické náklady tomu brání. Každá vize je však předzvěstí změn. Jsme přece hrdi na každý nový nástroj „online“. Obory virtuální techniky – netroufám si pro ně použít název IT – právě nesměle otevírají novou sféru a ohromný potenciál pro lidstvo, opouštějící stále více a častěji reálný svět pro ten virtuální.


Jiří Kůs, předseda výkonné rady, Asociace nanotechnologického průmyslu

V současnosti jsou na vzestupu především výrobky a řešení, které působí jako účinná prevence proti virové nákaze. Vedle respirátorů, roušek a dalších respiračních prostředků s nanovlákennou filtrační membránou bych chtěl zmínit nanotechnologické samočisticí nátěry a solitérní čističky vzduchu shodně pracující na fotokatalytickém principu, které čistí vzduch od organických nečistot včetně mikroorganismů. Velmi efektivně působí ve snižování virové nálože v interiérech. Používají se v mnoha zdravotnických zařízeních, tréninkových prostorech českých olympioniků a podobně. Tyto produkty jsou dostupné pro každého. I já je ve svém domě používám.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Fórum děkanů strojních fakult

Dnešní otázka je v podobném duchu jako ta z minulého vydání, ale tentokráte míří do rezortu Ministerstva průmyslu. Pokud byste byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit