Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Využití laserů v průmyslu a logistice se neustále rozšiřuje. Je možné jimi například řezat, značit, navařovat, měřit, skenovat a mnoho dalšího.
K jaké činnosti využívá lasery ve výrobě vaše společnost? Případně, jaká laserová řešení nabízíte svým zákazníkům?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Milan Kaštan
výkonný ředitel, Mepac CZ

Společnost Mepac je spjata s laserovými systémy již od roku 2003. V průběhu let jsme vyvinuli a dodali celou řadu laserových pracovišť dle specifických požadavků našich zákazníků. Laserové systémy využíváme např. k řezání kovových materiálů v přesnosti 0,02 mm, pro přesné navařování materiálu např. při opravě nástrojů či forem, v popisování či hloubkovém gravírování různých materiálů a také pro přesné skenování dílů. Všechny naše dlouholeté zkušenosti nabízíme i formou služeb. Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout unikátní řešení například spřažené s kolaborativními roboty. Neustále se snažíme reagovat na situaci kolem nás a vyvíjet preciznější a složitější laserové aplikace. V brzké době přijdeme s další podstatnou novinkou v oblasti laserového navařování.


Ladislav Martínek
technická podpora a marketing, Micro-Epsilon Czech Republic

Skupina Micro-Epsilon prodává laserové snímače pro měření a kontrolu vzdálenosti, polohy, tloušťky či tvaru. V nabídce jsou jak profilové skenery, tak bodové triangulační snímače. Druhé jmenované vyrábíme také ve výrobním závodě v jihočeské Bechyni. Z našeho širokého portfolia to jsou kompaktní řady 1220, 1320 a 1420, které jejich cena a přesnost předurčují ke spolehlivému měření nejen ve výrobních linkách. Nabízíme OEM customizaci a možnost sériové výroby. Při výrobě se provádí důsledná kalibrace na speciálním stroji v tmavé místnosti. Pro laserem hůře měřitelné povrchy, jako jsou kovy a organické či rozžhavené materiály, se nabízejí snímače s úpravou laseru a pokročilými SW funkcemi. Nejvyšší řady mají přesnost i pro laboratorní využití.


Radim Vladař
regionální obchodní manažer pro ČR a SR, Kamiteka CZ

Vláknové lasery používají naši zákazníci k řezání, svařování, čištění kovů a také ke gravírování. Hlavním úkolem, který si dnes tvůrci laserové technologie stanovili, je nahradit tradiční typy svařování laserem, protože je rychlejší a vyžaduje méně času na čištění a leštění po svařování. Velmi důležitý je také úkol řezání kovů velkých tlouštěk při vysokém výkonu rychleji a levněji než při řezání plazmatem.


Roman Švábek
jednatel, IPG Photonics (Czech Republic)

Společnost IPG Photonics je největším výrobcem vláknových laserů na světě. Jako průkopník v této oblasti tak bylo IPG na samém začátku většiny nových laserových aplikací. V poslední době pozorujeme velký rozmach laserových technologií například pro aplikace čištění povrchu. I déle obecně známé technologie, jako jsou řezání a svařování, se však daří díky novým typům vysokovýkonných laserových zdrojů a procesních optik posouvat stále dál. Totéž se týká i technologie mikroobrábění a ablačních procesů, které naopak těží z laserů s ultrakrátkými pulzy. Nejdůležitějším faktem ale zůstává, že se laserové technologie staly naprosto běžnou a nepostradatelnou součástí výrobních procesů v mnoha oborech.


Martin Volný
manažer prodeje, Prima Power Central Europe

Společnost Prima Power je průkopníkem ve výrobě a vývoji laserů, které vyrábí od konce 70. let minulého století. V současné době naše společnost nabízí čtyři skupiny produktů, ve kterých využívá lasery, a to převážně vláknové. První skupinou jsou 2D lasery, které nabízíme od výkonu 2 kW až do 12 kW fiber laserového zdroje a velikosti stolů 1 500 x 3 000, 2 000 x 4 000 a 2 000 x 6 000 mm. Druhou skupinou jsou 3D lasery, které mají využití v automobilovém průmyslu při řezání plechových výlisků karosérií aut nebo v leteckém průmyslu při pálení hlubokých, a přitom velmi malých otvorů do cylindrů a částí proudových motorů. Třetí, neméně významnou skupinou, je kombinace technologie vysekávání a tváření a využití technologie 2D laseru na jednom stroji. Čtvrtou a nejmladší skupinou, ve které využíváme lasery, jsou aditivní technologie, tzv. 3D laserový tisk.


Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Související články
Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Názorové fórum odborníků

Energetická náročnost výrobních provozů zvláště v oblasti tváření, svařování či v oblasti zpracování plechů a profilů je důležitým kritériem pro udržitelnou výrobu. Jakou roli hrají úvahy o energetické náročnosti a budoucí udržitelnosti provozu při vývoji nových zařízení?

Jaká je energetická náročnost vámi vyráběných strojů a zařízení ve srovnání s jejich předchozími generacemi? Jakým způsobem bylo případné snížení spotřeby energií dosaženo?

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit