Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

S rozšiřující se robotizací, digitalizací a zaváděním umělé inteligence do výroby vznikají požadavky nejen na nové zaměstnanecké pozice, ale mění se i nároky na schopnosti pracovníků. Co dříve byla znalost, je dnes dovednost. Jak se podle vás v příštích pěti letech změní požadavky na pracovníky zabezpečující chod výroby v moderním podniku? Kdo by měl podle vás zabezpečit vzdělávání a osvojování si potřebných dovedností?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Michal Šára, vedoucí divize robotiky, Stäubli Systems


Myslím, že ke změnám dochází víceméně postupně a tak, jak se vyvíjí technologie, vyvíjí se i automatizace. Dnes se dají automatizovat operace, které třeba před pěti až deseti lety ještě nebyly možné. Ve výrobě se však ve většině případů jedná hlavně o nahrazení monotónních operací, a ne člověka. Ohledně umělé inteligence to ale možná bude rychlejší, než si myslíme, a bude se jednat o nahrazení práce, kterou asi zatím nikdo moc nečeká. Minulý měsíc mi jeden zákazník vyprávěl, jak nasadili program – algoritmus –, který byl schopen naučit se práci nákupčí a plnohodnotně zastoupit větší část operací, včetně prvotní komunikace a dojednávání slev s dodavateli. S rychlým vývojem technologií více než dříve platí, že člověk by se měl vzdělávat celoživotně a primárně by to měla být jeho vlastní iniciativa.

Reklama
Reklama
Reklama

Michal Tůma, obchodní ředitel, Foxon

Nemyslím si, že se nějak dramaticky změní požadavky na operátory, zatím je mnoho činností, které se nevyplatí zautomatizovat. Mnohem větší tlak na změnu bude u středního managementu, který se bude muset naučit pracovat s enormním množstvím dat, jež při výrobě vznikají. Jednou z klíčových dovedností bude z těchto dat udělat relevantní informace pro rozhodování, řízení. Tato dovednost je čím dál důležitější pro mnoho oblastí našeho života a je potřeba, aby se už na základních školách do osnov zařadily předměty jako kritické myšlení a na středních školách se učily základní dovednosti práce s daty a databázemi.

Petr Boček, výkonný ředitel společnosti, Amtek

Jsem přesvědčen, že technické univerzity v České republice jsou tohoto cíle postupně schopny dosáhnout. Poslední dobou k nim přidružená výzkumná a vývojová centra přestávají být pouze dotovanými pracovišti se špičkovou technikou, ale stávají se zajímavými pro zákazníky z průmyslu. Díky tomu získávají zkušenosti, které jsou schopny poskytnout studentům, a ti z nich, kteří se ve vědě a výzkumu najdou, se pak stávají jejich zaměstnanci a propagátory, čímž se uzavírá kruh, který jako jedna z myšlenek stál u zrodu těchto pracovišť. Praktici a dodavatelské firmy z oboru automatizace jsou pak ve svém vlastním zájmu připraveni poskytnout technickým univerzitám i zmíněným pracovištím hardware a podporu, a to i ve vlastním zájmu.

Vladimír Trojáček, Micro-Epsilon, pověřenec vedení pro kvalitu

Pokud se podaří zavést umělou inteligenci a robotizaci podniků ve větším měřítku, vyřeší to problém současného nedostatku pracovních sil. Robot totiž může pracovat 24 hodin, nebo naopak pouze 2 hodiny denně, a neptá se na zákoník práce. Poptávka po pracovních silách disponující nižší, žádnou nebo na pracovním trhu nepotřebnou odborností tímto zmizí. Na to reagují příslušné organizace a probíhají první jednání, jak budoucí robotizovanou výrobu zatížit nějakými odvody, aby bylo možné u zmíněné části populace financovat obrovský nárůst jejího volného času. Poté na tom nejlépe budou odborníci, kteří z možnosti obrovského přísunu informací dnešního světa dokážou doplňovat a rozvinout své znalosti. Protože něco znát a aplikovat v hraničních oborech bude obrovskou konkurenční výhodou. Shromáždit o něčem informace, které jsou dnes všude zdarma, je jednoduché, ale disponovat uměním nějaký výrobní proces úspěšně zavést nebo jej řídit – to jsou právě znalosti a těch je v klíčových oborech průmyslu stále méně.

Gabriela Jedličková

Reklama
Vydání #3
Firmy
Stäubli Systems

Stäubli je globální poskytovatel řešení v oblasti mechatroniky se třemi specializovanými činnostmi: konektory, robotika a textilní průmysl. Poskytuje služby zákazníkům, kteří chtějí zvýšit svoji produktivitu v mnoha průmyslových odvětvích. Stäubli je mezinárodní společnost, která v současnosti působí v 29 zemích a má obchodní zastoupení v 50 zemích na čtyřech kontinentech. Společnost Stäubli, která byla založena v roce 1892, dnes sídlí v obci Pfäffikon ve švýcarském kantonu Schwyz.

Číst dál
Foxon

Česká společnost, která se od roku 2006 specializuje se na opravy a prodej dílů, diagnostiku průmyslových sítí, pořádá odborná školení a pracuje na projektech Industry 4.0. Vyrábí také vlastní produkty pro výrobu a údržbu, které na trhu chybí, a pracuje i na nových IoT aplikacích. Projekt FIOT (Factory Internet of Things) se zabývá využitím nejnovějších technologií, produktů a aplikací pro průmysl nové doby.

Číst dál
Micro-Epsilon Czech Republic

Tato středně velká rodinná firma hraje hlavní roli v měřicí technice. Již více než 50 let nabízí spolehlivá a jedinečná řešení, zejména když je potřeba při měření a kontrole vysoká přesnost. Nabízí snímače pro měření vzdálenosti, polohy a profilu, infračervené teploměry a kamery pro bezdotykové měření povrchové teploty, snímače pro detekci barev, průmyslové endoskopy, stejně jako systémy pro měření rozměrů a zjištění vad.
Inovativní produkty, které poskytují tu nejvyšší úroveň přesnosti, jsou vytvořeny pomocí intenzivního výzkumu a vývoje, unikátního know-how a široké síti spolupracujících firem, které jsou nezbytné pro takto vysoce přesné měřicí systémy. Firma velice úzce spolupracuje s obchodními partnery. Její produkty často poskytují zákazníkům skutečnou konkurenční a technickou výhodu.

Číst dál
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Související články
Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

CNC technologie a průmyslové roboty do výuky

Střední průmyslová škola strojní Betlémská v Praze v březnu slavnostně otevřela za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších významných hostů čtyři nové moderně vybavené učebny.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit