Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Jaké jsou aktuální trendy v použití nových materiálů při konstrukci obráběcích strojů?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Jakým směrem se bude ubírat další vývoj v této oblasti?

Reklama
Reklama

Jiří Marek, FSI VUT v Brně, profesor

Jakékoliv aktuální trendy jsou takové, které potvrdí zákazník opakovanou koupí. Nejinak je tomu i v konstrukci CNC obráběcích strojů. V současné době můžeme vidět mezioborovou synergii (např. stavaři a strojaři). Lze pozorovat masivní nárůst polymerů, kompozitních materiálů (ocel + beton, uhlík, …) a materiálů, které mají upravený povrch pomocí nanokapalin a nanonátěrů. Kudy se bude vývoj ubírat, je velmi těžké předpovědět, protože to, co nebylo včera možné, dnes někdo uvádí do průmyslové praxe. V horizontu tří let bude podle mne představen chytrý materiál, který bude schopen samokompenzace, zejména při teplotních změnách.

Ondřej Svoboda, Misan, jednatel

Z hlediska nasazení nových materiálů nedochází u sériově vyráběných obráběcích strojů k viditelnému posunu. Většina výrobců číslicově řízených strojů využívá pro prvky nosné stavby strojů litiny jakožto osvědčeného materiálu s výhodnými a známými charakteristikami tuhosti a tlumení. U vybraných výrobců strojů a také u strojů pro speciální aplikace se někdy využívají nekonvenční materiály, například na bázi betonu, jedná se ovšem o ojedinělé případy. Do budoucna neočekávám ústup od používání litiny, spíše bude docházet k další topologické optimalizaci litinových konstrukcí.

Lubomír W. Novotný, Toshulin, technická podpora prodeje

Záběr oboru stavba obráběcích strojů je velmi široký. Pro celé stroje i všechny jejich mechanické, elektrické i softwarové části platí, že změny budou takové, jaké dovolí trh či zákazník. Ten je v oblasti průmyslového zboží obzvláště konzervativní. Proto například ve stavbě nosných struktur neočekávám zásadní odklon od litiny či oceli. Jedním z důvodů je kilogramová cena. 3D tisk dílčích součástek a dále pak elektronika, pohony, procesory, MES atd. mohou významně změnit podobu dílčích celků, i právě díky materiálům, a ve výsledku významně ovlivnit funkce a možnosti obráběcích strojů. V případě realizací dotovaných strojů (z veřejných prostředků) se můžeme dočkat ledasjakých (materiálových) kuriozit či výstřelků.

Jan Smolík, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii v Praze, vedoucí projektů VaV

U českých výrobců vládnou nosným dílům jednoznačně ocel a litina. Někteří výrobci mají za sebou zkušenost s vyplňovanými kovovými dílci (písky, jádra, betony, polymerní směsi, pěny), dílci kombinujícími kovy a uhlíkové kompozity i dílci na bázi polymerního nebo cementového betonu. Nikdo však nedosáhl přesvědčivé technické, výrobní, časové či ekonomické výhody, která by podporovala další rozvíjení tohoto směru. Zajímavé je, že němečtí výrobci užívají poměrně často polymerbetonové nosné díly obráběcích strojů. V příštích letech se pravděpodobně nic dramatického nestane, ale lze předpokládat větší zájem o využívání polymerbetonů i ve stavbě strojů českých výrobců. Je škoda, že o výzkum a vývoj hybridních a celokompozitových dílců obráběcích strojů vyztužených uhlíkovými vlákny, kterým se zabývá český výrobce kompozitů firma Compotech, mají až na výjimku – společnost Tajmac ZPS – zájem téměř výhradně japonští, němečtí a švýcarští výrobci obráběcích strojů.

Petr Heinrich, Kovosvit MAS, technický ředitel

V Kovosvit MAS, a. s., pozorujeme několik přístupů v použití materiálů pro nosnou strukturu. Standardem je dnes litina. V některých případech výrobci užívají tzv. minerální (polymerní) beton (směs plniva a epoxidové pryskyřice). Myslím, že užití daného materiálu pro konkrétní aplikaci je dáno náklady na jeho výrobu v korelaci s danými vlastnostmi pro zákazníka. V Kovosvitu se nyní zabýváme materiály pro klíčové komponenty, např. pro lineální valivá vedení a kuličkové šrouby, kde hledáme ve spolupráci s našimi dodavateli řešení ke zvýšení trvanlivosti a snížení otěruvzdornosti pro naše nové stroje. To zabezpečí delší životnost a větší přesnost našich obráběcích strojů, což naši zákazníci jistě ocení.


Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit