Témata
Reklama

Výrobou strojů krok za krokem

V prvním květnovém týdnu uspořádala společnost Hermle ve svém sídle tradiční čtyřdenní open house. Akce přilákala do malebného německého městečka Gosheim zákazníky z celého světa. Česká a slovenská kancelář Hermle zorganizovala pro více než šedesátku svých klientů návštěvu spojenou s prohlídkou výroby, praktickými ukázkami obrábění, partnerskou výstavou a následnou panelovou diskuzí.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Pohyb mnoha cizojazyčných skupin po areálu společnosti byl dokonale časován a organizován tak, aby si všichni návštěvnici odnesli dokonalý zážitek, stihli celý program a zároveň nenarušili běžný chod společnosti. Komentované prohlídky totiž probíhaly za běžného provozu a návštěvníci tedy mohli sledovat směnu zaměstnanců přímo při jejich pracovních úkonech.

Reklama
Reklama

Soběstačnost zárukou kvality

První kroky české skupiny zamířily pod vedením našich průvodců Barbary Hermann a Pavla Němečka do obrobny středně velkých dílů. Téměř všechny díly budoucích strojů jsou vyráběny zde a až na malé výjimky platí, že „Hermle vyrábí Hermle“. Díky tomu není společnost tolik závislá na externích dodavatelích a má pod kontrolou kvalitu vyrobených dílů přesně v duchu všudypřítomného hesla „Preciznost v každé dimenzi“. Stejně tak si vyrábí ve vlastní slévárně ve dvacet kilometrů vzdáleném městečku Zimmern lože z minerálního kompozitu pro všechny stroje počínaje C 250 až po C 42. Pro dodávky odlitků loží z jednoho kusu šedé litiny pro dva největší stroje C 52 a C 62 pak využívá služeb německého partnera a tato lože jsou obráběna na dvou strojích Waldrich Coburg. Všechny rámy strojů Hermle jsou konstrukčně stejné a liší se pouze velikostí a použitým materiálem. Jsou obrobeny tak, že stroje není nutno kotvit do podlahy či kopat základy pro jejich usazení. Úplně stejná situace je i při výrobě vřeten - opět pro menší stroje si je společnost Hermle vyrábí sama zde v Gosheimu a pro již zmíněné dva typy velkých strojů vřetena nakupuje. Soběstačnost platí i při výrobě plechových dílů pro krytování strojů.

Zájem návštěvníků se soustředil na komentované ukázky obrábění, které probíhaly v technologickém a školicím centru. (Foto: Hermle)

Cestou přes obrobnu jsme nahlédli do měřicího střediska, kde jsou všechny vyrobené díly zkontrolovány a následně odvezeny k montáži konkrétního stroje. A do montážní haly mířily i naše kroky. Ve velké hale jsme viděli desítky strojů v různých fázích montáže, některé byly již zkompletovány a probíhaly na nich mnohahodinové zkušební provozy. Každý stroj je vyroben podle specifikace pro konkrétního zákazníka. V Hermle velmi dbají na osobní zodpovědnost jednotlivých pracovníků – ti svým podpisem v průvodní kartě každého stroje stvrzují všechny operace, které na vznikajícím stroji provedli. A stejně jako hotové stroje i my jsme zamířili do expedice.

Expediční hala, která slouží zároveň i jako centrální příjem, byla postavena v roce 2011 v rekordně krátkém čase pěti měsíců a od té doby spojuje výrobní závod se světem. Denně odsud v dopoledních hodinách expedují až pět nových zabalených strojů do celého světa a naopak odpoledne zde probíhá navážka veškerého materiálu pro výrobu dalších. Jako další jsme měli možnost prohléhnout si prostory Hermle-Leibinger Systemtechnik, 100% dceřiné společnosti firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle, kde se montují speciální zakázky s automatizací podle přání zákazníka.

Špičkový servis a vlastní učiliště

Další naší zastávkou byl expediční sklad náhradních dílů, který obsahuje na cca 28 000 položek, včetně těch k již nevyráběným starším typům strojů, které jsou však u zákazníků stále v provozu. V případě objednávky do patnácti hodin je náhradní díl expedován tentýž den a je zaručeno jeho doručení do 48 hodin. Servisní technici jsou díky několikaměsíčnímu zaškolení v místním oddělení nazvaném LOMO – Lernort-Montage – připraveni opravit jakýkoliv stroj po mechanické i elektrické stránce. Stejné výukové pracoviště využívají i učni z místního učňovského střediska. Ti se v rámci duálního vzdělávání po dobu studia stávají zaměstnanci společnosti a za odvedenou práci pobírají učňovský plat. Montáž provádějí pod dozorem zkušených pracovníků. Po ukončení školy většina z nich ve společnosti zůstává. Podle slov paní Barbary Hermann není výjimkou, že v Hermle pracují celé rodiny, či to, že jednotliví pracovníci zde stráví celý svůj profesní život od vyučení až po odchod do důchodu. To samozřejmě dále prohlubuje už tak pevné sepětí firmy s regionem.

Po návratu ze společné komentované prohlídky dostali návštěvníci možnost si individuálně prohlédnout jednak stánky více než padesáti renomovaných vystavovatelů z oborů nástrojové techniky, CAD/CAM, softwaru a řídicí techniky soustředěné v jedné hale a jednak v další hale – showroomu firmy Hermle – živě při práci dvacet strojů. Tyto stroje byly osazeny pro konkrétní obrábění v nejrůznějších high-tech oborech.

Většinu návštěvníků zaujaly dvě frézované figurky, které impozantně ukázaly efektivitu obráběcích center Hermle. Býk je frézován z pevného materiálu na pětiosém obráběcím centru C 650 z hliníkového bloku (860 x 480 x 530 mm s hmotností 600 kg). Po opracování má hmotnost 109 kg. Obrábění trvalo 35 hodin a vyrobilo se při něm 3,5 m3 třísek. Černý medvěd byl obroben na pětiosém obráběcím centru C 42 z bloku černého vysokomolekulárního termoplastického plastu polyoxymethylen (POM) o rozměrech 400 x 150 x 230 mm. Tento materiál je pro svou vysokou tuhost, nízký součinitel tření, vynikající rozměrovou stabilitu a tepelnou stabilitu používán především pro výrobu přesných dílů.

...a hliníkový býk Fritz. (Foto: Hermle)
Černý plastový medvěd Ben......a hliníkový býk Fritz. (Foto: Hermle)

Panelová diskuze

Druhý den proběhla v zasedací místnosti společnosti panelová diskuze na téma Automatizace a lidské zdroje. Program zahájil Pavel Němeček a pomocí sedmi argumentů představil vlastnosti, kterými se pyšní stroje Hermle, a zdůraznil, jaké výhody tyto vlastnosti, jako je preciznost, spolehlivost, dlouhodobá přesnost, znalost prostředí, kompetence při poskytování služeb či budování dlouhodobých partnerských vztahů, přinesou uživatelům v konkurenčním prostředí.

Dále promluvil o automatizaci, tedy tématu, kterému se věnuje samostatný článek níže na této straně. Podle slov Pavla Němečka význam automatizace stále roste a dnes již každý třetí stroj opouští závod s nejrůznějším automatizačním řešením od výměníků palet přes integrovaná robotická ramena až po instalaci lineárního robota pro obsluhu více strojů.

Skvěle připravenou návštěvu výrobního závodu Hermle pro české a slovenské zákazníky zorganizovali Barbara Hermann, Pavel Němeček a Martin Skukálek, zástupci české organizační složky.

Po panu Němečkovi se ujal slova Martin Skukálek, který hovořil o zkušenostech s aplikacemi automatizovaných řešení u zákazníků a uvedl některé bariéry, které zavedení například paletizace brání. Po jeho vystoupení předstoupil před posluchače s přednáškou o průlomových technologiích Roman Dvořák, šéfredaktor našeho časopisu, kterého u mikrofonu vystřídala Zuzana Köhlerová, konzultanta ze společnosti Mgc Group, která promluvila o nutnosti dalšího vzdělávání a personálního rozvoje pracovníků.

Nakonec vystoupili zástupci z řad zákazníků Hermle, popsali svoje zkušenosti se stroji a zmínili možnosti, které přinesla paletizace a automatizace. Postupně před posluchače předstoupili Alexandr Janata, jednatel a společník firmy JHSP, Josef Veselý, hlavní programátor Wikovu Sázavan, a Ladislav Hanousek, hlavní technolog společnosti Pavel Šteker. Po závěrečné diskuzi a zodpovězení všech otázek již následovalo jen pořízení společné fotografie všech účastníků před vstupem do budovy a rozloučení s našimi hostiteli.

Více než šedesát českých a slovenských zákazníků strávilo v moderním výrobním závodě v Gosheimu dva inspirující dny, během nichž se dozvěděli, jak frézovat lépe s Hermle.

AUTOMATIZACE MADE IN HERMLE

Společnost Hermle si za svoji dosavadní historii prošla kompletní vývojovou evolucí od výrobce nabízejícího stroje s hospodárnou výměnou palet s inteligentními manipulačními systémy až po high-tech robotizovaná řešení.

Každé řešení automatizace výrobních procesů je v zátěžových zkouškách plně prověřováno ve vlastní výrobě – pro získání zkušeností z provozu neexistuje lepší platforma.

Obráběcí centra Hermle jsou osazovaná buď výměníky palet s manipulačními či paletizačními systémy, nebo robotickými systémy s robotickým ramenem anebo robotickým systémem skládajícím se ze samostatného robotického pracoviště umístěného v bezprostřední blízkosti jednoho, dvou anebo dokonce i tří obráběcích strojů. Při těchto řešeních dochází k obrovskému nárůstu produktivity práce.

Robotický systém RS05-2. (Foto Hermle).Nesporným benefitem této filozofie firmy Hermle je skutečnost, že jak obráběcí stroj, tak i automatizovaná řešení jsou zákazníkovi dodávána od jednoho dodavatele. To se projevuje jak při návrhu řešení, komplexnosti následné montáže a provozu, tak především při případném servisním zásahu, kdy je nutné eliminovat výrobní prostoje.

Komplexní systém Hermle pro inteligentní výrobu sestávající z digitálního konceptu přípravy výroby, samotné automatizované a robotizované výroby a digitální platformy servisu, tak plně zapadá do myšlenky Průmyslu 4.0.

Organizace OECD každoročně připravuje analýzu trhu práce 35 nejvýznamnějších ekonomik světa. Ta bude v následujícím období ovlivněna především rozvojem automatizace a robotizace a nejvíce se dotkne České republiky a Slovenska. Podle této studie jedním z hlavních znaků k přechodu k automatizaci je zvýšení důležitosti vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří se „budou starat“ o robotizační techniku. Na jejich odborné edukaci se mj. musejí podílet high-tech firmy dodávající velmi sofistikovaná výrobní řešení. Lze tedy očekávat, že tuto roli budou postupně přebírat jak obchodní zástupci, tak i aplikační technici daných dodavatelských firem.

Roman Dvořák

Gabriela Jedličková, Gosheim

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

Automatizované výrobní buňky si navrhl sám

Ing. Zdeněk Krátký začal s výrobou nástrojů už téměř před dvaceti lety. Dnes vlastními nástroji vyrábí díly na zakázku. Zajímavé na tomto příběhu je zejména to, že zakázky rostou tak rychle, že si jen za poslední dva roky pořídil pět strojů Fanuc Robodrill. Uvnitř každého stroje se podle vlastního návrhu nachází robot, který obstarává výměnu přípravků s obrobky. Uchopovací a upínací techniku zabezpečil dlouholetý partner, společnost Schunk.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

International Automotive Forum

Společnost Makino uspořádala koncem listopadu ve svém technologickém centru v Bratislavě zákaznickou konferenci nazvanou International Automotive Forum, na níž seznámila účastníky s trendy v automobilovém průmyslu a se svými novinkami v oblasti obráběcích strojů a automatizační techniky.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit