Témata
Reklama

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 3.

Pokračujeme v transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém čísle jsme se zabývali ustavením zcela nového týmu, nezávislého na stávajícím obchodně-výrobním týmu, s instinktem lovce, který jde cíleně po hledání vyšší přidané hodnoty.

Tento článek je součástí seriálu:
Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí
Díly
Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

Díl 3. Kognitivní strategie? Hledejte instinkt lovce!

Turbulentní trhy vyžadují schopnost rychlé akce

Dnešní trhy se chovají často nepředvídatelně, stejně jako se mění situace v divoké africké savaně. Gepardi jsou v této drsné krajině úspěšní navzdory tomu, že nemají žádnou strategii sepsanou na 30 slajdech v MS PowerPointu, nemají klíčové indikátory výkonnosti (KPI) ukazující, že v roce 2018 chytne gepardí rodina 185 impal, 68 zeber či 19 antilop. Gepardí rodinka si rovněž nesestavila týmový profil podle Belbina, ani nemá protrénované typologie podle MBTI, přesto – nebo spíše právě proto – úspěšně útočí!

Evolučně úspěšný predátor nemůže uvažovat mechanicky a začít třídit své chování do 16 chlívečků z dotazníku ani do devíti rámečků v týmovém profilu. Než to utřídí, impaly jsou už dávno pryč.

Reklama
Reklama
Reklama

Kognitivní strategie jako schopnost cílené akce

Naopak, myslí a jedná organicky a veškeré úsilí soustředí – stejně jako agilní manažer – především na detailní pozorování trhu, cílené přizpůsobení se a využití každé příležitosti, nemůže si dovolit příležitostmi plýtvat! [Zelený, M.]

Netečnost a nepružná byrokracie dokáže zničit jakoukoliv firmu na světě, zničily i takové giganty, jakými byly Nokia či Kodak. Proto je nezbytně nutné mít ve firmě agilní manažery s instinktem lovce. Pokud je nemáte, musíte je najít, a to do nového inovačního týmu. Pokud je takovým manažerem pouze sám vlastník, například v malé firmě, pak je nutné najít někoho na řízení firmy a inovacím se pak věnuje sám majitel.

Řada manažerských metod umožňuje pojmenovat „čím jsme“, avšak neodpoví na otázku „jak bychom se mohli změnit“. Například manažerská typologie odpoví na otázku „kdo jsme“, ale neposkytuje užitečné informace „jak zefektivnit naše komunikační dovednosti“. Dobrá typologie nedává manažerům „nálepky“ určitého stylu nebo typu. Naopak nabízí možnosti využití jednotlivých stylů komunikace k efektivnímu pozorování, velmi rychlému přizpůsobení se a k účinné cílené akci.

Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem, dlouhodobě se specializující na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Působil jako poradce prestižní Wharton University of Pennsylvania, byl předsedou představenstva evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe, působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group nebo Vítkovice, a.s., a řadě dalších.Ing. Witassek byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného.

Strategie odlišení

Vraťme se na chvíli ke gepardovi. Na Prima Zoom jsem sledoval dokument o predátorech. Na africké savaně se pomalu přibližovala matka dvou malých gepardů k antilopě, která se pásla v otevřené krajině. Všechny tři gepardy mohla antilopa velice dobře vidět, a ani predátoři se nijak zvlášť nesnažili schovávat. Přikrčená štíhlá těla predátorů a oči upřené na nedalekou, avšak nesnadnou kořist. Poměrně dlouhé pozorování, následovalo napřímení těla a prudký výpad, ve kterém gepard dosahuje rychlosti až 110 km v hodině maximálně po dobu 20 sekund. Je to nejrychlejší suchozemské zvíře na světě.

Jaká je strategie tohoto predátora? Je to strategie odlišení, umění se přizpůsobit nelehkým podmínkám a naprosto jedinečná schopnost dosáhnout výrazně vyšší rychlosti během 20 sekund. Schopnost vítězit v nejdokonalejším systému, který naše planeta zatím vytvořila, v nedotčené přírodě.

Strategie je to, co děláme

Nejen na příkladu predátorů je zjevné, že strategie je to, co děláme, a jelikož všichni něco děláme, pak všichni máme i strategii. Stačí mít dobrou strategii? Nestačí. Dnes už nestačí dělat správné věci a dělat je správně. Je potřeba hledat výjimečnost, umění být v něčem nejlepší na světě. Spoléhat se na stávající a zaběhnuté procesy je hazard s budoucností firmy.

Stačí si tedy položit pouhou jednu otázku: „V čem je naše firma nejlepší na světě?“ Pokud neznáte odpověď, pak vám nezbývá nic jiného než neustále bojovat cenou, snižovat náklady a ve stresu čekat, jaké ceny budou na trhu zítra nebo co zase přijde e-mailem ze zahraniční centrály.

Máte podobné obavy? Pokud ano, pak zkuste první krůčky ke změně. Nejdříve je potřeba nalézt odpověď na otázku „kdo jsem“. Osvědčeným receptem je sestavit si mapu klíčových aktivit podle Michaela Portera. Poté přichází srovnání s konkurencí, například benchmarking, avšak k hledání skutečného odlišení, nikoliv k identifikaci toho, kde se chcete konkurenci vyrovnat. Porovnejte klíčové indikátory výkonnosti a pochopte situaci na trhu, kdo jsou nejlepší a kdo nejhorší hráči na trhu.

Neztrácejte příliš mnoho času novými slajdy v PowerPointu, tj. práce na pouhém popisu akce. Nechte pracovat instinkt lovce, který agilnímu manažerovi sám napoví, jak se můžete odlišit. Stále chybí nápady? Pak se tedy v příštím čísle zaměříme na inovační myšlení a eliminaci „taga“. Brzy na shledanou! 

Partnerem seriálu 5 kroků jak se vymanit z pozice submisivní montovny od autora Libora Witasska je společnost DC Vision. Její tým specialistů s globálním dosahem a lokální implementací se zaměřuje na budování unikátních organizačních soustav řízení a inovačního myšlení. DC Vision je členem globální sítě inovačních firem BCon a aktivním členem Nadace ZET.

DC Vision

Ing. Libor Witassek, MBA

libor.witassek@dcvision.cz

Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit