Témata
Reklama

Pravděpodobně již u nás není technik, který by se za poslední dobu nesetkal s pojmem Industry 4.0 či s "českým pojetím" Průmysl 4.0, chcete-li. Tento pojem se zabydlel ve firemní i akademické kultuře a mnohé subjekty v této iniciativě vidí svoji příležitost a nutnost se do ní zapojit. Jsou však i druzí na odvrácené straně mince. V MM Průmyslovém spektru pravidelně dáváme prostor vyjádřit se oběma stranám jak odbornými příspěvky, tak formou ankety.

Pravděpodobně již u nás není technik, který by se za poslední dobu nesetkal s pojmem Industry 4.0 či s „českým pojetím“ Průmysl 4.0, chcete-li. Tento pojem se zabydlel ve firemní i akademické kultuře a mnohé subjekty v této iniciativě vidí svoji příležitost a nutnost se do ní zapojit. Jsou však i druzí na odvrácené straně mince. V MM Průmyslovém spektru pravidelně dáváme prostor vyjádřit se oběma stranám jak odbornými příspěvky, tak formou ankety.

V tomto vydání na anketní otázky odpovídali jednatel firmy Zoller Austria Ing. Wolfgang Huemer a ředitel Renishaw Ing. Josef Sláma.

Reklama
Reklama
Ing. Josef Sláma, ředitel Renishaw, s.r.o.Renishaw je globální společnost s klíčovými odbornostmi v měření, řízení pohybu, spektroskopii a přesném obrábění. Vyvíjí inovační výrobky, které posunují provozní možnosti svých zákazníků.
Ing. Wolfgang Huemer, jednatel firmy Zoller Austria GmbHFirma Zoller na trh České republiky a Slovenska vstoupila před více než dvaceti lety a za tu dobu bylo u zdejších zákazníků zprovozněno přes 500 měřicích, seřizovacích a kontrolních přístrojů.Ing. Josef Sláma, ředitel Renishaw, s.r.o.Renishaw je globální společnost s klíčovými odbornostmi v měření, řízení pohybu, spektroskopii a přesném obrábění. Vyvíjí inovační výrobky, které posunují provozní možnosti svých zákazníků.

MM: Jaký spatřujete význam iniciativy Industry 4.0 pro komoditu vaší výroby?

Ing. Huemer: Jedinečná identifikace všech nástrojů a jejich komponent umožňuje skutečnou transparentnost a je základem systematické správy nástrojů v rámci procesu Industry 4.0. Kompletní detailní informace lze uchovat a zpětně je dohledat napříč celým výrobním procesem. Cílem ukládání a následné práce s těmito daty je další možná optimalizace výroby. Budoucnost je v nástrojích, které umějí komunikovat. Nástroje a nástrojové držáky se budou stále častěji vybavovat senzorikou a budou komunikovat se svým okolím například pomocí RFID nebo DMC technologií. Cílem je vytvoření vyššího stupně propojení v oblasti pohybu nástrojů, aby bylo dosaženo jejich optimálního využití a logistiky. V této oblasti existuje velký potenciál úspory nákladů.

Ing. Sláma: Společným jmenovatelem všech produktů a řešení, které společnost Renishaw přináší svým zákazníkům, je zvyšování efektivity výroby, zlepšení kvality a snížení nákladů. Dlouhou dobu akcentujeme tyto aspekty v naší komunikaci směrem ven z firmy. V poslední době zjišťujeme výrazný nárůst požadavků zákazníků, kteří začali mluvit přesně stejným jazykem a požadují právě tyto hodnoty. Je-li to výsledek mediálního mixu kolem Industry 4.0, tlaku konkurečního prostředí nebo jen známka vývoje odvětví, nevíme. Věřme však, že právě iniciativa Industry 4.0 v tom hraje významnou roli.

MM: Máte již zkušenosti se zaváděním technologií čtvrté průmyslové revoluce ve vaší firmě?

Ing. Huemer: Důsledné propojení celého procesu pohybu nástrojů ve firmě je podstatnou součástí Industry 4.0. Tím se stává přenos dat pro jednotlivé výrobní kroky realitou: například přímá komunikace mezi seřizovacím přístrojem a obráběcím strojem. Již dnes nabízíme mnoho řešení na výrobci nezávislého přenosu dat, například pomocí etikety, RFID čipu, postprocesoru nebo také pomocí nadřazených výrobních systémů. Jednoduchou, přesto účinnou variantou je zakódování skutečných údajů do kódu Datamatrix, který lze do obráběcího stroje naskenovat pomocí čtečky.

Ing. Sláma: Samozřejmě. Renishaw je jednou z high-tech společností, které hrají vedoucí roli ve svém oboru. Výzkum, vývoj a implementace prvků a systémů umožňujících snížení vlivu lidského faktoru na výrobní proces jsou základem naší strategie. Každoročně investujeme obrovské prostředky do výzkumu. V plné míře využíváme synergické efekty našich produktů a používáme je v naší vlastní výrobě.

Nedávno jsem se seznámil s názorem, že existují čtyři skupiny lidí. Ti, kteří něco uskutečňují, ti, kteří se na to dívají, ti, kteří se diví, co se stalo, a ti, kteří vůbec nevědí, že se něco stalo. Renishaw zcela určitě patří k té první skupině.

MM: Jak bude nutné vaše výrobky přizpůsobit potřebám úplného digitálního propojení celého výrobního procesu?

Ing. Huemer: Zoller nabízí řešení, která jdou s dobou. Měřicí a seřizovací přístroje a software TMS Tool Management Solutions pro efektivní správu nástrojů jsou připraveny na budoucnost. Tato ekonomická řešení se umějí přizpůsobovat budoucím požadavkům. Naše měřicí a seřizovací přístroje nejsou žádným samostatně stojícím řešením, ale lze je plně integrovat do stávajících výrobních procesů. Lze převzít stávající datové struktury, dále využít již vytvořená data a připojit na běžně používané systémy od ERP přes CAM, nástrojové skříně či rotační policové sklady až po obráběcí stroje.

Ing. Sláma: Naše výrobky k tomuto propojení svým zaměřením, konstrukcí a provedením samy napomáhají. Renishaw vyvíjí, vyrábí a dodává dentální skenery, které jsou jádrem procesu digitální výroby zubních náhrad. Přirozeným dalším krokem je 3D tisk chromkobaltových zubních náhrad a titanových implantátů. Renishaw je jediným britským výrobcem 3D tiskáren pro tisk z kovu. Dodává unikátní kontrolní přístroj Equator, který lze umístit do běžné dílny, ale také vložit do robotických výrobních buněk jako integrální součást procesu bezobslužné výroby. Ostatně náš vlastní výrobní proces v našich výrobních závodech je kompletně digitálně propojen. Zeptejte se nás na náš výrobní systém RAMTIC.

MM: Jsou zákazníci, k nimž především směřujete vaše výrobky, dostatečně připraveni zavádět vysoce moderní výrobu reflektující aspekty Industry 4.0?

Ing. Huemer: Mnozí zákazníci udělali již mnoho důležitých kroků pro postupné zavádění Industry 4.0. Pro všechny ostatní platí, že musí přijít kompletní propojení výroby. Současný trend znamená, že budoucnost obrábění leží v propojení. Vše musí být vyrobeno ve vysoké kvalitě, procesy musejí být zdokumentovány, stroje a softwary musejí spolupracovat. A to vše při velkém tlaku na snižování časů a nákladů. Obrobky musejí výrobou procházet rychleji a musejí ji opouštět s vysokou kvalitou - a samozřejmě se přitom nesmí zanedbat finanční aspekty. Od strojů, nástrojů i dalších technologií je očekávána vyšší flexibilita. Proto musí přijít Industry 4.0, proto musí ve firmách existovat kompletní prostupnost dat.

Ing. Sláma: Naši zákazníci v ČR a SR se navzájem velmi odlišují. Odlišují se typem výroby, objemem výroby, zaměřením, počtem pracovníků, druhem odběratelů a odlišují se ještě v mnoha různých parametrech. Každý z nich je jedinečný. Jedno však mají společné. Ti, kteří moderní a efektivní výrobu považují za svoji konkurenční výhodu, ti jsou připraveni.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit