Témata

Fórum výrobních průmyslníků

Jaký má na vaše podnikání vliv státní byrokracie a jak ji vnímáte vy osobně? Můžete případně doložit na konkrétním příkladu z firemního života, kdy jste byli pod tlakem státních úřadů a různých regulací, které jste ze svého pohledu považovali za bezpředmětné?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Martin Belza, Strojírny Prostějov, místopředseda představenstva

Různá hlášení, statistiky, kontroly atd. vytěžují kapacity řady pracovníků, kteří by se jinak věnovali produktivní činnosti. Nejvíc jsou tímto „postiženy“ především finanční a personální úseky. Speciální kapitolou jsou procesy okolo dotačních projektů – kde veškeré schvalování má zpravidla výrazný skluz oproti předpokladu, konečný termín pro ukončení projektu však je vždy neměnný. Jako konkrétní příklad z naší firmy mohu uvést několikaletý spor s finančním úřadem o zdanění zahraničních pracovníků, který byl nakonec rozhodnut u Evropského soudu v Lucemburku v náš prospěch. Finanční úřady v jiných krajích, které jsme požádali o názor, v této věci rozhodovaly shodně, jako Evropský soud.

Radovan Karas, SSI Schäfer, vedoucí montáží Automation

Vnímán spíše okrajově tento nekompromisní přístup – podej hlášení či přiznání, a zaplať ihned, jinak bude pokuta a vysoká. Dodej nám o sobě všechny informace, i ty, co nevíš, jinak tu dotaci opravdu nedostaneš. Zjednodušení je nasnadě. Rovný přístup. Změna pohledu na podnikatele, kteří ekonomiku živí, nikoliv „obvyklí podezřelí“. Dotační tituly jednoduše, rychle, transparentně. Nedopouštět další „krabice s vínem“ či jiná hnízda, byť zde uvádím fikce. Při své práci ve výrobním managementu jsem pod přímým tlakem úřadů a regulací přímo nebyl, za což „blahořečím“ svým kolegům a šéfům, kteří je zdárně odrážejí.

Karel Linert, AM Finance, výkonný ředitel

Byrokracie nás obklopuje v každodenním životě. Přijde mi, že zákonodárci se předhánějí, kdo vymyslí co nejsložitější zákony a předpisy, kterým nikdo nerozumí, a ani není schopen si odvodit, k čemu slouží. „Co kdyby vznikla tato situace? Tak vymyslíme zákon.“ Je to hodně vzdálené od reality života a naznačuje to nesprávný směr práce našich zákonodárců. Vliv byrokracie na podnikání je stejný jako v osobním životě. Smířlivost nás všech je ten největší problém v boji s byrokracií. Uděláme práci, ač jsme přesvědčeni, že je zbytečná. Konkrétních příkladů vlivu byrokracie na fungování firemního života by bylo nespočet, ale to neřeší věc samou.

Luboš Malý, Brück AM, emeritní jednatel společnosti

V naší firmě byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce se zaměřením na kontrolu všech dokladů zaměstnávaných cizinců. U jednoho z nich byl zjištěn nesoulad v datu, kdy vydání „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu“ bylo o den později, než bylo datum podpisu pracovní smlouvy. Po 11 měsících (!) od provedené kontroly jsme obdrželi protokol, kde je nám vytýkáno „nesplnění informační povinnosti“, neboť i na úřad práce jsme povinni nahlásit nástup zaměstnance (cizince) do zaměstnání, což jsme provedli v den obdržení vydání povolení k pobytu a zároveň před první pracovní směnou, ale den po podpisu pracovní smlouvy, což je legislativní problém s možností sankce až 100 000 Kč. 13 měsíců po provedené kontrole, kde předmětem bylo legislativní pochybení v rozsahu jednoho dne, čekáme na rozhodnutí ohledně případné sankce.

Petr Novák, Koyo Bearing Česká republika, generální ředitel

Trápí nás především velmi zdlouhavé a složité stavební řízení. V současnosti řešíme projekt výstavby druhé výrobní haly a administrativa s tím spojená je velmi komplikovaná – existuje řada stran a úřadů, které se k záměru vyjadřují, mění se územní plán aj. Právě administrativa kolem staveb podle mě brzdí rozvoj českého průmyslu i bydlení. Trápí nás také složitost účetní a daňové administrativy a neustálé změny sazeb, způsobu výpočtu, výjimek aj. Mimořádně složitá je také administrativa spojená se zaměstnanci (OSSZ, úřad práce, daně aj.). V tomto roce je to také regulativa GDPR.

Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny, předseda představenstvaStátní byrokracie má bohužel rozrůstající se kvantitativní rozměr při současném snižování úrovně její kvality. Uvedu pouze dva příklady. Na zaměstnavatele se přesunuly povinnosti s vymáháním dluhů zaměstnanců. Exekutoři si zjednodušují život, vše chtějí po nás a peníze za obsluhu dluhu si vyinkasují pro sebe. Při velikosti naší společnosti to obnáší jedno pracovní místo, které musíme zaplatit ze svého. Druhý příklad. Inspekce životního prostředí se nahlásí na kontrolu v počtu šesti kontrolorů a chce od nás šest výpisů z obchodního rejstříku. Je to v současné době normální?

Pavel Sobotka, Frentech Aeorospace, generální ředitel

O tomto se hodně hovoří ale tzv. státní byrokracie naši firmu nějak neohrožuje, a ani neomezuje. Na změny pravidel daňových, mzdových a některých dalších jsme si zvykli. Snad těch výkazů pro statistiku by mohlo být méně. Zatěžuje to a nevím, zda využití získaných dat je potom efektivně využíváno a zda se něco na základě těchto dat mění. Závěrem bych rád uvedl, že pokud má být pořádek, musí existovat pravidla, a ta se musí dodržovat. Kdo s tím má velký problém, tak ať raději nepodniká.

Monika Šimánková, Hestego, statutární ředitelka

Plnění různých nových nařízení a opatření znamená velkou administrativní zátěž a jejich dopad bývá spíše kontraproduktivní. Příkladem z poslední doby může být zavádění GDPR. Všichni chápeme důležitost ochrany osobních údajů a v naší firmě máme již spoustu let popsán a zaveden fungující proces. Teď na jeho aktualizaci v souladu s GDPR pracují kolegové z IT, personalistiky, obchodu, nákupu, financí. Vytváříme nové smlouvy s dodavateli a zákazníky, revidujeme texty pracovněprávních dokumentů atd. V samotné praxi se toho ale změní jen málo.

Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský ředitel společnosti

To, že stát podnikatelům často klade do cesty zbytečné byrokratické překážky místo pomoci, platí bohužel dlouhodobě. V poslední době mě znepokojuje například to, že stát má tendenci přenášet své kontrolní povinnosti vůči těm firmám, které porušují zákony, na ty, které je dodržují. Mám na mysli například ručení za nezaplacenou DPH a podobně. Případů byrokratického chování ze strany státu je mnoho. Konkrétní případ z poslední doby je nutnost jet osobně podepsat z Opavy, kde úřad práce máme, dohodu o poskytnutí příspěvku na zaměstnání člověka v projektu Jdi dál! 50+ na pobočku do Ostravy. Toto považuji za naprosto zbytečnou zátěž.

Patrik Wook, Buzuluk, vedoucí technického úseku

Určitě se najde mnoho případů, které se z firemního pohledu zdají být nesmyslnou regulací nebo zbytečnou byrokratickou překážkou. Na druhou stranu právě některá „nesmyslná“ nařízení vedou například ke zlepšování přístupu k životnímu prostředí, přírodním zdrojům či jsou jen takovou reakcí, aby se dobře myšlená podpora či zákon nestaly ze strany některých jednotlivců zneužitelnými. I zde najdeme mnoho případů, kdy ke zneužití docházelo a dochází. Určitě je v této oblasti také samostatné téma – Vliv Evropské unie na naši legislativu. Každá strana má svůj rub a líc.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit