Témata
Reklama

CNC technologie a průmyslové roboty do výuky

Střední průmyslová škola strojní Betlémská v Praze v březnu slavnostně otevřela za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších významných hostů čtyři nové moderně vybavené učebny.

Výuka budoucích odborníků na technice, která by patřila spíše do muzea, mladé lidi ke strojařině nepřitáhne. Pokud chceme investovat do budoucí prosperity našeho státu, nelze oblast vybavení průmyslových škol opomíjet, neboť atraktivní forma studia s využitím moderních technologií napomáhá i k vyššímu zájmu studentů o strojírenské obory a tím také k uspokojení poptávky průmyslu po absolventech vzdělaných v oblasti současných technologií. Je proto potěšitelné, že můžeme uvést příklad takovéto investice právě na nejstarší průmyslové škole v České republice, jejíž tradice sahá až do roku 1837.

Reklama
Reklama
Reklama

Slavnostní stříhání pásky k učebně CNC obrábění

Učebna CNC obrábění

První z nově vybavených učeben na SPŠS Betlémská je věnována CNC obrábění. „Naší snahou bylo, aby studenti mohli pracovat na skutečném produkčním stroji vybaveném takovým řídicím systémem, s jakým se mohou setkat v praxi,“ uvedl ředitel školy Ing. Miroslav Žilka, CSc. Učebna byla proto vybavena malým soustružnickým centrem Emcoturn E25 s řídicím systémem Sinumerik 828 D. Tak byl vedle řídicího systému Heidenhain, který je již na škole zastoupen, získán další hojně rozšířený řídicí systém. Obráběcí stroj vybavila svými nástroji společnost Pramet Tools v rámci náběhu nového projektu Pramet do škol.

Učebna obrábění byla dále zařízena počítači s třídní licencí softwaru Sinutrain 4.5 od společnosti Siemens. Jedná se o portaci řídicího systému Sinumerik na PC. Software obsahuje skutečné výpočetní jádro z řídicího systému a studenti přitom pracují v prostředí Sinumerik Operate stejným způsobem jako na skutečném obráběcím stroji. V něm si mohou vytvořit a otestovat technologii a poté může být jejich práce realizována na skutečném obráběcím stroji. V softwaru Sinutrain lze navíc simulovat jakýkoliv typ obráběcího stroje. Učebna bude využívána nejen pro studenty školy, ale také v rekvalifikačních programech, které škola zajišťuje pro úřady práce. Škola se zároveň stane certifikovaným školicím střediskem firmy Siemens.

Učebna se soustružnickým centrem Emcoturn E25 s řídicím systémem Sinumerik 828 D

Robotické pracoviště v učebně automatizace

ABB Robotika dodala pro učebnu automatizace nově vyvinuté školicí robotické pracoviště, které umožní studentům vyzkoušet si robotické zařízení v praxi. SPŠS Betlémská je zároveň prvním zákazníkem, který toto pracoviště získal. „Obsluha a programování robotů je vysoce kvalifikovaná práce a firmy mají velký zájem o absolventy, kteří se chtějí věnovat této profesi,“ vysvětlil nám důvod pořízení robotického pracoviště Miroslav Žilka. Základem pracoviště je průmyslový šestiosý robot IRB120 s řídicím systémem IRC5. Robotická buňka o půdorysu 1,2 x 1,2 m obsahuje veškeré potřebné bezpečnostní prvky podle platných norem a umožňuje rozšíření o další prvky automatizace, jako například dopravníkové pásy, magnetické či pneumatické prvky, kompresor, kamerový systém aj. Další výhodou školicího setu je jeho malá hmotnost a nízká spotřeba energie. Zařízení je dodáváno s profesionálním softwarem RobotStudio, který umožňuje veškeré programování robotů na počítači a díky tomu také velmi přesné simulace s využitím reálných robotických programů identických s těmi, které jsou aplikovány ve výrobě.

Školicí robotické pracoviště ABB s šestiosým robotem IRB120 s řídicím systémem IRC5

Testovací místnost ECDL i posilovna

Třetí nově zařízenou učebnou je akreditovaná testovací místnost ECDL. Je vybavená moderní výpočetní technikou a studenti zde mohou po úspěšném absolvování testů získat mezinárodně uznávaný certifikát pro práci s počítači. Díky sponzorskému daru soukromé firmy byla ve škole zřízena také moderně vybavená posilovna, která je k dispozici nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale i pro mimoškolní činnost a pro zaměstnance školy.

Škola aktuálně spolupracuje s 53 partnery z řad průmyslových podniků, kteří poskytují prostor pro studentské praxe a kteří nabízejí možnost uplatnění pro studenty a rekvalifikanty. Partneři se v některých případech podílejí na i vybavení školy moderní technikou, ale hlavní tíha investic spočívá na bedrech zřizovatele školy, jímž je pražský magistrát. Ten také investoval do vybavení nově otevřených odborných učeben. Dobré jméno školy a možnost práce s moderními technologiemi se spolu s neutuchající poptávkou po absolventech strojírenských oborů projevuje rostoucím zájmem o studium na SPŠS Betlémská i o zavedené rekvalifikační programy.
Pavel Marek, Praha (Foto: autor)

pavel.marek@mmspektrum.com

www.betlemska.cz

Reklama
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Industry 4.0 - realita, nebo fikce?

Co to prosím tě je, ta Industry 4.0? Slýchám často ve svém okolí. Co si pod tím máme představit? Odpovídám, že všechno, co považují za „cool“ a co má ve svém oboru integrační potenciál, je Industry 4.0. Seriózní vysvětlení však není otázkou jedné definice, odkazuji dotyčné na odborné workshopy, kterých na toto téma bylo ve druhé polovině roku u nás jako hub po dešti. Česko-německá obchodní a průmyslová komora společně se svými partnery z řad jejích členských firem a následně i resortní ministerstva a Technologická agentura ČR realizovaly a realizují celou řadu seminářů a konferencí a snaží se do této problematiky vnášet trochu jasno.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit