Témata
Vydání #4
Duben 2016Téma měsíce

Servis a údržba výrobních provozů. Zabezpečení jakosti výroby. Maziva, technické oleje a řezné kapaliny.

Monotematická příloha: Inovace ve štíhlé výrobě, logistika výrobních procesů ve strojírenských výrobních provozech.

Články

Servis

Trojský most v Praze je unikátní

Trojský most přes Vltavu je v mnoha ohledech bezesporu ojedinělý. Díky svému rozpětí patří mezi největší mosty v České republice a nízkým vzepětím síťového oblouku a celkově subtilní konstrukcí bez opěrných pilířů v řece je zase označován za světový unikát.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

S jaderným pohonem na Mars jen za měsíc a půl

Doba, která je nutná k dopravení lidské posádky na Mars pomocí současných chemických pohonů, přesahuje rok a půl, což je příliš dlouho, především kvůli působení kosmického záření. Pokud by si loď měla nést palivo potřebné k návratu, doba letu by se navíc ještě prodloužila. V současnosti probíhá testování paliva a komponent pro jaderný reaktor, který by mohl donést lidi k Marsu jen za měsíc a půl.

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Industry 4.0 v roce 2016

Pravděpodobně již u nás není technik, který by se za poslední dobu nesetkal s pojmem Industry 4.0 či s "českým pojetím" Průmysl 4.0, chcete-li. Tento pojem se zabydlel ve firemní i akademické kultuře a mnohé subjekty v této iniciativě vidí svoji příležitost a nutnost se do ní zapojit. Jsou však i druzí na odvrácené straně mince. V MM Průmyslovém spektru pravidelně dáváme prostor vyjádřit se oběma stranám jak odbornými příspěvky, tak formou ankety.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci; Sekce Doprava

Poslání Inženýrské akademie ČR (IA ČR) spočívá v odborné podpoře a rozvoji technických věd a technického školství, jakož aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu. Naším cílem je přispět k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme IA ČR potřetí, tentokrát se zaměříme na dopravu.

Kvalita práce personální agentury

Personální nebo také pracovní agentury jsou prostředníkem mezi zaměstnavatelem, který nabízí volná pracovní místa, a potenciálními zaměstnanci, kteří mají o aktuální pracovní nabídky zájem.

CNC technologie a průmyslové roboty do výuky

Střední průmyslová škola strojní Betlémská v Praze v březnu slavnostně otevřela za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších významných hostů čtyři nové moderně vybavené učebny.

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn 2. Řízení podnikových procesů

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Mysleme globálně, jednejme lokálně, Téma na duben: Průlomové technologie, automatizace a digitalizace

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Akcelerující japonské inovace

Vyslovíme-li název Tungaloy, oboroví specialisté vědí, že jde o japonského výrobce řezných nástrojů. Ten společně s firmou Iscar, TaeguTec, Ingersoll a dalšími patří do koncernu IMC Group, druhé největší společnosti na světě v této komoditě, kterou vlastní investiční společnost Berkshire Hathaway amerického filantropa Warrena Buffeta. Ne všichni však vědí, že slovo Tungaloy bylo použito pro komerční označení prvního v Japonsku vyvinutého slinutého karbidu, se kterým v roce 1929 přišla na trh společnost Toshiba. Tento fakt pak byl o více než třicet let inspirací při hledání názvu pro nově vzniklou firmu a její výrobní závod v Nagoji. Dnes se píše rok 2016 a společnost doprovází další ze zásadních milníků v její historii.

Svět CNC vstupuje do formule 1

Haas Automation je největším výrobcem CNC obráběcích strojů v USA. Svět formule 1 představovat netřeba. Nyní tito dva giganti sdílejí společného jmenovatele, kterým je formulová stáj Haas F1 Team. Spolehnou se na vlastní šasi a na motory či převodovky od Ferrari.

Umělé svaly; část 3. Dielektrické elastomery, část 1.

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití.

Trendy

Čistící síla pro hydraulické systémy

Majitelé podniků a provozovatelé strojů neustále hledají nové způsoby, jak zefektivnit produktivitu výroby a zvýšit svou konkurenceschopnost. Údržba hydraulických zařízení se však stále více potýká se znečištěním hydraulického systému kaly a usazeninami. Tyto usazeniny snižují efektivitu práce strojů, způsobují zbytečné prostoje a snižují celkovou produktivitu práce a navyšují celkové náklady.

MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

Vynález bezolejového technologického maziva

Před 35 lety v klidné ulici v Evanstonu (USA) vyvinul Art Dampts vůbec první vysoce výkonné bezolejové mazivo pro lisování kovů. Pan Dampts strávil většinu své kariéry ve výzkumném centru IRMCO, které nyní nese jeho jméno.

Opotřebovaný kuličkový šroub - vyměnit nebo opravit?

Otázku, zda opotřebovaný kuličkový šroub repasovat, či nahradit novým, si pokládá řada společností. Rozhoduje i finanční hledisko.

Služba pro bezdemotážní diagniostiku

Bezdemontážní diagnostika je zavedená metoda pro periodickou analýzu stavu strojů a zařízení, která umožňuje monitoring v čase, vylepšuje harmonogram zásobování náhradními díly a optimalizuje správu zdrojů. Metoda rovněž šetří prostředky tím, že eliminuje ty servisní úkony, které nejsou nezbytné.

Zdraví a bezpečnost na pracovišti má nejvyšší prioritu

Pracoviště musí být bezpečné. To platí zejména u činností souvisejících s horkem a chemikáliemi. Volba správného ochranného oděvu má velký význam a není jednoduchou rutinní záležitostí; zde je vyžadován odborný přístup.

Konkrétní krok k digitalizované výrobě

Společnost Schaeffler byla za svůj inovativní projekt nazvaný Obráběcí stroj 4.0 nominována na pozici jednoho ze čtyř finalistů soutěže Cena německého hospodářství za inovaci v kategorii Industrie 4.0. Udělení ceny proběhne 16. dubna 2016 v Darmstadtu.

Čisticí utěrky v systému vícenásobného použití

Vyčistit stroje, pracoviště a materiál použitý k čištění prostě zahodit? Tak jednoduché to v oblasti řemesel a průmyslu není. Kdo začne pracovat se znečišťujícími látkami, jako jsou motorový olej, tuhá maziva nebo nátěry, musí respektovat a dodržovat určité zákonné směrnice pro zacházení s materiálem použitým k čištění.

Prediktivní údržba se vždy vyplatí

Náklady spojené s provozem a údržbou zařízení mnohdy několikrát převyšují jeho hodnotu. V souvislosti s digitalizací v průmyslu a internetem věcí (Internet of Things – IoT) vzniká potřeba nových obchodních modelů, z nichž mnohé ještě neznáme, zatímco jiné už dostávají konkrétní podobu. Mezi ně patří prediktivní údržba.

Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně ne všechna ložiska dosáhnou své výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení.

Vliv kvality stlačeného vzduchu na průmyslové procesy

Než se začneme zabývat kvalitou, podívejme se na cenu. Stlačený vzduch je nejdražším typem energie používané v průmyslu. Bohužel, vzhledem k tomu, že jde o „neviditelné“ médium, je mu v praxi mnohdy věnována malá pozornost. To se projevuje jak v provozních nákladech, tak v kvalitě konečného produktu.

Plastická maziva do extrémních podmínek

Automatizovaná výroba s sebou přináší zvláštní nároky na velmi pečlivou údržbu drahých robotických strojů. Pro dosažení maximálního výkonu ve výrobním procesu jsou vyvíjena také speciální plastická maziva.

Výroba

Interaktivní programování CNC strojů

Proces obrábění není zdaleka tak jednoduchý, jak se v mnoha případech jeví. Současné obráběcí stroje jsou obvykle vybaveny pro volbu několika způsobů přípravy programů. Dialogový způsob programování má stále svou nezastupitelnou pozici.

Lehké konstrukce osobních automobilu - použití hliníku

Kontinuální trend v oblasti snižování hmotností karoserií osobních vozů je důsledkem tlaku na eliminaci CO2 do roku 2020 až na 95 g.km-1. Konstrukční úpravy v oblasti hnacích agregátů nebo náprav vozů jsou do určité míry také možné, nicméně stále častěji obtížně realizovatelné. Již od 80. a 90. let se v konstrukci vozu využíval hliník a plastové hmoty, nicméně dominantním materiálem je i nadále ocel.

Pokrok k digitální výrobě ozubených kol

Průmysl 4.0, posun k digitální továrně, je skloňován ve všech pádech, avšak ve větší části výroby ozubení je skutečnost zatím jiná. Společnost Gleason vyvíjí v rámci iniciativy Gleason 4.0 nové přístupy k digitální výrobě: jedním z těchto řešení je systémová stavebnice pro technologii výroby ozubení Power Skiving. Již odzkoušená technologie byla představena teprve nedávno na Gear Solutions fóru v Ludwigsburgu společností Gleason-Pfauter – tentokrát s novým aspektem.

Všestranný flexibilní stroj na obrábění hřídelí

Studie "FAST 2025" německého svazu automobilového průmyslu (VDA) se zabývá mj. trendem přesunu tvorby hodnot v automobilovém průmyslu na stranu dodavatelů. Vývoj trhu s osobními automobily by mělo podle jejích autorů současně poznamenat také zkrácení produktových cyklů a rozšiřující se paletu nabízených modelů.

Nová generace povlakovaných cermetů

Nová řada řezného materiálu z cermetu je určena pro soustružení a frézování. Jakost cermetů v kombinaci s novým typem multivrstvého povlaku Dragonskin WNT aplikovaným metodou CVD podtrhuje vysokou užitnou hodnotu při obrábění. Nová kombinace úspěšně nahrazuje původní řadu cermetových vyměnitelných břitových destiček a nabízí vysokou produktivitu a spolehlivost řezného procesu.

Frézování s přesností mikrometru na polohovacím upínacím stole s nosností 60 tun

Pro obrábění přesných součástí o hmotnosti až 60 tun byla vyvinuta portálová frézka, jejímž srd-cem je polohovací stůl s vysokou nosností. Nyní je možné jednu součást obrábět a druhou souběžně upínat na paletu mimo stroj. Výměna součástí je otázkou několika minut.

Nástroje pro jednodušší obrábění korozivzdorných ocelí

Společnost Dormer Pramet představuje řadu nových výrobků značek Pramet a Dormer. Jejich vývoj byl zaměřen především na obrábění těžkoobrobitelných materiálů, včetně korozivzdorných ocelí.

Výroba nástrojů od průměru 0,02 mm

Švýcarská firma TTB Engineering je výrobcem vysoce přesných nástrojových brusek a dodavatelem technologie pro výrobu nástrojů již od průměru 0,02 mm až do 14 mm, a to jak z tvrdokovu nebo HSS, tak i z dalších speciálních materiálů.

Vystavili sedm strojů včetně robota

Když dají zkušení konstruktéři hlavy dohromady, většinou z toho vzejde kvalitní technické dílo. Ve chvíli, kdy je dílo doladěné a odzkoušené, je potřeba ho představit těm, kteří z něj budou mít užitek. Jak nejlépe ukázat přednosti a vlastnosti strojů, které společnost vyrábí? K tomu slouží zákaznické dny, kdy školený personál předvede práci na stroji a stroj samotný přímo před očima zájemců. Letošní zákaznické a distributorské dny společnosti Kovosvit MAS se konaly ve dnech 6. a 7. dubna 2016 a bylo se opravdu na co dívat. Vystaveno bylo celkem sedm typů strojů včetně ukázky robotizovaného pracoviště.

Využití laseru při dělení a značení materiálů

V odborných časopisech vycházejí celé řady článků na téma pokročilého použití laserových technologií v průmyslu. V praxi se však často setkáváme se zákazníky, kterým se nedaří získat základní informace o této problematice. Jaký typ laseru je vhodný na daný materiál? Jaký výkon je potřeba pro dělení desky o zadané tloušťce? Jaké asistenční plyny lze pro řez použít a jaké výsledky s daným typem plynu můžeme očekávat?

Monotematická příloha

Kam směřuje LEAN

LEAN manufacturing, štíhlá výroba. Cílem a podstatou je maximalizovat přidanou hodnotu, snížit podíl činností nepřidávajících hodnotu a odbourat plýtvání, a to napříč celým hodnotovým tokem. „lean“ – pojem v této souvislosti použil prvně Jim Womack v 80. letech při popisu systému podnikání firmy Toyota. V článku se ovšem nechceme zabývat jen úzkou oblastí lean, ale celou řadou dalších sfér spadajících do oboru průmyslového inženýrství.

Výrobní systém: budoucnost nebo přežitek?

Rádi bychom vás seznámili s pojmem výrobní systém a zamysleli se nad otázkou, do jaké míry je v dnešní době výrobní systém nutností.

Z praxe průmyslového inženýra aneb LEAN po česku

Většina metod leanu má původ v mimoevropských zemích a zatím nevím o žádné, která by vzešla přímo z Čech, Moravy či Slezska. Nejsme sice původci některé z používaných a osvědčených technik, přesto jsem se ve své praxi setkal s řadou aplikací, kterým k úspěchu výrazně přispělo nápadité uzpůsobení na naše specifické české podmínky. Nebudu to složitě popisovat a raději uvedu konkrétní příklady.

Flow Assembly - montáž přesných brusek

Každoroční setkání představitelů tří výrobců precizních rotačních brousicích strojů Studer, Schaudt a Mikrosa, kteří se scházejí se svými obchodními zástupci a partnery z celého světa, se konalo 19. 2. v sídle společnosti Friz Studer ve švýcarském Thunu. Na programu jsou vždy sdělení obchodních úspěchů za uplynulý rok a představení aktualit pro období následující. Letos byla představena zcela unikátní montážní linka Flow-Assembly.

Podpora zavádzania LOTO

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa vedenie spoločnosti DS Smith, závod Martin, rozhodlo doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o pracovníkov. Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Ergonómia ako nástroj zvyšovania produktivity

Firmy sa pri realizácii zmien zameriavajú na rôzne oblasti, ktoré prinesú zvýšenie produktivity, kvality, logistiky, údržby či iných oblastí. Zlepšenie v týchto oblastiach prináša vo väčšine finančnú úsporu. Ak povieme ergonómia, tak vo firmách je to skôr vnímané ako nákladová položka bez výraznejšej finančnej úspory. Myslím si, že je to chyba. Realizovali sme viacero projektov vo firmách, ktoré mali práve požiadavku zlepšiť ergonómiu pracoviska. Skúsenosti ukazujú, že takýto projekt môže priniesť aj finančnú úsporu.

Audit zavedenia a fungovania princípov lean

Mnoho firiem v súčasnosti aktívne využíva princípy a metódy konceptu lean, rovnako je tiež mnoho firiem, ktoré sa snažia o ich implementáciu. Motívov môže byť viacero, rovnako ako prostredia, či odvetvia, kde sa o to snažia. Niektorí chcú byť štíhli, aby vyzerali lepšie, iní preto, aby žili kvalitný a dlhý život, iní preto, aby prežili. Týka sa to výrobných spoločností, stavebných spoločností, obchodných a logistických reťazcov, úradov a tiež malých podnikateľov.

Robustní paletový vozík ovládaný z plošiny

Společnost Hyster představila nový robustní paletový vozík RP2-2.5N ovládaný z plošiny, jenž umožňuje obsluze přizpůsobovat jízdní polohy během cross dockingu.

Nový závod na výrobu vysokozdvižných vozíků

Počátkem letošního roku byl v západních Čechách uveden do provozu nový závod na výrobu vysokozdvižných vozíků. Patří společnosti Kion Group a v současnosti se zde vyrábějí retraky značky Linde.

Zabezpečení kvality výroby

Kontrola kvality je základním kritériem zabezpečení jakosti výrobku, jeho funkčnosti a životnosti. Řízení kvality zahrnuje téměř všechny firemní procesy. Je to především snaha o neustálé zlepšování, jehož výsledkem jsou efektivnější procesy, které vedou ke snižování nákladů a zvyšování produktivity.

Inovativní podnik 21. století vytvářejí inovativní lidé

Postavit byznys na geniální myšlence a dále jej rozvíjet je učebnicový příklad pro každého začínajícího podnikatele. Ten by však neměl na své cestě spoléhat pouze na svoji intuici, ale měl by se obklopit schopnými odborníky, za nimiž stojí mnoho zkušeností a pozitivních referencí.

Inovace ve štíhlé výrobě

Robotické vozíky

Když v roce 2015 společnost Linde Material Handling (Linde MH) poprvé představila své robotické vozíky, šlo o hodně inovativní přístup. Vývojoví inženýři Linde MH společně s kolegy z francouzské společnosti BALYO, která se automatizací manipulační techniky dlouhodobě zabývá, totiž zvolili neobvyklou cestu. Rozhodli se nevyvíjet nové a drahé speciální stroje, ale naopak, přinést robotiku do stávající manipulační techniky a zachovat tak výhodu její velkosériové výroby.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit