Témata

Ucelená řada pro aditivní výrobu z kovu

Prima Additive, specializovaná divize globální skupiny Prima Industrie Group, nabízí komplexní řadu strojních řešení pro aditivní výrobu z kovu s technologiemi Powder Bed Fusion a Laser Metal Deposition. Tato zařízení čerpají z dlouholetých zkušeností skupiny v oblasti výroby laserových řezacích a svařovacích strojů pro průmyslové aplikace.

Na zařízeních pro Power Bed Fusion lze vyrábět komponenty se složitou geometrií s vynikající přesností a kvalitou. (Zdroj: Prima Power)

Aditivní výroba z kovu je velmi zajímavá a rychle se rozvíjející technologie, která umožňuje výrobu složitých komponent s využitím kovových prášků spojených pomocí tepelné energie dodávané laserem. Technologie Powder Bed Fusion (spékání práškové vrstvy) používá laser k roztavení konkrétních bodů na vrstvě kovového prášku, která se během procesu vytváří za účelem vytvoření hotové součásti. Technologie Laser Metal Deposition (laserové práškové navařování) využívá alternativní přístup přímého nanášení prášku na ohnisko laseru, což umožňuje výrobu mnohem větších kusů, které jsou omezeny pouze kapacitou stroje, spíše než velikostí práškového lože.

Print Sharp 250 využívá jeden laser o výkonu 200 W nebo 500 W s rychlostí sestavení až 30 cm3 za hodinu. (Zdroj: Prima Power)

Spékání kovů výkonnými lasery

Modely Print Sharp a Print Genius od Prima Additive pro technologii Powder Bed Fusion jsou kompaktním a snadno použitelným řešením s pracovním objemem až 262 mm x 262 mm x 350 mm. Print Sharp 250 využívá jeden laser o výkonu 200 W nebo 500 W s rychlostí sestavení až 30 cm3 za hodinu, zatímco výkonnější Print Genius 250 využívá dva lasery o výkonu 500 W k dosažení vyšší rychlosti sestavení, která je u toho zařízení až 50 cm3 za hodinu.

Nejnovějším přírůstkem je řada Print 150, která zahrnuje tři modely: Print Sharp 150, Print Genius 150 a Print Green 150, které jsou určené pro různé aplikace a úrovně produktivity, a to i díky použití 250 W nebo 200 W laseru se specifickými konfiguracemi: jednoduchý laser, duální laser a zelený laser pro zpracování mědi.

Na těchto zařízeních lze vyrábět komponenty se složitou geometrií s vynikající přesností a kvalitou a jsou využitelné pro širokou škálu aplikací. Ovládání probíhá prostřednictvím snadno použitelného, intuitivního rozhraní HMI a aplikace Prima Additive, která nabízí vlastní software 3D Printing Suite s řadou výkonných funkcí pro rychlou přípravu souborů, změnu designu, vytváření dílů a jeho vrstev, čímž se zkracuje doba od návrhu po výrobu.

Zařízení pro Laser Metal Deposition využívá specializovanou hlavu zajišťující stříkání prášku a jeho fúzi v ohnisku laserového paprsku. (Zdroj: Prima Power)

Navařování specializovanou hlavou

Pro výrobu technologií Laser Metal Deposition nabízíme několik již zavedených modelů strojů Prima Power: Laserdyne 430, Laserdyne 795, Laser Next 2141 a také nedávno představené zařízení Laserdyne 811. Tato zařízení jsou důkladně prověřena v 3D laserových řezacích a svařovacích aplikacích vysoce náročného prostředí leteckého a automobilového průmyslu.

Velký pracovní prostor zařízení Laserdyne nabízí značnou všestrannost pro aplikace od výzkumu a vývoje, přepracování a výrobu prototypů, až po výrobu dílů. (Zdroj: Prima Power)

Zařízení využívající specializovanou hlavu zajišťující stříkání prášku a jeho fúzi v ohnisku laserového paprsku. Nabízejí pracovní objemy od 585 mm x 400 mm x 500 mm do působivých 2 100 mm x 4 140 mm x 1 020 mm. Výkon laseru je možné zvolit od 1 kW do 6 kW a rychlost depozice dosahuje až 70 cm3 za hodinu. Velký pracovní prostor těchto strojů nabízí značnou všestrannost pro aplikace od výzkumu a vývoje, přepracování a výrobu prototypů, až po výrobu dílů.

Prima Additive nabízí obě technologie aditivní výroby z kovu pro mnoho průmyslových odvětví jako je letecký průmysl, automobilový průmysl, motoristický sport, rychlé prototypování a zdravotnictví. Pro maximální univerzálnost lze stroje používat s širokou škálou kovových prášků, které zahrnují slitiny hliníku, niklu, oceli, kobalt-chromu a titanu.

Stroje jsou důkladně prověřeny v 3D laserových řezacích a svařovacích aplikacích vysoce náročného prostředí leteckého a automobilového průmyslu. (Zdroj: Prima Power)

Aplikační poradenství a podpora

Ke svým zařízením Prima Additive také poskytuje řadu dalších služeb přizpůsobených individuálním potřebám každého zákazníka. Nabízíme své pokročilé odborné znalosti v oblasti procesního a aplikačního poradenství, podpory, školení a monitorování a certifikace procesů. Zaměřujeme se na potřeby zákazníka a zajistíme splnění často složitých požadavků každé aplikace.

Řada strojů Laserdyne nabízí pracovní objemy od 585 mm x 400 mm x 500 mm do 2 100 mm x 4 140 mm x 1 020 mm. Výkon laseru je možné zvolit od 1 kW do 6 kW a rychlost depozice dosahuje až 70 cm3 za hodinu. (Zdroj: Prima Power)


Něco navíc…
Produktové video divize Prima Additive si můžete prohlédnout načtením přiloženého QR kódu nebo v internetové podobě článku .

Prima Power

Hana Sedloňová

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit