Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

S rozšiřující se robotizací, digitalizací a zaváděním umělé inteligence do výroby vznikají požadavky nejen na nové zaměstnanecké pozice, ale mění se i nároky na schopnosti pracovníků. Co dříve byla znalost, je dnes dovednost. Jak se podle vás v příštích pěti letech změní požadavky na pracovníky zabezpečující chod výroby v moderním podniku? Kdo by měl podle vás zabezpečit vzdělávání a osvojování si potřebných dovedností?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Michal Šára, vedoucí divize robotiky, Stäubli Systems


Myslím, že ke změnám dochází víceméně postupně a tak, jak se vyvíjí technologie, vyvíjí se i automatizace. Dnes se dají automatizovat operace, které třeba před pěti až deseti lety ještě nebyly možné. Ve výrobě se však ve většině případů jedná hlavně o nahrazení monotónních operací, a ne člověka. Ohledně umělé inteligence to ale možná bude rychlejší, než si myslíme, a bude se jednat o nahrazení práce, kterou asi zatím nikdo moc nečeká. Minulý měsíc mi jeden zákazník vyprávěl, jak nasadili program – algoritmus –, který byl schopen naučit se práci nákupčí a plnohodnotně zastoupit větší část operací, včetně prvotní komunikace a dojednávání slev s dodavateli. S rychlým vývojem technologií více než dříve platí, že člověk by se měl vzdělávat celoživotně a primárně by to měla být jeho vlastní iniciativa.

Reklama
Reklama

Michal Tůma, obchodní ředitel, Foxon

Nemyslím si, že se nějak dramaticky změní požadavky na operátory, zatím je mnoho činností, které se nevyplatí zautomatizovat. Mnohem větší tlak na změnu bude u středního managementu, který se bude muset naučit pracovat s enormním množstvím dat, jež při výrobě vznikají. Jednou z klíčových dovedností bude z těchto dat udělat relevantní informace pro rozhodování, řízení. Tato dovednost je čím dál důležitější pro mnoho oblastí našeho života a je potřeba, aby se už na základních školách do osnov zařadily předměty jako kritické myšlení a na středních školách se učily základní dovednosti práce s daty a databázemi.

Petr Boček, výkonný ředitel společnosti, Amtek

Jsem přesvědčen, že technické univerzity v České republice jsou tohoto cíle postupně schopny dosáhnout. Poslední dobou k nim přidružená výzkumná a vývojová centra přestávají být pouze dotovanými pracovišti se špičkovou technikou, ale stávají se zajímavými pro zákazníky z průmyslu. Díky tomu získávají zkušenosti, které jsou schopny poskytnout studentům, a ti z nich, kteří se ve vědě a výzkumu najdou, se pak stávají jejich zaměstnanci a propagátory, čímž se uzavírá kruh, který jako jedna z myšlenek stál u zrodu těchto pracovišť. Praktici a dodavatelské firmy z oboru automatizace jsou pak ve svém vlastním zájmu připraveni poskytnout technickým univerzitám i zmíněným pracovištím hardware a podporu, a to i ve vlastním zájmu.

Vladimír Trojáček, Micro-Epsilon, pověřenec vedení pro kvalitu

Pokud se podaří zavést umělou inteligenci a robotizaci podniků ve větším měřítku, vyřeší to problém současného nedostatku pracovních sil. Robot totiž může pracovat 24 hodin, nebo naopak pouze 2 hodiny denně, a neptá se na zákoník práce. Poptávka po pracovních silách disponující nižší, žádnou nebo na pracovním trhu nepotřebnou odborností tímto zmizí. Na to reagují příslušné organizace a probíhají první jednání, jak budoucí robotizovanou výrobu zatížit nějakými odvody, aby bylo možné u zmíněné části populace financovat obrovský nárůst jejího volného času. Poté na tom nejlépe budou odborníci, kteří z možnosti obrovského přísunu informací dnešního světa dokážou doplňovat a rozvinout své znalosti. Protože něco znát a aplikovat v hraničních oborech bude obrovskou konkurenční výhodou. Shromáždit o něčem informace, které jsou dnes všude zdarma, je jednoduché, ale disponovat uměním nějaký výrobní proces úspěšně zavést nebo jej řídit – to jsou právě znalosti a těch je v klíčových oborech průmyslu stále méně.

Gabriela Jedličková

Reklama
Související články
Proporcionální ventily s IO-Link technologií

Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

Slabina subdodavatelských řetězců

Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Související články
Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit