Témata

Jaké poznatky z aktuální situace ohledně zmírňování následků šíření covid-19 si přinášíte do svého manažerského přístupu vedení firmy?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos


Nejen pro naši firmu, ale i pro mne je to stále nová situace, na kterou postupně reagujeme. V manažerské práci jsme se zaměřili na úpravu strategie s důrazem na minimalizaci rizik, kde bylo potřeba zohlednit komplexnost celé situace, pokles objemu prodejů, zpřetrhání dodavatelských řetězců a zamezování nákaze. Pro sebe si z toho beru poučení, že při vytváření strategií se nesmí zcela opomíjet černé labutě, které se nám vždy zdály, že patří pouze do ekonomické teorie. A pro tuto situaci být co nejlépe připraven, především co se týká financí a cash flow. Velkou výzvou pro mne je představit měnící se situaci a na ní navazující změny lidem tak, aby sice pochopili vážnost situace, ale nepodlehli panice a věděli, že i oni mohou změny ovlivňovat.

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Především se mi v této složité době potvrdilo, že nejúčinnější pomoc najde člověk vždy na konci své ruky. Kdybychom čekali na pomoc od státu, prohráli bychom už předem. S řízením firem v krizi mám ze svých předchozích působení bohaté zkušenosti, a i díky tomu jsme s naším managementem zareagovali okamžitě. Přijali jsme nezbytná opatření, jejichž cílem bylo ochránit zdraví našich zaměstnanců a vyhnout se hromadnému propouštění. Zároveň ale bylo klíčové zmírnit následky výpadku v cash flow a zvýšit produktivitu a efektivitu, abychom zachovali životaschopnost firmy i v tomto kritickém období. Pouze nadcházející čas prověří, zdali jsme postupovali správně, i dostatečně rychle, a naše firma nakonec vyjde z krize v dobré kondici a připravená pro další rozvoj. Situace je momentálně značně nepřehledná a těžko předvídatelná.

Ivan Slimák, šéf závodu, Škoda Auto ve Vrchlabí

Nejdůležitější pro mne v této nelehké době je důsledně reagovat na změny a aplikovat je v našem prostředí. Příkladem tohoto jednání je přes 80 opatření, která byla ve společnosti Škoda Auto zavedena ve spolupráci s Odbory Kovo, aby se zamezilo šíření koronaviru mezi zaměstnanci. Mimo jiné všem našim zaměstnancům poskytujeme roušky nebo respirátory, k dispozici jsou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí. Snažíme se, abychom naše zaměstnance ochránili jak na linkách, tak v kancelářích. Tam, kde to charakter práce umožňuje, volíme ve větší míře režim mobilní práce, tzv. home office. Nejen v této nelehké době je pro nás společenská odpovědnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a obyvatel v okolí našich závodů nedílnou součástí každodenní činnosti.

Pavel Sobotka, generální ředitel, Frentech Aerospace

Tato situace je opravdu mimořádná a nikdo na ni nemohl být připraven. Nemohli jsme to ani ve firmách očekávat. V naší firmě jsme sice přímé důsledky v podobě onemocnění nepocítili (naštěstí), ale zato dopady ve formě výrazného snížení zakázek cítíme silně. Letecký průmysl je touto krizí těžce zasažen, a to se projevilo i u nás. Jaké mám poznatky z tohoto období? Vidím, že mnoho firem naříká, a to se mi nelíbí. Je třeba tvrdě pracovat. Je třeba hospodařit zodpovědně a být připraven na horší časy. Zaregistroval jsem zvýšenou nemocnost. Proč ne, když to bylo tak jednoduché zavolat lékaři a ten ochotně vystavil e-neschopenku, kterou předním vehementně odmítal. Vidím situaci v zahraničí, home office a nařízené dovolené. Nefunguje to! V průmyslu je home office nefunkční a neefektivní. Přibylo mnoho podvodných e-mailových zpráv. Vše se vyřizuje pomocí různých konferencí prostřednictvím webových aplikací. Jde to, ale bohužel to osobní jednání nenahradí. Ale nic jiného nejde, tak alespoň toto. Také jsem poznal, že spolupracovníci, a nejen ti naši, dokážou být disciplinovaní. Covid-19 je také dobrou omluvou, když se něco nestihne (i v zahraničí). Nemohli jsme, protože covid-19… Vše je poučením pro příští krizi, která doufám, že v dohledné době nebude.

Vojtěch Toul, generální ředitel, TOS Kuřim-OS, ČKD Blansko-OS
Hlavní a zásadní poznatek zní, nikdy není nic jisté a věci se mohou změnit během okamžiku. Ze dne na den se mohou zásadně omezit základní podmínky pro obchodování, přísun subdodávek, systém přejímek strojů a vůbec montáží v zahraničí, a tím se okamžitě dostáváte do naprosto neznámé situace. Začínáte řešit věci, které byly předtím naprosto samozřejmé. Vaše predikce, například ohledně vývoje měnového kurzu, plánu fakturací i vývoje cash flow, dostávají ránu za ranou. V těchto situacích se ukáže, jak flexibilní a operativní ve skutečnosti jsme a jaké záložní krizové plány bychom měli mít do budoucna připraveny.

Roman Dvořák

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit