Témata
Reklama

Kdo by mezi strojaři neznal takové značky strojů, jako jsou Heckert, Scharmann, Dörries, SIP či Starrag. K těmto pěti švýcarským a německým klenotům přidejme ještě neméně významné výrobce karuselových brusek Berthiez, multifunkčních miniobráběcích strojů Bumotec či portálových a gantry center Droop+Rein a společně se SW řešením TTL pro adaptivní obrábění lopatek turbín dostaneme výsledek v podobě společnosti Starrag Group.

Toto uskupení je jasnou ukázkou uvážené a dobře realizované akvizice firem pod jednou střechou s posilováním konkurenceschopnosti v rámci celku. Zajímaly nás aspekty řízení a podstata fungování takto rozsáhlé společnosti se širokým výrobním portfoliem, a proto jsme využili možnost realizace rozhovoru s panem doktorem Norbertem Hennesem, šéfem obchodní skupiny Aerospace & Energy v rámci Starrag Group a výkonným ředitelem Dörries Scharmann Technologie, který vám následně přinášíme.

Reklama
Reklama
Reklama


„Komplexní řada přesných strojů v segmentu vyšší kvality, která je průběžně aktualizována a zahrnuje kompetentní technologií a servisní podporu, pomáhá zákazníkovi při vytváření relevantního a trvalého pokroku v jeho produktivitě,“ říká pro MM Průmyslové spektrum Dr. Norbert Hennes, šéf obchodní skupiny Aerospace & Energy v rámci Starrag Group a výkonný ředitel Dörries Scharmann Technologie.

MM: Prosím představte současnou podobu skupiny Starrag Group a její zásadní milníky v historii.

Dr. Hennes: Starrag Group je globální technologický lídr ve výrobě vysoce přesných obráběcích strojů pro frézování, soustružení, vyvrtávání a broušení malých, středních až velkých dílců z kovů, kompozitních a keramických materiálů. Produkty Starrag Group jsou nositeli následujících značek: Berthiez, Bumotec, Dörries, Droop+Rein, Heckert, Scharmann, SIP, Starrag, TTL a WMW. Centrála skupiny je ve švýcarském Rorschachu, obchodní a servisní síť má celosvětové pokrytí. Značky ve skupině mají dlouhou tradici a jsou aktivní přes 150 let. Již v roce 1862 byla v Ženevě založena společnost SIP Société Genevoised´ Instruments de Physiques. Milníkem skupiny je například rok 1959, kdy byla světová premiéra vůbec prvního 5osého stroje se značkou Starrag. Dále v roce 1999 Dörries Scharmann dodal zákazníkovi první stroj Ecospeed s paralelní kinematikou frézovací hlavy.

MM: Kde se nacházejí vaše výrobní lokace, kolik zde vyrábíte strojů?

Dr. Hennes: Vyrábíme stroje a produkční systémy v devíti výrobních závodech ve Švýcarsku, Německu, Francii, Velké Británii a Indii s celkovou roční produkcí přibližně 220 až 250 strojů. Všechny závody jsou součástí naší výrobní sítě Starrag Production System.

MM: Jaké je vaše postavení v celosvětové konkurenci?

Dr. Hennes: Strategické faktory, kterými se skupina Starrag Group řídí, můžeme sumarizovat následovně. Jednak se soustředíme na segment s nejvyšší kvalitou, snažíme se držet technologický náskok a disponovat kvalifikovanými a motivovanými zaměstnanci. Definujeme cílové trhy a segmenty v souladu s našimi produkty, které musíme stále inovovat a nabízet zákaznicky orientovaná řešení. Nutné je disponovat solidním finančním základem a vysokou interní flexibilitou.
Tato strategie se ukázala spolehlivou i v obtížných dobách v jednotlivých hospodářských cyklech. V budoucnu se dá očekávat více nestabilní prostředí s ještě výraznějšími výkyvy trhu. To vyžaduje od naší společnosti větší flexibilitu. Interně to znamená, že procesy a postupy musejí být nadále jako průběžný úkol zlepšovány, aby se zvyšovala naše produktivita.

To je účel globálního řešení obchodně-procesního managementu, který zjednodušuje a standardizuje široké skupinové procesy do co nejvíce praktické roviny. Definované klíčové procesy musíme pravidelně kontrolovat a zlepšovat. Musí zde být co nejvíce možné vyvážené rozdělení rizik, s ohledem na trhy a oblasti, jakož i na pevnou strukturu financování, které zajistí růst a inovace.


Vysokorychlostní obrábění hliníkových konstrukčních prvků na stroji Scharmann Ecospeeds přídavným vřetenem

Naše skupina drží silnou pozici na trhu v Evropě, Asii a Severní Americe. Z geografického hlediska se budou prodejní trhy nadále posouvat směrem k Asii, která v současné době již nakupuje více než polovinu obráběcích strojů vyrobených po celém světě. Starrag Group chce participovat na tomto růstu prostřednictvím místní výroby v Indii, ale také prostřednictvím dalšího rozšiřování prodejní a servisní organizace v nejvýznamnějších asijských průmyslových státech. V návaznosti na již realizované technologické centrum a centrum zákaznických služeb byl v Bangalore v roce 2013 otevřen nový výrobní závod. Významné trendy, jako rostoucí potřeba mobility, rostoucí poptávka po obnovitelných zdrojích, nutnost investic do infrastruktury a mechanizace zemědělství a zvyšující se poptávka po spotřebitelských produktech, naznačují další organický růst naší skupiny právě v těchto oblastech.

MM: Jaké typy strojů vyrábíte, na jaké komodity odběratelů jste zaměřeni?

Dr. Hennes: Skupina Starrag Group se zaměřuje na specifické aplikace ve třech cílových trzích s vysokými nároky: Aerospace & Energetika, Dopravní technika & Průmyslové součásti, Přesné strojírenství. Každá obchodní jednotka má plnou obchodní zodpovědnost pro jasně definované segmenty trhu a navazující produkty značek.

Moje zodpovědnost je zaměřena na cílové trhy pro Aerospace & Energetiku, zaměřuji se na stroje vhodné pro aplikace v této oblasti. Například řada LX od Starrag byla speciálně navržena pro vysoce přesné a efektivní pětiosé obrábění turbínových lopatek. Tato ultramoderní obráběcí platforma je výsledkem desetiletí ve vývoji obráběcích strojů, CAM systémů a speciálních nástrojů v kombinaci s vlastními odbornými znalostmi v prototypové a sériové výrobě lopatek turbín.
Scharmann vyvinul řadu Ecospeed pro vysokorychlostní obrábění hliníkových konstrukčních prvků. Horizontální uspořádání vřeteníku, svisle orientovaná paleta a Sprint Z3 frézovací hlava s paralelní kinematikou přináší vysoké rychlosti posuvů v hodnotách 50 m.min-1 a zrychlení 9,81 m.s-². Tento stroj je nastavením současného trendu a bez nadsázky můžeme Ecospeed označit nejvíce produktivním strojem současnosti.

Řada Scharmann Ecoforce kombinuje desítky let inženýrských zkušeností s rozsáhlými znalostmi aplikací. Je to sofistikované technologické řešení a může být přizpůsobeno pro téměř jakýkoliv úkol obrábění. Díky vynikajícímu výkonu pohonu a obráběcí kapacitě dodává každému z našich zákaznických řešení optimální přesnost, produktivitu a dostupnost. S řadou Ecoforce si uživatelé mohou vybrat mezi kompletním pětistranným nebo pětiosým obráběním na jednom stroji, což je velmi zajímavé pro zákazníky z oblasti olejářského a plynného průmyslu.


Vertikální soustruh DörriesContumat s pojízdným stolem pro těžké operace obrábění.

Těžké soustružnické operace mohou být řešeny pomocí vertikálního soustruhu řady Dörries Contumat. Tyto stroje jsou také vhodné jako soustružnická centra s aparáty pro broušení, frézování a vrtání s pracovním stolem až deset metrů ve standardním provedení.

Starrag nabízí řadu pětiosých strojů STC speciálně konstruovaných pro obrábění titanu. Pro stejnou aplikaci je k dispozici Scharmann Ecoforce Ti s ještě vyšším krouticím momentem a větším pracovním prostorem.

Specialista v broušení Berthiez nabízí stroje pro vysoce náročné operace, jako je broušení ložisek. A naše značka TTL je specialistou na všechny úlohy v adaptivním obrábění speciálně aplikované pro operace retrofitů, zejména leteckých motorů.

Důležitá je také naše významná značka Droop+Rein, zaměřující se na portálová centra. Opravdu velké komponenty, jako například lodní dieselové motory, jsou na těchto portálových strojích také obráběny.

MM: Vaše skupina je poměrně rozsáhlá, čítá na deset značek. Jaké jsou výhody takovéhoto uspořádání a kde naopak lze spatřovat slabiny tak velké společnosti?

Dr. Hennes: Deset značek pod jednou střechou znamená pro zákazníka pouze samé výhody. Starrag Group se stala skupinou kombinující kompletní technologické portfolio s kompetencí v přesném obrábění od přelomu století, a to zejména v důsledku organického růstu, stejně jako její různé akvizice středních a větších firem. Jednotlivé expanzní kroky vždy následovaly logiku, že „nový“ musí vždy vhodně doplňovat „starý“, a tím posílit konkurenceschopnost skupiny jako celku. Spektrum podnikatelských aktivit nyní pokrývá všechny hlavní obráběcí procesy pro malé, střední a velké obrobky vyrobené z kovových, kompozitních a keramických materiálů. Celkově to má za následek široké pokrytí různých dovedností, na které je jen několik málo poskytovatelů schopno reagovat.

MM: Jakým způsobem sdílíte vývojové a obchodní zkušenosti napříč členy skupiny?

Dr. Hennes: Vývojová a technologická centra jsou ve stejných lokacích jako ta výrobní. Toto rozdělení zajišťuje, že naše technologická odbornost je využívaná maximálně a napříč celou skupinou. Dále tento systém umožňuje lépe řídit kapacity a eliminovat rizika. Tento systém reflektuje naše přesvědčení, že ne pouze obchod, ale i další články hodnotového řetězce naší tvorby, musí být co nejblíže trhu, pro jeho úspěšný rozvoj. A to vše v souladu s naším heslem „Vývoj produktů společně se zákazníky“. Aplikační inženýři v místních obchodních společnostech pracují ruku v ruce se zákazníky a jejich požadavky předávají zpět do vývojových center. To urychluje inovační proces, a tím vytváří okamžitou přidanou hodnotu pro zákazníka i společnosti. Starrag Group chrání svůj technologický vývoj s širokým patentovým portfoliem. Trendy a nové produkty z celého průmyslu jsou systematicky analyzovány a zjištěné informace jsou používány pro náš další rozvoj.


Portálové obráběcí centrum Droop+Rein řady GF s pevným stolem

MM: V roce 2014 vaše hodnota EBIT vzrostla o 1 % na 19 milionů švýcarských franků, a to při operativní marži 4,9 %. Jaké výsledky očekáváte v letošním roce?

Dr. Hennes: Globální ekonomické vyhlídky pro rok 2015 jsou vysoce nejisté a prognóza je tedy stejně obtížná. Celkově zaznamenáváme pokračující mírnou investiční aktivitu zákazníků. Další neznámou je nepředvídatelný dopad rozhodnutí Švýcarské národní banky, aby nekolísal švýcarský frank jako v lednu 2015. Hodně bude záležet na vývoji franku v nadcházejících měsících. Bez ohledu na to současný vývoj směnného kurzu švýcarského franku vůči euru přinesl další nutné úspory nákladů. Je pravda, že ve srovnání v rámci celého odvětví je Starrag Group konfrontován s podprůměrným vystavením kolísání směnných kurzů. Nicméně podíl nákladů, které byly vynaloženy ve francích v rámci celé skupiny, převyšuje odpovídající podíly výnosů.


Řada center Starrag LX byla speciálně navržena pro vysoce přesné a efektivní pětioké obrábění turbínových lopatek.

MM: Kde se bude nacházet Starrag Group v roce 2020, jaké jsou vize společnosti?

Dr. Hennes: Zatímco růst v posledních letech byl tažen především akvizicemi, během několika příštích let plánuje skupina důsledně využít široký synergický potenciál a zaměřit se na organický růst jako prioritu, s cílovým ročním růstem o více než 5 % ve střednědobém horizontu. Koncentrace na organický růst nevylučuje další akvizice v jednotlivých případech. Nicméně to musí vždy splňovat základní předpoklady pro vhodnost strategického plnění, zajímavost trhu a produktového portfolia, ale i vhodnost kulturní. Starrag Group spoléhá na osvědčenou přísnou procesní analýzu.

MM: Děkujeme za rozhovor.

Zbyněk Ludačka, Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 150641
Datum: 03. 06. 2015
Rubrika: Servis / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit