Témata
Reklama

Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě - inspirace projektem NUCLEI

Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT (RCMT) je zapojen do evropského projektu NUCLEI podporujícího iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zaměřen je na region střední Evropy a odbornou oblast moderních výrobních technologií.

Jan Smolík

Je klíčovou osobou na Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Společně s prof. Houšou zde spoluzakládal Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT). Následně zde vedl Centrum kompetence a nyní Národní centrum kompetence, jehož je ústav spoluřešitelem. Jeho specializací jsou obráběcí stroje, se zaměřením na nové konstrukce a byznys modely.

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Spolu s deseti partnery z evropských zemí usiluje o změnu přístupu ke sdílení znalostí, technologickému transferu a podporuje spolupráci na inovacích přesahující hranice regionů.

Reklama
Reklama
Reklama

Technology Digital Periscope

RCMT ČVUT v Praze se v rámci projektu NUCLEI věnovalo významně vývoji nástrojů pro sdílení informací v rámci technologického transferu. Za významné RCMT považuje zejména šíření dostupnosti informací o připravených výsledcích výzkumu a vývoje, resp. technologiích, určených pro transfer, komercionalizaci a využití v praxi. Jedním z takových prostředků je veřejně přístupná metadatabáze Technologický digitální periskop (Technology Digital Periscope – TDP) www.transfertech.eu, který slouží jako nástroj pro podporu a urychlení přístupu ke stávajícím výsledkům a produktům výzkumu a vývoje.


Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Pro zvětšení klikněte na obrázek.

V rámci TDP mohou výzkumné organizace a technologicky orientované firmy nabízet svoje know-how a výsledky výzkumu. TDP je orientován pro podporu šíření nabídky technologií v odborné oblasti pokročilých výrobních technologií a zpracovatelského průmyslu. Informace jsou v databázi kategorizovány do hlavních odborných skupin: využití robotů, pokročilé výrobní procesy, ICT, elektronika, modelování a vizualizace. Díky projektu NUCLEI je TDP prezentovaný v regionu střední Evropy mezi klastry se zaměřením na mechatroniku. Periskop je určen pro využití zejména firem a podniků, které hledají nové technologie, podněty a partnerství pro spolupráci. Digitální periskop tak podporuje mezinárodní spolupráci v rámci celého regionu střední Evropy prostřednictvím propojení oblasti výzkumu se soukromým sektorem nebo podniky. Každý záznam v databázi obsahuje stručný popis nabízené technologie nebo znalosti a pro případ zájmu o přesnější informace a další jednání je zde konkrétní kontakt. Tam kde je to možné, se metadatabáze TDP odkazuje na primární zdroje nebo URL adresy. V TDP lze využít několik možností vyhledávání – podle klíčových slov, země původu výsledku a úrovně technologické připravenosti odborného zaměření.

Open Innovation

V oblasti strojírenské výrobní techniky v ČR dosud nebyl šířeji uplatňován a popularizován koncept Open Innovation. Díky realizaci projektu NUCLEI se podařilo výrazně zlepšit popularitu a informovanost moderní strategie inovací Open Innovation u českých firem. Koncept Open Innovation je nově uplatněn na národní úrovni v rámci projektu Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ a v projektech Dlouhodobé mezisektorové spolupráce. V těchto nových výzkumných projektech je několik dílčích výzkumných témat řešeno společnostmi, které na sebe v produkčním řetězci navazují i které si přímo konkurují.


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Zdroj: Prof. Henry Chesbrough UC Berkeley, Open Innovation: Renewing Growth from Industrial R&D, 10th Annual Innovation Convergence, Minneapolis Sept 27, 2004

Jako dalším nástrojem podporujícím uplatňování konceptu Open Innovation je využití nástroje Pool of Excellence projektu NUCLEI. České firmy tak mohou zvyšovat svou efektivitu a rozvíjet inovační procesy díky dostupným informacím o možných partnerech pro výzkum, inovace a technologický transfer, které jsou prezentovány prostřednictvím této databáze. Otevření možností již přineslo konkrétní výsledky, například pro českou společnost TGS, která na základě účasti na Open Innovation workshopu v Bologni modernizovala svůj systém inovačního managementu a rozšířila významně spolupráci ve výzkumu a vývoji s výzkumnými organizacemi i firmami.


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Open Seminars

Kromě seminářů, které RCMT běžně pořádá, se v období dubna až června 2018 v prostorách RCMT konaly tři Open semináře s účastí Keynote Speech zahraničních přednášejících. Seminářů se zúčastnilo celkem 156 účastníků ze čtyř evropských zemí – Německa, Itálie, Slovenska a České republiky. Účast zástupců společností (DFKI GmbH, Factorio Solutions, s.r.o., SIDAT, spol. s.r.o., ČVUT-CIIRC, CNC Technology, spol. s.r.o., TA ČR, Svaz Strojírenské Technologie, zájmové sdružení, ABB s.r.o., VAPI s.r.o., TU Dresden, ITIA – CNR, Blue Panther s.r.o., Technology-support s.r.o., Ministerstvo průmyslu a obchodu, TOS KUŘIM – OS, a.s., Státní energetická inspekce, KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s., Bühler CZ s.r.o., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Vanad design s.r.o., ZČU, FANUC Czech s.r.o., THK PRAGUE, Misan s.r.o., TRIMILL, a.s., Robert Bosch, spol. s r.o., KUKA Deutschland GmbH, Intemac Solutions, s.r.o., ŠKODA AUTO a.s., DEL a.s., NEWTECH s.r.o., Erwin Junker Grinding Technology a.s., SIEMENS, TOSHULIN, a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s., TAJMAC-ZPS, a.s., ROTANA a.s., INOMECH s.r.o., Compo Tech PLUS, spol. s r. o., LAPP Czech Republic s.r.o., ARGO-HYTOS s.r.o., Stäubli Systems, s.r.o., TOS VARNSDORF a.s., Žilinská univerzita, VÚT Brno, Asociace strojních inženýrů ČR, 3Z Engineering s.r.o., IH – Automation), univerzit a výzkumných center umožnila nejen předávat a získávat nové informace, ale otevřít také nová témata spolupráce a navázat nová partnerství, uzavřít memoranda o budoucí spolupráci. Na základě networkingu RCMT navázalo přímou spolupráci s německou firmou KUKA Robotics.

Samotnými účastníky byly semináře hodnoceny kladně. Uvádíme zajímavou reflexi Ing. Stříteského, vedoucího vývojových projektů z firmy TOSHULIN na seminář ICT ve výrobě: Management životního cyklu výrobku a využití velkých dat pro zvyšování produktivity a snižování nákladů.

„Informace prezentované na semináři jsou pro nás velmi cenné. Průmysl 4.0 nemá z pohledu technické specifikace jasně definovaný formát a konkrétní obsah. Je to velmi široké téma, proto každá dílčí část, každá data, kterým rozumíme a kterým se věnujeme, mají smysl, protože tím se hledá konkrétní užití pro výrobce stroje, uživatele stroje, obsluhu a údržbu stroje. Ucelených a konkrétních informací k problematice je málo, každý odborník a každá firma mají navíc odlišný názor. Proto je každá další konkrétní informace dobrá, protože skládáním jednotlivých řešení a různých pohledů se hledá a vzniká cesta k finálnímu řešení. Skladba přednášejících byla určitě zajímavá, ocenili jsme také prezentovaný a podnětný pohled ze zahraničí. Je vidět, že v Německu se toto téma řeší na trochu jiné úrovni. Osobně jsem byl v poslední době na několika seminářích v této oblasti, kde je vidět, jak se téma intenzivně mění a vyvíjí. Proběhlý seminář byl velmi dobrým doplněním našich znalostí v této problematice. Zejména jsme ocenili jeho rozsah, od teoretických přednášek po ukázky konkrétních příkladů.“

Open Innovation Week

Workshopy, exkurze a dny otevřených dveří určené především pro studenty se konaly v dubnu 2018 v rámci Open Innovation Week.

Studenti měli možnost seznámit se se studijním oborem, výzkumnými tématy řešenými v RCMT i u partnerů projektu NUCLEI a zúčastnit se workshopů s přednášejícími z řad průmyslových firem. Open Innovation Week zvýšil zájem studentů o výrobní techniku a mechatroniku ve výrobních strojích, ale přinesl jim také možnost navázat kontakt s odborníky z oboru a účastnit se dalších mezinárodních workshopů organizovaných v rámci projektu NUCLEI. Studenti se díky zapojení RCMT v projektu NUCLEI následně zúčastnili také mezinárodního makeathonu v Mnichově a někteří uvažují vážně o Ph.D. studiu v RCMT.

Ing. Jan Smolík, Ph.D.

RCMT, FS ČVUT v Praze

J.Smolik@rcmt.cvut.cz

Reklama
Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit