Témata
Reklama

Nadpis článku byl převzat z názvu jednoho ze seminářů, které pravidelně pořádá společnost Misan ve svém školicím a předváděcím centru v Lysé nad Labem. Tento poslední se konal koncem května a partnerskými společnostmi semináře byly firmy Hofmeister a t-support.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Úvodní přednášky se již tradičně ujal jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda a posluchače seznámil s termostabilním konceptem obráběcích strojů značky Okuma.

Reklama
Reklama

Stabilizace tepelných deformací

V posledních dvou vydáních MM Průmyslového spektra byl článek o termostabilní koncepci strojů Okuma publikován (MM 5/170513, MM 6/170608). Tedy jen ve zkratce připomenu, že obráběcí stroj během procesu obrábění ovlivňuje hned několik vnějších a vnitřních tepelných zdrojů, které mají vliv na jednotlivé komponenty stroje a pak samozřejmě také na výslednou kvalitu obráběného dílce.

Termostabilní koncept společnosti Okuma s tímto faktem počítá již v konstrukci stroje, kdy za účelem redukce vlivu vnitřních zdrojů tepla je věnována pozornost konstrukci nosných prvků stroje (jednoduché silnostěnné boxy) a vřetena (dvouplášťové chlazení) a jejich izolaci. Řešen je odvod teplých třísek mimo stroj, chlazení apod. Druhou stránkou konceptu je podpora kompenzace tepelného ovlivnění pomocí softwaru. Stabilizaci tepelných deformací strojů firmy Okuma zajišťují dva podsystémy. Jeden kompenzuje deformace nosné konstrukce stroje a druhý stabilizuje vřeteno. K tomu používá operační data vřetena, jeho otáčky a přerušování vchodu. Celý systém je schopen udržet obráběný rozměr v úzké toleranci několika mikrometrů, protože inkrement tolerance je 0,1 µm.

Měření tepelných dilatací na vřetenu probíhalo také v předváděcí místnosti na soustruhu Okuma LT2000 EX.

Makro- a mikrogeometrie nástrojů, hybridní nástroje

Již bývá zvykem, že odborné semináře jsou pořádány ve spolupráci s nástrojaři, kteří mají nejen možnost se posluchačům představit, ale v druhé části semináře během praktických ukázek také představit možnosti svých nástrojů. Na tomto semináři prezentoval zástupce plzeňské společnosti Hofmeister Petr Vrba klasické řezné nástroje, ale také nástroje speciální či zákaznicky upravené pomocí nových moderních technologií.

V rámci výzkumu společnosti Hofmeister byla analyzována makro- a mikrogeometrie břitu řezného nástroje a bylo zjištěno, že výrazně ovlivňují zatížení a opotřebení břitu v řezném procesu a tím i výslednou efektivitu obrábění. Z důvodu optimalizace řezného procesu a tím i snížení výrobních nákladů využívají plzeňští možností laserů s ultrakrátkým pulzem (ps až fs) a příslušných odladěných víceosých technologií (3D ablace materiálu, mikrořezání, mikrovrtání – výroba žlábků, fazet, rastrů na nástroji) s cílem minimálního tepelného ovlivnění obráběného materiálu.

Druhým směrem vývoje, kterým se společnost Hofmeister zabývá, jsou hybridní nástroje s využitím uhlíkových kompozitů. Na semináři pan Vrba prezentoval provozní test hybridního nástroje provedený u zákazníka za účelem porovnání antivibrační schopnosti hybridní frézy (těleso vyrobené v kombinaci nosné ocelové konstrukce a uhlíkové kompozitové výplně) se standardní ocelovou frézovací hlavou. Hybridní frézovací hlava je zhruba o polovinu lehčí než originál. Z hodnocení sledovaných parametrů bylo po testu možné konstatovat, že hybridní frézovací hlava se při provozním testování za konstantních řezných podmínek na konkrétní aplikaci chovala lépe než celokovová originál frézovací hlava. Na základě tohoto úspěšného testu bylo rozhodnuto o dlouhodobém provozním testování hybridní frézovací hlavy u zákazníka.

Velký zájem u přítomných vzbudily hybridní nástroje Hofmeister a ukázky obrábění s nimi.

Podpora NC programování

Protože k optimalizaci obráběcího procesu mimo výše jmenované přispívají také programy pro NC řízení výroby, prezentovala své portfolio produktů podporující NC programování korejská společnost NCB. Na českém trhu produkty této společnosti nabízí, implementuje a technicky podporuje firma technology-support.
Vedle programů NCBrain3x a NCBrain5x, které pomáhají optimalizovat výrobu na tří-, čtyř- nebo pětiosých frézovacích centrech, byl představen nový produkt NCB AICAM. Program byl vyroben z důvodu nedostatku kvalifikovaných NC technologů a měl by pomoci hlavně nástrojárnám a výrobcům forem. Je to automatizovaný CAM software, který využívá vědomostní databázi frézovacích technologií a možností obráběcích nástrojů a parametrů CNC frézovacího obráběcího stroje pro přípravu NC programů přímo z CAD modelů bez účasti NC technologa.

Přednášku produktového portfolia společnosti NCB prezentoval zástupce společnosti pan Brian Beak.Eva Buzková
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Chicagský IMTS 2012 je již za dveřmi

Doslova za dveřmi je největší strojírenská akce na západní polokouli a v sudých letech druhá největší show USA po veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas, záříjový veletrh International Manufacturing Technology Show 2012.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit