Témata
Reklama

Vývoj v oblasti 3D tisku z kovu pokračuje

Již téměř před rokem představila společnost Kovosvit MAS v rámci tradičních zákaznických dnů stroj WeldPrint5X. Na zářijovém strojírenském veletrhu v Brně byla novinka, která kombinuje plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v pěti osách, oceněna Zlatou medailí. „Ocenění ještě zvýšilo motivaci celého týmu, který na vývoji technologie pracuje,“ říká Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS. A prozradil, že firma chystá další novinky v oblasti 3D tisku z kovu.

Základem stroje WeldPrint 5X je unikátní technologie hybrid manufacturing (HM), která byla vyvíjena a testována na prototypech v letech 2013 až 2016. Technologii společně vlastní a dále rozvíjí Kovosvit MAS spolu s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – RCMT, ČVUT v Praze, Fakulta strojní. Technologii, která byla jako dosud jediná tohoto druhu plně vyvinuta v ČR, byl Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR udělen patent č. 306654 s názvem „Způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu“.

Prezentace stroje na brněnském veletrhu přispěla k další propagaci technologie, která se díky tomu – zejména v odborných kruzích – dostala do širšího povědomí. Zároveň Kovosvitu MAS přibyly poptávky a nabídky na spolupráci v oblasti dalšího vývoje této technologie. Poptávky přicházejí především z oblasti nástrojářství, energetiky a hydroenergetiky. Zejména se zde ukazují výhody v podobě snížení pracnosti a času obrábění u tvarově složitých dílců z nerezové oceli a také výhoda využití pro opravy nástrojů anebo jejich konstrukci s vnitřním chlazením.

Reklama
Reklama
Základem stroje WeldPrint 5X je unikátní technologie hybrid manufacturing (HM), která umožňuje spojit technologie navařování a obrábění v jednom stroji.

Druhá generace CAM modulu

Kromě portfolia zvládnutých materiálů se v Kovosvitu MAS ve spolupráci s pracovištěm RCMT zaměřují na vylepšení uživatelských vlastností softwaru používaného ve stroji. Weldprint 5X je řízen standardním NC kódem, který odpovídá zvolenému CNC systému a konfiguraci stroje. Stroj je možné pro standardní obráběcí operace i hybridní operace programovat ručně nebo pomocí CAM systému.

Kovosvit MAS a RCMT vyvíjejí vlastní technologický CAM modul pro zpracování HM technologie v rámci CAD/CAM systému NX. V současnosti vznikla již druhá generace tohoto hybridního modulu. V Kovosvitu MAS díky ní už nyní zvládají výrobu konturových dílů různých tvarů. Díky vyšší efektivitě v naprogramování aditivního procesu se urychluje práce na zákaznických aplikacích. Modul obsahuje jak strategie tvorby konkrétního dílce, tak řadu materiálových konstant pro vlastní proces navařování.

Součástí řešení je také způsob, jak se v různých tvarech, jako je oblouk, roh, případně napojení, má stroj chovat tak, aby byl vzniklý materiál v co nejlepší kvalitě. Na konci prvního čtvrtletí by měl být modul kompletní včetně způsobu tvorby plných dílců a následně bude užit pro další řešení poptávek zákaznických technologií. Stroj jako WeldPrint 5X bude vždy dodáván s technologií šitou na míru potřebám zákazníka. Samozřejmě ve chvíli, kdy bude technologie zvládnuta, bude aplikovatelná do podobných segmentů průmyslu, jako jsou ty, pro něž byla vytvořena.

Technologii představí v Brně

„Tím, že spolupracujeme se zákazníky a vyvíjíme technologii přímo pro ně, se nám rýsují oblasti, kde se ukazuje vhodné stroj WeldPrint 5X v budoucnosti použít. Veřejně ji budeme prezentovat pravděpodobně už v dubnu na zákaznických dnech v Kovosvitu, ale především pak na brněnském veletrhu. Potenciálním zákazníkům tam ukážeme možnosti, které technologie nabízí a které by případně mohli využít ve svých typech výroby,“ říká Petr Heinrich.

Kromě fáze zaměřené na samotnou technologii se v Kovosvitu MAS věnují též optimalizaci procesů, aby byly co nejefektivnější a v důsledku i levnější. Cílem těchto aktivit je mimo jiné zvýšení rychlosti nanášení kovu. Zároveň se zaměřují na optimalizaci různých periferií stroje a způsoby jejich chlazení, respektive ohřevu. Všechna vylepšení a optimalizace směřují k další generaci stroje. Záměrem je pokračovat se stroji založenými na pětiosém kontinuálním frézování. Tato novinka by měla být podle plánů představena v příštím roce.

Weldprint 5X je řízen standardním NC kódem, který odpovídá zvolenému CNC systému a konfiguraci stroje.

Další směr v 3D tisku

Přestože v Kovosvitu MAS i v RCMT vidí solidní perspektivu stroje WeldPrint i jeho případného následovníka, nesoustřeďují se pouze na rozvoj vlastní patentované technologie. Další oblastí, kam se zájem Kovosvitu MAS v kategorii aditivní technologie posouvá, je výroba rotačních dílců, hlavně ze speciálních materiálů. A to cestou navařování pomocí laserových technologií v aplikacích na multifunkční stroje, které má Kovosvit MAS v portfoliu, jako jsou například multifunkční frézovací centra Multicut.

Naším cílem je mít v Kovosvitu zvládnuté oba způsoby aditivní technologie. Věříme, že si i přes vyšší pořizovací cenu najde tato technologie na trhu své místo. Potenciál vidíme tam, kde jsou požadavky na nižší hmotnost dílců. Typickými příklady jsou letecký průmysl, energetické aplikace a nástrojařina. Ve světě se díky aplikování této technologie při výrobě některých dílců už podařilo snížit spotřebu leteckých motorů. Došlo tak k úspoře paliva, zlevnění provozu a ke snížení emisí škodlivin do ovzduší. Tento trend chceme sledovat a napomáhat našim zákazníkům jak k úsporám, tak k větší šetrnosti k životnímu prostředí,“ doplňuje Petr Heinrich.

Kovosvit MAS

Jaroslav Martínek

jaroslav.martinek@pppartners.cz

https://www.kovosvit.cz/

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 180401
Datum: 11. 04. 2018
Rubrika: Trendy / 3D technologie
Autor:
Firmy
Související články
Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

3D technologie letem světem

Vývoj 3D technologií dnes již zasahuje téměř do všech oblastí výroby. Uplatnění nachází u kusové výroby, ale dokáže si najít své místo i v sériové a dokonce velkosériové výrobě, kde nemusí jít nutně o samotné výrobky, ale např. o výrobu nástrojů nebo přípravků.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit