Témata
Reklama

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS Elektromotory, Náchod
Naše firma v průběhu druhého kvartálu 2020 prodělala těžkou chorobu a teď se z ní pomalu snaží uzdravovat. Propad v tržbách se za půl roku pohybuje na úrovni 16 % oproti roku minulému. Hlavní výpadek jsme zaznamenali u klíčových zákazníků v Německu napříč různými výrobními sektory. Druhá polovina roku je zatím silně nepřehledná, protože nikdo z našich zákazníků se neodváží predikovat vývoj na období delší než dva až tři měsíce. Každopádně odhadujeme, že propad v tržbách bude mezi 12 až 15 %, ale to pouze za předpokladu, že covid-19 nám nepřipraví další nemilé překvapení. Pokud by se dostavila druhá vlna, bude meziroční výpadek větší než 20 %! A to se samozřejmě negativně promítne i do zisku. Moc by nám všem pomohlo rychlé zavedení kurzarbeitu.

Reklama
Reklama
Reklama

Josef Kadlec, generální ředitel, Wikov Sázavan
Je pravdou, že u některých stabilních dlouhodobých partnerů/zákazníků došlo k určitému poklesu objednávek (10 až 30 %), ale naopak u některých dalších zákazníků v našem portfoliu se rýsuje celkový větší obrat, než jsme plánovali. Musím říci, že i v této době jakési celosvětové nejistoty a poklesu HDP stále nemáme naplněný stav zaměstnanců v kategorii výrobní dělník, konkrétně na pozicích CNC operátorů. Zakázková náplň do konce roku 2020 je srovnatelná s druhým pololetím roku 2019. Náš běžný/průměrný lead-time zakázky od objednání do finální expedice k zákazníkovi je čtyři až šest týdnů, komentovat tedy výhled na rok 2021 je ještě příliš brzo. Přeji všem hezký zbytek léta a ať se daří.

Libor Witassek, jednatel a majitel Strojcar
Situace v leteckém průmyslu v období druhého kvartálu 2020 dospěla k fatálnímu kolapsu, výroba komponent v letectví se prakticky zastavila, většina výrobců letadel hromadně propouští a drasticky snižuje své kapacity. Dle odhadů zákazníků se nedá očekávat zlepšení situace ani v celém roce 2021. Naše firma již na konci roku 2019 zahájila diverzifikaci svého portfolia z původní převažující letecké výroby do nových průmyslových segmentů. Více než 80 % obratu tak nyní činí výroba pro nové zákazníky v oblastech potravinářských linek, zdravotnické techniky či dopravních prostředků. V období covid-19 jsme se zaměřili na další digitalizaci našich procesů. V současné době máme pokryté kapacity na jeden až dva měsíce dopředu. Trhy jsou příliš turbulentní a neumíme predikovat vývoj na delší období, je nutné budovat agilní model řízení.

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 200947
Datum: 09. 09. 2020
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit