Témata
Reklama

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos


Nejen pro naši firmu, ale i pro mne je to stále nová situace, na kterou postupně reagujeme. V manažerské práci jsme se zaměřili na úpravu strategie s důrazem na minimalizaci rizik, kde bylo potřeba zohlednit komplexnost celé situace, pokles objemu prodejů, zpřetrhání dodavatelských řetězců a zamezování nákaze. Pro sebe si z toho beru poučení, že při vytváření strategií se nesmí zcela opomíjet černé labutě, které se nám vždy zdály, že patří pouze do ekonomické teorie. A pro tuto situaci být co nejlépe připraven, především co se týká financí a cash flow. Velkou výzvou pro mne je představit měnící se situaci a na ní navazující změny lidem tak, aby sice pochopili vážnost situace, ale nepodlehli panice a věděli, že i oni mohou změny ovlivňovat.

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Především se mi v této složité době potvrdilo, že nejúčinnější pomoc najde člověk vždy na konci své ruky. Kdybychom čekali na pomoc od státu, prohráli bychom už předem. S řízením firem v krizi mám ze svých předchozích působení bohaté zkušenosti, a i díky tomu jsme s naším managementem zareagovali okamžitě. Přijali jsme nezbytná opatření, jejichž cílem bylo ochránit zdraví našich zaměstnanců a vyhnout se hromadnému propouštění. Zároveň ale bylo klíčové zmírnit následky výpadku v cash flow a zvýšit produktivitu a efektivitu, abychom zachovali životaschopnost firmy i v tomto kritickém období. Pouze nadcházející čas prověří, zdali jsme postupovali správně, i dostatečně rychle, a naše firma nakonec vyjde z krize v dobré kondici a připravená pro další rozvoj. Situace je momentálně značně nepřehledná a těžko předvídatelná.

Ivan Slimák, šéf závodu, Škoda Auto ve Vrchlabí

Nejdůležitější pro mne v této nelehké době je důsledně reagovat na změny a aplikovat je v našem prostředí. Příkladem tohoto jednání je přes 80 opatření, která byla ve společnosti Škoda Auto zavedena ve spolupráci s Odbory Kovo, aby se zamezilo šíření koronaviru mezi zaměstnanci. Mimo jiné všem našim zaměstnancům poskytujeme roušky nebo respirátory, k dispozici jsou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí. Snažíme se, abychom naše zaměstnance ochránili jak na linkách, tak v kancelářích. Tam, kde to charakter práce umožňuje, volíme ve větší míře režim mobilní práce, tzv. home office. Nejen v této nelehké době je pro nás společenská odpovědnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a obyvatel v okolí našich závodů nedílnou součástí každodenní činnosti.

Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Tato situace je opravdu mimořádná a nikdo na ni nemohl být připraven. Nemohli jsme to ani ve firmách očekávat. V naší firmě jsme sice přímé důsledky v podobě onemocnění nepocítili (naštěstí), ale zato dopady ve formě výrazného snížení zakázek cítíme silně. Letecký průmysl je touto krizí těžce zasažen, a to se projevilo i u nás. Jaké mám poznatky z tohoto období? Vidím, že mnoho firem naříká, a to se mi nelíbí. Je třeba tvrdě pracovat. Je třeba hospodařit zodpovědně a být připraven na horší časy. Zaregistroval jsem zvýšenou nemocnost. Proč ne, když to bylo tak jednoduché zavolat lékaři a ten ochotně vystavil e-neschopenku, kterou předním vehementně odmítal. Vidím situaci v zahraničí, home office a nařízené dovolené. Nefunguje to! V průmyslu je home office nefunkční a neefektivní. Přibylo mnoho podvodných e-mailových zpráv. Vše se vyřizuje pomocí různých konferencí prostřednictvím webových aplikací. Jde to, ale bohužel to osobní jednání nenahradí. Ale nic jiného nejde, tak alespoň toto. Také jsem poznal, že spolupracovníci, a nejen ti naši, dokážou být disciplinovaní. Covid-19 je také dobrou omluvou, když se něco nestihne (i v zahraničí). Nemohli jsme, protože covid-19… Vše je poučením pro příští krizi, která doufám, že v dohledné době nebude.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS
Hlavní a zásadní poznatek zní, nikdy není nic jisté a věci se mohou změnit během okamžiku. Ze dne na den se mohou zásadně omezit základní podmínky pro obchodování, přísun subdodávek, systém přejímek strojů a vůbec montáží v zahraničí, a tím se okamžitě dostáváte do naprosto neznámé situace. Začínáte řešit věci, které byly předtím naprosto samozřejmé. Vaše predikce, například ohledně vývoje měnového kurzu, plánu fakturací i vývoje cash flow, dostávají ránu za ranou. V těchto situacích se ukáže, jak flexibilní a operativní ve skutečnosti jsme a jaké záložní krizové plány bychom měli mít do budoucna připraveny.

Roman Dvořák

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200650
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Redakce / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit